baneris leidinys

zanavykai bendra
E. Pilypaičio nuotr.: Paminėti Vilniaus zanavykų bendrijos trisdešimtmetį sugužėjo zanavykai iš visos Lietuvos. Pasidžiaugta nuveiktais darbais, aptarta šiems metams numatyta veikla, padėkota aktyviausiems, linkėta ir toliau gyvuoti, dirbti gimtinei.


Sausio 19 d. Vilniaus mokytojų namai ūžė nuo zanavykų gausos. Čia vyko Vilniaus zanavykų bendrijos įkūrimo 30-mečio paminėjimo renginys. Renginyje dalyvavo Seimo narė Irena Haase, rajono savivaldybės administracijos, Šakių viešosios bibliotekos, Zanavykų muziejaus atstovai, kituose šalies miestuose gyvenantys zanavykai.
 
Praėjusį šeštadienį aktyviausių zanavykų neatbaidė net slidūs keliai, visi skubėjo į Vilniaus mokytojų namus, kur jų laukė Vilniuje gyvenantys kraštiečiai. Kuo gyveno Vilniaus zanavykai 30 metų, pasakojo Antano Andrijono, Jono Endriukaičio, Kastyčio Paulionio ir Kęstučio Vaičiūno parengta nuotraukų paroda.

Prabėgo 30 metų, kai Vilniuje tuometiniuose Meno darbuotojų rūmuose (dabartinėje LR prezidentūroje) 1989 m. sausio 13 d. susirinko per 600 sostinėje gyvenusių šakiečių, kurie įkūrė Vilniaus zanavykų klubą (vėliau jį pavadino bendrija). Klubo valdyba (17 narių) pirmininku išrinko tuometinio Vilniaus jungtinio knygyno direktoriaus pavaduotoją Albiną Vaičiūną, kuris bendrijai vadovavo 23-ejus metus. Renginio metu jam buvo įteikta Seimo narės I. Haase padėka už prasmingą veiklą bendrijos labui.

Vilniaus zanavykų bendrijos pirmininko vairą nuo 2012 m. iš A. Vaičiūno perėmė Kęstutis Vaičiūnas. Praėjusį šeštadienį Vilniuje susirinkusius su 30-mečio jubiliejumi pasveikinęs K.Vaičiūnas apžvelgė pagrindines bendrijos veiklas ir iniciatyvas. Jau tapo tradicija prof. Juozo Mureikos inicijuotos ir su Lukšių Vinco Grybo gimnazija aktualiomis temomis organizuojamos kasmetinės gimnazijos mokinių konferencijos. Kartu su Panevėžio zanavykais ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru ruošiami maršrutai partizanų kovų ir žūties vietomis. Vilniaus zanavykai kartu su Sintautų akademija Vėlinių dieną kasmet dalyvauja akcijoje „Uždek žvakutę savo krašto partizanams“, kurios metu lankomos Zanavykų žemėje kovojusių ir žuvusių partizanų žūties ir palaidojimo vietos. Pradėta aktyviau bendradarbiauti su Zanavykų muziejumi ir šių metų kovo 22 d. kartu rengiama paroda apie 1949m. kovo 25 d. trėmimą iš Šakių apskrities.

K. Vaičiūnas pasakojo, kad šiais metais planuojama išleisti Gražinos Tulauskaitės poezijos rinktinę ir prašė kraštiečių paremti leidybą. Kadangi šie metai paskelbti vietovardžių metais, Vilniaus zanavykai kartu su Šakių savivaldybe prisidės prie Šakių rajono vietovardžių atitaisymo oficialiuose leidiniuose, numatyta ir daug kitų darbų.

 „Svarbus šių dienų darbų akcentas – Vilniaus zanavyko Romo Treiderio paroda „Tautiškos giesmės kelias į tautą“. Šią parodą iš Lietuvos nacionalinio muziejaus išlydėjome į plačią Lietuvą – ji keliauja į savivaldybes, bibliotekas, kultūros centrus, mokyklas“, – pasakojo K. Vaičiūnas.

Ši knyga renginio metu buvo įteikta vyskupui Arūnui Poniškaičiui, kuris palinkėjo ir toliau dirbti Zanavykų kraštui.

Vilniaus zanavykai išsakė ir rūpesčius, vienas jų – šiuo metu tenka ieškoti naujų patalpų susirinkimams.

K.Vaičiūnas nuoširdžiai padėkojo visiems suvažiavusiems zanavykams ir įteikė padėkas šiems kraštiečiams: už ilgametę paramą bendrijai UAB „Taurakalnis“ generalinei direktorei Irenai Čereškienei, už daug metų puoselėtą draugystę – Augenijai Kasparevičienei, ištikimai bendrijos finansininkei Rimutei Levarauskienei, fotografui Antanui Andrijonui, daugiametei bendrijos valdybos narei Gražinai Flikaitienei, už kraštotyrinį darbą – Jonui Vaičiūnui, už knygą „Likimo išbandymai“ – Joanai Mureikienei, už gražų bendradarbiavimą su rajono krašto mokyklomis – Juozui Mureikai, už rūpestį Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos muziejumi – Zenonui Grigošaičiui.

Vilniaus zanavykus atvykęs pasveikinti rajono meras Edgaras Pilypaitis skyrė dainą apie gimtąjį miestą. Į sceną pasveikinti Vilniaus zanavykų užlipusios Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Papievienė, Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė, Šakių bibliotekos direktorė Kristina Lebedžinskienė ir A. Kasparevičienė linkėjo, kad į Vilniaus zanavykų bendrijos veiklą aktyviau įsitrauktų Vilniuje gyvenantis, besimokantis jaunimas.

Bendrijos veikos 30-mečio proga koncertą dovanojo mišrus Šakių kultūros centro choras „Lituanica“, vėliau visi dar ilgai šnekučiavosi ir vaišinosi rėmėjos Irenos Čereškienės vaišėmis.

Vilniaus zanavykų bendrijos veiklos istorija, iliustruota fotografijomis, apžvelgta specialiai šiai progai išleistoje brošiūroje.

„Draugo“ inf.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti


Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos