baneris leidinys

navikaiteAsta GVILDIENĖ

Balandžio 17 dieną Šakių laisvalaikio centre rajono globėjai susitiko su Marijampolės socialinės pagalbos centro direktore Vilma Ratkevičiene ir socialinėmis darbuotojomis Danguole Paltanavičiene bei Aušra Navikaite, kurios pasiūlė savo konsultacijas bei būsimų įtėvių ar jau esamų globėjų mokymus. Susitikimo metu buvo iškelta bei aptarta, tikriausiai, pati skaudžiausia  vis dar pasitaikanti problema, kai susidūrę su sunkumais globėjai atsisako savo globotinių. Kodėl taip atsitinka? Ar dažni tokie atvejai mūsų rajone? Ar sunku išmokti globojamus vaikus priimti tokius, kokie jie yra?

Nuotr. Marijampolės socialinės pagalbos centro darbuotoja A.Navikaitė papasakojo globotinės Emilijos istoriją ir akcentavo priežastis, lėmusias tokią jos pabaigą.

Projektas suteikia realią pagalbą

Pasiryžimas globoti ar įvaikinti vaiką yra ilgo kelio pradžia. Po šio svarbaus žingsnio šiandien seka būsimų globėjų ir įtėvių mokymai bei jų įvertinimas, kada patikrinama, ar iš tiesų apsisprendimas priimti į savo šeimą vaiką yra apgalvotas ir atsakingas. Prieš penketą metų tokių patikrinimų nebuvo, tačiau ir tada, ir dabar globėjų ar įtėvių šeimos, dar vis susiduriama su realiais iššūkiais ir išbandymais. Tad labai svarbu, kad globėjai ir įtėviai turėtų galimybę įgyvendinti vieną iš pagrindinių savo gebėjimų - bendradarbiauti ir dirbti komandoje, sprendžiant iškilusias problemas. Ilgą laiką pagalba globėjų ir įtėvių šeimoms buvo teikiama tik susidūrus su sunkumais, o šiandien projektas „Globėjų ir įtėvių rengimas globai bei įvaikinimui“ leidžia teikti paslaugas tiek prieš globą ar įvaikinimą, tiek ir po to, kai vaikas apsigyvena naujoje šeimoje.
Balandžio 11 dieną įvyko Šakių miškų urėdijos miško apsaugos pareigūnų ir Šakių rajono medžiotojų klubų atstovų organizuotas susirinkimas miško tvarkymo ir žvėrių miškams daromos žalos sumažinimo bei prevencijos klausimais.

Susirinkime dalyvavo Šakių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Juozas Žemaitis, Marijampolės VPK Šakių rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus vyresnioji specialistė Rita Bernotienė, Marijampolės RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas Jonas Lažauninkas, Marijampolės RAAD Šakių rajono aplinkos apsaugos agentūros vedėjas Kęstutis Lopeta, Gyvosios gamtos apsaugos inspektorius Vidmantas Olensevičius, Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto Miškininkystės katedros vedėjas doc. dr. Gediminas Brazaitis.

Susirinkimo metu didelis dėmesys buvo skiriamas kanopinių žvėrių gausos pokyčio ir daromos žalos Šakių miškų urėdijos miškuose 2009 – 2011 metais aptarimui. Aplinkos apsaugos agentūros vedėjas K. Lopeta pateikė išsamią informaciją apie kanopinių žvėrių gausos pokyčius, o urėdo pavaduotojas Romas Juozas Kupstaitis aptarė žvėrių daromą žalą miškui ir jos pokytį 2009 – 2011 metais, taip pat kalbėjo apie žvėrių daromą įtaką savaiminiam miško žėlimui, jų skaičiaus reguliavimo bei miško apsaugos nuo žvėrių daromos žalos problemas. Atlikta analizė parodė, kad žvėrių gausai nesumažėjus, o kai kurių, pavyzdžiui, briedžių netgi padidėjus, žvėrių daroma žala miškui nepadidėjo, priešingai, kai kuriose girininkijose netgi sumažėjo. Tai yra gero miškininkų ir medžiotojų bendradarbiavimo rezultatai.
kontroles_komitetasGintarė MARTINAITIENĖ

Metus išdirbęs Kontrolės komitetas, vadovaujamas opozicijoje esančio Edmundo Rinkevičiaus, praėjusį penktadienį vykusio posėdžio metu pritarė pateiktai veiklos ataskaitai, numatė tolimesnius darbus bei veiklos gaires. Komiteto nariai ataskaitai pritarė, bet ar visi įsigilino, kad pirmininkas ant savo komiteto narių šiek tiek „pavarė“? Be to, buvo prabilta ir apie tai, kad pirmininkas netiesiogiai nori atsisakyti užimamų pareigų.

Nuotr. E. Rinkevičiaus (kairėje) siūlymas, posėdžiams pirmininkauti pasikeičiant, nesulaukė komiteto narių pritarimo. Pirmininkui buvo priminta, kad į šį postą yra išrinktas tarybos ir už tai gauna didesnę išmoką, tad skatino nesikratyti atsakomybės.

Pritarė nesigilinę?

Džiaugdamasis, kad Kontrolės komiteto darbas nėra savitikslis ir sąlygotas nors ir nedidelių permainų, komiteto pirmininkas Edmundas Rinkevičius ataskaitoje kartu apgailestauja, kad valdančioji dauguma, turėdama absoliučią daugumą priimant sprendimus, savo galią naudojo blokuodama Kontrolės komiteto parengtus sprendimus rajono tarybai dėl komiteto veiklos programos tvirtinimo, veiklos nuostatų bei iki šios dienos neišrinkto ir nepatvirtinto Kontrolės komiteto pirmininko. Nors su pateikta ataskaita susipažino visi komiteto nariai, Aurelija Maksvytienė, Irena Haase, Zigmas Povilaitis, Kęstutis Gudelevičius, Kęstutis Smirnovas, nė vienas iš jų nesureagavo į pirmininko priekaištą, jog valdančiosios daugumos politikai, dirbantys ir Kontrolės komitete, blokuoja parengtus sprendimus. Tylėjo. Nesuprato? Neįsigilino? Tik palinkčiojo, kad pirmininko ataskaitai pritaria.
savanoriaiAsta GVILDIENĖ

Balandžio 10 dieną Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centre vyko teisėsaugos darbuotojų, teistų nepilnamečių ir savanorių iš Sintautų pagrindinės mokyklos susitikimas, kurį suorganizavo Šakių rajono PK Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnė Vida Kutkaitytė  ir Šakių rajono pataisos inspekcijos vyresnioji inspektorė Edita Matusevičienė.

Nuotr. Sintautų pagrindinės mokyklos savanoriai renginio dalyvius pakvietė ne tik kartu pažaisti, bet ir prisidėti prie jų organizuojamų akcijų.

Į susitikimą su savanoriais atvyko ne tik Šakių rajono apylinkės teismo vyriausiasis teisėjas Arturas Rauktys, Šakių rajono apylinkės prokuroras Linas Frančiakas, bet ir Jurbarko rajono pataisos inspekcijos vyresnysis inspektorius Mindaugas Dilys, Vilkaviškio rajono pataisos inspekcijos vyresnioji inspektorė Sonata Damidavičienė bei nemažas būrys nepilnamečių, esančių teisėsaugos priežiūroje, iš Šakių, Jurbarko ir Vilkaviškio rajonų.
miliunieneApie tai, kad rajone pagal esamą gyventojų skaičių yra per daug seniūnijų, garsiai prabylama ne pirmą kartą. Paskutinį kartą įvairūs pamąstymai šia tema buvo išsakyti praėjusį penktadienį.

Nuotr. Seniūnų seniūnė L. Miliūnienė aiškino, kad nors žmonių ir mažėja, darbo daugėja.

Prieš mėnesį laiko šia tema mintis išsakė rajono meras Juozas Bertašius. Nors jis ir pripažino, kad pagal gyventojų skaičių seniūnijų tikrai rajone per daug, tačiau radikalių sprendimų, bent jau kol kas, tikino neplanuojantis imtis. Penktadienį apie tai diskusijas Kontrolės komiteto posėdžio metu pradėjo savivaldybės kontrolierė Asta Domeikienė. „Tikriausiai pasakysiu nepopuliariai, nepolitiškai ir nenaudingai, tačiau seniūnijose atlikdama auditus žiūrėjau ekonomiškai ir galiu pasakyti, kad jų yra per daug“, - teigė kontrolierė. Apie tai tikino mąstantis ir Kontrolės komiteto narys Kęstutis Gudelevičius. Tuo labiau, kad seniūnijos gyventojų skaičiumi yra labai skirtingos, o finansavimas, būtinos atlikti funkcijos yra tos pačios. Administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis taip pat pripažino, kad skaičiai mūsų rajonui nėra palankūs. „Mūsų teritorija apskrityje yra didžiausia, o žmonių mažiausiai, bet ką darysi, taip yra“, - tikino valdininkas. Nors šia tema buvo išsakyta ir daugiau pamąstymų, apie permainas kol kas nekalbama.
darbaiGintarė MARTINAITIENĖ

Beveik prieš dvejus metus rajono taryba patvirtino aprašą, kuriuo nustatė, jog socialines išmokas gaunantys gyventojai turi atidirbti už jas. Tačiau net ir praėjusiais metais Gelgaudiškio ir Kidulių seniūnijose visuomenei naudingiems darbams nebuvo pasitelktas nė vienas žmogus. Savivaldybės administracija tokią situaciją vertina neigiamai ir dėl to kaltina seniūnus.

Nuotr. Nors jau dveji metai patvirtintas aprašas, kad socialines išmokas gaunantys gyventojai už jas turi atidirbti ir didžioji seniūnijų dalis tai vykdo, Kidulių ir Gelgaudiškio seniūnijoje ir pernai šiems darbams nebuvo pasitelktas nė vienas žmogus.

Viskas priklauso nuo seniūnų

Dar 2010 metais, prieš tvirtinant Gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašą, buvo kilę nemažai diskusijų. Vieni tikino, kad ši iniciatyva teigiama ir taip turi būti, kiti tai vertino gana skeptiškai. Visgi buvo nuspręsta, kad socialinės paramos gavėjai turi suvokti, jog negali visko tik gauti, bet už išmokas turi bent simboliškai atidirbti. Vienose seniūnijose su naująja tvarka žmonės susitaikė lengviau, kitose sunkiau, tačiau ir praėjusiais metais Kidulių ir Gelgaudiškio seniūnijose už gaunamas išmokas neatidirbo nė vienas žmogus. Administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis teigė, kad taip būti neturėtų. „Labai neigiamai tai vertinu, bet tai priklauso nuo pačių seniūnų ir socialinių darbuotojų. Jei nieko nedirba ir nedaro, todėl taip ir yra, o kur seniūnai aktyvūs, ten viskas tvarkoj“, - teigė administracijos direktorius.
valiukeviciute„Jei šakiečiai manimi ir nepatikės, iškaba vis vien liks“, - penktadienį, atidarydama savo biurą Šakiuose, kalbėjo Seimo narė kraštietė Ona Valiukevičiūtė. Ji dėkojo savo skyriaus aktyvui už pasitikėjimą, kad kandidate artimiausiuose Seimo rinkimuose pasirinko būtent ją.

Nuotr. O. Valiukevičiūtė, atidarydama savo biurą, labiausiai dėkojo partijos Šakių skyriaus aktyvui, kuris politikei neleidžia užsisėdėti ir nuolat įkvepia, skatina dirbti.

Politikė pripažino, kad antrąją kadenciją dirbti opozicijoje ir įvykdyti rinkėjams duotus pažadus nėra lengva. Be to, kaip ji tikino, dažnai tai nepriklauso tik nuo vieno žmogaus „Todėl tikrai nieko ypatingo jums nežadu ir priimkit tai labai normaliai. Kiek galėsiu stengsiuosi, nes kiekvienas šio krašto žmogus ir miestelis man labai svarbūs – tai mano kraštas“, - biuro atidarymo iškilmių metu kalbėjo O. Valiukevičiūtė. Ji prisiminė, kad ankstesniąją kadenciją likimas nelėmė būti pranaše savame krašte, o kaip bus šįkart, parodys laikas. Tačiau, jei ir nelaimės rinkimų, Seimo narė tikino, kad kaip lankėsi ir susitikinėjo su žmonėmis, taip elgsis ir toliau. „Kas iš to, kad buvote išsirinkę Joną Ramoną, žmonės vis vien ateidavo pas mane. Jei žmonės ir nepatikės manimi, iškaba apie skyrių liks ir tikrai pas jus atvažinėsiu“, - tikino politikė.
Atliekų surinkimo paslaugas teikianti UAB „Ekonovus“ šį pavasarį didesnėse Šakių rajono gyvenvietėse sudarys sąlygas atsikratyti stambiagabaritėmis atliekomis. Kultūringai atsikratyti minėtųjų atliekų pirmieji šiomis dienomis galės Gelgaudiškio ir Kudirkos Naumiesčio gyventojai.

UAB “Ekonovus” Šakių padalinys, vykdantis komunalinių atliekų surinkimą ir vežimą Šakių rajono savivaldybės teritorijoje, teikia patogią nemokamą paslaugą Kudirkos Naumiesčio ir Gelgaudiškio gyventojams. Kovo 29 dieną Kudirkos Naumiestyje ir Gelgaudiškyje  buvo pastatyti 30 m³ ir 14 m³ talpos konteineriai stambiagabaritėms atliekoms. Į juos gyventojai nemokamai gali išmesti visas buityje susikaupusias stambiagabarites atliekas (baldus, namų apyvokos reikmenis, kitas stambias atliekas). Kudirkos Naumiesčio seniūnas V. A. Puida sakė, kad žmonės aktyviai pasinaudojo šia paslauga. Per savaitę iš seniūnijos buvo išvežti net du konteineriai.  

Pastebima, jog anksčiau rajone vykdytas stambiagabaričių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu turėjo trūkumų, kadangi žmonėms reikėjo prisiderinti prie numatyto grafiko, ne visi turėdavo galimybę numatytu laiku atvežti stambias atliekas į nurodytą vietą. UAB “Ekonovus” administracijos tikinimu, konteineriai vienoje gyvenvietėje bus laikomi apie savaitę laiko. Pavasarį stambiagabaričių atliekų surinkimo konteineriai kuriam laikui bus atvežti į visų seniūnijų centrines gyvenvietes. Taip paslauga bus priartinta prie jos gavėjų.

Šakiuose jau antrus metus veikia stambiagabaričių atliekų ir antrinių žaliavų priėmimo aikštelė, į kurią gyventojai gali pristatyti buityje susidariusias stambiagabarites atliekas.

„Draugo“ inf.
06

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

gustainiskiu namai

 

   
musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos