baneris leidinys

kalendorius
Nuotr. Sausio 6 d. Trys Karaliai, rankose laikydami Šakių 2018 metų kalendorių, linkėjo dovanoti kiekvienam sutiktam šypseną.


Lina POŠKEVIČIŪTĖ

Sausio 6 d. į Šakių kultūros centro „Jaunystė“ salę Trys Karaliai atnešė Šakių 2018 metų kalendorių, kurį iškilmingai padėjo ant simbolinio piliakalnio. 19-as Šakių viešosios bibliotekos leidinys skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

Šiųmečiame kalendoriuje rajono ir miesto vadovų bei dvasininkų mintys ir linkėjimai, apžvelgti mūsų krašto istorijos įvykiai, primintos žymių ir nusipelniusių žmonių sukaktys. Pirmą kartą kalendoriuje pateikiama pažintinė medžiaga – 100 lankytinų vietų Šakių rajone.

„Devynioliktąjį kartą atverkime šakiečių kalendorių, pilną garsų, spalvų ir kvapų, vėjelio kuždesio ir glamonių, šviečiantį naujomis pažintimis, prisiminimais“, – į gausiai susirinkusią visuomenę, šeštadienį Šakių kultūros centre „Jaunystė“, kreipėsi Trys Karaliai. Apie lietuvių kūrimąsi giriose prie Nemuno, tvirtą lietuvio dvasią pasakojo senasis metraštininkas. Pakiliai nusiteikę šakiečiai sugiedojo Lietuvos himną.

„Prigludę prie senosios Jablonskynės klėties, Šakių kraštą šiandien išdidžiai galime vadinti lietuviško žodžio tėviške, lenkdamiesi dr. Vinco Kudirkos paminklui – Lietuvos himno lopšiu, sustoję Tupikų, Pikžirnių ir Vaitiekupių ąžuolų paunksmėje – signatarų žeme. Šis Užnemunės kraštas visada buvo kupinas šviesos, išsilavinusių, patriotiškų ir drąsių žmonių. Čia diegtos ūkio ir technikos naujovės leido kraštui klestėti ir vystytis“, – pirmuosiuose kalendoriaus puslapiuose rašo savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis.

Pasak renginio vedėjų, rajono literačių Ritos Mockeliūnienės, Danutės Batisienės, Onutės Jasinkienės, Linos Eringienės bei atlikėjos Violetos Simonavičienės, – šio renginio istorinę svarbą nulėmė ir draugėn rajono žmones suvedė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Lietuvos Respublikos Seimas 2018-uosius paskelbė filosofo Vydūno, švietėjo, istoriko Simono Daukanto, Lietuvos rezistento, partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago, vienuolio, pamokslininko Tėvo Stanislovo, Lietuvos skautų judėjimo, Sąjūdžio, Lietuvos katalikių moterų sąjungos metais.

Pavartykime 2018 metų kalendoriaus puslapius: čia pirmiausiai nusilenkta Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams Saliamonui Banaičiui, Justinui Staugaičiui, Jonui Vailokaičiui. Galime pažvelgti į Šakių „Žiburio“ gimnazijos gyvavimą įvairiais laikmečiais bei pasigilinti į rubrikas „Zanavykutis“ (sužinoti apie tautodailininką Andrių Bieliuką, sklandymo entuziastą Antaną Šarūną Unikauską, cirko meno profesionalus Itaną ir Raimondą Januševičius ir kitus). Rubrikoje „Orijos krašto vaikai“ pasakojama apie 10-metį švenčiantį ansamblį „Gija“ iš Briedžių ir jų vadovę Astą Grigaitienę, aktyvią Ritinių bendruomenę , o štai apie plokštiečius galima viską sužinoti rubrikoje „Prie Vaiguvos“. Skyrelyje „Po žodžio ženklu“ jausmais dalijasi mūsų rajono žodžio kūrėjai: Danutė Aniulienė, Antanas Šilingas, Janina Marcinkevičienė, Birutė Danielienė, Ona Jasinskienė, Danutė Skaisgirienė, Arvydas Pyragas, Marytė Rastupkevičiūtė, Rita Mockeliūnienė, Lina Eringienė, Edita Puskunigytė, Danutė Batisienė.

Renginyje pagarbiai skaitomos pavardės zanavykų, mokslo darbuotojų, dvasininkų, menininkų, pedagogų, žemdirbių, gydytojų, kraštotyrininkų, muzikų, teisininkų, visuomenininkų, kultūrininkų, poetų, meno kolektyvų ir kitų sukaktuvininkų, apie kuriuos rinko žinias, dėliojo mintis gausus būrys talkininkų ir viską suguldė į Šakių 2018 metų kalendorių.

Tačiau bene daugiausiai prie kalendoriaus sudarymo triūsė Lina Eringienė, Onutė Jasinskienė, Nijolė Vaičiulienė.

Šioms moterims savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Augenija Kasparevičienė dėkojo už tai, kad jos mūsų krašto talentingus kūrėjus, žemdirbius, menininkus ar kitus darbus dirbančius žmones tarsi surinko į vieną vietą – kalendorių, tikrą metraštį.

Leidinio viršelį puošia menininko Kęstučio Dovydaičio skulptūrinė kompozicija „Simboliai laike“, galinį viršelį – floristo Marijaus Gvildžio skulptūra „Knyga“ (fotografijų autorius Vidas Venslovaitis). Mėnesių skirtukai sukomponuoti iš lietuvaitės pėdelių su raidėmis, įspaustomis Nepriklausomybės gatvės grindinyje. Kalendoriuje gausu meniškų iliustracijų, kurias pateikė Galina Sniečkuvienė, Ineta Vaškevičiūtė, Regina Paspirgėlienė, Rasa Uzialienė ir Šakių „Žiburio“, Lukšių Vinco Grybo ir Griškabūdžio gimnazijų, Slavikų, Sintautų, „Varpo“ mokyklų moksleiviai.

Kalendoriuje pateikiama 100 lankytinų vietų mūsų rajone: 18 žymių žmonių tėviškių, 11 žymių žmonių kapų, 22 paminklai ir skulptūros, 24 piliakalniai, 17 gamtos objektų, 8 vardiniai ąžuolai.

Puikią šeštadienio popietę paįvairino ansamblių „Gija“, „Akordas“, Mamų ir dukrų kvarteto atliekamos dainos, Šakių cirko mokyklos artistų bei Šakių kultūros centro šokėjų pasirodymai, savo pasirodymu susirinkusius pradžiugino solistė Vismantė Vasaitytė (koncertmeisterė Gražina Zalatorienė).

Kiekvienas Šakių 2018 metų kalendoriaus lapas tampa istorija, o Šakių viešosios bibliotekos darbuotojų planuose jau gimsta 20-ojo kalendoriaus lapeliai su juose pažymėtais naujais vardais, datomis, įvykiais.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti


Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos