baneris leidinys

cibulskiene pukinskieneGintarė MARTINAITIENĖ  

Savivaldybėje tai įdarbinami nauji, tai atleidžiami ar patys iš darbo išeina ne vienerius metus čia išdirbę žmonės. Naujai įdarbintų specialistų kategorijos iškart šokteli į viršų, tad ir alga tampa gerokai sotesnė. Ar savivaldybės administracija neviršija įgaliojimų ir tvarkosi lyg nuosavoje virtuvėje? Kas gali, turi ir kaip sužiūrėti ne vienam akis badančias pertvarkas? Apie tai diskusijos užvirė Finansų komiteto posėdyje.

Nuotr. Finansų komiteto pirmininkė Aušrelė Pukinskienė (kairėje) administracijos direktoriaus pavaduotojos Ingos Cibulskienės prašė paaiškinti apie įvairias etatų pertvarkas savivaldybėje.

Kas dedasi?

2016 metų sausio 1d. duomenimis, Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra 157 pareigybės, iš jų – 74 valstybės tarnautojų, ir 83 pareigybės pagal darbo sutartį. Savivaldybės administracijoje yra 13 skyrių, 4 į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir 14 seniūnijų.

Finansų komiteto pirmininkė Aušrelė Pukinskienė administracijos direktoriaus pavaduotojos Ingos Cibulskienės prašė paaiškinti, kodėl, mažėjant gyventojų skaičiui ir negerėjant finansinei situacijai, nemažėja etatų, kvalifikacijos vis aukštėja ir savivaldybės administracinis aparatas nė kiek nesispaudžia. I. Cibulskienė teigė, jog visos vykdomos pertvarkos telpa į bendrą patvirtintų etatų skaičių. Tą patį akcentavo ir administracijos direktorius Evaldas Sniečkus. Jis sakė, kad sunku įvardyti konkrečiais skaičiais, nes darbuotojų kaita vyksta nuolat.

„Vieni ateina, kiti išeina, tačiau su personalu yra gana sunku. Žmonės neatlaiko ir politizavimas to nelengvina. Kažkas kažką nugirsta, interpretuoja, skaito spaudą ir tai darbo nelengvina. Mes sakome, jog norime pritraukti naujus ir jaunus žmones, bet atėjusius apipilame purvo lavina“, – mintimis dalijosi E. Sniečkus.

„Kas čia šitoj virtuvėj darosi? Gal jūs žinote? Aš nežinau. Kaip politikė ir tarybos narė aš turiu teisę žinoti, kodėl padaugėjo žmonių. Gal gerės darbo kokybė?“ – teiravosi Irena Haase.

A. Pukinskienė komentavo, kad matant bendrą vaizdą peršasi gerai žinoma patarlė, jog jei žuvis genda nuo galvos, tai savivaldybė, atrodo, nuo administracijos.

Pareiškimų dėl išėjimo – ne vienas

Finansų komiteto pirmininkė skaičiavo, kad Regioninės plėtros skyriuje atsirado naujas koordinatorius. Jis, pasak I. Cibulskienės, reikalingas todėl, kad nebuvo žmogaus, ruošiančio projektinę dokumentaciją pirkimams. Į šias pareigas įdarbintas Martynas Šlėderis, kuris darbą pradėjo Architektūros ir urbanistikos skyriuje kaip architektas, o po kurio laiko buvo perkeltas į Regioninės plėtros skyrių. Be to, iš šio skyriaus neseniai išėjo projektų koordinatorius Vytautas Mauza, kiek žinoma, pareiškimą dėl išėjimo iš darbo yra pateikusi ir Ala Valaitienė. Pasak administracijos direktoriaus Evaldo Sniečkaus, pateiktų pareiškimų dėl išėjimo iš darbo yra ir daugiau, tik neaišku, kiek jų bus patenkintų. Tad iš atostogų grįžusiam administracijos direktoriui nėra kada atsikvėpti. Su A. Valaitiene, jis sakė, dar net nespėjęs pasikalbėti, bet pripažino, kad šiame skyriuje problemų yra.

„Šiame skyriuje dirbančių žmonių atlyginimai mažiausi, o darbo ir atsakomybės daug. Manau, trūksta motyvacinės sistemos. Tačiau darbas, kaip bebūtų, turi vykti toliau“, – teigė E. Sniečkus.

Architektūros ir urbanistikos skyriuje, pasak komiteto pirmininkės, taip pat „nauja dūšelė“. I. Cibulskienė aiškino, kad čia yra du žmonės, įsteigtas naujas etatas, kuris neužimtas.

„Etatas tuščias, nes ten turėtų būti valstybės tarnautojas. Kai atsiras toks žmogus, naikinsis dirbantis pagal sutartį“, – aiškino administracijos direktoriaus pavaduotoja.

Skyriuje – nė vieno darbuotojo

Nemažai klausimų posėdžio metu kilo ir dėl Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus. Pasirodo, čia dabar nėra nė vieno žmogaus, nors du laisvi etatai. Iš darbo į pensiją neseniai išėjo ilgametė vedėja Irena Kasparaitienė. Tad dabar, pasak I. Cibulskienės, ieškoma bent vieno žmogaus. I. Haase teiravosi, kokiais būdais ieškoma tų trūkstamų žmonių.

„Ar ir per giminystės ryšius?“ – klausė politikė.

Pasak administracijos direktoriaus pavaduotojos, darbuotojų ieškoma „visaip“, nes rasti tinkamus labai sunku. Šią klausimų ir atsakymų laviną palydėjusį juoką meras Juozas Bertašius ragino nutraukti paprašęs visiems siūlyti savo kandidatus, jei tik žino tinkančius.

E. Sniečkus teigė, jog sprendimus dėl šio skyriaus jis jau turi ir tikisi, kad iki kovo vidurio Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriuje dirbs naujas specialistas.

Informacija neskelbiama

Laurynas Suodaitis teiravosi, kodėl apie tai, jog yra laisvų darbo vietų, neskelbiama savivaldybės svetainėje. I. Cibulskienė sakė, kad informacija pateikta Valstybės departamento puslapyje, bet tikino pasidomėsianti ir dėl išsakytos tarybos nario pastabos. Tačiau skiltis, kur pateikiama informacija apie darbo vietas, tuščia iki šiol. Informacija atnaujinta tik praėjusių metų spalio mėnesį. Matyt, vis dar domisi... Mums nepavyko išsiaiškinti ir pareigybiniuose nuostatuose rasti, kas konkrečiai turėtų šį darbą atlikti. Tad jau nedirbantys žmonės svetainėje figūruoja kaip dirbantys, po įvykusių persikraustymų netikslūs telefonų numeriai, ką jau kalbėti, kad būtų galima rasti informaciją apie laisvas darbo vietas.

Nevienodi koeficientai  

Bendrajame skyriuje praėjusių metų antroje pusėje įdarbinta ir juristė Kristina Sniečkutė, neseniai priimtas už personalą atsakingas Gediminas Morkeliūnas, tad skyriaus pajėgos ir atsinaujinusios, ir pasikeitusios, bet ar visi savivaldybėje žino ir tinkamai atlieka savo funkcijas? Tiesa, naujosios juristės darbo užmokesčio koeficientas net 19 ir taip yra ne tik su ja, bet ir su kai kuriais kitais naujai įdarbintais specialistais. Kodėl iškeliami naujai priimti žmonės seniau dirbančiųjų atžvilgiu – klausė ne vienas komiteto narys. Pasak Bernardino Petro Vainiaus, naujas specialistas turėtų ne iš karto gauti didelę algą, o ją užsitarnauti, įrodyti gebėjimus padirbęs keletą metų. Šiuos siūlymus jis ragino užprotokoluoti ir perduoti administracijai.

„Ar čia administracija per daug nesavivaliauja?“ – svarstė tarybos narys.

Tačiau administracijos direktoriaus pavaduotoja paaiškino, kad koeficientai nustatomi tiesiog atsižvelgiant į kvalifikacijas. Tai reikėtų suprasti, kad seniau savivaldybėje dirbantys yra gerokai žemesnės kvalifikacijos?

L. Suodaitį domino ir tai, kodėl daugėja ne į valstybės tarnybą, o pagal darbo sutartis įdarbintų darbuotojų. I. Cibulskienė teigė, kad žiūrima pagal pareigybių aprašymus ir jeigu funkcijose nėra viešojo administravimo požymių, sudaroma darbo sutartis, jei minėti požymiai yra, žmogus dirba kaip valstybės tarnautojas.

Vienas langelis – administracijai?

„Kaip suprantu, savivaldybėje vienas langelis buvo įsteigtas administracijos darbuotojams, o kaip yra su piliečiais?“ – klausimą kėlė I. Haase.

Ji įsitikinusi, kad tai turėtų būti ne antrame, o pirmame pastato aukšte.

Jai buvo paaiškinta, kad tokia galimybė svarstyta, bet pastato išplanavimas neleido vieno langelio įrengti pirmame aukšte, tad priimtas sprendimas pertvarkyti antrojo aukšto fojė. Dėl to darbo vieta buvo sukurta dar vienai priimamojo sekretorei. Tai esą naudinga, nes niekuomet priimamasis nebūna tuščias, specialistėms tenka dirbti ne tik su dokumentais, priiminėti žmones, bet ir aptarnauti posėdžių sales, patiekti kavą.

Nori informacijos

„Koks efektas, kai savivaldybėje pradėjo veikti nauja dokumentų valdymo sistema?“ – klausė Finansų komiteto pirmininkė. Jai buvo paaiškinta, kad dirbančių žmonių dėl to nesumažėjo, o padaugėjo, bet sistema leidžia labiau kontroliuoti darbą, sužiūrėti ir nepasimesti tarp dokumentų ir užklausimų. B. P. Vainius komentavo, kad šaunu, jei dokumentai neužsiguli neperžiūrėti po metus, kaip yra buvę anksčiau.

Tarybos nariai mano, kad turi teisę žinoti apie etatų pasikeitimus savivaldybėje, tik svarstė, kokiu būdu tokios informacijos galėtų išsireikalauti.

 „Tai mokesčių mokėtojų pinigai. Mes turime teisę žinoti, ką mūsų paskirtas vadovas (administracijos direktorius – red.) daro su savivaldybės administracija. Mes, kaip politikai, norime būti informuoti, pavyzdžiui, prieš tarybos posėdį, kas buvo atleistas iš darbo, priimtas ir pan.“, – siūlė I. Haase. Šį jos siūlymą palaikė ir kiti Finansų komiteto nariai.

Administracijos direktorius etatų klausimus sakė paliesiąs savo metinėje veiklos ataskaitoje, kuri bus pristatyta kovo mėnesį. Tai, kad apie įdarbinimą ar išėjimą iš darbo turėtų teikti dažnesnes ataskaitas, jam nesuprantama.

„Turiu pareigas ir jas vykdau. Negaliu vadovautis tuo, kad kažkas kažko užsimano. Esu atsakingas už teisės aktų laikymąsi. Yra patvirtintas ribinis etatų skaičius, kurio neviršydami ir dėliojamės darbus“, – tikino E. Sniečkus.

Jis sakė, jog savivaldybės taryba ne zoologijos sodas, kur pristatymui turėtų būti vedžiojami naujieji darbuotojai.

Komentarai   

#1 Linutė 2016-02-26 11:02
JAU trys metai ieškau darbo,bet jokiu prošvaičių,joki o supratimo,iš ko ašgyvenu,ką aš valgau. Nurasē mane Kultūros skyriaus vedėja, o šiais metais du kartus bandžiau įsidarbinti Zanavykų muziejuje, bet poniai Vasaitienei neįtinku. Belieka tik Dievui melstis.
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Prenumeruok E-laikraštį!

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

200x100 banAUDRA

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos