baneris leidinys

haaseGintarė MARTINAITIENĖ

Pastaruoju metu vis dažniau įvairiose žiniasklaidos priemonėse girdime apie korupciją. Tad ar iš tikrųjų tiek daug korupcijos mūsų šalyje? Ar dažnai nespekuliuojame šiuo žodžiu ir suprantame, kas iš tiesų yra korupcija? Kas šiuo klausimu daroma mūsų rajone? Apie tai kalbamės su rajono Antikorupcinės komisijos pirmininke Irena Haase.

Nuotr. Antikorupcinės komisijos pirmininkė I. Haase mano, jog su korupcija negalima kovoti tik baudžiamomis priemonėmis. Ji įsitikinusi, jog reikia šalinti pasekmes ir nesudaryti sąlygų korupcijai plėstis.

Ar nemanot, kad kartais šiandieninėje visuomenėje spekuliuojama korupcijos terminu? Ar žmonės supranta, kas iš tikrųjų yra korupcija?

Manau, kad pačios korupcijos sąvoka suprantama dažniausiai klaidingai. Didžioji dalis žmonių žodį „korupcija“ naudoja ir taiko praktiškai visiems neigiamiems reiškiniams, kurie yra susiję su jų asmenybe, jų šeimos nariais, artimaisiais.  

Trumpai apie korupcijos istoriją. Pirmasis įrodymas, liudijantis apie korupciją, tai dokumentas iš Asirijos, kuris yra parašytas prieš 3400 metų. Prieš 2000 metų Indijos karaliaus ministras Kautila parašė pirmąjį mokslinį darbą apie korupciją, pavadintą Arhashastra. Egipto faraonas Horemhelbas išleido pirmą rašytinį įstatymą, kuriame nurodytos bausmės už kyšio ėmimą. Biblijoje yra parašyta: „Neiškraipyk teisingumo, nerodyk šališkumo, neimk kyšio, nes kyšis aptemdo išmintingųjų akis ir iškraipo teisiųjų bylą. Todėl neteisingai manoma, kad korupcija, tai yra tik šių dienų reiškinys.
 
Korupcijos sąvoka Lietuvos įstatymuose yra suprantama kaip asmens pažadėjimas, siūlymas ar davimas bet kokio neteisėto atlygio valstybės politikui, pareigūnui ar tarnautojui, taip pat valstybės politiko, pareigūno ar tarnautojo tiesioginis ar netiesioginis prašymas arba priėmimas pasiūlymo ar pažadėto dėl tokio atlygio už tam tikrų funkcijų vykdymą ar nevykdymą, kaip neteisėto atlygio bet kuriam asmeniui, kuris teigia galįs padaryti įtaką valstybės politiko, pareigūno ar tarnautojo sprendimams, taip pat asmens, kuris teigia galįs daryti įtaką valstybės politiko, pareigūno ar tarnautojo sprendimams, tiesioginis ar netiesioginis prašymas arba priėmimas bet kokio neteisėto atlygio arba priėmimas pasiūlymo ar pažado dėl tokio atlygio, taip pat bendrininkavimas, darant šioje dalyje nurodytas veikas.

Ar Antikorupcinė komisija sulaukia daug prašymų ir skundų korupcine tematika?

Praėjusiais metais mūsų komisija negavo skundų korupcijos klausimais. Buvo tik pavieniai klausimai dėl komunalinių paslaugų nekokybiško teikimo, dėl socialinio būsto remonto darbų, dėl socialinės pašalpos skyrimo ir kiti, kurie nebuvo susiję su korupcijos klausimais. Asmenims patarta kreiptis į atitinkamas institucijas dėl jiems rūpimų klausimų išsprendimo.

Ar Šakių rajono savivaldybėje yra sričių, kuriose gali pasireikšti korupcija?

Analizuojant savivaldybės tarybos 2009 metų balandžio 30 dienos sprendimu patvirtintą kovos su korupcija programą bei įgyvendinimo ataskaitą pastebėta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė gali būti šiuose savivaldybės sektoriuose ir veiklos srityse: formuojant valstybės tarnybą, tai yra skiriant savivaldybės kontroliuojamų juridinių asmenų vadovus, įgyvendinant teisės aktais pavestas funkcijas, tai yra išduodant piliečiams dokumentus, pavyzdžiui, leidimus, licencijas verstis tam tikra ūkine veikla ir panašiai. Įgyvendinant būsto įsigijimo rėmimo programas, organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras, teikiant ir skiriant savivaldybės gyventojams lengvatas, atliekant savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimo, nuomos procedūras, organizuojant savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pardavimo aukcionus, rengiant ir priimant savivaldybės institucijų sprendimus, nustatančius mokesčių lengvatas, naudojant savivaldybės vykdomų programų lėšas. Komisija mano, kad nurodytose srityse turėtų būti atlikta korupcijos rizikos analizė.

Ar Antikorupcinėje komisijoje yra svarstyti konkretūs atvejai ir pažeidimai?

Komisija svarstė Antano Bacevičiaus skundą dėl Ūkio skyriaus vedėjo Kęstučio Kuncaičio veiksmų, susijusių su buvusio būsto remonto darbais bei keliamu klausimu dėl „gyvatuko“ mokesčio. Komisija, atlikusi patikrinimus savo kompetencijos ribose, taip pat pasitelkusi kompetentingus specialistus bei jų pateiktas išvadas, nenustatė, kad atliekant būsto remonto darbus buvo pažeisti tuomet galioję normatyviniai teisės aktai.

Daugiau skundų ir pranešimų apie savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų korupcinio pobūdžio veikas nebuvo užfiksuota. Taip pat neužfiksuota korupcinių požymių ir savivaldybės sprendimuose.

Kyla klausimas, ar mūsų valdininkai nekorumpuoti, ar taip gerai dirba korupciją kontroliuojantys specialistai?

Savivaldybėje nėra paskirto specialisto, kontroliuojančio korupcijos prevencijos reikalus, kuris galėtų dalyvauti visuose Šakių rajono savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose stebėtojo ar patarėjo teisėmis korupcijos prevencijos klausimais. Savivaldybės merui ir administracijos direktoriui rekomendavome paskirti atsakingą asmenį už korupcijos prevencijos koordinavimą, programos stebėseną, vertinimą ir kontrolę savivaldybėje.

Ką konkrečiai veikia savivaldybės Antikorupcinė komisija?

Antikorupcinės komisijos nariai antikorupciniu požiūriu nuolat vertina savivaldybės tarybos sprendimų projektus. 2009 metais buvo tikrintos UAB „Šakių šilumos tinklai“ organizuotų viešųjų pirkimų konkursų sąlygos. Taip pat savivaldybės skyrių vedėjai, seniūnai, įstaigų, kurių steigėja yra savivaldybės taryba, vadovai nuolat turi kontroliuoti piliečių prašymų ir skundų nagrinėjimą, siekiant išvengti nepagrįsto jų vilkinimo ir gerinti aptarnavimo kokybę. Prevencinį darbą atlieka savivaldybės Kontrolės komitetas. Tikimasi, kad nemažai prie šio darbo prisidės ir savivaldybės Etikos komisija, kurios sudėtyje yra ne tik tarybos nariai, bet ir seniūnijų, bendruomenių atstovai. Savivaldybės veiklos veiksmų kontrolę, taip pat ar yra korupcijos požymių, atlieka Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius, Kontrolieriaus tarnyba.

Absoliuti pergalė prieš korupciją yra neįmanoma. Nėra pasaulyje šalies, kuri iš anksto būtų pasmerkta būti korumpuota. Kova su korupcija turi būti kaip nuolatinis nepertraukiamas veiksmas, nuolatinė besitęsianti kampanija. Negalima kovoti su korupcija tik baudžiamomis priemonėmis. Reikia šalinti pasekmes, bet svarbiausia - nesudaryti sąlygų korupcijai. Korupcijos lygis sumažės, jei visuomenė taps nepakanti korupcijos reiškiniui.

Comments are now closed for this entry

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


spa purslai drg

traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos