baneris leidinys

bcaAsta GVILDIENĖ
 
Lapkričio 12 dieną Šakių kultūros centro mažojoje salėje vyko informacinis renginys, kurį organizavo Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija (BCA) ir Šakių krašto vietos veiklos grupė (VVG). Jo tikslas – susipažinti su rajono bendruomenių veikla, VVG strategijos rezultatais ir perspektyvomis.
 
Nuotr. Į informacinį renginį pasidalyti patirtimi susirinko net 25 bendruomenių centrų atstovai.
 
Pasak Šakių rajono BCA pirmininkės Grinutės Šnirpūnienės, šiuo metu rajone įsikūrusios 37 kaimo bendruomenės vykdo įvairias veiklas ir iniciatyvas, kuriomis siekiama kaimo gyventojus įtraukti į kultūrinį ir socialinį gyvenimą, didinti kaimo žmonių užimtumą, puoselėti bendruomeniškumo dvasią, skatinti tobulėjimo siekį ir bendravimą. Juk gerosios patirties sklaida, galima sakyti, yra pagrindinė bendruomenių centrų varomoji jėga.
Lapkričio 8 dieną surengta LSDP Šakių skyriaus tarybos išplėstinė konferencija. Ją vedė skyriaus tarybos pirmininkas, Seimo narys Mindaugas Bastys. Šakiečių konferencijoje taip pat dalyvavo svečias, bendrapartietis Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.
 
Į konferenciją susirinkę rajono Socialdemokratų partijos tarybos nariai bei grupių atstovai aptarė aktualiausias šiandienos politines aktualijas. Pranešimą apie politinę padėtį valstybėje skaitė partijos pirmininkas, Seimo narys M. Bastys. Jis pabrėžė, kad šiuo metu vienas svarbiausių politikų uždavinių - atsakingai suformuoti kitų metų šalies biudžetą, spręsti socialinius klausimus ir problemas, susijusias su energetiniais sprendimais. „Rajone turi būti tinkamai formuojamas biudžetas, įvertintos visos finansavimo galimybės. Svarbu, kad dėl mažėjančio mokinių skaičiaus nenukentėtų visa rajono švietimo sistema“,- sakė M.Bastys.

Taip pat pristatytas klausimas dėl partijos kandidatų iškėlimo Prezidento rinkimuose, vyksiančiuose kitų metų gegužės mėnesį. LSDP Šakių skyriaus nariai balsų dauguma pritarė partijos prezidiumo pasiūlytiems trims kandidatams į Prezidento postą. Pirmuoju kandidatu pasiūlytas partijos pirmininkas, Premjeras Algirdas Butkevičius, kiti du kandidatai – europarlamentarai Vilija Blinkevičiūtė ir Zigmas Balčytis. Galutinis sprendimas, kuris kandidatas dalyvaus Prezidento rinkimuose, įvertinus atskirų rajonų partijos skyrių pasiūlymus, bus priimtas LSDP suvažiavime.
sasaukaSima KAZARIAN
 
Šakių rajone iki šių metų pabaigos ruošiamasi įkurti dar vieną asociaciją, kurios pagrindinis tikslas – gerinti gyvenamąją aplinką rajone. Į asociaciją gali burtis visi norintys, jos programa turėtų būti parengta artimiausiu metu.
 
Nuotr. Mažėjantis gimstamumas, darbo vietų stoka privertė sunerimti visuomenę. Buvo sušaukta Zanavykų sąšauka, kuri duos pradžią naujai asociacijai.
 
Zanavykų asociacijos iniciatyva kilo iš Šakių verslo informavimo centro. Kaip teigia Šakių verslo informacijos centro direktorė Daiva Palukaitienė, į asociaciją gali burtis neabejingi šiam kraštui asmenys: tiek gyvenantys čia, tiek jau išvykę svetur. Pagrindiniai naujosios asociacijos tikslai yra ugdyti lojalumą Šakių kraštui, kurti (formuoti) savitą krašto įvaizdį bei patrauklią aplinką, skatinti verslumą, investicijas, viešą ir privačią partnerystę, pilietiškumą.
Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyriuje lapkričio mėnesio 1 dienai registruoti 2058 bedarbiai, t. y. 11 proc. nedarbas. Nuo metų pradžios jis sumažėjo 2,0 proc. Iš visos apskrities mažiausias nedarbo lygis užfiksuotas Marijampolės savivaldybėje – 9,3 proc.
 
Spalio mėnesį Šakių savivaldybėje įdarbinti 245 asmenys, dar 128 nusiųsti į aktyvios darbo rinkos politikos priemones, 65 pradėjo savarankišką veiklą įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėn. laikotarpiui. Darbo paieška nutraukta 146 asmenims.

Spalį Šakių skyriuje darbdaviai registravo 237 laisvas darbo vietas. Palyginus su praėjusiu mėnesiu, laisvų darbo vietų padidėjo 68,1 proc.

Per mėnesį bedarbio statusas suteiktas 241 Šakių savivaldybės gyventojui. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu mėnesiu, bedarbių registracija Šakių savivaldybėje padidėjo 1,7 proc. Iš užsiregistravusių Šakių savivaldybės bedarbių – 10,4 proc. niekur nedirbę; 27,0 proc. – nedirbę dvejus ir daugiau metų; 15,8 proc. – vyresni nei 50 m.; 27,0 proc. – jaunimas iki 25 m. amžiaus.

Daugiausiai bedarbių yra Barzdų (21,4 proc.), Slavikų (16,8 proc.), Griškabūdžio (15,9 proc.), Plokščių (14,8 proc.) seniūnijose. Mažiausias nedarbas Kriūkų (4,5 proc.) ir Lekėčių (5,8 proc.) seniūnijose.
 
„Draugo“ inf.
Spalio mėnesį Šakių rajone gimė 20 naujagimių: 10 berniukų ir 10 mergaičių. Du piliečiai gimė užsienyje. Vienas naujagimis buvo arti mirties ribos, tačiau jį pavyko išgelbėti.
 
 Didžiausias gimstamumas šį mėnesį buvo Gelgaudiškyje – čia gimė 5 naujagimiai, tačiau pagausėjimo nesulaukė Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų, Žvirgždaičių seniūnijos. Visur kitur gimė po vieną - du naujagimius.

Spalį trys tėvai pripažino tėvystę.

Rajone mirė dukart daugiau nei gimė – 41 pilietis. Pats didžiausias mirštamumas - Šakių mieste. Praėjusį mėnesį čia mirė 26 gyventojai. Po keturis žmones mirė Kriūkuose ir Gelgaudiškyje, o Barzduose, Kudirkos Naumiestyje, Lekėčiuose, Sintautuose, Plokščiuose, Slavikuose, Sudarge, Žvirgždaičiuose mirusiųjų neįregistruota.

Spalį rajone vestuves atšoko 13 porų, o šešios nusprendė išsiskirti.

„Draugo“ inf.
lebedzinskiene2Asta GVILDIENĖ
 
Respublikinėje žiniasklaidoje paskelbus Valstybės užmojus griežtesniais įstatymais užtikrinti vaikų priežiūrą ir saugumą, kilo daug diskusijų ir Seime, ir visuomenėje. Rengiamos Vaiko teisių apsaugos įstatymo pataisos numato, kad nebus galima palikti vaiko be suaugusiųjų priežiūros iki septynerių metų, o ir jaunesni nei 14 metų paaugliai vakarais ir naktimis negalės likti vieni. Be to, tikrą audrą sukėlė pataisa, kuria būtų draudžiamas ne tik bet koks smurtas prieš vaikus, bet ir jų drausminimas. Kaip nubrėžti ribą tarp auklėjimo ir bausmės?
 
Nuotr. R. Lebedžinskienės teigimu, Vaiko teisių apsaugos įstatymo pataisų projekte yra daug neaiškumų.
 
Vaiko teisių įstatymo pataisų projektas, kuriame siūlomas smurto prieš vaikus apibrėžimas bei garantuojama vaiko teisė būti apsaugotam nuo smurto artimoje aplinkoje, sukėlė daug karštų diskusijų ne tik tarp Seimo narių, bet ir tarp tėvų.  Mat įstatyme būtų nustatoma, kad smurtas prieš vaiką – visos seksualinės, fizinės, psichologinės ir emocinės prievartos, vaiko žeminimo ir išnaudojimo, vaiko priežiūros stokos arba aplaidumo formos, sukeliančios pavojų gyvybei, faktinę ar potencialią žalą vaiko sveikatai, išlikimui, vystymuisi ar orumui, taip pat fizinės bausmės.
bastys lebedzinskasVioleta SEREDŽIUVIENĖ
 
Į susitikimą su Seimo nariu Mindaugu Basčiu praėjusią savaitę Barzdų kaimo bendruomenės nariai susirinko seniūnijos salėje. Tai vienas pirmųjų šį rudenį numatytų tradicinių Seimo nario susitikimų su rajono gyventojais,- kitas susitikimas bus surengtas  Slavikuose.
 
Nuotr. Seimo nariui M. Basčiui barzdiečiai pateikė nemažai klausimų, susijusių su šalies energetinėmis problemomis, o neetatinis Seimo nario padėjėjas R.Lebedžinskas išsakė savo nuomonę apie numatomas sveikatos apsaugos sistemos reformas.
 
Barzduose kartu su Seimo nariu M.Basčiu viešėjo ir jo neetatinis padėjėjas, Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius Rimgaudas Lebedžinskas. Kaip pastebėjo Seimo narys M.Bastys, lankytis Barzduose visada malonu, nes čia sukurta stipri ir aktyvi bendruomenė, daranti gražius ir prasmingus darbus. Susitikimo tikslas – atsakyti į bendruomenės nariams rūpimus klausimus, pasikalbėti apie šalies bei rajono aktualijas ir perspektyvas.
lekeciu gatveVioleta SEREDŽIUVIENĖ
 
Šie metai Lekėčių miestelio Liekės gatvės gyventojams buvo išskirtiniai, - seniūnijoje pradėti vykdyti nuotekų valymo įrenginių statybos darbai, kurie, deja, gerokai apkartino lekėtiškių gyvenimą. Ilgai kentėję ir neradę bendros kalbos su darbus vykdžiusios statybinės organizacijos vadovais, žmonės nusprendė pagalbos kreiptis į rajono vadovus, o jei prireiks, eiti ir iki paties Seimo.
 
Nuotr. Liekės gatvėje susirinkę žmonės rajono vadovui ir „LitCon“ atstovams atvirai dėstė savo nuoskaudas ir rodė suaižėjusį, pakraščiais aptrupėjusį asfaltą.
 
Rajone įgyvendinamas vandentvarkos projektas
 
Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ bei Šakių rajono savivaldybės iniciatyva rajone pradėta
įgyvendinti vandentvarkos infrastruktūros plėtra. Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šakių rajone (Kriūkuose, Joginiškiuose, Plokščiuose, Kiduliuose, Kaimelyje, Šiaudinėje, Judriuose, Griškabūdyje, Bliuviškiuose, Patašinėje, Lekėčiuose)“ yra vykdomas ir finansuojamas iš ES Sanglaudos fondo (apie 22,6 mln. Lt), valstybės biudžeto (apie 2,6 mln. Lt) bei rajono savivaldybės (apie 1,8 mln.Lt) skirtomis lėšomis. Visą projektą planuojama įgyvendinti iki 2014 m. sausio 15 dienos. Dar praėjusių metų vasario mėnesį su vilniečių uždarąja akcine bendrove „LitCon“  buvo pasirašyta Kriūkų, Plokščių, Kidulių, Griškabūdžio bei Lekėčių nuotekų valymo įrenginių statybos darbų sutartis. Tad šią vasarą rangovai Lekėčiuose pradėjo statybos darbus. Tik deja, dalis miestelio gyventojų, užuot džiaugęsi, kad seniūnija turės naujus valymo įrenginius, keiksnojo darbus vykdančią statybinę įmonę.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


idavang baneris

traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos