Narių vertinimas: 0 / 5

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 
Man visiškai suvaikėti nepavyko, bet stengiausi prisiminti savo vaikystę. Tikrai pasisekė atkurti to meto galvoseną, kai buvau pasiutėlis – bamblys.

Rimtam pokalbiui pasikviečiau du anūkus, už atvirumą pažadėjau atlyginti. Anūkėlė Gabrielė užsidariusi savyje ir tik nepatikliai mąstė:
- Nieko nebus, tėvuk, savo paslaptis galiu išduoti nebent lėlėms,- kažkur į tolį žvelgdama murmėjo Gabrielė.
Sukalbamiausias buvo Poviliukas ir pateiktus klausimus išmąstydavo iki galo, vien todėl, kad su juo bendraučiau.

Narių vertinimas: 0 / 5

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 
Sapnuoju baltus arklius, nors kiaulės pavidale (tiksliau prisiliuobęs) paskutinį kartą buvau dvidešimto amžiaus antroje pusėje.
Kauno klinikose baltosios karštligės ir pasiutligės nerado. Tyrė lazeriniu rentgenu.

Paėmęs iš banko ilgalaikę paskolą einu pas aiškiaregę.
-Vaikėze, kreipkis į mane X Lt,- pasakė jinai, baksnodama nosimi kiekvieną banknotą. Kaip trumparegė.
- Aiškiarege  X Lt, sapnuoju baltus arklius.
- Ar daug?
- Neskaičiavau.

Narių vertinimas: 0 / 5

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 
Pagaliau atokvėpio minutė. Kai viena namuose gali pailsėti ir nereikia klausytis priekaištų, o tai kai visi namuose ramiai neišsidrėbti ant sofos ir knygą paskaityti nelabai pavyksta, tuoj išgirsti; ar neturi ką veikti, kad gulinėji? Pagal juos aš turiu eiti kai užsuktas robotas, jau ir taip ta rutina įkyrėjusi, norisi bent kartais sustoti kažką įdomesnio nuveikti. Norėtųsi kaip ankščiau turėti papildomą darbą ar šiaip kokį užsiėmimą. Kai visai neturiu ką veikti tuojau ima kankinti liūdesys ir iškarto privalau sumąstyti užsiėmimą, kad nuobodulį ir liūdesį išvaryčiau.

Greitai man artėja atostogos, tačiau nesumąstau ką galėčiau nuveikti ir kur pailsėti. Bepigu ponams atostogauti už savo algas, kur nori ten gali nuvykti. Pailsėjus bent savaitėlę svetimoje šaly, tik tada gali pajusti atostogų malonumą. Dabar jau mada išleisti nemokamų atostogų, taip ir man siūlys nemokamų, tačiau nežinau ar eisiu. Iš to paprasto žmogaus atrodo norėtų ir paskutinę odą nudirtų. Sakoma viršininkam geriau neprieštarauti, nes gali iš darbo išvaryti, tačiau viršininkai ne Dievas ir jis nevisagalis. Viršininkas turi būti protingas žmogus ir viską daryti apgalvotai. Bet kada gali viskas pasikeisti, šiandien viršininkas, o ryt gali būti bedarbis.

Narių vertinimas: 0 / 5

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 
Vieną sekmadienį (akivaizdu, kad dievulis tądien buvo nedarbingas) numetė mūs šeimą į pačio svieto užukampį (svietas, sako, buvęs kažkur arčiau saulės laidos. Kam tenais teko pabūvot, dažniausiai nebepasirodydavo, arba grįždavo pasikeitę, užrietę nosį ir vargiai beišeidavo susišnekėt). Gyvenome mes kukliai. Dešimt brolių, močia ir jos užguitas tėvas. Gal ir nepadoriai atrodo, bet taip jau močiai surėdyta ir prieš aukštesnias galias nepašokinėsi. Mes, vyresni broliai, dar atsimename, kai tėvas buvo stiprus ir gyvybingas tironas. Visi suglaudę ausis, besąlygiškai vykdėme jo nurodymus. Niekas nematėme, kas jam nutiko, tik iš girdų žinome, kad nuo vakarų atlėkęs, it laukinis, obuolmušis, amžiams paguldė jį patalan. Kadais mums tat buvo laimė.

Narių vertinimas: 0 / 5

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 
Gaila Premjero. Velniškai! Jei būčiau teistas už gerus darbus arba valstybės šaknų graužikas, tituluojamas magnatu, galbūt būčiau vienu iš šimto keturiasdešimt vieno. Blogiausiu atveju trinčiausi šalia ir galėčiau vieną kitą mintelę (už normalią  suma) mesteli tautos labui, bet perfrazavus vieną klasiką, skraidyti gimęs šliaužioti negali.

Iššoko nabagas kaip varlius į pasukas, pliuškenasi, o sviesto kaip nėra taip nėra. įdomu ką jis veikė su savo "chebryte" kai jo pirmtakas pypke visus tirščius iškabimo, juk buvo šalia?

Tos bėdos gal būtų užmirštos, bet vienas pagiringas išriktasis paskelbė krizę. Prasidėjo langų barškinimas (gerai, kad lietuviškoji Žana dArk parodė kietą kumštį), piketai ir visokios antivyriausybinės šunybės. Kažkoks mauruzonis iš tribūnos patarė, kad gyvulėlius (t.y. tautą) pirma reikia pašerti, o paskui melžti ir kirpti.
Kam reikalinga protinė perkrova, jei galima iškart nudirti kailį?

Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos