baneris leidinys

mokyklaSima BURKŠAITYTĖ

Kaimuose uždarinėjant mokyklas, liks vis daugiau didelių pastatų, kurie grasins tapti tikrais vaiduokliais. Juodos išdaužytų langų angos, samanomis apaugę laiptai, šiukšlių, nuolaužų krūvos – štai, kokią regime netolimą ištuštėjusio ir nenaudojamo pasato ateitį. Šis niūrus paveikslas neatsiejamas nuo teiginio, kad Lietuvos kaimas nyksta.

Nuotr. Plokščių vidurinėje mokykloje numatoma steigti pirmąjį daugiafunkcinį centrą Šakių rajone.

Tai – ne tik Šakių rajono, bet ir visos respublikos problema. Kaimų gyventojai, matydami uždarinėjamas įstaigas, vis dažniau savęs klausia, koks likimas laukia vieno ar kito pastato. Atrodo, rasta išeitis, kuri galėtų savo ankstesnių funkcijų netekusio pastato gyvenimą įprasminti iš naujo.
 
Skirs finansavimą

Manoma, kad kaimo vietovėse, kur gyvena ne daugiau 1000 gyventojų, turėtų atsirasti naujas paslaugų gyventojams tipas – daugiafunkciniai centrai. 60 proc. daugiafunkcinio centro veiklos turėtų būti skiriama švietimui: čia galėtų būti ugdomi ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai, kuriamos mamos-vaiko grupės mažiesiems, kuriose tėvai kartu su vaikais tobulintų tėvystės įgūdžius, vaikams ir mokiniams teikiama švietimo pagalba (informacinė, psichologinė, specialioji pedagoginė ir pan.), organizuojama įvairi popamokinė veikla: būreliai, renginiai t.t. Suaugusiesiems – rengiami įvairūs kursai, mokymasis nuotoliniu būdu, pramoginė veikla ir t.t. Daugiafunkcinio centro teikiamų paslaugų spektras būtų labai įvairus. Kita čia vykdoma veikla galėtų būti kultūrinės ar socialinės pakraipos: centre galėtų veikti biblioteka, skaitykla, labdaros valgykla, kirpykla ir t.t.

Daugiafunkciniai centrai padės kurti ir plėtoti modernią, kompleksiškai teikiamų švietimo, kultūros ir socialinių paslaugų kaime sistemą. Numatoma finansuoti centrų steigimą ir plėtrą modernizuojant bei pritaikant buvusių mažų mokyklų, kultūros namų, bibliotekų ir kt. pastatus bendruomenės reikmėms. Bus finansuojami patalpų remonto darbai, aprūpinama įranga ir baldais, pritaikant patalpas įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams.

Tikimasi, kad centrai padės spręsti nepakankamos švietimo ir socialinių paslaugų kokybės, pasiūlos ir prieinamumo kaimo gyvenamosiose vietovėse problemą.

Pirmasis daugiafunkcinis centras – Plokščiuose

Centrų steigimui ir plėtrai planuojama skirti per 76 milijonų Lt ES paramos lėšų, dar per 13 milijonų Lt savivaldybių lėšų. Mūsų rajonui regioninės plėtros taryba skyrė 1 mln. 600 tūkst. litų. Kaip teigė rajono meras, savivaldybei prisidėti teks, tačiau vienam daugiafunkciniam centrui turėtų užtekti. Regionų projektų sąrašus planuojama sudaryti ir patvirtinti 2010 m. II ketvirtyje.

Kokias paslaugas teiks konkretus centras, spręs seniūnijos, savivaldybių tarybos, įvertinusios vietos bendruomenės poreikius ir turimus išteklius.

Meras Juozas Bertašius teigė, kad pirmąjį Šakių rajono daugiafunkcinį centrą numatoma įkurti Plokščių vidurinėje mokykloje. Kaip žinoma, nuo 2012 metų ji iš vidurinės taps pagrindine. Mero teigimu, mokykloje pradėti renovacijos darbai, juos reikia tęsti. „O norint pastatą pritaikyti daugiafunkciniam centrui teks surasti nemažai lėšų“,- kalbėjo metras. Jis mano, kad skiriamų 1 mln. 600 tūkst. litų ir savivaldybės koofinansavimo turėtų tam pakakti. J. Bertašiaus nuomone, tai bus ne paskutinis daugiafunkcinis centras Šakių rajone, tačiau kas ateityje galėtų tapti daugiafunkciniu centru, neaišku. „Kol kas kalbant apie daugiafunkcinius centrus dar kyla nemažai klausimų, pradedant projektų rašymu, neaišku ir kiek reikės savivaldybei koofinansuoti“,- teigė J, Bertašius.

Manoma, kad daugiafunkcinis centras turės administratoriaus, kuris koordinuos jo veiklą, rūpinsis paslaugų kokybe, etatą. „Tam turėtų būti numatytos ir atskiros lėšos“,- teigė meras. Pasak jo, žmogus, kuris galėtų užimti šias pareigas Plokščių daugiafunkciniame centre, be abejonės, būtų Plokščių vidurinės mokyklos direktorė Nijolė Bitinienė. Ji vyko į specialų seminarą, kuriame buvo rengiami mokymai apie daugiafunkcinių pastatų veiklą.

Pati direktorė teigė, jog bet kokie planai kol kas tėra ‚rašymas debesyse“, nes, visų pirma, reikia daugiafunkcinio centro steigimą patvirtinančio tarybos sprendimo. Neaišku, kiek galės prisidėti savivaldybė. „Kol kas kalbėti apie ateities planus yra dar tikrai per anksti. Tačiau jei viskas pavyks, manau, kad yra labai gražu, jog kaimuose atsirastų tokie daugiafunkciniai centrai, kurie padėtų gelbėti kaimus nuo nykimo, telktų vietos bendruomenę“,- teigė N. Bitinienė. Ji pastebėjo, jog daugiafunkcinis centras nėra tokia naujiena, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, nes mūsų rajone yra vietovių, kur viename pastate gyvuoja įvairios paslaugos gyventojams. „Tai taip pat savotiški daugiafunkciniai pastatai. Tiesiog nebuvo tokio įvardijimo, sprendimo valstybiniu lygmeniu“,- kalbėjo N. Bitinienė.

Ar matant kaimų nykimą galima tikėtis, kad bus pakankamas skaičius besinaudojančiųjų tokio centro paslaugomis? Meras teigė, kad daugiafunkcinio centro paslaugų spektras paltus. Jis turi apimti visus kaimo gyventojus – nuo mokinių iki miestelio bendruomenės, todėl tol, kol žmonės gyvens, bus ir besinaudojančiųjų.

Comments are now closed for this entry


Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos