baneris leidinys

Artėjant Lietuvos žydų genocido atminties dienai Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais apdovanojo 55 Lietuvos piliečius, Antrojo pasaulinio karo metais nuo nacių persekiojimo gelbėjusius žydus. Po mirties buvo apdovanotas ir Šakių rajono gyventojas jaronimas Lenktys.

Rugsėjo 23 dieną šalyje bus minima Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Praėjusį ketvirtadienį LR Prezidentūroje buvo pagerbti Antrojo pasaulinio karo metu nuo nacių persekiojimo žydus gelbėję Lietuvos piliečiai. „Šie Lietuvos žmonės tomis siaubo ir neteisybės dienomis nepasidavė atėjūnų primestai neapykantos ir brutalumo politikai bei neprarado ryžto jai pasipriešinti. Jie verti didžiausios pagarbos ir dėkingumo. Mirčiai žvelgiant į akis, jie aukojosi, kad nekalti jų bendrapiliečiai išgyventų”, - kalbėjo Prezidentė. Ji Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais apdovanojo 55 Lietuvos piliečius. Deja, tik aštuoni pagerbtieji iš Telšių, Kauno, Vilniaus, Šilalės, Klaipėdos, Utenos rajonų apdovanojimus atsiėmė patys. Visi likusieji Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais apdovanoti po mirties. Po mirties šis garbus apdovanojimas buvo skirtas ir Jaronimui  Lenkčiui, gyvenusiam Daukantiškių kaime, Gelgaudiškio seniūnijoje. Karo metais J. Lenktys gelbėjo mažametę žydaitę, bet jam nepavyko. J. Lenktį apskundė kaimynai. Dėl šio savo poelgio žydų gelbėtojui teko daug kentėti.  

„Draugo“ inf.
stankevicieneGiedrė PLEČKAITYTĖ

Penktadienį Lietuvoje prasidėjo dešimt dienų vyksiantys Europos Tarybos programos „Europos paveldo dienos“ renginiai, skirti temai „Paslėpti lobiai. Sienų tapyba“. Rugsėjo 16 dieną edukacinis – pažintinis renginys vyko Griškabūdžio Kristaus atsimainymo bažnyčioje, kur apsilankiusieji buvo supažindinami su bažnyčios vidaus bei fasado sienine tapyba.

Nuotr. Apie Griškabūdžio šventovės istoriją ir sieninės tapybos unikalumą pasakojo dr. R. Stankevičienė.  

Bažnyčios unikalumas

Praėjusį penktadienį Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje vyko net dvi edukacinės - pažintinės ekskursijos. Renginio dalyvius su šventovės sienine tapyba ir kitais šios išskirtinės aštuonkampės medinės bažnyčios bruožais supažindino knygos „Lietuvos sakralinė dailė“ viena iš sudarytojų Regimanta Stankevičienė. Ji tikino, jog griškabūdiečių maldos namai išsiskiria dydžiu, architektūra, istorija, kuri liudija, kad bažnyčia pastatyta ir prižiūrima tik parapijiečių lėšomis ir vietos kunigų, žmonių brolijų iniciatyva. Per ilgus metus tikinčiųjų namai išliko tik todėl, kad juos visada prižiūrėjo ir tvarkė vietos gyventojai. „Šis pastatas, yra ypatingas, įspūdingas savo architektūra. Bažnyčia graži ir vienintelė tokia savo vidaus puošyba. Joje išlikę daugiausiai sieninės tapybos tarp medinių Lietuvos bažnyčių. Tai vienintelė bažnyčia, kurioje išlikusi lauko tapyba ir visa tai atlikto aukšto meninio lygio profesionalūs meistrai. Viskas joje labai suderinta“,- bažnyčios išskirtinumą pabrėžė R. Stankevičienė. Specialistė akcentavo, kad tai yra tokia bažnyčia, kurią verta gerai prižiūrėti ne tik kaip bendruomenei reikalingą dvasingumo židinį. Svarbu bažnyčią prižiūrėti ir kaip meno židinį, kuris galėtų būti turistų traukos objektu. Kiek ilgai visai tai išliks, anot R. Stankevičienės,  yra dvasininkų, parapijos žmonių ir savivaldybės reikalas.
leonasGiedrė PLEČKAITYTĖ

Labai daug mokyklinio amžius jaunimo piešia, sportuoja, muzikuoja. Tačiau tik nedaugelis jų kuria muziką. Jai neabejingas ir Sintautų pagrindinės mokyklos devintokas Leonas Rėčkus. Jau netrukus pasirodys pirmasis jo kūrybos internetinis šiuolaikinės miesto muzikos kūrinių rinkinys.  

Nuotr. Sintautietis Leonas sako, kad šiuolaikinės muzikos kūrimas yra jo saviraiškos būdas. 
 
Šiuolaikinis jaunimas vis dažniau save realizuoja mene. Piešimui ar grojimui gabių jaunuolių galima sutikti nemažai, bet, sutikite, muziką kuriančiųjų – tikrai nedaug. Tačiau rajone auga šiuolaikinės muzikos kūrėjas - 15- metis L. Rėčkus, šiuolaikinę miesto muziką pradėjęs kurti prieš dvejus metus. Apie jo kūrybos kelią, tikslus, siekius ir svajones kalbamės su pačiu Leonu.

- Leonai, esi jaunas vaikinukas, kodėl susidomėjai būtent muzika, o ne kokia kita meno sritimi?
- Muzika domėtis, ko gero, paskatino šeima. Mama, tėtis yra muzikantai. Jie grojo roko grupėje. Taip pat ir brolis labai domisi muzika.  

- Minėjai, kad jau nuo 12 metų kuri muziką. Koks tai muzikos stilius ir iš kur kilo susidomėjimas būtent šiuo stiliumi?
- Kuriu šiuolaikinę miesto muziką. Mano kuriamą muziką sunku apibūdinti. Labai daug muzikos stilių į ją įeina. Kartais ji neatitinka senųjų muzikos tradicijų. Pirmiausia mūsų šeimoje brolis pradėjo domėtis šiuolaikine muzika, kuri patiko ir man.
kryzius2Giedrė PLEČKAITYTĖ

Lietuvoje įprasta, kad dažnas benykstantis ar jau išnykęs kaimas yra žymimas ten gyvenusių ar dar tebegyvenančių žmonių iniciatyva pastatytu kryžiumi. Praėjusį penktadienį Sintautų seniūnijos Skaistgirių kaimo kapinaitėse buvę ir esami šio kaimo gyventojai dalyvavo gražioje kryžiaus šventinimo šventėje.

Nuotr. Praėjusį penktadienį Skaistgirių kaimo kapinaitėse buvo pašventintas naujasis kryžius.  


Dievo palaima kaimui

Praėjusį penktadienį Sintautų seniūnijos Skaistgirių kaimo kapinaitėse susirinko kiek daugiau  nei 20 žmonių, kurių praeitis vienaip ar kitaip susijusi būtent su šiuo kaimu. Susitikimo akimirką žmonės šiltai vienas kitą sveikino, ne retam, po daugelio metų atvykusiam iš tolimesnio Lietuvos kampelio, teko ir ašarą nubraukti. Susirinkti Skaistgirių kaimo kapinaitėse sukvietė graži proga – naujojo kryžiaus šventinimas. Kaimas lig šiol jau turėjo jį globojusį ąžuolinį kryžių. Tačiau jį, kaip teigė vietiniai, vieną vasaros dieną  nepataisomai sugadino trenkęs galingas žaibas. Kad Skaistgiriai neliktų be kryžiaus, Steponaičių šeimos dėka buvo nuspręsta pagaminti naują tokio pat tipo tik jau metalinį kryžių, jį pastatyti bei iškilmingai pašventinti senojo vietoje. Naująjį kryžių pašventinti iš Dzūkijos tėviškėn sugrįžo kunigas Gintautas Romualdas Steponaitis. Kryžiaus šventinimo akimirką dvasininkas drauge su susirinkusiaisiais prašė Dievo palaimos mirusiems ir dabartiniams kaimo gyventojams. Buvo nuoširdžiai meldžiamasi už jų širdžiai artimą kaimą - Skaistgirius.
Nuo rugsėjo 5 dienos Sudargo evangelikų liuteronų bažnyčioje eksponuojama dailininkų plenero „Kalbanti žemė“, kuris vyko rugpjūčio 3 - 15 dienomis Gelgaudiškyje, darbų paroda. Pasak savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus specialistės Aurelijos Papievienės, rugsėjo 15 dieną ji persikels į Janukiškių bendruomenės centrą.

Pleneras „Kalbanti žemė“ ir jo parodos yra sudėtinė projekto Tarptautinio  bendradarbiavimo menų sklaida Šakių rajono bendruomenėse „Menų voratinklis“ dalis. Parodoje galima pamatyti ne tik šakiečių dailininkų Lolitos Rūgytės, Algimanto ir Audronės Vorevičių, bet ir vilniečių menininkų Valentino Antanavičiaus, Jono Daniliausko, klaipėdietės Rimos Baukaitės, Radviliškyje gyvenančio Ramūno Dagio bei užsieniečių Barbaros Kolejnik, Zbignevo Mierunskio (Lenkija), Peterio Maimiko (Estija) ir Katerinos Launai (Prancūzija) kūrybos darbus.

Aišku, ši įspūdinga paroda neapsiribos vien mūsų rajono ekspozicijų salėmis. A.Papievienė teigė, kad su plenero „Kalbanti žemė“ kūrybos darbais galės susipažinti ne tik Vilniaus, bet ir Elkės bei Goldapo miestų meno mėgėjai.

„Draugo“ inf.
savanoriai2Asta GVILDIENĖ

Rugsėjo 4 dieną Šakių Šv.Jono Krikštytojo bažnyčioje Vilkaviškio vyskupijos Carito direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė Šakių parapijos tikintiesiems skaitė paskaitą „Karitiečio pašaukimas“, kviesdama visus savanoriškai dalyvauti Jėzaus Kristaus bažnyčios misijoje.

Nuotr. Vilkaviškio vyskupijos Carito direktoriaus pavaduotoja A. Adomavičiūtė į konferenciją atvyko su jaunaisiais organizacijos savanoriais.

Nors daugelis žinome, kad Caritas yra tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės, tačiau neįsivaizduojame jų savanoriškos kasdieninės veiklos, vykdomos iš gailestingumo ir meilės. Šiandien daugelis nevyriausybinių, pelno nesiekiančių organizacijų negalėtų sėkmingai dirbti be šios organizacijos savanorių.

A.Adomavičiūtė teigė, kad gailestingoji meilė, su kuria daromi visi geri darbai, kyla iš paties Dievo - Viešpats mums įdeda į širdį visa, ko reikia tam darbui, kuriam mus pašaukia atlikti. „Svarbu suprasti, ar mums skauda širdį dėl tų pačių dalykų, dėl kurių skauda Dievui, - kalbėjo ji primindama, kad Motinai Teresei skaudėjo širdį dėl Kalkutos vargšų, Mozei – dėl jo tautos išnaudojimo. -  Kadangi jų troškimai sutapo su Dievo troškimais – jie suprato, kuriuo keliu eiti ir kaip pasitarnauti vargstantiems.“
sodybosGiedrė PLEČKAITYTĖ

Praėjusią savaitę baigėsi ekspedicija, skirta Zanavykijos krašto pamiškių ir miškų gyventojų, dar kitaip vadinamų sakuotnugarių, sodybų medinės architektūros apžvalgai. Ekspedicijos dalyviai džiaugėsi puikiai pavykusiomis išvykomis bei sutiktais šiltais žmonėmis. Artimiausiu metu planuojama išleisti specialų leidinį, skirtą ekspedicijos apibendrinimui.

Nuotr. Nuotraukoje įmažinta viena Sirvydų kaimo sodyba, kurią apžiūrėti ekspedicijos dalyvius lydėjo A. Šilingas ir D. Dražbienė.  

Pirmoji tokia ekspedicija

Nuo gegužės 26 dienos iki praėjusios savaitės atskirais etapais Zanavykijoje vyko pirmoji ekspedicija, skirta pamiškių ir sakuotnugarių sodybų architektūros apžiūrai bei įamžinimui. Kaip rašoma vienos ekspedicijos dalyvės KTU Architektūros ir statybos instituto dr. Rasos Bertašiūtės išleistos knygos „Lietuvio sodyba“ anotacijoje: „Lietuvio sodyba - tai ašis, apie kurią sukosi visas valstiečio gyvenimas. Kintančioje gyvenviečių struktūroje ji išliko pagrindine šeimos buveine, stabiliu ūkio vienetu ir tautinės kultūros židiniu“. Lekėčių krašto pamiškių ir miškų gyventojų sodybų namų architektūra domėjosi Zanavykų krašto muziejaus specialistė etnografijai Rima Vasaitienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Augenija Kasparevičienė, Lietuvos buities muziejaus architektė dr. R. Bertašiūtė. Moteris ekspedicijų metu maloniai palydėjo šias vietas puikai žinantys Vidmantas Mašanauskas, Antanas Šilingas, Daiva Dražbienė. Iš viso buvo aplankyta net 50 sodybų, buvo apžiūrėta lig šiol išlikusi pastatų architektūra.
unguvaitytePraėjusį antradienį Zanavykų krašto muziejuje buvo atidaryta jau ketvirtoji Sintautų pagrindinės mokyklos moksleivės Gretos Unguvaitytės tapybos darbų paroda. Parodos atidarymo akimirką jos kūryba pasidžiaugti atėjo nemažas būrys draugų, giminaičių ir tiesiog meno mylėtojų.

Nuotr. Zanavykų krašto muziejuje buvo atidaryta ketvirtoji Sintautų pagrindinės mokyklos dešimtokės tapybos darbų paroda.  


Šiemet Šakių meno mokyklą baigusi sintautietė Greta Unguvaitytė šiomis dienomis džiaugiasi jau ketvirtąja savo darbų paroda, kurią iki rugsėjo 22 dienos gali pamatyti kiekvienas Zanavykų krašto muziejaus lankytojas. Lig šiol mergina buvo surengusi net tris personalines parodas, kurios visuomenei buvo rodomos Sintautuose, Keturnaujienoje, Šakiuose. Šiuo metu muziejuje eksponuojama net 17 naujų bei labiausiai menininkės širdžiai mielų tapybos darbų.

Jaunatviškumu švytinti Greta susirinkusiems atviravo, jog labai džiaugiasi surengta dar viena savo kūrybos darbų paroda. „Labai džiugu matyti draugus, pažįstamus, artimuosius. Tai yra mano ketvirtoji paroda. Į kiekvieną parodą susirenka vis daugiau žmonių“, - linksmai nusiteikusi kalbėjo G. Unguvaitytė.  Ji parodos lankytojams pasakojo apie paveikslų atsiradimo aplinkybes. Dalis šioje parodoje eksponuojamų paveikslų buvo sukurti Lenkijoje vykusio plenero „Meno vaivorykštė“ metu. Šiemet ji dalyvavo dar ir kitame taip pat Lenkijoje vykusiame plenere, kur jaunoji menininkė ne tik kūrė, bet ir sėmėsi patirties iš profesionalių menininkų. Iš šio plenero G. Unguvaitytė į parodą atvežė net penkis naujus paveikslus. Pasak Gretos, visi kiti darbai buvo sukurti laisvalaikiu. „Daugelis manęs klausia: „Greta, kodėl tapai? Kodėl tokios spalvos? Kodėl jos tokios niūrios?“. Aš nežinau, kaip tai paaiškinti. Ką jaučiu viduje, tą ir perteikiu ant drobės“,- kalbėjo Greta. Žvelgiant į menininkės paveikslus, galima pastebėti vyraujančias niūrias mėlynas spalvas, žinoma, yra ir itin ryškių. Apie spalvas kalbėjusi mergina teigė, jog spalvos atsiranda tik dėl vyraujančios nuotaikos.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos