baneris leidinys

zvakute bendra
Nuotr. Jau penkti metai susiburiama akcijai, kurios metu lankomos gyvybę už Lietuvos laisvę paaukojusiųjų žūties vietos, tvarkomi jų kapai ir uždegamos pagarbos žvakutės. Akcija prasidėjo Šakių kapinėse prie memorialo genocido aukoms atminti.

Lina POŠKEVIČIŪTĖ

Jau penktą kartą rajone organizuojama pilietinė akcija, kurios metu prieš pat Vėlines kelių kartų atstovai aplanko mūsų krašto partizanų žūties ir amžinojo poilsio vietas bei uždega žvakeles, maldomis žuvusius prisimena prie mūsų tautos didvyriams pastatytų paminklų.

Spalio 29 d. pirmiausiai žvakelės įžiebtos Šakių kapinėse prie memorialo Genocido aukoms atminti. Susirinkusius čia sveikino iniciatyvos „Uždek žvakutę savo krašto partizanams“ globėja mūsų krašte, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė. Ji pasidžiaugė, kad, nežiūrint žvarbaus ir lietingo oro, matyti ir naujų veidų, kuriems rūpi, kad Visų Šventųjų dieną neliktų tamsių ir tuščių vietų, kur atgulę mūsų tautos didvyriai. Būtent jiems  šiandien turime būti dėkingi už iškovotą Laisvę.

Prie iniciatyvos prisijungė ir Seimo narys Laurynas Kasčiūnas.

„Tas laikas, kai susirinkome, yra nepaprastas. Vis dar mūsų kaimynai Rytuose bando perrašyti istoriją. Klausimas, kodėl tai yra daroma. Manau, kad atsakymas paprastas: kai atimi iš tautos moralinius orientyrus, kai atimi iš tautos suvokimą, jog ji turi savo tradicijas, tuomet tautą lengva kontroliuoti ir valdyti. Jie nori sulaužyti mūsų tautos stuburą svarbiuose mums istoriniuose taškuose – bandydami diskredituoti laisvės kovų etapą ar Sausio 13-ąją. Deja, šiandien gyvename tokiame laikotarpyje, kai mums bando pasakyti, kad tiesos nėra, bet ta tiesa yra, tik reikia padaryti viską, kad ją perduotume iš kartos į kartą“, – kalbėjo Seimo narys.

Iš Šakių kapinių minėjimo dalyviai, pasiskirstę grupelėmis, pasklido į skirtingas rajono vietas, aplankė atmintinas partizanų žūties ir amžinojo poilsio vietas.

Lukšiuose partizanų atminimas pagerbtas ties Atminties kalneliu, pasimelsta prie Atminties koplyčios, žvakelių liepsnelės sužibo prie paminklo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos signatarui Aleksandrui Grybinui-Faustui ir prie Lukšių Šv. Juozapo bažnyčios šventoriaus vakarinės sienos iškilusių kapų. Tremtinė Teresė Ižganaitienė nesulaikė ašarų pasakodama susirinkusiems: „Atmintyje išliko tik matytas vaizdas – šioje vietoje sumesti vyrų kūnai nuogomis baltomis kojomis ir kruvinais veidais.“

Iš Lukšių maršrutas tęsėsi į Lekėčius, per miškus patraukta Valkų mūšio vietos link, uždegtos žvakelės Rūdšilio girioje prie partizanų slėptuvės, kur tragiškai nutrūko dviejų laisvės kovotojų – Julijono Būtėno bei Petro Jurkšaičio – gyvybės.

Laisvės kovotojų atminimas prisimintas ir Šunkarių miške, stovint prie Tauro partizanų apygardos vado Aleksandro Grybino-Fausto bunkerio, Jankuose, Galinių kaime (Griškabūdžio sen.) aplankytas paminklinis ansamblis Tauro apygardos Žalgirio rinktinės Vyčio kuopos būrio vado Vyto Svotelio-Naro ir partizanų Jono Cimbolaičio-Šarvo, Vyto Endziulaičio-Svajūno, Kosto (Prano) Svogūnaičio-Klevo, Adomo Tumosos-Matroso atminimui. Griškabūdyje akcijos dalyviai aptvarkė teritoriją prie vadinamos Griškabūdžio valsčiaus stribų būstinės. R. Duobaitė-Bumbulienė pasakojo, kad žygio metu jie ne kartą į rankas paėmė ir grėblį lapams sugrėbti.

Darganoto oro nepabūgo ir keletas sporto bei laisvalaikio klubo „Vėjas“ dviratininkų. Šio klubo prezidentas Mindaugas Balčiūnas kalbėjo, kad jam garbė dalyvauti šioje akcijoje, kad tai savotiškas prisilietimas prie istorijos. Dviratininkai žvakeles uždegė Lukšių bei Pelenių kapinėse, miško keliais privažiavo ir pagerbė Plėgų kaimo miške esančią partizanės Stasės Stankevičiūtės žuvimo vietą.

Tą dieną dar įvairiose rajono vietose įsižiebė žvakelės kovojusiems už Lietuvos laisvę.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti


Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos