baneris leidinys

slavikai bendruomene15
Nuotr. Kaimyninės Sudargo bendruomenės centro atstovė Loreta Bacevičienė rudeninių gėrybių lauknešėlį perdavė Slavikų seniūnijos bendruomenės centro pirmininkei Renatai Baltrušaitienei (dešinėje).


Lina POŠKEVIČIŪTĖ

Praėjusį penktadienį Slavikų seniūnijos bendruomenės centras minėjo savo veiklos 15 metų sukaktį. Pasveikinti šauniai besidarbuojančių slavikiečių atvyko kaimyninių bendruomenių atstovai, apie prabėgusius penkiolika bendruomenės centro metų kalbėjo jo pirmininkė Renata Baltrušaitienė. Juoko pliūpsnį dovanojo aktoriai iš Jankų (Kazlų Rūdos sav.), polkutes Slavikų kaimo kapela, o į namus slavikiečiai grįžo nešini loterijoje išloštais prizais.

Mintys, kad reikia Slavikuose kurti bendruomenės centrą, mezgėsi nuo 2001 metų – tuometinis seniūnas Vidmantas Benediktas Sprainaitis ragino burtis bendrai veiklai. Slavikų seniūnijos bendruomenės centras buvo įsteigtas 2003 m. gruodžio 29 d. Iniciatyvinę įsteigimo grupę sudarė devyni bendruomeniečiai.

„Smagu yra būti šios bendruomenės centro nariu jau 15 metų. Smagu buvo dirbti su visa Slavikų bendruomene 17 metų. Manau, kad ateityje bendruomenės centrui nebus lengva. Skaitome spaudoje, kad galbūt periferijose tų kultūros namų nereikia, gal žmones pavėžinkim į renginius į kultūros centrus. Manau, kad ateityje visas kultūrinis gyvenimas kaime liks ant bendruomenės pečių. Bet šiandien nenusiminkim, o švęskim“, – kalbėjo buvęs Slavikų seniūnas.

Bendruomenės centro pirmininkė R. Baltrušaitienė pasidžiaugė, kad Slavikų seniūnijos bendruomenės centras vienija visos seniūnijos gyventojus bei bendradarbiauja su mokykla, seniūnija, pasieniu ir kitomis įstaigomis.

Per 15 bendruomenės centro gyvavimo metų iš viso finansuoti 53 projektai, įsisavinta beveik 63 tūkst. eurų. Pasak pirmininkės, darbų atlikta išties daug: organizuotos talkos, šventės, išvykos, tvarkomi nenaudojami pastatai, dalyvauta kompiuterinio raštingumo konkursuose. Bendruomenė kartu su seniūnija, mokykla bei aktyviu jaunimu tvarko ir prižiūri prieigas prie Šešupės. Čia įruošta pavėsinė, tinklinio aikštelė, kurioje vasaros pabaigoje organizuojamos rajoninės atvirosios tinklinio varžybos.
„Apie Slavikų seniūnijos gyvenimą pasakoja nuo 2007 m. leidžiamas bendruomenės informacinis leidinukas „Slavikietis“, kuriame prisimenami ir garsūs kraštiečiai. Didžiausias įvykdytas projektas, kurio metu buvo atnaujinta krepšinio aikštelė ir įrengta vaikų žaidimų aikštelė. Saugokim, puoselėkim, mylėkim tai, ką sukūrėm“, – kalbėjo R. Baltrušaitienė.

Ji taip pat pridūrė, kad iš projektinių lėšų įsigyti Slavikų kaimo kapelos koncertiniai rūbai – tautiniai kostiumai ir dalis instrumentų. Taip pat įsigyta kompiuterinė įranga, projektorius. Slavikų laisvalaikio centro rūsyje veikia atviros jaunimo erdvės. Prie Slavikų laisvalaikio centro įrengta medinė lauko scena, kartu su Zanavykų muziejumi slavikiečiai sėkmingai dalyvauja konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse“. Veikla įvertinama prizinėmis vietomis. O įvairių renginių, švenčių, akcijų metu bendruomeniečiai skatinami saugiai elgtis gatvėse ir keliuose.

R. Baltrušaitienė susirinkusiems pranešė, kad sulaukė žinios iš Nacionalinės mokėjimo agentūros – iš rezervo bendruomenei bus skirtas finansavimas ir Šilgaliuose prie bendruomenės centro patalpų bus įrengtas pandusas.

Šventės metu pasidžiaugta ir aktyviais bendruomeniečiais. Bendruomenės centro 15-os metų veiklos proga padėkos raštai įteikti Jurinai Dervaitienei, Ramutei Dovidaitienei, Jonui Kapočiui, Onai Momotiukienei, Arūnui Stravinskui, Akvilinai Ugenskienei.

Slavikiečių veikla pasidžiaugė ir savivaldybės vardu pasveikino rajono vicemeras Bernardinas Petras Vainius. Jis Šakių bendruomenės centrų asociacijos vardu padėkojo R. Baltrušaitienei, kad jai vadovaujant bendruomenei Slavikų kraštas gražėja, linkėjo ir toliau būti įkvėpimu visiems bendruomeniečiams.

Kaimyninių bendruomenių atstovai iš Gotlybiškių, Panovių, Sudargo linkėjo gyvuoti dar mažiausiai 15 metų, gražiu bendradarbiavimu pasidžiaugė mokyklos bendruomenė.

Šventės metu R. Baltrušaitienė turėjo klausimų atvykusiam pasveikinti Šakių kultūros centro vadovui Raimondui Januševičiui. Ji teiravosi, kada Slavikų laisvalaikio salėje galėtų atsirasti daugiau lempų (Slavikų laisvalaikio salė yra Šakių kultūros centro padalinys). Anot R. Januševičiaus, artimiausiu metu Slavikų laisvalaikio salė patikėjimo teise bus perduota savivaldybės administracijai, tik tuomet bus galima tikėtis lėšų salės remontui.

Dar vienas gražus šventės akcentas – tai pačių slavikiečių ir mokyklos bendruomenės suruošti prizai: megztos kojinės, pirštinės, dirbiniai iš medžio, jie buvo išdalinti rudeninės loterijos nugalėtojams.

Šventę papuošė Eglės Kančienės vadovaujamas Jankų kaimo teatro kolektyvas, suvaidinęs Viktoro Miliūno komediją „Draugiškas teismas“. O koks slavikiečių pasibuvimas be Slavikų kaimo kapelos koncerto ir rudens gėrybėmis nukrauto vaišių stalo!

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti


Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos