baneris leidinys

Savivaldybės svetainėje viešinama Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito ataskaitos dėl vidaus audito Šakių kultūros centre (KC) santrauka. Tad smalsu, kokio pobūdžio informacija yra vieša?

Tiesa, jeigu kažkas tikisi šią santrauką rasti prie gerai matomų naujienų ar aktualijų, klysta, mat šią daugelį dominančią informaciją galima aptikti prie skelbiamų Vidaus audito skyriaus dokumentų. Pateikiamos išvados yra apibendrinančios, viešai skelbiama 13 punktų, nors pačių audito išvadų buvo 21, rekomendacijų – 16.
 
„Kultūros centro vidaus kontrolę, pagal vertintus kontrolės elementus, vertiname patenkinamai, kadangi dėl netinkamo rizikos valdymo yra vidaus kontrolės trūkumų, kurie galėjo turėti neigiamą įtaką Kultūros Centro veiklos rezultatams. Kultūros Centro vidaus kontrolė tobulintina atsižvelgiant į vidaus audito ataskaitoje išdėstytus pastebėjimus bei pateiktas rekomendacijas“, – rašoma bendroje, skyriaus vedėjos Dalijos Rakauskienės pasirašytoje išvadoje.

Tarp apibendrintų išvadų išskiriami tokie punktai kaip taisytini Šakių KC veiklos nuostatai, nes kai kurioms laisvalaikio salėms suteiktas padalinio statusas yra neracionalus ir svarstytinas. Įstaigoje nėra patvirtintų padalinių nuostatų; internetinės svetainės struktūra, informacijos pateikimas (ar nepateikimas) kai kuriais atvejais neatitinka teisės akto, reglamentuojančio reikalavimus įstaigų interneto svetainėms, nuostatų; Šakių KC organizacinė struktūra ir personalo valdymas yra tobulintini (vidaus tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai, darbo režimo nustatymas, darbo laiko apskaita). Rašoma, kad yra nustatyti viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimai; darbo apmokėjimo sistema įstaigoje tobulintina, darbuotojų darbo apmokėjimo bei kitų garantijų skaidrumo, aiškumo bei lėšų naudojimo racionalumo ir teisėtumo požiūriu (atžvilgiu). Nustatyta atvejų, kai išmokėtos premijos ir pastoviosios dalies koeficientai buvo didinami nesivadovaujant (pažeidžiant) darbuotojų apmokėjimo įstatymu ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis. Taip pat konstatuojama, kad nepakankamai pagrįstai atliktas darbuotojų metinės veiklos vertinimas, dėl to sukeliama rizika teisingam ir  teisėtam darbo užmokesčio fondo lėšų panaudojimui. Paslaugų teikimo aprašas taisytinas (nereglamentuota patalpų nuoma, gido paslauga, mėgėjų kolektyvų pasirodymai, cirko mokyklos užsiėmimai, įvardijama apšvietimo paslauga, kuriai nėra steigėjo nustatyta kaina, ir kt. pastebėjimai) ir neskelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje, taip pat įstaigoje nenustatyta atskaitingiems asmenims gautų už į renginius platinamus bilietus gaunamų pinigų sumokėjimo tvarka ir terminai, nepaskirti atskaitingi asmenys, turintys teisę gauti (surinkti) įstaigai pinigus.

Ne vienas punktas nurodo, jog buvo neteisingai ir ne pagal įstatymus vykdomas bilietų platinimas, mat savivaldybės taryba dėl to nebuvo priėmusi jokio sprendimo, o tai būtent jos kompetencija. Minima, kad nereglamentuotas Cirko mokyklos nario statusas ir nevykdoma pilna nario mokesčio apskaita, taip pat, kad patalpų nuomos mokestis (kai pagrindas yra parduotų bilietų skaičius) nustatomas nepateikiant dokumentų, pagrindžiančių parduotų bilietų skaičių bei surinktą pinigų sumą už išplatintus bilietus, sudaromos prielaidos ir rizika apgaulėms atsirasti bei galimybė nuslėpti pajamas (kurios skaičiuojamos procentais nuo parduotų platinamų bilietų). Rašoma, kad įstaigoje prekių ir medžiagų nurašymas, nenurodant, kur jos faktiškai sunaudotos, kelia abejonių dėl biudžeto lėšų naudojimo skaidrumo, racionalaus ir efektyvaus naudojimo.

Pažymėta, kad Šakių KC pateikė dalį naujai parengtų ar patikslintų įstaigos dokumentų, kurie bus vertinami pažangos stebėjimo laikotarpiu.

Meras Edgaras Pilypaitis Šakių kultūros centro direktoriui Raimondui Januševičiui darbams ir priemonių planui susidėlioti davęs terminą iki lapkričio 16 d. Spalio 23d. meras buvo pasirašęs potvarkį dėl direktoriaus atleidimo iš pareigų „praradus pasitikėjimą ir nustačius kaltus veiksmus“, tačiau spalio 28-ąją potvarkis neįsigaliojo abiem pusėms radus bent kažkokį sutarimą.

„Draugo“ inf.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos