baneris leidinys

Įgyvendinant rajono savivaldybės tarybos narių ir administracijos valstybės tarnautojų mokymo prioritetus 2013 metams, patvirtintus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.T-185,  keturi  rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai lapkričio 4, 7, 11, 14 ir 18 dienomis dalyvavo 36 akademinių valandų įvadinio mokymo programų seminaruose Kauno technologijos universiteto Savivaldos mokymo centre.
 
Sėkmingai žinių patikrinimo testus išlaikė ir pažymėjimus gavo savivaldybės vyriausiasis specialistas Ramūnas Venslovaitis, Švietimo ir sporto skyriaus  vyresnysis  specialistas Dalius Jasevičius, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Žaneta Maniušytė ir Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Renata Dailidaitė.
 
„Draugo“ inf.
seniunaiciai3Violeta SEREDŽIUVIENĖ
 
Po gana ilgai užsitęsusių Šakių rajono seniūnijose vykusių seniūnaitijų steigimo, šių metų vasario mėnesį pažymėjimai buvo įteikti vėliausiai išrinktiems seniūnaičiams. Šiuo metu keturiolikoje seniūnijų jau išrinkta arti  80 seniūnaičių. Deja, ne visose seniūnijose sėkmingai sekasi įgyvendinti naująsias Vietos savivaldos įstatymo nuostatas.
 
Nuotr. Šakių rajono seniūnaičių, kurie turi išduotus specialius pažymėjimus, teises ir pareigas reglamentuoja  Vietos savivaldos įstatymas.
 
Seniūnaičiai - tik „dėl paukščiuko“?
 
Tiek visoje Lietuvoje, tiek kai kuriose Šakių rajono seniūnijose šio įstatymo nuostatos buvo sutiktos gana prieštaringai. Vieni teigė, kad seniūnaičių veikla nebus efektyvi arba dubliuosis su seniūno ir kaimo bendruomenės pirmininko darbu, kiti gi manė, kad visi seniūnijos lyderiai kartu dirbdami turėtų galimybę nuveikti daug darbų, geriau įsiklausytų į kaimo bendruomenės narių nuomonę.
dribsniaiĮ labdaros organizacijų sandėlius įvežama šiais metais penktoji ir paskutinė maisto produktų siunta. Šakių rajone parama pasieks 7 293 asmenis.
 
Šakių rajone produktai bus dalijami nuo lapkričio 25 dienos iki gruodžio 10 dienos. Gyventojai turėtų nedelsti atsiimti jiems skirtus maisto produktus.

Kiekvienam gaunančiam paramą asmeniui teks po 2 kg miltų, pakelį makaronų, greito paruošimo makaronų, sausų pusryčių, ryžių, cukraus, gabalinių mėsos konservų, indelį kondensuoto pieno, butelį rapsų aliejaus.

Lapkričio mėnesį maisto produktų davinys vienam asmeniui skirtinguose rajonuose šiek tiek skiriasi, nes į sandėlius pristatomi visi šiemet likę nepaskirstyti produktai. Lietuvoje paramą maistu gauna 390 tūkst. labiausiai nepasiturinčių asmenų.

Ar kitais metais bus dalijama parama – neaišku. Yra pateiktas siūlymas nuo 2014 metų steigti naują Europos pagalbos labiausiai nepasiturintiems asmenims fondą, tačiau kokia forma labdara pasieks gyventojus ir kaip tai konkrečiai ketinama daryti, kol kas nežinoma. Naujai kuriamo fondo tikslas – sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis, skaičių, todėl žadama rūpintis maisto trūkumo, benamystės ir vaikų materialinio nepritekliaus problemomis.
 
„Draugo“ inf.
Lapkričio mėnesį rajono savivaldybės administracijos direktoriaus priimtame įsakyme iš dalies pakeistas vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo, remonto bei priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2013 m. programos objektų sąrašas, finansuojamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. Iš viso įvairiems rajono objektams finansuoti skirta daugiau kaip 2 mln. 228 tūkst. litų.
 
 Remiantis naujuoju įsakymu, rajono seniūnijoms vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai bei paprastam remontui iš viso skirta 485,4 tūkst. litų. Daugiausia investicijų numatyta keliams su asfaltbetonio danga remontuoti (2000 kv.m) Šakių seniūnijos teritorijoje – 154 tūkst. litų. Kitoms rajono seniūnijoms vietinės reikšmės keliams remontuoti lėšos paskirstytos pagal pagrindinius poreikius -  nuo 7,7 tūkst. iki 46,2 tūkst. litų.

Eismo saugumo priemonėms - pėsčiųjų perėjų įrengimui, kelių ženklų montavimui - skirta 43,4 tūkst. litų. Žiemos tarnybai teks pasitenkinti su 49 tūkst. litų.

„Draugo“ inf.
puodziukaitisLapkričio 13 dieną Plokščių seniūnijos ribose įvykus avarijai, į aplinką pateko arti 13 tūkst. pavojingų cheminių medžiagų,- azoto ir sieros rūgšties bei natrio hidroksido. Kitą dieną, lapkričio 14-ąją, rajono savivaldybėje buvo sušauktas rajono ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kurio metu aptarta gamtai padarytos žalos mastai ir priemonės pasekmėms šalinti.
 
Nuotr. J. Puodžiukaitis patikino, kad avarijos metu į aplinką patekusios cheminės medžiagos Plokščių seniūnijos gyventojų sveikatai nepakenkė. Gamtai padaryta žala dar nustatinėjama.
 
Pasak rajono savivaldybės administracijos direktorius, Ekstremalių situacijų komisijos pirmininko Juozo Puodžiukaičio, avarijos teritoriją visą naktį saugojo policijos komisariato pareigūnai. Kauno uždarajai akcinei bendrovei „Nordekspresas“  priklausantį sunkvežimį „Volvo FH“, iš kurio iškrito plastikiniai konteineriai, vairavo 29-erių metų Laimis Lausis. Posūkyje ties Plokščių kaimu iš puspriekabės išslydo ir sudužo dešimt plastikinių konteinerių. „ Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, į kurį susirinko gamtosaugininkai, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bei policijos pareigūnai, dalyvavo ir bendrovės „Nordekspresas“ vadovas Aldas Kulikauskas. Su juo buvo sutarta, kad bendrovė savo lėšomis likviduos avarijos padarinius, sudarydama sutartį su įmone „Ursus ir Co“, atliekančia cheminių teršalų neutralizavimo ir šalinimo darbus. Bendrovės vadovas A.Kulikauskas pažadėjo, kad bendrovė ne tik padengs visas išlaidas, bet ir atlygins gamtai padarytą žalą. Savivaldybei turės būti pateikta tarp šių įmonių pasirašyta sutartis“,- sakė J.Puodžiukaitis. Anot jo, akivaizdu, kad gamtai bus padaryta nemenka žala. Iš Marijampolės atvykę gamtosaugininkai paėmė vandens ir grunto mėginius, kurie bus ištirti laboratorijoje. Tuomet bus aišku, kokia žala gali būti padaryta gamtai, kokius nuodingų medžiagų padarytus padarinius reikės pašalinti. Visai netoli įvykio vietos - Vaiguvos upelis. Pasak J.Puodžiukaičio, gamtosaugininkai patikino, kad nuodingos medžiagos į upelį nepateko. Plokščių gyvenvietės gyventojai, direktoriaus teigimu, jokių pasekmių sveikatai neturėjo pajusti, kadangi nuodingi dūmai vėjo buvo nešami miško link. „Plokščių seniūnė buvo informuota apie įvykusią nelaimę, jai nurodyta įspėti gyventojus. Laimė, kad į miško pusę gyventojų nebuvo. Kiek bus pakenkta miškui, parodys pavasaris. Kadangi gyvenvietė nuo įvykio vietos yra  gana toli, už 1,5 kilometro, žmonėms dūmai negalėjo pakenkti. Iš gyventojų tikrai nesulaukta jokių nusiskundimų dėl sveikatos pablogėjimo“,- patikino rajono savivaldybės administracijos direktorius J.Puodžiukaitis. Ekstremalių situacijų komisija priėmė sprendimą ekstremalios situacijos neskelbti, kadangi šis įvykis neatitinka ekstremaliai situacijai keliamų reikalavimų.
 
„Draugo“ inf.
ismatosSima KAZARIAN
 
Jau kuris laikas vandalų, kurie dergia savo išmatomis ir šlapimu, taikiniu tapo Vytauto g.17 esantis bendrabučio tipo pastatas, kurio pirmajame aukšte įsikūrusios medicinos įstaigos, Šakių rajono žmonių su negalia sąjunga.
 
Nuotr. Atvykę pareigūnai nufotografavo įkalčius, bus ieškoma pažeidėjo. Prie šio pastato pamačius išgėrinėjančius ar kitaip viešą tvarką pažeidžiančius piliečius, policija prašo ją informuoti.
 
Ketvirtadienį ryte Žmonių su negalia sąjungos vairuotojas atėjęs į darbą išvydo šokiruojantį vaizdelį: laukinės durys, jų rankena ištepliota išmatomis, greta mėtosi tušti alaus buteliai, traškučių pakelis.

Žmonių su negalia sąjungos pirmininkė Stasė Vasaitienė, pamačiusi šį vandalizmą, iškart puolė skambinti policijai. „Randam tą kas rytą, tik vis su kitokiu vaizdu. Dažniausiai būna šlapimas, šiukšlės, šukės, cigarečių nuorūkos. O dabar – dar ir taip. Jau anksčiau nebuvo gražu, o dabar tuo labiau. Tai yra žmonių piktybiškumas. Dar nežinome, ką rasime savo pašto dėžutėje, kuri pas mus įmontuota laukinėse duryse.“
barzdu bendruomeneAsta GVILDIENĖ
 
Lapkričio 9 diena Barzdų bendruomenei buvo išskirtinė. Išsipildė didžiausia svajonė - Barzdų bendruomenė šventė įkurtuves. Po dešimties metų ir ji galėjo pasigirti jaukiomis ir šiltomis patalpomis, suremontuota laisvalaikio praleidimui skirta sporto sale. Šią progą barzdiškiai galėjo atšvęsti tik gavę galimybę įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą projektą.
 
Nuotr. Barzdų seniūnijos bendruomenės centro aktyvas džiaugėsi savais namais ir didžiausiu turtu – bendruomenės žmonėmis.
 
Pasak Barzdų seniūnijos bendruomenės centro pirmininkės Ilonos Leleivienės, įgyvendinus projektą „Barzdų seniūnijos bendruomenės centro patalpų remontas ir pritaikymas jaunimo bendruomenės reikmėms“, kurio vertė 160 tūkst. litų, po daugelio metų barzdiškiai įsikūrė suremontuotose ir sutvarkytose patalpose. „Dešimt metų savo nieko neturėjome, todėl glaudėmės, kur Dievas duodavo, tai privačiose, tai seniūnijos patalpose, taip ir keliavome iš vietos į vietą. Jei pavykdavo kažką gauti bendruomenei pagal projektą, pavyzdžiui stalą su kėdėmis, sandėliuodavome. Savi namai buvo didžiausia mūsų svajonė“, - atviravo I.Leleivienė.
poceviciute bielskieneSima KAZARIAN  
 
Socialinių reikalų „fronte“ užsitęsę neramumai tarp dviejų vadovių – V. Bielskienės ir L. Pocevičiūtės – pradėjo daryti įtaką ir bendram projektui.
 
Nuotr. L. Pocevičiūtė (kairėje) ir V. Bielskienė vykdo bendrą integralios pagalbos namuose projektą, kuriam koją kiša tarpusavio nesutarimai.
 
Šakių socialinių paslaugų centro vadovės Vilmos Bielskienės vėlavimas įsigyti licenciją galėjo centrui kainuoti partnerystę projekte.

„Aš nieko neturiu prieš. Neginu nei V. Bielskienės, nei vedėjos. Aš neturiu tiek psichologinių galių, kad išsiaiškinčiau. Viena sako viena, kita sako kita. Ir kodėl? Dėl to, kad negali viena su kita sugyvent. Projektas buvo jų bendras reikalas. Tenais ėdėmės, kai komitetas buvo, klausė vienaip, iš vieno galo taip, klausė kitaip – iš kito galo kitaip“,- pyko meras.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


idavang baneris

traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos