baneris leidinys

valentinasLapkričio 25-ąją Šakių rotušę papuošė plenero „Sintautai 2010“ dalyvių kūriniai. Tai paskutinis įvykdyto projekto akcentas.

Nuotr. Parodoje iš visų plenere dalyvavusių dailininkų buvo vienintelis V. Valentas.

Savo darbus žiūrovų akiai pateikė latvių tapytojai Jana Araja ir Gita Kravala, lenkės Elžbieta Kina ir Danuta Pruchnicka, vilniečiai Valentinas Ajauskas, Algis Augustaitis, Raigardas Kudirka, Vladas Lisaitis, Birutė Matijošaitytė bei kaunietis Vidmantas Valentas. Beje, jis vienintelis dalyvavo parodos atidaryme ir džiaugėsi turėjęs galimybę dalyvauti plenere, pabendrauti su dailininkais.

Pristatydama parodą projekto „Menų voratinklis“ vadovė, savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė Aurelija Papievienė pasidžiaugė, jog visas projektas jau ne tik sėkmingai užbaigtas, bet ir gerai įvertintas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Ją papildydamas Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkas, administracijos direktoriaus pavaduotojas Algimantas Damijonaitis teigė, jog tai pirmasis, tačiau jokiu būdu ne paskutinis, kaimo bendruomenių projektas, skirtas meno sklaidai.

VšĮ „Sintautų akademija“ projektų vadovas Vitas Girdauskas pastebėjo, jog projekto metu vykęs pleneras ir ši paroda kartu yra ir Sintautų miestelio 450 metų jubiliejaus paminėjimo dalis.

Paroda Šakių rotušėje veiks iki gruodžio 12 dienos.

„Draugo“ inf.
Prasidėjus Advento laikotarpiui visose Lietuvos bažnyčiose ir „Caritas“ skyriuose žmonės gali už auką įsigyti akcijos žvakelių. Kiekvieną sekmadienį ir mūsų rajono parapijose galima prisidėti prie šio visus vienijančio gerumo .

Šakių skyriaus „Caritas“ savanorė gydytoja Aurelija Bublaitienė teigė, kad dar tik prasidėjusioje akcijoje mūsų rajono gyventojai dalyvauja labai aktyviai, dosniai aukodami įsigyja akcijos žvakeles. Kam bus skirtos šios aukos, paaiškės prieš pat Šv.Kalėdas, pasitarus su savivaldybės Socialinės paramos skyriaus darbuotojais. Pasak jos, greičiausiai jos pasieks labiausiai skurstančias šeimas,  senus ir vienišus, sunkiai sergančius žmones. Dalis aukų bus skiriama pirmosios Šv.Kalėdų dienos šventei, kasmet organizuojamai Šakių bažnyčioje, kur mažuosius su dovanėlėmis pasitiks tikrų tikriausias Kalėdų Senelis.

„Caritas“ žvakelė simbolizuoja Kristaus gimimą. Jos ugnis gali tapti ir šeimos vienybės, aukos ir pagalbos kitam simboliu. Svarbu suvokti, kad visi esame viena šeima.  O savo šeimos nariams turime padėti. Kai mąstome apie kitus, visiškai svetimus žmones ir norime jiems  pagelbėti, tai ir yra tikrasis ateinančios šventės laukimas.

Akcija „Gerumas mus vienija“ rengiama nuo 1997 metų. Šiais metais Lietuvos „Caritas“ tikisi akcijos metu už aukas išdalinti daugiau nei 100 tūkst. simbolinių „Caritas“ žvakelių. Jas galima sekmadieniais įsigyti visose mūsų rajono bažnyčiose ir „Caritas“ skyriuose. Taip pat galite aukoti trumpaisiais telefonų numeriais: 1406 - auka 5 litai ir 1407 - auka 10 litų.

„Draugo“ inf.
grinaiciaiPraėjusio ketvirtadienio vakarą smagi šventė nuaidėjo seniai daugelio Sudargo gyventojų pamirštuose kultūros namuose. Čia įvyko Grinaičių žemės ūkio bendrovės didžiųjų darbų pabaigtuvių šventė bei bendruomenės centro „Naujasis Sudargas“ naujų planų, skirtų kultūros namų atgaivinimui, aptarimas.

Nuotr. Derliaus šventės sūkuryje Grinaičių žemės ūkio bendrovės vadovas V. Januškevičius (antras iš dešinės) ir A. Januškevičius sveikino šiemet garbingus jubiliejus šventusius bendrovės narius.

Darganotą lapkričio 24 dienos vakarą Sudargo centre esančių kultūros namų, priklausančių verslininkams broliams Vytui, Alvydui ir Almantui Januškevičiams, languose įsižiebė šviesa, skelbianti apie čia prasidedantį  kultūrinį gyvenimą. Po daugelio metų pertraukos kultūros namuose šurmuliavo Grinaičių žemės ūkio bendrovės, vadovaujamos verslininko Vyto Januškevičiaus, darbų pabaigtuvių šventė. Kaip ir dera šventėms, čia nestigo geros nuotaikos ir puikių emocijų. Su švente pirmasis sveikino V. Januškevičius. Verslininkas linkėjo gerų tarpusavio santykių, vieningumo. Jis pasveikino bendrovės žmones, šiemet švenčiančius garbingus jubiliejus. Tai 50-metį šventę Gintas Gerdavaitis, Jonas Vaitkevičius, Andrius Sinkus ir 45-erių metų sukaktį minėjusi Birutė Vaitkevičienė. Bendrovės vadovas V. Januškevičius Padėkos raštą įteikė ir Šakių evangelikų liuteronų parapijos klebonui kunigui Virginijui Kelertui. Kunigas dėkojo Januškevičių šeimai, kuri Sudargo krašte įkūrė kelias dešimtis darbo vietų. „Mūsų bažnyčia yra šalia, todėl dėkoju už gerą kaimynystę“, -šventėje kalbėjo kunigas V. Kelertas.
Lapkričio 22 dieną Sintautų pagrindinėje mokykloje vyko renginys, skirtas Tarptautinei vaiko teisių konvencijos dienai. Jį organizavo Šakių policijos komisariato Prevencinio skyriaus pareigūnės Vida Kutkaitytė ir Ieva Kucinaitė, organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Šakių skyriaus atstovai bei Sintautų pagrindinės mokyklos bendruomenė.

Renginio metu nebuvo siekiama įrodyti, kas daugiau žino apie Vaiko teises. Pasak Sintautų pagrindinės mokyklos socialinės pedagogės Jūratės Arštikaitienės, moksleiviai susirinko tiesiog pabendrauti, nes problemos prasideda tada, kai nemokame ar nenorime išgirsti, išklausyti, susikalbėti. Komandos buvo sudarytos burtų keliu iš Sintautų, Šakių „Aukuro“, Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinių, Šakių „Varpo“ ir Kriūkų vidurinių mokyklų moksleivių, taip pat Šakių pataisos inspekcijos įskaiton įrašytų nepilnamečių.

Renginyje dalyvavę Šakių rajono apylinkės teismo pirmininkas Arturas Rauktys ir Šakių rajono apylinkės prokuroras Linas Frančiakas surengė moksleiviams teisinių žinių blic turnyrą. Kiekvienos komandos atstovas sportinėje rungtyjevaržėsi, kas greičiau užsidės policininko diržą, neperšaunamą liemenę ir šalmą. Taip pat moksleiviai šauniai kūrė ketureilius iš duotų žodžių, diskutavo ir bandė įrodyti, kodėl turi baigtis patyčios, Forum teatro metodu analizavo situacijas.  Šio metodo tikslas – naudojant  teatro kalbą, mokytis diskutuoti ir išreikšti poziciją, susijusią su pilietinėmis teisėmis ir kultūra.

J.Arštikaitienės teigimu, komandoms prizinės vietos nebuvo skiriamos - nugalėjo draugystė. Visi moksleiviai buvo apdovanoti renginio diplomais ir atminimo dovanėlėmis.

„Draugo“ inf.
gelesLapkričio 25 dieną Kaune vyko Lietuvos ūkininkų sąjungos aštuonioliktąjį kartą organizuoto konkurso „Metų ūkis 2011“ nugalėtojų apdovanojimų šventė. Tarp pagerbtųjų ir trys Šakių rajono ūkininkai.  

Šiemet jau 18-ąjį kartą Lietuvos ūkininkų sąjungos organizuotame konkurse „Metų ūkis 2011“ dalyvavo 42 savivaldybių ūkininkų ūkiai. Iš viso konkurse dalyvavo 451 ūkiai. Kiekviename rajone išrinkta po vieną pirmosios, antrosios ir trečiosios vietų laimėtoją. Praėjusį penktadienį Kaune, kultūros ir sporto centre „Girstupis“ buvo apdovanoti net 126 laimėtojai. Tarp jų ir trys Šakių rajono ūkininkai. Konkurse „Metų ūkis 2011“ pirmąją vietą laimėjo Griškabūdyje ūkininkaujantys Lina ir Arvydas Dubickai, plėtojantys gyvulininkystės ūkį. Pirmosios vietos laimėtojai dirba 130 ha žemės, turi 40 melžiamų karvių ir 25 prieauglius. Antrosios vietos diplomu apdovanoti ūkininkai Aidutė ir Audrius Žemaičiai iš Kidulių seniūnijos Šiaudinės kaimo. Jie verčiasi augalininkyste, dirba 238 ha žemės. Trečioji vieta atiteko Griškabūdžio seniūnijos Katilių kaimo ūkininkams Vaidai ir Vytautui Žemaičiams, taip pat plėtojantiems  gyvulininkystės ūkį. Jie dirba 40 ha žemės, augina 34 melžiamas karves ir 20 prieauglių.  

Lietuvos ūkininkų sąjunga skelbia, jog šiemet kai kurie rajonai labai sunkiai prikalbino ūkininkus dalyvauti šiame konkurse. Lietuvos ūkininkų sąjungos Šakių skyriaus pirmininkas Rimantas Valiukas taip pat teigė, jog Šakių rajone dirba labai kuklūs ūkininkai, kuriuos sunku prikalbinti dalyvauti konkurse. Konkurso nuostatuose numatyta, kad jame gali dalyvauti tik sąjungos nariai. Šakių rajone ši sąjunga vienija 50 ūkininkų, todėl per tiek metų buvo sunku atrinkti laimėtojus. Neatmetama galimybė, kad kitąmet konkurse bus leista dalyvauti ir ne tik Lietuvos ūkininkų sąjungos nariams. Konkurso organizatoriai tikina, jog labai sunku išrinkti laimėtoją, kai visų specializacijos yra labai skirtingos. Tačiau šis konkursas – tai pastarųjų metų ūkininkų darbo įvertinimas, jų akivaizdus siekis stengtis geriau tvarkytis savo ūkyje.
neniusAsta GVILDIENĖ

Ateinantis sekmadienis – Advento pradžia. Tai  beveik mėnesį trunkantis kūdikėlio Jėzaus gimimo laukimas. Katalikų religijoje jis laikomas susikaupimo ir apmąstymų, pasninko ir susilaikymo nuo triukšmingų linksmybių laikotarpiu. Tačiau tai  ne tik ramybės, bet ir paslaptingas, mistiškas laikas, kai ano pasaulio dvasios bando kištis į žmonių gyvenimą, kai Šviesa grumiasi su Tamsa. Apie  laukimo metą ir dvasines vertybes kalbamės su Gelgaudiškio Šv.Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios klebonu Alfredu Nėniumi.

Nuotr. Gelgaudiškio Šv.Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios klebonas A.Nėnius džiaugėsi, kad žmonės pagaliau pasisotino kriminalais ir neigiamomis temomis. Vis tas pats patiekalas pasidarė neskanus. Ieško gražių istorijų.

Kas yra Adventas?

Tai sunku apibrėžti. Ypač, kai jau kitą dieną po Vėlinių parduotuvėse prasideda kalėdiniai išpardavimai ir žmonės šluoja iš lentynų net senokai užsistovėjusias prekes. Kiekvienas Adventą ir Šv.Kalėdas suprantame kitaip. Vieniems – tai dovanų ir Kalėdų Senelio laukimas, kitiems – močiučių įkalbėta tradicija, tretiems - didžiausios Dievo meilės parodymo šventė.
moteru_klubas2Praėjusį savaitgalį Šakių moterų veiklos klubas, minėdamas aštuntąjį savo veiklos gimtadienį, žiūrovus pakvietė į „Šokių studiją“, kurioje buvo mokoma net 17 įvairiausių žanrų šokių.

Nuotr. Į kiekvieną pamoką žiūrovus kvietė klubo moterys, pristatinėjusios pasirodymus.

Akivaizdu, kad televiziją užvaldę šokiai nepaliko abejingas ir Šakių moterų veiklos klubo moteris. Jos šiais metais įsteigė „Šokių studiją“, kurioje šešių vadovų vadovaujamose klasėse buvo mokoma įvairiausių žanrų šokių. Per renginį porą šokių sušoko ir televizinių projektų dalyviai - šokėjas Deividas Meškauskas ir aktorė Ineta Stasiulytė.

„Šokių studijoje“, kaip teigė renginio vedėjos, kiekvienas norimą ir patinkantį šokį galėjo pasirinkti pagal nuotaiką, temperamentą ar net figūrą. Buvo galima išvysti pagoniškų, folkloro, aerobikos, baleto, repo, pilvo, zumbos ar linijinių šokių pamokas. Į kiekvieną pamoką žiūrovus kvietė klubo moterys, išraiškingai pristačiusios pasirodymus.

Gimtadienio proga veiklias moteris ir jų vadovę Aureliją Grinkevičienę sveikino valdžios atstovai, linkėję ir toliau savo veikla bei sumanymais stebinti žiūrovus. „Ir neapleiskit savo vyrų“, - išsakydamas palinkėjimus juokavo rajono meras Juozas Bertašius.

Ankstesniais metais moterys organizavo šauniausios močiutės, tėvuko, poros rinkimus, kvietė improvizuoti, o praėjusiais metais visus supažindino su šauniausių profesijų vyrais.

„Draugo“ inf.
sauliaiPraėjusį penktadienį Griškabūdžio kultūros namuose vyko iškilmingas Lietuvos  kariuomenės dienos paminėjimas. Šventėje 39 jaunuoliai oficialiai priėmė jaunojo šaulio priesaiką.

Nuotr. Lietuvos kariuomenės dienai skirtas paminėjimas penktadienį vyko Griškabūdyje, kur iškilmingai prisiekė 39 jaunieji šauliai.

Lapkričio 23 dieną šalyje buvo minima Lietuvos kariuomenės diena. Praėjusį penktadienį šiai dienai skirtas paminėjimas įvyko ir Griškabūdyje. Jame dalyvavo Kudirkos Naumiesčio 10-osios kuopos šaulių vadas Antanas Varenkovas, Marijampolės apskrities 4-osios šaulių rinktinės vadas Raimundas Mertinaitis, Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos vadas Dainius Stepšys bei gausus būrys jaunuolių ir kitų šventės dalyvių. Šventėje buvo apžvelgti svarbiausieji Šaulių sąjungos ir kariuomenės istoriniai faktai nuo 1917 metų iki šių dienių. Susirinkusiesiems R. Mertinaitis pristatė Šaulių sąjungos veiklą ir puoselėjamas idėjas.

Pagrindinis šio renginio akcentas – jaunųjų šaulių priesaika. Iškilmingo renginio metu net 39 jaunuoliai, pareiškę norą dalyvauti Lekėčių ir Kudirkos Naumiesčio kuopų veikloje, davė priesaiką. Jaunuoliai pasižadėjo garbingai tarnauti šaliai.Sulaužyta šaulio priesaika užtraukia negarbę. Po priesaikos jaunimas turės baigti keturių pakopų mokymus. Pastebėta, kad jaunuoliai, dalyvaujantys Šaulių sąjungos veikloje ir toliau tęsiantys veiklą krašto gynyboje, būna kur kas geriau orientuoti ir sėkmingiau atlieka tarnybą.  Pasak A. Varenkovo, mūsų rajone netrūkta jaunimo, norinčio tapti šauliais. Norą dalyvauti Šaulių sąjungos veikloje yra pareiškusios ir kelios merginos. Pasak A. Varenkovo, buvo toks momentas, kai Kudirkos Naumiesčio skyriuje liko beveik tik merginos. Tuo tarpu dabar Lekėčiuose jaunųjų šaulių būrelį sudaro tiek merginos, tiek vaikinai. Beje, šauliai turi išties nemažai veiklos. Šiuo metu jaunimas ruošiasi Sausio 13-osios tradiciniam bėgimui bei Vasario 16 –osios minėjimui. Vasaromis jaunimui organizuojamos stovyklos. Deja, nors norinčiųjų būti jaunaisiais šauliais nestinga, bet trūksta žmonių, norinčių ir galinčių dirbti su jaunimu.

Renginio metu Rociškių užkardos vyko pasieniečių kinologų pasirodymas.

„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos