baneris leidinys

Gegužės 21 dieną Kudirkos Naumiesčio seniūnijos Kasikėnų kaime pašventintas kryžius 1948 metais, gegužės 24 dieną žuvusiam Tauro apygardos Žalgirio rinktinės 35-os kuopos partizanui Vladui Rimkui-Aidui, atminti.

Iškilmės prasidėjo Šv. Mišiomis, po kurių jų dalyviai nuvyko į Kasikėnų kaimo kapines. Kryžių pašventino Sintautų parapijos klebono  D. Rolskis. Šventinimo metu kalbėjo vienintelis gyvas likęs 35-os kuopos partizanas Pranciškus Jurgilas. Prisiminimais apie pusbrolį pasidalijo V.Rimkaus pusseserė, buvusi partizanų ryšininkė Juzefa Valentienė. Taip pat kalbėjo tremtinių sąjungos nariai Arvydas Pyragas bei Pranas Endriukaitis.

V.Rimkus gimė 1923 m. rugsėjo 28 d. Sintautų valsčiuje, Ežeriūkų kaime Tado Rimkaus ir Marcelės Polteriūtės šeimoje. Neapsikentęs stribų patyčių, 1946 m. kartu su broliu Telesforu tapo partizanais ir kovojo Pr. Vaičaičio, vėliau pavadintoje 35-ąja, kuopoje. Anapus Šešupės, Kaliningrado srityje, ši kuopa turėjo įsirengusi bunkerius, kuriuose slėpdavosi nuo saugumiečių siautėjimų. 1948 m. gegužės 23 d. bunkeriai buvo apsupti. Sunkiai sužeistą Aidą, partizanai perkėlė per Šešupę ir paslėpė bunkeryje, Panovių kaime, kur jis kitą dieną mirė. Žuvusį bendražygį partizanai naktį palaidojo Kasikėnų kaimo kapinėse.

„Draugo“ inf.

Comments are now closed for this entry


Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos