baneris leidinys

Pačiame vasaros žydėjimo įkarštyje, liepos 19 dieną, Mikytų ir Nosiedų kaimų gyventojai rinkosi į šimtametę  jaukią Kretkampio koplytėlę. Čia Šv. Mišiomis prasidėjo Aldonos Mankutės-Kursevičienės knygos „Vilties angelai“ ir prieš 27 metus Anapilin išėjusios Marijos Mašanauskaitės knygos „Jei prakalbėtų Nosiedų pušys...“ sutiktuvės.
 
Šv. Mišias už šviesų M.Mašanauskaitės atminimą ir poetės A. Mankutės - Kursevičienės sveikatą, kūrybinę sėkmę, nuoširdžią ir nesavanaudišką pagalbą kiekvienam žmogui pilnut pilnutėlėje Kretkampio koplytėlėje aukojo Lekėčių Šv. Kazimiero bažnyčios klebonas Audrius Kurapka. Pasak Julijos Augustauskienės, tik A. Mankutės - Kursevičienės darbštumo dėka iš užmaršties buvo prikelta  mūsų kraštietės, visų mylimos samarietės M. Mašanauskaitės kūryba ir sudėta į knygą „Jei prakalbėtų Nosiedų pušys...“

Po Šv. Mišių Mikytų kaimo bendruomenės pirmininkė Saulena Kučiauskienė pakvietė visus į bendruomenės namus, kur knygų sutiktuvių šventę A. Mankutės - Kursevičienės eilėraščiu „Obels mirtis“ pradėjo jaunoji skaitovė Monika Permiakovaitė. „Knygos gimimas - tai didelis džiaugsmas, dvasinis penas kiekvienam“, –pristatydama knygas kalbėjo renginio vedėja Kristina Simanavičienė. Vienas po kito šventės dalyviai skaitė savo kraštiečių sukurtus kūrinius, skambėjo poečių eilėraščių tekstams sukurta muzika. Net trys ansambliai savo skambiais balsais džiugino susirinkusiuosius. Tai Regimanto Ramanausko vadovaujamas ansamblis, kauniečių moterų trio „Vakarė“ ir poetės Teresės Varnagirienės vadovaujamas ansamblis „Sūduva“.
dragunaityteVioleta SEREDŽIUVIENĖ
 
„Jeigu tikslas yra parodyti savo paveikslus, tai juos ir parodžiau“,- sako Šakių rotušės fojė surengtos personalinės tapybos darbų parodos iškilmingo atidarymo atsisakiusi Eglė Dragūnaitytė. Tradiciniai skambūs sveikinimo žodžiai ir gėlės – ne tai, kas būtų itin svarbu tautodailininkei. Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos dailės mokytoja gyvenimo prioritetus susidėliojusi pagal šiek tiek kitokią, - savą tvarką.
 
Nuotr. „Man tapyba –  vienas iš gyvenimo malonumų“, - sako tautodailininkė E. Dragūnaitytė.
 
Tapyba - malonumas
 
Parodoje eksponuojami akvarele tapyti darbai neturi tematinio vientisumo,- tai per kelerius pastaruosius metus nutapyti paveikslai. Gelgaudiškietė yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos bei Šakių tautodailininkų klubo „Dailius“ narė. „Šiuo metu tapau mažiau, nes tiesiog neužtenka viskam laiko. Tapau, kai atsiranda poreikis. Mano paveiksluose nėra kokių nors konkrečių peizažų ar vaizdų. Pirmiausia turiu tikslą perteikti nuotaiką, mintį, būseną. Savas kaimas, artima aplinka - man svarbiausia. Džiaugiuosi, kad gyvenu kaime“,- prisipažįsta pašnekovė. Anot jos, didžiausią naudą teikiančios kūrybinės dirbtuvės, - tai tradiciniai Zyplių dvare vykstantys kūrybiniai plenerai.
bitininkaiKaip ir kasmet, pirmąjį rugpjūčio savaitgalį bičiuliai iš visos Lietuvos rinkosi į respublikinę bitininkų šventę. Šiemet ji vyko Plungės rajone, Mordosų kaime įsikūrusiame pramogų ir poilsio komplekse „Žemsodis“.  Šventėje dalyvavo beveik 30 Šakių bitininkų draugijos narių ir pavienių bitininkų.
 
Nuotr. Respublikinėje bitininkų šventėje Zanavykų kraštui atstovavo beveik 30 Šakių bitininkų draugijos narių ir pavienių bitininkų.
 
Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurių metu tradiciškai buvo pagerbti Anapilin išėję bičiuliai ir pašventintas medus. Jas aukojo kunigas misionierius Hermanas Šulcas,  jau 35 metus gyvenantis ir dirbantis Ruandoje. Pasak Šakių bitininkų draugijos pirmininkės Dalios Vaikšnorienės, kiek neįprasta buvo girdėti svečių iš Ruandos giesmes, bet jie papirko savo nuoširdumu ir gera nuotaika.
sprangauskasAsta GVILDIENĖ
 
Liepos 7 dieną Gelgaudiškio Šv.Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios parapijiečiai su gėlėmis, sūriu ir  medumi sutiko savo naująjį kleboną Kęstutį Sprangauską, kuris čia paskirtas po aštuonerių metų tarnystės Rudaminos parapijoje. Jis pakeitė dešimt metų Gelgaudiškio parapijoje kunigavusį Alfredą Nėnių, šiuo metu savo pareigas atliekantį Rudaminoje.  
 
Nuotr. Naujasis Gelgaudiškio bažnyčios klebonas kun. K. Sprangauskas džiaugėsi itin šiltu ir nuoširdžiu parapijiečių priėmimu bei nuostabia panemunių gamta.
 
Parapijiečiai sutiko šiltai

Kunigo K. Sprangausko teigimu, Šakių kraštas jam nėra svetimas. Anksčiau maždaug trejus su puse metų jis kunigavo Višakio Rūdos parapijoje. „Tad, galima sakyti, su Zanavykija esu šiek tiek susipažinęs, - teigė naujasis klebonas. – Pirmas įspūdis labai geras. Tik atvykus sužavėjo nuostabi gamta, šalia tekančio Nemuno pakrantės, labai graži bažnyčia. Be to, ir gelgaudiškiečiai mane  priėmė labai šiltai ir nuoširdžiai, su vietinėmis vaišėmis – sūriu ir medumi. Malonu, kad Gelgaudiškio seniūnas atsiliepė pats, neprašytas, net ieškoti nereikėjo. Jis pasiūlė pagalbą įsikūrimui.“ O pagalbos tikrai prireiks, nes, pasak kun. K. Sprangausko, klebonija prašyte prašosi remonto: pro senus, medinius langus švilpauja vėjai, patalpos seniai netvarkytos, būtina įrengti dušą.
bardaiAsta GVILDIENĖ
 
Praėjusį penktadienį kaimo turizmo sodyboje „Bičnamis“ vyko 14 - asis, jau  tradicija tapęs, respublikinis gitarinės muzikos vakaras. Pasak renginio vedėjos Violetos Simanavičienės, šis vakaras kasmet pritraukia nemažą būrį lyriškų vyrų, atliekančių romantiškas dainas.
 
Nuotr. Daug gerų emocijų gitarinės muzikos gerbėjams suteikė dažnas „Bičnamio“ festivalių dalyvis Vaidas Mineikis.
 
Tradiciškai gitaristų festivalį pradėjęs jo sumanytojas ir organizatorius, Šakių gitaristų klubo pirmininkas Arūnas Danielius mikrofoną perdavė niekada žodžio kišenėje neieškančiai renginio vedėjai. Ji, kaip ir kasmet, klausytojams pristatė ne tik gitarinės muzikos vakaro dalyvius, bet ir kvietė į sceną visus svečius, norinčius tarti žodį.
fasizmo aukomsTradiciškai būrelis šakiečių Batiškių kapinėse prisiminimais, gėlių žiedais, žvakelių šviesa pagerbė nacizmo aukas. Šįmet jau paminėtos masinių žydų naikinimo 72-osios metinės.   
 
Nuotr. Būrelis šakiečių Batiškių kapinėse dar kartą pagerbė fašizmo aukų atminimą.    
 
Dar kartą į kruvinų žudynių vietą – Batiškių kapines būrelis šakiečių susirinko paminėti ir pagerbti sušaudytų nekaltų žmonių atminimą. Prieš 72-ejus metus, liepos 30 dieną, prasidėjo pati šiurpiausia žmonijos tragedija, kurios metu buvo sunaikinta nemažai žydų, lietuvių ir kitų tautų žmonių. Skaičiuojama, jog būtent šioje vietoje iš viso sušaudyta apie keturis tūkst. žydų, lietuvių, rusų, kitų tautybių žmonių.

Batiškių kapinės mena nekaltų žmonių aimanas, dejones, jų patirtą smurtą. Anot Danutės Liudžiuvienės, prieš 72-ejus metus patirti išgyvenimai sukelia daug skaudžių prisiminimų. Dažnai prieš akis iškyla vaizdai iš gyvenimo koncentracijos stovykloje, išvarytų žmonių alinantis darbas Vokietijoje, šaudymai, deginimai, naikinimai. Praėjusią savaitę Batiškių kapinėse vykusio paminėjimo metu kalbėjęs Šakių rajono pagyvenusių žmonių ir II-ojo pasaulinio karo veteranų sąjungos vadovas Jonas Bosas dar kartą pabrėžė, jog apie šią istorijos atkarpą per mažai kalbama. Pasak jo, ypač jaunimas nedaug žino apie fašistų padarytą skriaudą. „Vyresnioji karta patyrė daug smurto, nepriteklių, pavojų, buvo pykčio ir neapykantos“, - kalbėjo J. Bosas. Prisiminus 1944 metais priverstiniams darbams į Vokietiją vykdytus trėmimus, šiandien galima tik pasvarstyti, kokia būtų tapusi vokiečių okupuota Lietuva. Jau karo metais iš Trečiojo Reicho į Lietuvą plūdo vokiečių kolonistai. Laimei, šis XX-ojo amžiaus blogis buvo nugalėtas.
rusaiAsta GVILDIENĖ
 
Rugpjūčio 1 dieną mūsų rajone lankėsi Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje patarėjas -  pasiuntinys Dmitry Masiuk, Karo, karinių oro ir jūrų pajėgų atašė pulkininkas Sergej Sazonov, Vilniaus Šv. Dvasios cerkvės stačiatikių vienuolyno kunigas vienuolis Nikita, VšĮ „Karo paveldo instituto“ vadovas Jurijus Trakšelis ir ekspertas Vladilen Mordvinov. Jų tikslas - pagerbti karius, žuvusius Pirmajame pasauliniame kare Kudirkos Naumiestyje.
 
Nuotr. Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje diplomatai jau ne kartą lankosi Kudirkos Naumiestyje, kur pagerbia žuvusių karių atminimą.
 
Pasak J.Trakšelio, rugpjūčio 1 dieną Rusijos Federacija kasmet pagerbia karių, žuvusių Pirmajame pasauliniame kare, atminimą. Šio karo pavadinimas istoriografijoje įsitvirtino tik prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, 1939 metais. Tarpukaryje jis buvo vadinamas Didžiuoju karu, nusinešusiu daugiau nei 12 mln. žmonių gyvybių. Kitąmet vyks 100 metų nuo Pirmojo pasaulinio karo pradžios paminėjimas.
cikana dvaraiSima KAZARIAN
 
„Apie 1000 lankytojų turėjome vieną savaitgalį“,- pasakoja Lukšių seniūnas Vidas Cikana. Gelgaudiškio dvare gyvenimas taip pat virte verda.
 
Nuotr. V. Cikana ekskursantus užiminėja ir dieną, ir naktį.
 
Abu rajono dvarai nepailstamai stengiasi privilioti lankytojų srautą. Gelgaudiškio dvare teatralizuotos ekskursijos jau bus rengiamos ir vaikų grupėms. „Šiąnakt miegojau tris su puse valandos“,- pasakoja V. Cikana.
 
Motociklininkai pritraukė 1000 lankytojų
 
„Savaitgalį, kai čia vyko antikvarinių motociklų savininkų sąskrydis, buvo apie 1000 žmonių, kitą savaitgalį – apie 500. Šiaip apie pusantro, du šimtus būna. Pavyzdžiui, šiandien buvo 150 lankytojų. Iki birželio intensyviausiai važiavo mokytojai mokslo metų pabaigimo proga. Po tris, keturis ir penkis autobusus užsukdavo. Važiuoja ir pavieniai žmonės, ir su žygiais, birželį buvo daug vaikų“,-pasakoja V. Cikana. Paklaustas apie uždarbį, teigia, kad ant tualetinio popieriaus užsidirba: „Turime čia tokią aukų dėžutę. O ką, kai atvažiuoja ekskursijos su autobusais, nesijuokit, tualetinis popierius yra labai svarbus dalykas.“

UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos