baneris leidinys

pilypaitis janusevicius
Nors Šakių kultūros centro direktorius Raimondas Januševičius (dešinėje) sako, kad patenkinamas veiklos įvertinimas yra tik dalis psichologinio spaudimo, meras Edgaras Pilypaitis tikina, jog jis principu „myli-nemyli“ nesivadovauja ir žiūri į rezultatus bei veiklą. D. Pavalkio nuotr.

Gintarė MARTINAITIENĖ

Meras baigė ne tik kultūros įstaigų, bet ir kitų biudžetinių įstaigų vadovų vertinimą, o atgarsiai apie tik patenkinamai įvertintą Šakių kultūros centro direktoriaus Raimondo Januševičiaus veiklą sklinda ne tik per rajoną, bet ir per visą Lietuvą. Liejasi komentarai, kaip vienu pavyzdingiausių laikomo kultūros centro vadovo veikla sulaukė tokio įvertinimo, ir kritikos strėles smeigia mero pusėn, aiškina, kad tai ne realios veiklos atspindys, o galimas asmeninių sąskaitų suvedinėjimas.
 
Įvertintas patenkinamai
Tarybos narys bei Šakių „valstiečių“ pirmininkas Tomas Skaizgirys sako: „Mačiau užduotis ir išvadas. Užduotys viršytos 300 procentų, o išvadose minimas nenuoširdus bendravimas ar kolektyvo kurstymas prieš merą... Čia ne direktoriaus vertinimas, o asmeniniai reikalai.“ T. Skaizgirys tikina, jog skalbti paklodes viešai nemalonu, bet esą prieita riba, kai neišeina tylėti, o reikia kalbėti viešai – būtent todėl praėjusią savaitę jis situaciją aprašė feisbuke, o jo įrašas iki šiol kelia nemažai aistrų bei diskusijų. Viešai nuomonę išdėstė ir meras Edgaras Pilypaitis, tačiau ne vienas prašė konkrečių kriterijų, kuriais vadovaujantis R. Januševičius įvertintas patenkinamai. Beje, pats direktorius po mero įvertinimu parašė nesutinkantis su tokia vertinimo išvada. Žmonės komentuoja, klausia, kas buvo padaryta ne taip, nes ir pats direktorius tikina nežinantis, ką reikėtų pakeisti, kad kitais metais galėtų sulaukti aukštesnio įvertinimo. Kultūros centro vadovas svarsto, gal į kokius kursus reiktų užsirašyti, kvalifikaciją kelti, bet to išvadose meras nenurodęs. Kultūros centro direktorius aiškina įvykdęs visas išsikeltas užduotis, kai kurias net viršijęs, ir nors nuo įvertinimo priklauso ir kintamosios dalies nustatymas prie darbo užmokesčio, R. Januševičius sako, jog ne pinigai svarbiausia, įvertinimas žeidžia jį kaip žmogų.

Beje, papildomai kultūros centras 2019-aisiais planavo užsidirbti apie 50 tūkst. eurų per metus, bet uždirbo daugiau kaip 142 tūkst. Šiais metais planuojama suma siekia 90 tūkst. eurų.

Deda ant stalo jis 2018-ųjų vasarį įteiktą mero padėką, kurioje R. Januševičiui dėkojama už didžiulę atsakomybę ir savarankiškumą sprendžiant tiek kūrybinius sumanymus, tiek ūkines problemas, už sugebėjimą asmeniniu pavyzdžiu sutelkti vieningam darbui kolektyvą... Ir kaip, svarsto R. Januševičius, jis per tuos metus taip sublogo...

„Turiu raštu (išvadas – red. past.). Nieko bendro su vertinimo užduotim neturi, tai grynai emocinis vertinimas ir nesugebėjimas pakilti virš smulkmeniškų ambicijų. Sprendimą įvertinčiau net kaip politinį. Tai tiesioginis nusistatymas neatsižvelgiant į užduočių kriterijus, nes juos reikia vertinti, o ne nusistatymą prieš žmogų“, – mintimis dalijasi R. Januševičius, rodo Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašą, cituoja ranka surašytas mero išvadas, tarp kurių „pokalbio metu nebuvo nuoširdaus kontakto ir pastangų suprasti duodamas pastabas“, „netvarka įstaigos įsakymuose“, „trūksta tampresnio bendradarbiavimo su savivaldybės vadovybe“ ir pan.

„Negalvojau, kad taip žemai puls su savo ambicija“, – sako direktorius ir pasakoja apie iš valdžios ateinančius nuolatinius biurokratinius reikalavimus.

Beje, 2019 m. gegužę R. Januševičiui buvo skirtas įspėjimas „dėl padaryto darbo pareigų pažeidimo dėl komandiruočių ir atostogų tvarkos aprašo pažeidimo“, tačiau direktorius sako, kad „patenkinamas vadovo veiklos įvertinimas yra tik dalis psichologinio spaudimo, kuris vyksta nuo 2019 m. pavasario“.

Jei uždirbtų daugiau, „viską iškreiptų“
Meras aiškina, jog metinis pokalbis skirtas visai veiklai, o ne tik kelioms, trumpoms išsikeltoms užduotims aptarti.

„Minimalius tikslus išsikėlęs nesunkiai juos pasieksi“, – sako E. Pilypaitis, teigęs, kad ne tik R. Januševičius, bet ir dar keli vadovai (kurie – neįvardijo) nusimato per mažai ambicingus planus.

Vertinimas, sako E. Pilypaitis, tai tik kintamosios dalies nustatymo galimybė mokos fondo ribose. Pavyzdžiui, įvertinus „labai gerai“ prie pastoviosios dalies (R. Januševičiaus atveju neatskaičius mokesčių ji sudaro 2 tūkst. 212 eurų) galima mokėti 15 proc. priedą, tačiau meras svarsto: jei ją dabar gautų R. Januševičius, „tai išvis iškreiptų viską“.

„Jo pastovioji dalis yra 30 proc. didesnė nei Šakių gimnazijos direktorės, apie kitų direktorių net nekalbu <...> Iš kultūrininkų jo atlyginimas pats aukščiausias, koeficientas yra 12, kitų kultūros įstaigų, – 8, muziejaus – 9, bibliotekos – 9. Tai ar čia vertinimas neteisingas retorinis klausimas“, – sako meras ir tikina prašymų kelti pastoviąją dalį gavęs ne vieną ir ne du.

Viešai išdėstytoje pozicijoje meras rašo: „Vadovo veikla – tai ir biudžeto lėšų efektyvus naudojimas, užsibrėžtų tikslų siekimo metodika, įstaigos darbą reglamentuojančių dokumentų rengimas ir jų atitiktis aukštesniems teisės aktams... Tai yra visuma veiksnių, kuri pasimato tikrai ne per vieną vertinimo valandą.“

Kas blogai?
Galima kelti klausimą (beje, apie tai daug pasisakoma ir viešoje erdvėje, rašo ir žinomi žmonės), ar Šakių kultūros centro veikla nėra viena ryškiausių ir matomiausių? Pelnytus apdovanojimus sunku ir išvardyti – Šakių kultūros centrui įteikta geriausio 2018 m. pirmosios kategorijos kultūros centro premija, didžiausias Lietuvos kultūros centrų asociacijos apdovanojimas „Auksinis feniksas“ kaip geriausiam kultūros centro vadovui 2018-aisiais taip pat skriejo į R. Januševičiaus rankas, 2019-ųjų vasarį „Aitvaro“ nominacija „Metų vadovas“ taip pat įteikta Šakių kultūros centro direktoriui. O kur dar grandioziniai, visoje šalyje atgarsio sulaukę renginiai. Visgi meras laikosi savo ir sako, kad jis veiklos nekvestionuoja, tiesiog priekaištų turi vadovo veiklai. Kokių? Pokalbio metu prasitaria, kad yra „balansavimo ant įstatymo ribos“ ir patikslina, kad tai liečia ne tik Šakių kultūros centrą, bet „trijose įstaigose radau su viešaisiais ir privačiais interesais artimą ribą, kur tikrai reikia susižiūrėti“. Tiesa, tiems kitiems išsakytos pastabos, bet vertinimui, galima suprasti, įtakos neturėjo.

Kaip vienas iš neigiamų aspektų, taip pat yra minimas neracionalus kultūros centro lėšų naudojimas. Konkrečiau kalbant, direktorius išmokėjo priedus darbuotojams (su mokesčiais buvo išmokėta 22 tūkst. eurų), nes jis mano, kad, norint išlaikyti gerus specialistus, investicija į žmogų pati racionaliausia, o ir priedai mokėti iš sutaupyto mokos fondo. Beje, dėl darbuotojų motyvavimo priemonių taikymo Kultūros ministerija parengusi ir specialias rekomendacijas, kur taip pat minima, kad skirtingus žmones gali motyvuoti skirtingi dalykai, kad skatinimas turėtų būti proporcingas įdėtoms pastangoms ir pan. Tačiau meras tikina, kad ir savivaldybė susiduria su gerų specialistų trūkumu, jų motyvavimu, ir pateikia pavyzdį, kad jie skalpuojami, jog 300 darbuotojų buvo išmokėta apie 60 tūkst. eurų. Be to, merui kliuvo, kad mokant priedus kultūros centre vieniems darbuotojams buvo mokamas 100 proc., kitiems tik 30 proc. priedas. R. Januševičius sako, kad tai nepalyginami dalykai, nes ir funkcijos, ir patys užmokesčiai skirtingi, ir atliekamas darbas skiriasi, tad jis galvoja, kad diferencijuoti reikia ir yra sąžininga.

Nors galima įtarti, kad už įvertinimo slypi dar kažkas, meras sako, kad jokių povandeninių srovių nėra, politiniu aspektu esą jis nesivadovauja, principo „myli-nemyli“ netaiko, nors žmonės kalba priešingai. Iš pokalbio su R. Januševičiumi galima suprasti, kad nesutarimai vyksta tikrai ne pirmus metus, tik sunku atsekti, kur, dėl ko ir kada per kelią perbėgo juoda katė, direktorius užsimena apie „įvykių seką užkulisiniame rate“. Viename iš paskutinių Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdžių planuota tiek merą, tiek R. Januševičių kviestis į posėdį, surengti savotišką akistatą ir bandyti išsiaiškinti, kas tarp jų vyksta, kodėl tiek daug susirašinėjama, kodėl nesutariama. Bet tas susitikimas taip ir nesuorganizuotas.

Beje, kalbama, kad Kultūros centrų asociacija, vienijanti apie 140 subjektų, šiuo klausimu dėl vadovo veiklą menkinančio įvertinimo taip pat nesirengia tylėti, svarsto kreiptis į ministeriją.

Iš viso, kaip informuoja meras, buvo vertinta 10 biudžetinių įstaigų vadovų. Penkių veikla įvertinta labai gerai, keturių – gerai, kaip minėta, vieno nepatenkinamai. Kas konkrečiai kaip vertinti, priešingai nei ankstesniais metais, meras nedetalizavo, siūlo klausti pačių vadovų. Pernai ir užpernai patenkinamai įvertinta Kudirkos Naumiesčio kultūros centro vadovės Laimos Mockevičienės veikla, kuri su tokiu įvertinimu irgi nesutiko. Šiuo metu ji vis dar turi nedarbingumą, tačiau meras ne pirmą kartą prabyla esą ji svarstanti po biuletenio į darbą negrįžti visai. Į klausimą, ar tai negali būti mero spaudimas jai pačiai išeiti iš darbo, E. Pilypaitis svarstė, kad galbūt tik direktorei taip atrodo.

„Tai galių demonstravimas. Jeigu vadovė galingesnė už merą, tegul įrodo. Aš nenusiteikęs žaisti galios žaidimų, vertinu adekvačiai ir žiūriu į rezultatus“, – sakė meras.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos