baneris leidinys

tvoraMindaugas ŠIMKŪNAS

Lukšių seniūnijos Liepalotų kaimo gyventojai tikina, kad akcinė bendrovė „Vakarų skirstomieji tinklai“, jų teritorijoje tvarkydama aplinką, nupjovė medį, kuris virsdamas sugadino tvenkinio tvorą. Kaimo gyventojai tikina, kad tas medis visai netrukdė elektros tiekimui, ir jo visai nereikėjo nupjauti.
Tačiau VST atstovai kalba kiek kitaip.

Nuotr. Kaimo gyventojai tikina, kad medis visai netrukdė elektros tiekimui.

Bent tvorą sutvarkytų

Pasak liepalotiškių, medis buvo nupjautas birželio mėnesį. „Niekas su mumis nieko nederino, nieko nepaklausė“,- piktinosi kaimo gyventojai.
 
Jų teigimu, tas medis visai netrukdė, buvo „per kelis metrus nuo elektros tinklų“. „O nupjautas virsdamas jis sulaužė tvenkinio tvorą“,- kalbėjo kaimo gyventojai.

Jų įsitikinimu, kad medį nupjovė – tiek bėdos, tai turėtų įvertinti aplinkos apsaugos agentūra. „Tačiau dabar VST bent jau tvorą sutvarkytų“,-sakė Liepalotų kaimo gyventojai.

Reikia bendradabiauti

VST Šakių skyriaus viršininkas Arvydas Rudzkis teigė, kad medžiai apsaugos zonose ar šalia jų privalo būti genimi ar pjaunami  pirmiausia siekiant visuomeninio intereso – aplinkinių asmenų ar jų turto (ant laidų užkritus medžiui, gali suliepsnoti miškas, sodyba) saugumui, patikimam ir saugiam elektros energijos tiekimui užtikrinti. Vėjai laužo medžius, o šie griūdami nutraukia laidus. Nutrūkus laidams, sutrinka elektros energijos tiekimas, gali kilti gaisras, iškyla reali grėsmė aplinkinių gyventojų gyvybei.

„Elektros tinklų apsaugos taisyklės“ nustato, kad valstybiniuose ir privačiuose miškuose, taip pat nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, kuriuose nutiestos oro ir oro kabelių linijos, jų apsaugos zonose medžius ir krūmus kerta ir geni tas elektros linijas eksploatuojantys asmenys. Miestuose, gyvenvietėse, miško parkuose, sodybose ir soduose, kuriuose nutiestos oro ir oro kabelių linijos, jų apsaugos zonose, vadovaudamiesi miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių želdinių apsaugos taisyklėmis, medžius ir krūmus kerta ir geni želdinius prižiūrinčios organizacijos arba želdinių savininkai, suderinę su elektros tinklus eksploatuojančiais asmenimis šių darbų atlikimo terminus. Iškirsta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos lieka želdinių ar žemės savininkų (naudotojų) nuosavybėje.

Jei želdinius prižiūrinčios organizacijos arba želdinių savininkai nesilaiko nustatytų reikalavimų ir elektros tinklus eksploatuojančių asmenų nurodytais arba tarpusavyje suderintais terminais elektros tinklų apsaugos zonose neiškerta ir (ar) neišgeni medžių ir krūmų, šiuos darbus atlieka elektros tinklus eksploatuojantys asmenys, informuodami pastaruosius apie darbų pradžią.

Elektros tinklus eksploatuojantiems akcinės bendrovės VST darbuotojams suteikiama teisė elektros tinklų apsaugos zonoje nekliudomai apžiūrėti, modernizuoti, eksploatuoti, remontuoti ir techniškai prižiūrėti elektros tinklus, esančius žemės valdų savininkų bei naudotojų teritorijoje, prieš tai jiems pranešus (raštu, žodžiu, telefonu, per visuomenės informavimo priemones ar kitu būdu).

Minėtuoju atveju, medis augo  neleistinu  atstumu  bei siekė oro  linijos  laidus  - trukdė  tinkamam elektros  įrenginių darbui. Todėl  siekdami užtikrinti patikimą ir kokybišką elektros tiekimą,  rūpindamiesi gyventojų saugumu, norėdami užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams ir sudaryti tinkamas sąlygas elektros tinklams eksploatuoti, birželio mėnesį Liepalotų  gyvenvietėje,  akcinės  bendrovės  VST   Šakių  skyriaus   specialistai   vykdė  medžių  genėjimo  darbus.  „Tvoros medis nesugadino, ji toje vietoje jau buvo sulūžusi“, - tikino skyriaus vadovas.

Akcinės bendrovės VST specialistai nuolat  primena, kad negalima sodinti medžių šalia elektros laidų, o jau užaugusius  - privalu kruopščiai genėti.

„Tik bendradarbiaudami su medžių ar kitų želdinių savininkais galėsime užtikrinti, kad elektra būtų tiekiama saugiai ir patikimai“, - kalbėjo VST Šakių skyriaus viršininkas Arvydas Rudzkis.

Comments are now closed for this entry

07

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

gustainiskiu namai

 

   
musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos