baneris leidinys

snieckus girdauskasGintarė MARTINAITIENĖ

Apie tai, kad Lekėčiuose nėra lopšelio-darželio, kalbama bene dvidešimtmetį. Ypač aktyviai savivaldybės kabinetuose apie tai diskutuota praėjusį trečiadienį. Vieni tuo klausimu posėdžiavo ryte, kiti rinkosi popiet vis susėsdami tai viename, tai perbėgdami į kitą kabinetą. Kai kairė nežino, ką veikia dešinė, surengti bendrą susitikimą tikriausiai sudėtinga. Visgi reikėtų džiaugtis, kad ir skirtinguose kabinetuose, bet sprendžiama problema ta pati – lopšelio-darželio įsteigimo galimybės Lekėčiuose.

Nuotr. Administracijos direktorius Evaldas Sniečkus (centre) Regioninės plėtros skyriaus vedėjo Vito Girdausko ir projektų koordinatorės Alos Valaitienės teiravosi, kodėl trijų prioritetinių darželių, kuriems turi būti pritrauktos lėšos, sąraše neliko Lekėčių, o atsirado Sintautų. E. Sniečkus apie V. Girdausko pakeitimus išgirdo tik savo darbo kabinete.

Visą dieną – apie tą patį

Trečiadienio ryte šiuo klausimu diskusijos virė Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio metu. Po pietų vicemero Edgaro Pilypaičio kabinete jau dalyvavo ir Lekėčių pagrindinės mokyklos direktorius Linas Adomaitis, ir seniūnas Ričardas Krikštolaitis, ir Regioninės plėtros skyriaus vedėjas Vitas Girdauskas bei skyriaus projektų koordinatorė Ala Valaitienė, turėję pateikti optimistinį ir pesimistinį variantą dėl darželio steigimo bei lėšų pritraukimo galimybių. Diskutuojant bei kalbantis apie galimybes, poreikius ir situaciją, į kabinetą įsiveržė meras Juozas Bertašius. Nors jis dalyvavo kitame susitikime, neištvėręs, kad šalimais klausimai aptarinėjami be jo, pratrūko.

„Aš nelinkęs taip dirbti. Nežinot, nei kada kas bus, nei kaip bus, o laiką susirinkę gaištat. Kai sprendžiat tokius klausimus, nespręskit be manęs“, – trenkęs durimis rėžė rajono vadovas.

Kalboms einant į pabaigą gaunamas signalas, kad visi posėdžiaujantys turi pereiti į dar vieną kabinetą – pas administracijos direktorių Evaldą Sniečkų. Tad vorele visi perbėga ten. Valdžia liepia, reikia vykdyti. Tik kyla logiškas klausimas, ar nebuvo galima suorganizuoti vieno ir bendro susitikimo, o ne rinktis atskiriems žmonėms ir vos ne visą dieną kalbėti apie tą patį? Žmonės, dirbdami po vienu stogu, nesusikalba, tad kaip gali būti pasiektas rezultatas, kai net Regioninės plėtros skyriaus darbuotoja A. Valaitienė tik paskutiniame susitikime sužino, kuriems trims daželiams projektai turi būti rengiami iš tikrųjų. Jai buvo pasakyta, kad lėšos turėtų būti pritraukiamos Griškabūdžio, Kriūkų ir Sintautų darželiams, tačiau apie Lekėčius ji informuota nebuvo.  

„Man tas pats, kurie trys darželiai. Esmė, kad lėšų pagal šią programą yra 177 tūkst. eurų ir į juos turime tilpti“, – kalbėjo specialistė.

Tai išgirdęs administracijos direktorius išpūtė akis, nes jis tikino jau seniai Regioninės plėtros skyriaus vedėjui V. Girdauskui nurodęs, kad pažadai dėl darželio Lekėčiuose turi būti ištesėti.

„Spėju, kas nurodė darželį Sintautuose, apie kurį aš nieko nežinau“, – kreipdamasis į V. Girdauską sakė E. Sniečkus.

Tad visą dieną netylant diskusijoms administracijos direktoriaus kabinte pradedami dėlioti taškai ant „i“. Trumpiausias ir produktyviausias susitikimas, gaila, vyko paskutinis. Na, bet nuo pradžių...

Reikalauja tik raštais?

Apie tai, kad Lekėčiuose reikia darželio, kalbama seniai, daug kartų apie tai rašė spauda, daug yra žadėjusi rajono valdžia. Dabar šį klausimą priminė tarybos narė Raminta Bastytė, parašiusi raštą, merui, administracijos direktoriui, tarybos nariams, Švietimo ir sporto skyriui. Visgi Violeta Simonavičienė posėdžio metu kėlė klausimą, ar geranoriškumo ir bendruomeniškumo šiuo klausimu pakanka pačiuose Lekėčiuose.

„Ar jie tik reikalauja ir raštus teikia?“ – svarstė tarybos narė.

R. Rauktienė tikino nenusimetanti atsakomybės ir nuo savęs, nes prisiminė, kad dar ankstesnių kadencijų metu buvo daug kalbėta, važiuota į vietą ir žiūrėta, net rinkti parašai, bet... nieko nepadaryta.

„Kaip šiandien atsimenu visą šūsnį popierių, prašymų ir parašų tokiame žaliame aplanke. Koks poreikis dabar? Galite pasakyti? Daryti kažkokie skaičiavimai, kad reikia 10, 20, 30 ar 100 tūkst.? Kokio tai masto problema?“ – teiravosi ji Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Elvydo Pauliukėno.

Tačiau į klausimą nei jis, nei skyriaus specialistas Gintaras Demenius atsakyti negalėjo. Jie sakė, kad ir jokie skaičiavimai, kiek kainuotų pertvarkyti mokyklines patalpas ir ten įkurti darželinukų grupę, neatlikti: kai nėra pinigų, esą nėra tikslo ir skaičiuoti. Tiesa, pokyčių yra, nes kuris laikas mokykloje pusei dienos veikia mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė.

Visgi R. Rauktienė nusileisti ir nutylėti nebuvo linkusi, nes priminė, kad rezultatų pasiekia tie, kurie nuolat eina ir eina, prašo ir prašo, lipa ir lipa ant kulnų, o tokio iniciatoriaus, jos pastebėjimu, Lekėčiuose šiuo klausimu nėra. Tą akcentavo ir Dinara Gudaitienė. Tad... nėra ir darželio.

„Turime suprasti ir tai, kad mes nuo savo rajono atbaidome žmones. Lekėčiuose gyvena daug Kaune dirbančių žmonių, kurie leistų vaikus vietoje, daug kas atsikeltų čia gyventi, bet neturime darželio“, – sakė Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė.

Daugiafunkcio nebus

Apie tai, kad grupė, kaip buvo kalbama, galėtų veikti jau nuo rugsėjo, nėra net kalbos. Kalbos nėra ir apie naujas statybas. Lopšelis-darželis galėtų būti įkurtas tik Lekėčių mokykloje, kurioje kiekvienais metais mažėja moksleivių ir vis atsilaisvina patalpų. Nors anksčiau akcentuota, kad mokykloje bus įkurtas daugiafunkcis centras, kaip yra Plokščiuose, kur galės glaustis ir kultūra, ir švietimas, žinoma, darželis, šiandien apie tai nekalbama. V. Girdauskas informavo, kad tiesiog panaikinta tokia formuluotė ir „pagal šią eilutę“ lėšų pritraukti daugiau nebus galima, kaip ir įstaigos vadinti tokiu pavadinimu. Įdomu, kad to nežinojo net administracijos direktorius, kuriam visa tai buvo išaiškinta tik susirinkus jo kabinete.

„Tai nuo kada čia pakeista?“ – tikslinosi jis.

Pasak V. Girdausko, apie pusmetį.

A. Valaitienė, vicemero prašymu, pristatė galimus pinigų pritraukimo šaltinius, beje, realios galimybės gana miglotos, nes daug kur nepatvirtinti net aprašai, atsakymų daugeliu klausimų neturi ministerija.

Viena iš galimybių gauti lėšų – pagal priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, pagal kurią 177 tūkst. eurų galima padalinti trims rajono darželiams. Tačiau apraše nurodyta, kad galimas tik nedidelis remontas. Kita galimybė – mokyklų tinklo efektyvumo didinimas. Pagal šią priemonę būtų galima gauti 356 tūkst. eurų. Čia jau galima rekonstrukcija, o ir lėšos didesnės, tad galbūt Lekėčiams būtų naudingiau. Visgi galutinį žodį turės tarti rajono vadžia.  A. Valaitienė mano, kad pagal optimistinį variantą lėšos rajoną galėtų pasiekti ne greičiau kaip 2018 m.

„Dokumentacija, įvairūs derinimai užtrunka daug ilgiau nei patys darbai. Kol kas dar tik tvirtinami aprašai. Tad lėšas gautume ne anksčiau 2018 m.“, – įžvalgomis dalijosi projektų koordinatorė.

Vietos atsirastų

„Nors šiuo metu laisvų patalpų nėra, bet vis atsiranda, nes mažėja mokinių. Kabinetai yra dideli, po 50 kvadratų, tai, tarkim, iš keturių kabinetų, išgriovus kai kurias pertvaras ir pastačius naujas, galime gauti šešis kabinetus“, – sakė Lekėčių pagrindinės mokyklos direktorius.

Jis svarstė, kad minimalūs darbai neturėtų būti labai brangūs. Sudėtingiau su tualetų įrengimu, bet ir tai, direktoriaus vertinimu, išsprendžiama.

Pasirodo, jau netgi brėžinius Regioninės plėtros skyriaus projektų koordinatorius Martynas Šlėderis yra parengęs, bet jie ne galutiniai. Tad administracijos direktorius ragino nesnausti ir konkrečiai artimiausiu metu, tai yra maždaug per savaitę nuo susitikimo dienos, išspręsti tuos klausimus.

„Reikia ne iš bėdos dėlioti, bet rimtai planuoti, o ne vėliau žiūrėti, kad kažkas negerai. Patirtis yra Plokščiuose, žiūrėkite, mąstykite. Reikia tinkamai atskirti erdves ir nedaryti pusėtinai. Nesuplanuokit, kad koks orkestrantas koridoriuje išbėgusį mažiuką sutryptų“, – aiškino E. Sniečkus, turėdamas minty, kad mokykloje  galėtų būti daugiau veiklų, ne tik darželis.

Diskutuoti neverta?

Apie tai, ar yra poreikis, seniūnas R. Krikštolaitis sakė neverta net diskutuoti.  

Meras teigė išvis nesuprantantis, kam kalbėti, kas savaime suprantama.

„Seniai aišku, kad darželio reikia, ką ten jie kalba. Esmė, kad reikia gauti pinigų“, – kartojo J. Bertašius.

„Garantuoju, kad nėra taip, kad nereikia, nes realiai per pusvalandį renkant informaciją telefonu suskaičiavome, kad iki 5 metų praktiškai būtų 40 vaikų“, – sakė seniūnas.

Jis pabrėžė: nors Lekėčiai patraukli vieta gyventi, jam liūdna, kad į daugelio klausimą, ar čia yra darželis, jis turi atsakyti neigiamai. Vicemeras E. Pilypaitis pasakojo, kad viename iš susitikimų viena lekėtiškė ironizavo: tiek metų ji kalbėjo apie darželio būtinybę, o dabar tai jai nebeaktualu, nes jos dukros... jau mokosi gimnazijoje.

Diskusijos diskusijomis, kalbos kalbomis, bet galbūt galima ir pasidžiaugti, kad pagaliau apie tai kalbama garsiai. Galima paminėti, kad nuomonės, nuotaikos ir kalbos skirtinguose susitikimuose buvo gana skirtingos. Kalbėta net apie tai, kad reikia ieškoti lėšų iš biudžeto, nes „europinės labai tolimos“. Visgi, kaip svarstė Kęstutis Smirnovas, ar verta kišti savus pinigus.

„Ar reikia laužyti ietis, verstis per galvą ir ieškoti, jei vis vien pinigų atėjimas numatytas? Juk ir prie europinių lėšų reikės prisidėti. Tai padarysim, o paskui griausim?“ – retoriškai teiravosi tarybos narys.

Komentarai   

#2 Pilietis 2016-07-01 07:59
Girdauskas gal planuoja daug vaikučių paberti Sintautuose. Ot gašlūnas. Aišku Sintautai yra sintautai, o kas tie Lekėčiai? Čia turbūt kažkoks vienkiemis arba kaimelis kur trys namai ir du garažai. Dar labai reikėtų darželio Degutinėje. Ačiū
Cituoti
#1 Rinkimų apygarda 2016-06-23 05:23
Rinkimai artėja, tai bando vaidinti kad kažką dirba
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos