baneris leidinys

2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Išmokų vaikams įstatymas, kuriuo siekiama remti vaikus auginančias šeimas.

Socialinės paramos skyrius informuoja, kad Išmokų vaikams įstatymu įteisintas išmokos vaikui mokėjimas visiems vaikams kaip universali išmoka – kiekvienam vaikui skiriant 30 eurų išmoką nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniems, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), iki jiems sukaks 21-eri metai, ne ilgiau. Universalią išmoką vaikui (30 eurų) galės gauti visi vaikai, tiek augantys šeimose, tiek globojami šeimynose, vaikų globos institucijose ar globos centruose, t. y. nepriklausomai nuo vaiko globos (rūpybos) formos.
 
Šeimos, kurios augina ir (ar) globoja 1 arba 2 vaikus, turės teisę gauti papildomai išmoką vaikui, jeigu šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (nuo 2018 m. sausio 1 d. – 183 eurai): vaikui nuo gimimo iki 2-ejų metų – 28,5 euro, nuo 2-ejų iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21-eri metai, – 15,2 euro. Tai reiškia, kad iš viso vienam vaikui būtų mokama atitinkamai 58,5 arba 45,2 euro.

Šeimos, kurios augina ir (ar) globoja 3 ir daugiau vaikų, turės teisę papildomai gauti išmoką vaikui nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Socialinės paramos skyrius atkreipia dėmesį, kad prašymus dėl išmokos vaikui skyrimo bus galima teikti nuo šių metų sausio 1 d., tačiau nėra būtinybės kreiptis jau 2018 metų pradžioje. Skyriaus specialistė Ugnė Mikštienė informuoja, kad išmoka vaikui, kaip ir kitos socialinės išmokos, mokama už praėjusį mėnesį ir grąžinama už 12 praėjusių mėnesių. Tai reiškia, kad visiems tėvams įgijus teisę į išmoką vaikui nuo sausio 1 d., pavyzdžiui, net jeigu tėvai kreiptųsi ir 2018 m. lapkričio mėn., išmoka bus išmokėta nuo 2018 m. sausio 1 d.

Pateikti prašymą dėl universalios išmokos vaikui ar papildomai skiriamos išmokos vaikui bus galima elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt. Prisijungimas galimas trimis būdais: per el. bankininkystės sistemą, su mobiliu elektroniniu parašu arba su elektroniniu parašu. Kreipiantis dėl universalios išmokos vaikui (30 eurų) papildomų dokumentų teikti nereikia. Viešuose registruose esančią informaciją tikrins patys seniūnijų darbuotojai. Prašymą išmokai gauti bus galima pateikti ir raštu seniūnijose. Kartu reikėtų pateikti asmens dokumentą.

Prašymą dėl universalios išmokos vaikui gauti pareiškėjas pateiks tik vieną kartą ir išmoka bus paskirta iki vaikui sukaks 18 metų. Jeigu pilnametis vaikas ir toliau mokysis pagal bendrojo ugdymo programą, dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo iki baigs mokyklą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21-eri metai, turės kreiptis ir pateikti prašymą iš naujo.

Sprendimas dėl išmokos vaikui skyrimo priimamas ir išmoka išmokama ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo skirti išmoką ir kitų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos. Išmoka vaikui, kaip ir kitos socialinės išmokos, mokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Skiriant piniginę socialinę paramą, išmoka vaikui nebus įskaitoma į šeimos gaunamas pajamas.

„Draugo“ inf.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti


Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos