baneris leidinys

voveriai pocevicius
Nuotr. Bendruomeniečiai piktinasi, kad buvęs Voverių bendruomenės centro valdybos narys Antanas Pocevičius (kairėje) projektų metų įsigyta technika naudojasi pats ir neperduota jos bendruomenei. A. Pocevičius sako, kad turto perduoti negali, nes yra įpareigotas vykdyti projekto veiklą.

Lina POŠKEVIČIŪTĖ

Jau kuris laikas Voverių bendruomenės centro „Jotija“ nariai susiskaldę: vieni nepatenkinti praeitais metais išrinkta nauja bendruomenės pirmininke ir valdyba, kiti niekaip negali atsiimti bendruomenei priklausančio turto. Birželio 8 d. vykusio susirinkimo metu bendruomeniečiai vieni kitiems išsakė daug nemalonių žodžių. Ar kada susivienys bendruomenė ir galės tęsti pradėtus darbus ir imtis naujų veiklų?

Nesutarė dėl darbotvarkės

Praėjusio penktadienio vakarą gausiai rinkosi Voverių kaimo žmonės į bendruomenės susirinkimą: iš 33 bendruomenės narių atvyko 20. Bendruomenės pirmininkė Andželika Simokaitytė pasiūlė pakeisti susirinkimo darbotvarkę ir pirmu klausimu įtraukti naujų narių priėmimą.

„Praeitą kartą su dešimt atėjusių naujų žmonių išsirinkote pirmininką. Kas buvo tikrai neleistina. Šiandien turite iš naujo rinkti pirmininką“, – pareiškė viena bendruomenės narė.

Buvusi ilgametė šios bendruomenės pirmininkė Elena Pocevičienė patikslino, kad ji iš pareigų praeitais metais atsistatydino pati, tačiau pareiškė, kad bendruomenės valdyba turėjo dirbti iki 2018 metų.

A. Simokaitytė jau įregistravo VĮ „Registrų centras“ naująją valdybą ir norėjo susirinkimo metu pristatyti savo veiklos ataskaitą už praėjusių metų penkis mėnesius. Susirinkimui pirmininkaujančiai Jurgitai Gabraitienei teko nelengva užduotis suvaldyti besiginčijančius žmones, vis neleidžiančius susirinkimą pradėti. Čia buvo garsiai išsakyta, kad kažkas turi liautis alkoholinius gėrimus vakarais pardavinėti, kad kažkas tik destrukcija užsiima. Buvo pasiūlyta pirmiausia priimti naujus narius.

„Kad nekiltų jokių dviprasmybių, mes prašome, kad susirinkimas vyktų pagal tą darbotvarkę, kuri paskelbta spaudoje“, – siūlė E. Pocevičienė.

Buvęs bendruomenės valdybos narys bei buvusios pirmininkės sutuoktinis Antanas Pocevičius dar pasiūlė, kad būtų papildyta ir valdybos sudėtis.

J. Gabraitienė kalbėjo, kad bendruomenės tikslas yra bendruomeniškumo skatinimas. Ji pabrėžė, kad yra atėjusių daug naujų žmonių, norinčių tapti bendruomenės nariais ir išreikšti savo nuomonę.

Taigi bendruomeniečiams teko balsuoti: aštuoni pritarė dėl darbotvarkės klausimų eiliškumo pakeitimo, 12 narių susilaikė. Tiesa, balsavimas vyko taip: vieni agitavo balsuoti už, kiti prieš, o treti už rankų laikė, kad išvis nebalsuotų.

Galiausiai su E. ir A. Pocevičiais šeši bendruomeniečiai nusprendė susirinkimą išvis palikti. Kadangi neliko susirinkimo kvorumo, buvo nuspręsta susirinkimo nebetęsti.

Beje, E. Pocevičienė ir šiuo metu bendruomenei vadovaujanti A. Simokaitytė, gyvenančios viename kaime, jau ir susitikusios nesusikalba, tarp jų kuris laikas vyksta susirašinėjimas el. paštu ar laiškais per Lietuvos paštą.

Turtas neperduotas

Kad žmonės šiek tiek aprimtų, buvo paskelbta pertrauka. Po jos likę susirinkimo dalyviai toliau diskutavo. Iškilo bene aktualiausias klausimas – kodėl projekto, kurį parengė E. Pocevičienė kartu A. Pocevičiumi, metu įsigytas bendruomenės turtas ir projektinė dokumentacija vis dar yra buvusios pirmininkės žinioje?

Kaip paaiškėjo, vykdyto projekto metu įsigytos baidarės, vandens dviračiai, trimeris, traktorius-žoliapjovė ir kitas turtas yra E. Pocevičienės žinioje. Bendruomeniečiai sako, kad tik Pocevičiai traktoriumi-žoliapjove ir apsipjauna savo sodybą, o bendruomenė šiuo turtu pasinaudoti negali.

„Visus projektus rašė ne Pocevičiai, o Voverių bendruomenė „Jotija“. Pocevičių indėlis yra tikrai didelis įdėtas į bendruomenės kūrimąsi. Susiburkim šiandien, o neskaldykim jos. Nenueikim į asmeniškumus“, – kalbėjo Voverių kaimo gyventojas Dainius.

Į susirinkimą sugrįžęs A. Pocevičius paaiškino, kad projektinės dokumentacijos jie perduoti negali be strategijos vykdytojo ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) raštiško sutikimo.

Susirinkime dalyvavusi Šakių bendruomenės centrų asociacijos pirmininkė Grina Šnirpūnienė teigė, kad per 15 darbo metų dar nematė tokių ginčų ir patarė bendruomenės pirmininkei A. Simokaitytei parašyti įsakymą ir nušalinti nuo projekto vadovavimo E. ir A. Pocevičius ir veiklai vykdyti paskirti kitą bendruomenės narį.

„Dėkit tuos finansinius dokumentus ant stalo. Netrukdykite, o padėkite jauniems žmonėms dirbti“, – sakė G. Šnirpūnienė.

Pasirodo, dėl bendruomenės turto perdavimo ginčai tęsiasi jau kuris laikas.

Bendruomenės pirmininkė A. Simokaitytė sudarė turto priėmimo-perdavimo komisiją. Ji teigė, kad E. Pocevičienė komisiją vėlai vakare pasikvietė perimti treniruoklių, perdavimas neįvyko, nes E. Pocevičienės netenkino komisijos sudėtis.

„Visas turtas yra bendruomenės patalpose ir projekto metu nustatytų asmenų, kurie yra bendruomenės nariai ir bet kada pasiekiami, atsakomybėje. Projekto vykdymas baigsis gruodžio 31 d., tuomet turėkit tą turtą“, – susirinkimo metu aiškino A. Pocevičius ir pridūrė, kad yra kasmet, metų pabaigoje buhalterinės apskaitos dokumentai pateikiami NMA.

O kai valdybos narė J. Gabraitienė paklausė A. Pocevičiaus, kur konkrečiai yra, pavyzdžiui, trimeris, traktoriukas-žoliapjovė, šis jai atšovė: „Koks tavo reikalas!“

Pelnas septyni eurai

Voverių kaimo žmonėms neaišku, kodėl jie už patalpų nuomą mokėdavo, pavyzdžiui, po 50 eurų, o iš viso Pocevičiai pernai įnešė tik 20 eurų, šiais metais už poilsio inventoriaus nuomą gauti tik septyni eurai pelno.

„Perdavė mums kelis segtuvus, kuriuose trimeriai, vandens dviračiai. Mums neštis dokumentus ir su jais pjauti žolę? Kur kasos knygos, kasos orderiai? Pateikti kvitai be serijos numerių. Dingę kai kurių žmonių prašymai įstoti į bendruomenę. Tik daug nurašyto turto“, – teigė J. Gabraitienė.

Kilo bendruomeniečiams ir daugiau klausimų: kodėl vienam bendruomenės nariui Silvestrui Čižeikai, atsakingam už vandens turizmo priemonių ir įrangos išdavimo kontrolę, paskirta 80 proc. surinktų lėšų, o tik 20 proc. bendruomenės centrui.

Voverių bendruomenė į pakartotinį susirinkimą žada rinksis maždaug po dviejų savaičių. Ar tada visi taškai bus sudėti ant „i“, ar, kaip prasitarė bendruomeniečiai, teks su kaimynais po teismus vaikščioti, kad bendruomenės turtas visgi atitektų bendruomenei, kol kas klausimas atviras. Net 22 Voverių kaimo gyventojai pareiškė norą įstoti į bendruomenę.

Pirmadienį, susisiekus su bendruomenės pirmininke A. Simokaityte, ši patikino, kad birželio 10 d. po incidento su A. Pocevičiumi, besilaukianti pirmininkė buvo paguldyta į ligoninę.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti


Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos