baneris leidinys

tautodailininkesGintarė MARTINAITIENĖ

Praėjusį penktadienį Zanavykų krašto muziejaus sienas papuošė penkių rajono tautodailininkių darbai. Nors parodos lankytojų gretos buvo itin negausios, nei tautodailininkų sąjungos pirmininkui Vidui Cikanai, nei pačioms darbų autorėms tai netrukdė. Svarbiausia susitikti, pabendrauti, pasidžiaugti naujai nutapytais ar dar tik mintyse gyvenančiais vaizdiniais.

Nuotr. Iš kairės: E. Ruzgienė, B. Jakštienė, E. Dragūnaitytė, R. Amonienė ir A. Plaušinaitienė džiaugėsi galimybe pristatyti savo darbus, susitikti, bei pabendrauti.

Prieš kurį laiką muziejuje buvo surengta kalvių, vėliau tekstilininkių, o dabar, tęsiant parodų ciklą, tapybos darbus pristatė tautodailininkės Elena Ruzgienė, Birutė Jakštienė, Rimutė Amonienė, Eglė Dragūnaitytė ir Aida Plaušinaitienė.

Kai kurie tautodailininkių darbai nauji, kai kurios moterys pristatė ir seniau matytus paveikslus. Visgi daugelio tematika panaši – gamta ir su ja susijusios detalės. Vienur skleidžiasi gėlių žiedai, kitur vaizduojami trobesiai, kaimiškas gyvenimas, dar kitur išnyra laukai, juose tupinčios kurapkos, besisukantis malūnas ar tiesiog urbanistiniai, architektūriniai vaizdai. Taip moteriška, bet kartu ir stipru, užtikrinta. Tuo labiau, kad šių moterų darbai tikrai kalba už save. Ne vienas parodos lankytojas pabrėžė, kad tik žvilgtelėjus į darbą aišku, kas jo autorius. „Atrodo, jūs viską darote taip lengvai, paprastai, bet pasiekimai labai plečiasi“, - džiaugėsi „Dailiaus“ pirmininkas.
zen_budizmo_centrasAsta GVILDIENĖ

Praėjusį sekmadienį Šakiuose vyko, galima sakyti, istorinis įvykis. Ne veltui jau trečiąjį kartą pas mus iš Hwa Gye Sa šventyklos Korėjoje atvyko budistų vienuolis Bo Heang Sunimas, visiems gerai žinomas Kęstučio Marčiulyno vardu. Zen meistras Wu Bongas iš Korėjos ir Dharmos mokytojas Anrzej Petrovski iš Lenkijos suteikė jam reikiamus įgaliojimus specialių ritualų ir šventinės Zen budizmo centro atidarymo ceremonijos atlikimui.

Nuotr. Budistų vienuolis Bo Heang Sunimas atliko mistinius ritualus ir šventinę Zen budizmo centro, pavadinto Son Kwang Sa, atidarymo ceremoniją.

Šioje kiek neįprastoje ceremonijoje dalyvavo daugiau kaip 50 kviestinių svečių iš mūsų rajono, Vilniaus, Kauno, Jurbarko ir net Niujorko. Niekam nematant, už uždangos, visiems susirinkusiesiems giedant Zen budistų giesmes, budistų vienuolis atliko niekam nežinomus mistinius ritualus, tamsos jėgų ir blogio demonų išvarymo ceremonijas.

„Ilgametės budizmo tradicijos prigijo ir Šakiuose, atsirado bendraminčių, ir svajonė įkurti savo centrą išsipildė“, - džiaugėsi Šakių Zen budizmo centro vadovas Vytautas Smirnovas. Jis pabrėžė, kad naujai įsikūrusio centro paskirtis – sudaryti sąlygas ir galimybes praktikuoti visiems kartu, atliekant rytines ir vakarines pratybas, rengti įvairias paskaitas, keleto dienų atsiskyrimus savaitgaliais.“  
bosasSpalio 14 dieną Šakių kultūros centre vyko Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos minėjimas bei Šakių rajono pagyvenusių žmonių ir karo dalyvių organizacijos ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Gyvenimo rudenį pasitikusių žmonių šventėje nuskambėjo gausybė linkėjimų bei linksmų dainų, raginančių džiaugtis gyvenimu.  

Nuotr. Jau 16 metų organizacijai vadovaujantis J. Bosas jos pirmininku buvo išrinktas ir šio susirinkimo metu.

Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena minima spalio 1-ąją. Šakių rajone šis paminėjimas įvyko tik praėjusį penktadienį. Šventę su devizu - „... ne metai daro mus laimingais, bet sutikti žmonės...“ pradėjo Šakių senjorų ansamblio „Bočiai“ nariai, vadovaujami Astos Grigaitienės, sugiedoję pagyvenusių žmonių himną ir atlikę keletą dainų. Po linksmesnės įžanginės dalies Šakių rajono pagyvenusių žmonių ir karo dalyvių organizacijos pirmininkas Jonas Bosas susirinkusiuosius pasveikino su švente, pateikė praėjusių metų organizacijos veiklos ataskaitą. „Prieš 16 metų įsikūrusios organizacijos įžiebta kibirkštis dar dega ir palieka savo pėdsakus. Per tą laiką buvo surengta įvairių renginių, minėjimų, susitikimų, ekskursijų, draugystės popiečių. Tai pasakyta ir išleistoje knygoje „Pagyvenusiųjų ir karo dalyvių organizacijai 15 metų“, - kalbėjo J. Bosas, pridurdamas, jog per ataskaitinius dvejus metus įvyko septyni tarybos posėdžiai.
Spalio 16 dieną Sintautuose buvo pagerbtas mūsų kraštiečio, žymaus kalbininko, mokslinės lietuvių kalbos stilistikos pradininko, habilituoto daktaro, profesoriaus Juozo Pikčilingio atminimas.  Į renginį, kurį organizavo Gimtojo žodžio mylėtojų draugija „Aidija“ ir ilgametė lietuvių kalbos mokytoja Marija Puodžiukaitienė, atvyko per šimtą žinomų šalies žmonių.

Minėdami lietuvių kalbos stilistikos tėvu vadinamo Juozo Pikčilingio 20 – ąsias mirties metines, susirinkusieji aplankė jo kapą Sintautų kapinėse, papuošė jį gėlėmis ir uždegė žvakes, giesmes giedojo vokalinis vilniečių ansamblis „Linksmynė“. Sintautų Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčioje Šv.Mišias aukojo kunigas Kazimieras Ambrasas, kuris su žymiuoju  profesoriumi kartu dirbo Vilniaus universitete. Šalia Sintautų seniūnijos pastato J.Pikčilingio atminimui buvo iškilmingai atidengta jo vardu pavadinta gatvė.

Buvusi profesoriaus J. Pikčilingio studentė, Vilniaus miesto savivaldybės kalbos tvarkytoja Aldona Šiupienienė pasidžiaugė, kad ir sostinėje žymaus kalbininko vardu greitai bus pavadinta viena gatvė.

J.Pikčilingio indėlis lietuvių  kalbai  ir jo darbai buvo apžvelgti iškilmingame paminėjime, surengtame Sintautų pagrindinės mokyklos salėje. Profesorių, jo veiklą prisiminė ir žodį tarė filologijos mokslų daktaras Arvydas Vidžiūnas, Vilniaus universiteto profesorė Regina Koženiauskienė, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras Jonas Jurevičius, Vilniaus universiteto profesorius lituanistas Vladas Žukas, kultūros istorikas Albinas Vaičiūnas, buvę studentai. Renginyje dalyvavo J.Pikčilingio broliai Zigmas ir Antanas bei beveik visa Pikčilingių giminė.

Muzikinius kūrinius žymaus kalbininko atminimui skyrė vilniečių vokalinis ansamblis „Linksmynė“, pasirodė Sintautų pagrindinės mokyklos atstovai. Buvo surengta kalbininko J.Pikčilingio veiklos paroda, su gausia foto nuotraukų ir raštų ekspozicija.

„Draugo“ inf.
Gelgaudiškio bendruomenės centras „Atgaiva“  išrinko nugalėtojus vykdomame  projekto „Eismo saugumas bendruomenėse“ piešinių konkurse „Matyk mane kelyje“ ir humoristinių kupletų konkurse saugaus eismo tema.

Bendruomenės centro pirmininkė Genutė Žilinskienė džiaugėsi, kad į šią veiklą aktyviai  įsijungė Gelgaudiškio vaikų darželio „Eglutė“ auklėtiniai bei jų tėveliai, Gelgaudiškio vidurinės ir specialiosios mokyklų moksleiviai, kurie nupiešė net 84 piešinius. Komisijos atrinktų šešių autorių: Manto Lydekaičio, Naglio Katilovo, Gabrielės Žemaitytės iš Gelgaudiškio lopšelio – darželio „Eglutė“, Ugnės Patašiūtės, Mindaugo Bajerčiaus, Karolinos Jociūtės iš Gelgaudiškio vidurinės mokyklos darbai bus sumaketuoti ir pagaminti lipdukai, kurie bus išdalinti vairuotojams.

Kupletų konkurse dalyvavo 10 kūrėjų, kurie rimuotu satyriniu žodiu apibūdino mūsų eismo dalyvių kultūrą ir jos trūkumus. Kupletai bus publikuojami informaciniame leidinyje „Gelgaudukas“, skaitomi ir dainuojami baigiamajame projekto renginyje „Eismo saugumo metamorfozės Gelgaudiškyje“.

Kaip ir praėjusiais metais, lapkričio 1  - ąją dieną bus vykdoma atšvaitų dalijimo akcija „Vėlinių vilties liepsnelės“ . Pasak G.Žilinskienės, taip bus siekiama, kad kuo daugiau bendruomenės žmonių, saugodami save, nešiotų atšvaitus ir būtų matomi kelyje.

„Draugo“ inf.
derliaus_sventeGiedrė PLEČKAITYTĖ

Tradicinė rudens šventė, pavadinta „Rudens ornamentai“, šiemet sulaukė didžiulio gyventojų dėmesio. Renginyje nestigo nei prekeivių, nei parodų, nei Padėkos raštų, skirtų darbščiausiems rajono žemdirbiams, nei apdovanojimų, skirtų gražiausių kompozicijų kūrėjams bei išmoningiausioms šeimininkėms. Tad šventės lankytojams išties buvo kur akis paganyti.

Nuotr. Šiemet Derliaus šventę papuošė seniūnijų bendruomenių centrų kurti kilimai. Pirmasis iš kairės barzdiečių kurtas kilimas, žavėjęs dažną šventės lankytoją.

Nejučia ir vėl apsisuko gyvenimo ratas, draugėn sukvietęs į Derliaus šventę „Rudens ornamentai“. Tikrai rudeniškas oras dar daugiau žavesio suteikė šiam kasmetiniam renginiui. Tradicinėje Derliaus šventėje šiemet, kaip ir ankstesniais metais, išties nestigo lankytojų, atklydusių ne tik iš rajono atokesnių kaimelių, gyvenviečių, bet ir iš kitų šalies miestų. Nuo ryto šakiečius ir svečius šventėn kvietė tautodailininkų ir amatininkų gaminių, rudens grožybių ir gėrybių mugė. Čia pat, prie savivaldybės pastato, išmoningai darbavosi rajono seniūnijų bendruomenių centrų žmonės. Jie kaip išmanydami sukosi, plušo, kurdami vienas už kitą įdomesnius rudeninius kilimus. Dekoratyvinių paukščių ir triušių mylėtojai pasigrožėti šiais gyvūnėliais galėjo „Jaunystės“ centre. Dar labiau šventę paįvairino prie parapijos namų vykusi senovinių automobilių paroda, patraukusi dažno vyriškio akį. Šventei iškilmingumo suteikė Vilkaviškio ir Kazlų Rūdos pučiamųjų instrumentų orkestro bei šokėjų paradas miesto gatvėmis.
gimnazija_gitarosPraėjusį ketvirtadienį Šakių „Žiburio“ gimnazijos salė aidėjo nuo mokyklos bendruomenės plojimų ir šūksnių – į sceną lipo talentai. Kiekviena klasė parengė po vieną pasirodymą, demonstruodami, ką jie geriausiai sugeba. Svečiai iš Vokietijos nesiryžo atskleisti savo talentų, todėl renginyje dalyvavo tik kaip žiūrovai. Iš jų veidų buvo galima spėti, kad drąsūs bendraamžių pasirodymai jiems patiko.

Nuotr. Gabrielė Skeisgielaitė kartu su Luku Keraičiu taip intensyviai repetavo savo kūrybos dainą, kad net dvi gitaros stygos nutrūko.

Gimnazijos bendruomenės „Talentų vakaras“ per eilę metų tapo tradiciniu renginiu. Tiesa, šis šou šiek tiek skyrėsi nuo televizinio varianto. Čia nebuvo griežtų komisijos verdiktų – visi dalyviai, išdrįsę pasirodyti scenoje, gavo po tris „taip“. Renginio organizatorė Odeta Vasiliauskaitė džiaugėsi, kad moksleiviai noriai atskleidžia savo geriausius talentus ir kiekvienais metais paruošia vis įdomesnius pasirodymus.

Iš tiesų, ir ko tik čia nebuvo. Gimnazistai drąsiai lipo į sceną norėdami atskleisti savo talentus. Jų tarpe buvo ne tik dainininkų, muzikantų, šokėjų, bet ir gabių dailininkų bei menininkų, kurie savo darbus pristatė demonstruodami skaidres. Tačiau bene daugiausiai ovacijų sulaukė ir didžiausią įspūdį paliko 3e klasės talentingos moksleivės Gabrielės Skeisgielaitės atlikta savos kūrybos daina, bei gitara pritariant Lukui Keraičiui.
zvaigzdesSpalio mėnesį dangus jau pakankamai tamsus ir palankus astronominiams stebėjimams, nors juos iki 18 dienos dar užgoš karaliaujanti Mėnulio pilnatis, bet tai ilgai neužtruks – greitai atsisveikinsime su šiuo ryškiuoju palydovu. Tada atsiras galimybė danguje stebėti ir daugybę ūkų, galaktikų, dvigubų ir besikeičiančių žvaigždžių. Norėdami pasinerti į paslaptingąjį Visatos pasaulį, galime naudoti netgi nedidelius teleskopus.

Ryškiausiu nakties dangaus šviesuliu išliks Jupiteris, savo spindėjimu nusileidžiantis tik Mėnuliui. Nuo spalio 13 dienos juos galima stebėti šalia vienas kito, o spalio 29 -ąją Jupiteris pasieks opoziciją ir atsidurs arčiausiai Žemės per pastaruosius 50 metų. Tai bus pats palankiausias metas Jupiterio stebėjimams.  Pro žiūroną arba nedidelį teleskopą šalia Jupiterio bus galima įžvelgti ir keturis didžiausius jo palydovus: Europą, Ganimedą, Kalisto ir Ijo.

Nuo spalio 2-osios iki lapkričio 14-osios Šienpjoviai pažers Orionidų meteorų srautą, kurio pikas laukiamas naktį iš spalio 21 -osios į 22 – ąją. Tuomet danguje per valandą galima pamatyti nuo 20 iki 60 gelsvų bei žalsvų „krentančių žvaigždžių“. Tai vienas iš pačių stambiausių meteorų srautų, kiekvienais metais krintančių į Žemę.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos