akcija2024 568px

taryba2Gintarė MARTINAITIENĖ

Kovo 31 dieną 2007 - 2011 metų kadencijos rajono taryba rinkosi į paskutinįjį posėdį, kurio metu patvirtintas rekordinis sprendimų skaičius, pasveikinti jubiliatai ir iškilmingai atsisveikinta su tais tarybos nariais, kurie naujai suformuotoje taryboje nedirbs. Ne vienas tarybos narys akcentavo, kad taip darniai dirbančios tarybos rajone senokai nebuvo.

Iš kairės: A. Damijonaitis, M. Švabas, R. Karopčikas - vieni iš tų, kurie naujai suformuotoje taryboje nedirbs.

Paskutinį kartą posėdžiavusi taryba patvirtino rekordinį skaičių sprendimų projektų - 78, nors pats posėdis dėl to neprailgo. Kaip ir įprasta, klausimai išsamiau aptariami Komitetų posėdžių metu, tad tarybos darbas buvo labiau formalumas. Be to, šioje taryboje didžiąją dalį sprendimų sudarė įvairių įstaigų metinės veiklos ataskaitos. Asmeninių jubiliejų proga buvo pasveikinta Laimutė Teresė Tamašauskienė ir Vladas Sederevičius.
 
Pagerbė tarybos narius

Pasibaigus posėdžiui, rajono valdžia tarybos narius pakvietė į Civilinės metrikacijos skyrių, kur meras Juozas Bertašius kiekvienam 2007 - 2011 metų kadencijoje dirbusiam tarybos nariui įteikė po atminimo medalį, o tiems politikams, kurie naujai suformuotoje taryboje nedirbs, ir po Padėkos raštą. Iš 25 tarybos narių naujoje taryboje nedirbs 13 iš jų. Tai Marija Mačaitienė, Dalia Grigaravičienė, Laimutė Teresė Tamašauskienė, Dalia Zaleskienė, Ronius Karopčikas, Raimondas Daniliauskas, Vladas Sederevičius, Mečislovas Švabas, Rimantas Vensas, Rimantas Valiukas, Algimantas Damijonaitis. Kadangi paskutiniajame posėdyje nedalyvavo A. Zokaitis ir M. Valaitis, tai raštų meras jiems neįteikė, tačiau naujai suformuotoje taryboje minėti politikai irgi nedirbs. Pirmą kartą naujoji taryba posėdžiaus balandžio 12 dieną.

Taryba išsiskyrė sutarimu

M. Švabas kalbėjo, kad tarybos nariu jis buvo bemaž 20 metų, tačiau ši kadencija jam paliko geriausią įspūdį. „Tikrai nei vienoje kadencijoje nebuvo tokio sutarimo. Nežiūrėdami politinių jėgų, nepolitikuodami dirbome žmonių labui“, - teigė M. Švabas. Jam pritarė ir M. Mačaitienė, dėkodama tarybai už toleranciją, supratingumą ir linkėdama nepamiršti, kad politikai turi vaikščioti žeme ir kalbėtis su paprastais žmonėmis, kurių dėka jie dirba taryboje, jiems atstovauja. Meras, teikdamas medalius ir raštus pabrėžė, kad ketveri bendrai praleisti metai kiekvienam yra tam tikra pakopa, atskaitos taškas, nesvarbu, ar jis ateinančią kadenciją dirbs taryboje, ar ne. „Kad ir paliekate mus, tačiau kaip buvote, taip ir liksite mums artimi“, - kreipdamasis į kadenciją baigusius tarybos narius teigė J. Bertašius.

Dalyvavimas posėdžiuose – labai geras

Vertinant tarybos nario veiklą, pirmiausiai žiūrima į jo aktyvumą – dalyvavimą posėdžiuose, diskusijas jų metu, pasiūlymų ir pastabų dėstymą ir pan. 2010 metų veiklos patvirtintoje ataskaitoje, tarybos narių dalyvavimas posėdžiuose 2010 metais vertinamas labai gerai, ypač lyginant jį su 2009 ar net 2008 metais. 2010 metais tarybos posėdžių protokoluose stebimos 24 nedalyvavimo posėdžiuose žymos, kai 2009 metais jų buvo 32, o 2008 metais net 35.

2010 metais 7 tarybos nariai nepraleido nei vieno tarybos posėdžio. Tai R.A. Bastienė, R. Daniliauskas, D. Grigaravičienė, Z. Povilaitis, V. Sederevičius, L. T. Tamašauskienė ir H. Zaremba.

Ne visi buvo aktyvūs

Vertinant tarybos narių dalyvavimą tarybos komitetų posėdžiuose, per visą 2010 metų veiklos taryboje laikotarpį tarybos nariai L. T. Tamašauskienė, M. Švabas, D. Zaleskienė, R. Karopčikas, V. Bitinas, A. Maksvytienė, V. Puskunigienė, H. Zaremba, Z. Povilaitis ir V. Sederevičius nepraleido nei vieno tarybos komiteto posėdžio.

Tarybos nariai R. A. Bastienė, R. Daniliauskas, Z. Ulkė, R. Vensas, I. Haase ir V. Balčiūnas praleido tik po vieną tarybos komiteto posėdį. Todėl dalyvavimas 2010 metų tarybos komitetų posėdžiuose vertinamas itin gerai, išskyrus tarybos narius A.Zokaitį ir M.Jurgilienę, kurie atitinkamai praleido septynis ir aštuonis posėdžius.

Aktyvumu visų posėdžių metu tradiciškai pasižymėjo tarybos nariai R. Vensas, I. Haase, R. Karopčikas, H. Zaremba, V. Balčiūnas, V. Bitinas bei R. Daniliauskas.

Paklausimai – ne  posėdžių metu

2010 metais tarybos nariai posėdžių metu nepateikė nei vieno paklausimo. Ne tarybos posėdžių metu tarybos nariai 2010 metais pateikė 2 paklausimus. Tarybos narė I. Haase kreipėsi norėdama sužinoti, kodėl Senovės baltų atkuriamos istorijos klubas „Sūduvos Tauras“ negauna atsakymo į prašymą suteikti galimybę tvarkyti mūsų rajone esančius piliakalnius ir atlikti priežiūros darbus.

Tarybos narys R. Karopčikas kreipėsi prašydamas nagrinėti klausimą dėl automobilių stovėjimo aikštelės išplėtimo Kiduliuose, Taikos gatvėje. Į abu paklausimus buvo atsakyta tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

Dažniausiai tvirtina detaliuosius planus

Iš viso 2010 metų tarybai buvo teikti 439 sprendimų projektai, iš kurių 8 atidėti, vienam nepritarta, 5 išbraukti iš darbotvarkės. Taryboje dažniausiai priimami su turto tvarkymu susiję sprendimai, kurie yra pakankamai formalūs, labai aiškiai įstatymiškai pagrįsti ir nekeliantys klausimų – turto perdavimas, patalpų nuoma ar panauda, turto priėmimas ir pan. Sprendimų daugumą sudarė detaliųjų planų tvirtinimas, vienkartinių paramų skyrimas, pritarimas projektų rengimui bei finansiniai biudžetiniai klausimai.

2010 metais įvyko 10 Finansų komiteto posėdžių, po12 Ūkio komiteto, Regioninės plėtros komiteto, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžių, 13 Sveikatos ir socialinės politikos komiteto posėdžių, 8 Kontrolės komiteto posėdžiai.

Komitetai savo posėdžiuose nagrinėjo rajono savivaldybės administracijos parengtus ir tarybai pateiktus sprendimų projektus. Taip pat taryba nagrinėjo keletą klausimų, kurie kaip informacija buvo teikiami komitetams, norint išgirsti jų narių nuomonę dėl galimybės klausimus teikti nagrinėti tarybos posėdyje. Atskiri komitetai, frakcijos ar tarybos nariai savarankiškai sprendimų projektų nepateikė.

Comments are now closed for this entry

Prenumeruok E-laikraštį!

akcija 2024 188px

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

200x100 banAUDRA

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos