baneris leidinys

worthingtonGiedrė PLEČKAITYTĖ
 
Šakių rajone pasaulį išvydusi buvusio Lietuvos teisingumo ministro, valstybės veikėjo, meno mecenato, kūrėjo Stasio Šilingo (1885 - 1962) anūkė Svaja Vansauskas Worthington, visą gyvenimą išgyvenusi anapus Atlanto, neslepia ilgesio Lietuvai ir lietuviškam žodžiui. Garsiojo protėvio palikuonė didžiuojasi šiomis dienomis užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus jai suteiktu Lietuvos Respublikos garbės konsulės Aliaskos valstijoje vardu.  
 
Nuotr. S. Šilingo anūkė ponia Svaja Vansauskas Worthington didžiuojasi galėdama kalbėti lietuviškai.
 
Po trejų metų pertraukos gimtinėn sugrįžusiai poniai S. Vansauskas Worthington buvo suteiktos ypatingos regalijos. XIX – XX amžių sandūros aktyvaus politinio veikėjo S. Šilingo anūkė už jos išskirtines savybes ir atsidavimą vasario 15 dieną paskelbta Lietuvos Respublikos garbės konsule Anchorage, Aliaskos valstiją apimančioje konsulinėje apygardoje. „Manau, mano diedukas būtų patenkintas“, – juokėsi ponia S. Vansauskas Worthington.
burksaitisAsta GVILDIENĖ
 
Gerai žinomas mūsų kraštietis, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos informacinių technologijų ir fizikos mokytojas, rajono savivaldybės tarybos narys Antanas Burkšaitis praėjusį trečiadienį atšventė savo Jubiliejinį gimtadienį. Nors metų našta ne tokia jau maža, tačiau jo širdyje - dar ne ruduo.
 
Nuotr. A. Burkšaičio manymu, svarbiausia jo gyvenime – sutikti žmonės, bendravimas, pilnakraujis gyvenimas.
 
Gyvena čia ir dabar
 
„Taip jau gamtos duota, kad, kiek žmogui bebūtų metų, jis visuomet širdyje jaučiasi jaunas, net ir tada, kai kiti jau taip negalvoja, žiūrėdami į jį.  Nuo kokių 30 metų skaičiai pradeda prastėti, o  sulaukus 60 – ties pasidaro visai negražūs, bet prie jų po kurio laiko pripranti ir užsimiršti. Svarbu, kad pats jauti, jog širdyje – dar ne ruduo“, - juokavo A.Burkšaitis, kasdien gyvenantis tik šia diena, kuri jam atrodo svarbiausia ir vos ne pati lemtingiausia gyvenime. Pasak jo, ta diena praeina ir kita tampa vėl svarbesne, o visoje jų grandinėje sunku išskirti, kuri buvo pati sėkmingiausia ar pati blogiausia. Iš tiesų didelis menas sugebėti gyventi čia ir dabar -  nėra vakar, nėra rytoj, tik džiaugsmas ir rūpestis šia akimirka.  
merasGintarė MARTINAITIENĖ
 
Rajono meras Juozas Bertašius vos prieš savaitę su didžiausiu entuziazmu grįžo į darbą, tačiau pasitaręs su advokatu Mindaugu Skruibiu antradienį pateikė pranešimą, kuriame pareiškė išeinantis nemokamų atostogų. „Aš negaliu būti iškamša, suvaržytomis teisėmis“, - motyvus aiškino meras.
 
Nuotr. Meras J. Bertašius antradienį administracijos darbuotojams, skyrių vedėjams, žiniasklaidai perskaitė oficialų pranešimą, kartu su advokatu M. Skruibiu paaiškino sprendimo išeiti nemokamų atostogų motyvus.
 
Antradienį mero kabinete buvo sukviesti administracijos darbuotojai, skyrių vedėjai, žiniasklaidos atstovai, kuriems J. Bertašius perskaitė savo pareiškimą, kartu su advokatu M. Skruibiu paaiškino, kodėl pasirinktas būtent toks sprendimas – išeiti nemokamų atostogų iki tyrimo pabaigos arba bent jau kol paaiškės aiškesnės jo ribos.
radzeviciusGintarė MARTINAITIENĖ
 
Ar etiška, kai žurnalistai tiesiogiai dalyvauja partinėje – politinėje veikloje? Žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius mano, kad neetiška ir dar 2010 metais viešai mūsų rajono tarybos nariui Dariui Mikelioniui priminė, kad jis turėtų pasirinkti arba vieną, arba kitą veiklą. Nepasirinko. Patekęs į rajono tarybą ėmėsi politinės veiklos, iki šiol yra ir portalo manorajonas.lt redaktorius.
 
Nuotr. D. Radzevičius dar 2010 m. D. Mikelioniui išsakė nuomonę, jog jam reikėtų pasirinkti arba žurnalistiką, arba politiką, nes tai nesuderinama. Pats tarybos narys taip nemano.
 
Pats tarybos narys D. Mikelionis, paprašytas pakomentuoti tokią situaciją teiravosi, ar neturime ką rašyti, kad imamės tokių temų. „Ar čia mano jau tokios galios, kad ima jus visus baugint ir nervint? O gal kažkas gerai apmoka tą interesą? Žiauriai juokinga“, - teigė pašnekovas.
bertasius juozasGintarė MARTINAITIENĖ
 
Po laikino nušalinimo nuo pareigų, ketvirtadienis buvo pirmoji mero Juozo Bertašiaus darbo diena. Žvelgiant į darbais apsikrovusį rajono vadovą net neatrodo, kad jis tris mėnesius tiesiogiai nedalyvavo rajono gyvenime. Dabar jau įsisukęs į darbų ir susitikimų sūkurį meras pripažįsta, kad šioje nemalonioje istorijoje jam gaila vieno – prarasto laiko.
 
Nuotr. Pasak J. Bertašiaus, nušalinimas nuo pareigų ir su tuo susijęs laikotarpis - tik istorija, praeitis, kuri neturi trukdyti ateičiai, tad jis dar atkakliau pasiruošęs kibs į darbus.  
 
Pasak J. Bertašiaus, jis niekam neturi jokių pretenzijų ir nelaiko pykčio, tačiau sako būtų gerai, jei įstatyme būtų numatyta atsakomybė tiems žmonėms, kurie siekdami sau naudos nepagrįstai suklaidina žmones. Apie įvykusią situaciją sako, jog tai tiesiog praeitis, istorija. „Praeitis niekada neturi trukdyti ateičiai. Tai istorija, kurios nesugrąžinsi“, - teigė meras. Todėl jis sako dar aktyviau, atkakliau ir dar su didesniu entuziazmu kibs į darbus. J. Bertašiaus samprotavimu, jis tiesiog kažkam buvo trukdis, kurį norėta pašalinti. „Tai iš nieko padarytas įvykis, kuris nesuvokiamas nei finansine, nei žmogiškąja ar kitokia išraiška“, - tikino rajono vadovas.
Vasario 19 dieną savivaldybės salėje vyko bendruomenių pirmininkų arba jų deleguotų atstovų susirinkimas. Jo metu buvo pateikta rajono bendruomenių centrų asociacijos 2012 metų veiklos ataskaita, gvildentos bendruomenių centrų problemos ir galimybės.
 
Susirinkimo metu Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos pirmininkė Grina Šnirpūnienė pristatė 2012 metų veiklos ataskaitą. Svarbiausią vietą bendruomenių veikloje, jos manymu, užima bendruomenėse įgyvendinami projektai, kurių dėka per Kaimo Tinklą, Žemės ūkio ministeriją, Šakių krašto vietos veiklos grupę ir kitas organizacijas į mūsų rajoną pritrauktadaugiau nei  3 mln. litų. Ji pabrėžė, kad bendruomenės, įgyvendindamos vadinamus minkštuosius projektus turėjo galimybę sustiprinti bendruomenių materialinę bazę ir įsigyti svarbių priemonių, tačiau iš niekur negaunama lėšų transporto, telefono, patalpų išlaikymui, interneto išlaidoms padengti. Tuo susidomėjo bendruomenių pirmininkų susirinkime dalyvavęs Seimo narys Mindaugas Bastys, pritaręs G. Šnirpūnienei, jog tokios išlaidos turėtų būti finansuojamos. Juo labiau, kad vis gilėjanti demografinė Lietuvos problema verčia susimąstyti ir Vyriausybę bei Seimą, ką daryti, kad kaimas visiškai neištuštėtų.

Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkas Algimantas Damijonaitis ragino bendruomenes imtis viešojo verslumo, kuris ir padėtų išgyventi – išsilaikyti patalpas, padengti susidariusias išlaidas. Šiuo klausimu pasisakė Ritinių bendruomenės pirmininkas Kęstutis Kasperavičius, įkūręs „Sūrio namus“, Gelgaudiškio bendruomenės centro „Atgaiva“ pirmininkas Edgaras Pilypaitis, rengiantis teatralizuotas ekskursijas, Panovių bendruomenės atstovė Lina Viliūšienė, besiverčianti sportinių baidarių verslu. Nors buvo daug ir ilgai diskutuota, tačiau, kol nėra  patirties, pamokų iš ko pasimokyti, tol verslumas atrodo sunkiai pasiekiamas. Pirmieji dažniausiai laimi arba pralaimi, tačiau tik drąsiausieji bando praminti kelius į naujoves.
mikelionis dariusGintarė MARTINAITIENĖ
 
Praėjusį ketvirtadienį specialiai sudaryta komisija pateikė išvadas dėl Šakių socialinių paslaugų centro administracijos darbuotojų pareiškime išdėstytos medžiagos, dėl jų direktorės Vilmos Bielskienės elgesio, galimų pažeidimų, viršytų įgaliojimų. Pati direktorė su išvadomis nesutinka ir, nors buvo tikimasi, kad po jų pateikimo paaiškės, kuo baigsis ši istorija, čia įsikišti turės ir rajono taryba. Tiesa, tik kitą mėnesį.
 
Nuotr. Direktorės tikinimu, tik D. Mikelionis įnešė į kolektyvą įtampą ir tik jis kaltas dėl kilusios problemos. Įstaigos vadovė sako, kad jis apskritai neatlieka savo pareigų, dėl ko galvojama atsisakyti jo pareigybės.
 
Administracijos direktoriaus Juozo Puodžiukaičio įsakymu speciali komisija buvo sudaryta sausio 24 dieną. Administracijos direktoriaus pavaduotojo Algimanto Damijonaičio vadovaujamoje komisijoje dirbo Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vedėja Irena Kasparaitienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūtė, tarybos narė Violeta Simonavičienė ir Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Šneideraitienė. Komisija nagrinėjo Socialinių paslaugų centro administracijos darbuotojų pasirašytą pareiškimą, susipažino su pateiktais dokumentais, išklausė centro direktorės V. Bielskienės, administratoriaus Dariaus Mikelionio, socialinės darbuotojos Editos Macevičiūtės – Orentienės, buhalterės Rimutės Čiužienės ir vairuotojo Antano Bezoraičio paaiškinimus. Komisija konstatuoja, kad atskirais klausimais įstaigos direktorės ir administracijos darbuotojų paaiškinimai nesutapo. Pati direktorė komisijos teigiamo požiūrio nesulaukė ir pripažinta viršijusi įgaliojimus.
diktantas2Praėjusį šeštadienį visose Lietuvos savivaldybėse ir Lietuvos ambasadose užsienyje bei Vilniaus knygų mugėje buvo rašomas Nacionalinis diktantas. Kol kas tikslus diktantą rašiusių žmonių skaičius nėra žinomas, tačiau, pasak rajono savivaldybės kalbos tvarkytojos  Rimutės Grušienės, mūsų rajone jis didelio susidomėjimo niekada nesulaukia.
 
Nuotr. Šakių vyrai diktantu nesusidomėjo – jį rašė aštuonios moteriškosios lyties atstovės.
 
Nacionalinį diktantą organizuojančio savaitraščio „Atgimimas“ redaktorė Vytautė Šmaižytė teigė, kad rašyti diktantą buvo registruojamasi ne tik visose Lietuvos savivaldybėse, bet ir užsienyje – Briuselyje, Paryžiuje, Čikagoje. R.Grušienė informavo, kad nacionalinį diktantą mūsų rajone rašė tik 40 žmonių: Šakiuose – 8, Sintautuose – 17, Plokščiuose – 15. Anot jos, teksto skyryba šįkart buvo pakankamai sudėtinga, nes diktanto dalyviai rašė Vytauto V.Landsbergio tekstą „Senelio laiškas“, kurį per LRT radijo pirmąją programą skaitė Marijus Žiedas.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos