baneris leidinys

taryba4Asta GVILDIENĖ

Liepos 28 dieną Šakių savivaldybės salėje vyko eilinis rajono tarybos posėdis, kurio metu buvo apsvarstyti 26 pateikti sprendimų projektai ir 2 papildomai įtraukti klausimai. Vienas sprendimas buvo atmestas, vienas atidėtas kitam tarybos posėdžiui, o likusieji priimti beveik vienbalsiai, nes buvo  išgvildenti komitetų posėdžiuose. Ir nors posėdis praėjo gana ramiai, vis tik jo pabaigoje užvirė didelės aistros, nes išklausius du tarybai pateiktus pranešimus, tarybos narių nuomonės smarkiai išsiskyrė.

Nuotr. Posėdžio pabaigoje pateiktų papildomų pranešimų, tarybos narių nuomonės smarkiai išsiskyrė.

Nors ir išdiskutuoti atskiruose komitetų posėdžiuose, kai kurie klausimai buvo tikslinami ir papildomi, kaip antai Gelgaudiškio miesto teritorijos bendrojo plano koncepcijos sprendinių, kurių tikslas – sudaryti palankias sąlygas miesto teritorijos darniam vystymuisi, užtikrinant prielaidas teigiamai ekonominei ir socialinei raidai, kartu nepadarant žalos aplinkai, tvirtinimas. Koncepcijoje pateikiama miesto raidos tikslų sistema, orientuota į 20-ties metų laikotarpį, kuriam nustatomi teritorinės planinės ir erdvinės struktūros vystymo principai, teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai bei teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos reglamentai. Po diskusijų su šiam sprendimui prieštaraujančiu Edmundu Rinkevičiumi, kuris prašė šį klausimą atidėti kitam tarybos posėdžiui, tarybos narių balsų dauguma buvo pritarta pirmajam sprendinių variantui, paliekant esamas miesto administracines ribas be Daukantiškių gyvenvietės prijungimo.
 
Tarybos nariai nepatvirtino ir savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto parengtos veiklos programos, kaip to reikalauja Vietos savivaldos įstatymas. Net 14 tarybos narių balsavo prieš, nes pateiktame rašte įžvelgė neaiškumų ir neišsamią kai kurių punktų argumentaciją. Atidėtas netinkamai posėdžiui parengtas Verslo plėtros tarybos narių pakeitimo klausimas, nes pagal nuostatą visi devyni šios tarybos nariai turi būti susirinkimuose iškelti ir užprotokoluoti asmenys. Penki iš jų - įvairių verslo sričių kandidatuoti atstovai, keturi – savivaldybės tarybos deleguoti asmenys – administracijos, darbo biržos, mokesčių inspekcijos atstovai.

Rajono tarybos posėdyje Edmundui Rinkevičiui, Irenai Haasei ir Henrikui Zarembai kilo abejonių dėl maksimalių UAB „Šakių vandenys“ papildomai teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo, tačiau, atsižvelgiant į bendrovės direktoriaus Vaido Litinsko prašymą, patvirtinti pasinaudojimo įmonės technika, įrengimais ir patalpomis įkainius, sprendimas buvo priimtas. Surinktos lėšos bus panaudojamos technikos, įrengimų bei patalpų eksploatacijos išlaidoms, darbo užmokesčiui, technikos atstatymui ir įsigijimui. Atsižvelgiant į bendrovės įstatuose nurodytus veiklos tikslus – užsiimti komercine - ūkine veikla, racionaliai naudojant resursus, V.Litinskas buvo įpareigotas patvirtinti teikiamų paslaugų tvarkos aprašą.  

Pasibaigus oficialiam tarybos posėdžiui, buvo perskaityti du pranešimai, sukėlę daug ginčų ir diskusijų. Jungtinė Lietuvos valstiečių liaudininkų ir Lietuvos liberalų demokratų bei Liberalų ir centro sąjungos frakcija pateikė viešą paklausimą Gelgaudiškyje gyvenantiems ir šio miestelio gyventojams atstovaujantiems rajono tarybos nariams Edmundui Rinkevičiui ir Irenai Haase, kaip jie numato spręsti nuotekų valymo klausimą, siūlydami prisiimti atsakomybę už neprognozuojamas vandentvarkos problemų pasekmes. Gelgaudiškio miestelis , esantis visiškai arti Nemuno, gali likti be nuotekų valymo paslaugos.

Taip pat tarybai buvo pateiktas Edmundo Rinkevičiaus kreipimasis į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrą Gintarą Steponavičių, kuriame Gelgaudiškio miesto ir mokyklos bendruomenės vardu prašoma įtraukti Gelgaudiškio vidurinę mokyklą į 2011 metų akreditavimo planus. I.Haase nuogastavo, kad mokiniai, sužinoję, jog Gelgaudiškyje nebus gimnazijos, iki 2014 metų gali išsivažinėti į kitas mokyklas ir tuomet nebus jokios galimybės akredituotis. „Gelgaudiškyje yra daugiau vaikų negu reikia gimnazijai, - tvirtino E.Rinkevičius. Kasdien 60 mokinių išvažiuoja mokytis į Šakių „Žiburio“ gimnaziją. Jei Gelgaudiškyje būtų gimnazija, jiems nereikėtų niekur važiuoti.“

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Alytė Bastienė tvirtino, kad liepos 14 dieną vykusiame posėdyje buvo aptartos visos Gelgaudiškio vidurinės mokyklos galimybės tapti gimnazija. Dėl per mažo mokinių skaičiaus šiemet komisija nemato jokio šanso akredituotis. Be to, akreditacijos planai tvirtinami kovo mėnesį, ir, pasak A.Bastienės, į šį traukinį gelgaudiškiečiai jau nesuspėjo.  

Posėdžio metu buvo atkreiptas dėmesys ne tik į mokinių skaičių, bet ir į tai, kokie mokiniai turi lankyti gimnaziją. „Jei Gelgaudiškio vidurinė mokykla dėl mokinių skaičiaus priima moksleivius iš šalia esančios specialiosios mokyklos, tai kokio lygio bus gimnazija?“ – klausė A.Bastienė.

„Visos vidurinės nori tapti gimnazijomis, - tikino Vytautas Bitinas. Ir Plokščiai, ir Kriūkai, bet nematydami galimybės surinkti reikiamą mokinių skaičių - problemos nekelia.“

E.Rinkevičius teigė, jog nesupranta tokias tarybos narių pozicijos ir kodėl taip bijomasi kreiptis į švietimo ir mokslo ministrą. Jo nuomone, tik akreditacijos komisija gali pasakyti yra ar nėra galimybių Gelgaudiškio vidurinei mokyklai tapti gimnazija.

Po audringų diskusijų, jokių sprendimų priimta nebuvo. Meras įpareigojo Švietimo, kultūros ir sporto komitetą surengti atvirą posėdį su Gelgaudiškio miesto bei mokyklos bendruomenėmis ir kartu apsvarstyti šį klausimą.

Comments are now closed for this entry

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos