baneris leidinys

svedaiAsta GVILDIENĖ
 
Balandžio 5 dieną rajono savivaldybėje lankėsi devyni Švedijos Simrisham ir Stokholmo Oskaro evangelikų liuteronų parapijų atstovai - nuolatiniai Šakių vaikų globos namų ir sunkiau besiverčiančių rajono šeimų rėmėjai, atsiuntę ir išdalinę ne vieną drabužių labdaros siuntą. Susitikime su rajono valdžios atstovais jie siūlė savo paramą ir norėjo sužinoti, kuo galėtų prisidėti prie rajono vaikų auklėjimo ir gerovės sukūrimo.
 
Nuotr. Simrisham ir Stokholmo Oskaro evangelikų liuteronų parapijų atstovai į mūsų rajoną atvyko su atvira širdimi ir noru padėti.
 
Bendradarbiavimo nenutraukė
 
Praėjusių metų pavasarį į Šakių vaikų globos namus atvykę Simrisham evangelikų liuteronų parapijos atstovai Ulf Johansson, Leif Krafft ir Mats Hagelin, pasitarę su vadovybe Švedijoje, dėl  Vaikų globos namų ateities atsisakė savo steigėjo ir dalininko teisių, perduodami jas Šakių evangelikų liuteronų parapijai. Švedija yra pernelyg toli nuo Lietuvos, kad įgyvendinant projektą – vykdant naujų europinio pavyzdžio šeimyninių vaikų globos namų statybas, finansuojamas ES lėšomis, jie per labai trumpą laiką galėtų atvykti į Šakius suderinti dokumentus ar padėti savo parašus. Tačiau bendradarbiavimas su Vaikų globos namais nenutrūko. Švedai finansavo saulės baterijų, kurias praėjusį mėnesį sumontavo ir paleido savanoriai iš Vokietijos, pirkimą, pasiūlė visas elektros lemputes pakeisti į taupiąsias, taip dar labiau taupant Vaikų globos namų išlaidas. Be to, ir šiemet Šv. Kalėdų išvakarėse tradiciškai vaikus aplankė ir dovanas išdalijo Kalėdų Senelio patikėtinis U. Johansson iš Švedijos.
puodziukaitis2Gintarė MARTINAITIENĖ
 
Ne pirmą kartą girdimi nusiskundimai, kad savivaldybė delsia atsakyti į gautus raštus arba išvis nepateikia atsakymo. „Kur tie raštai savivaldybėje dingsta?“ - viename iš posėdžių teiravosi tarybos narys Kęstutis Gudelevičius. Administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis įsitikinęs, kad čia tik be reikalo dramatizuojama situacija.
 
Nuotr. J. Puodžiukaitis sako, kad nereikia be reikalo dramatizuoti situacijos, nes savivaldybėje dėl atsakymų į raštus „normaliai viskas vyksta“.
 
Praėjusio mėnesio pabaigoje apie tai, kad savivaldybės tarnautojai nesiteikia atsakyti į pateiktus raštus ypač garsiai kalbėjo tarybos narys Edmundas Rinkevičius. Jis piktinosi, kad net ir ilgai laukus nepavyksta sulaukti atsakymo.
jurjonieneSavivaldybės administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis, atsižvelgdamas į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos raštą, sudarė dar vieną komisiją Socialinių paslaugų centro direktorės Vilmos Bielskienės elgesiui tirti.
 
Nuotr. Naujai sudarytai komisijai vadovauja Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistė I. Jurjonienė.
 
Naujai sudaryta komisija, kuriai vadovauja Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresnioji specialistė Indrė Jurjonienė, taip pat priklauso tarybos narys Antanas Burkšaitis bei Bendrojo skyriaus vedėja Rita Vaičiūnienė, turės atlikti tyrimą dėl V. Bielskienės elgesio. Tai yra, turės pateikti atsakymą, ar Socialinių paslaugų centro direktorė, Lukšių dienos centre įdarbindama savo seserį, pažeidė ir supainiojo viešuosius ir privačiuosius interesus, ar ne. Išvada turi būti pateikta iki balandžio 25 dienos.
Tarybos narys Kęstutis Gudelevičius kreipdamasis į rajono valdžią dar kartą kėlė Kudirkos Naumiesčio gyventojų saugumo klausimą. Kraštietis, akcentuodamas būtinybę imtis realių veiksmų užkertant nusikalstamumą šiame krašte, rajono valdžios prašė skirti ne tik dėmesio, bet ir finansavimą.
 
Šakių rajono policijos komisariato duomenimis, iš visų rajono seniūnijų sudėtingiausia kriminogeninė padėtis - Kudirkos Naumiestyje. Atsižvelgiant į tai, kad per pastarąjį pusmetį čia įvykdytos net dvi žiaurios žmogžudystės bei daugelis kitų smulkesnių nusikalstamų veikų, kovo mėnesį posėdžiavusi naumiestiečių taryba vieningai nutarė, kad miestui reikia nuovados arba nuolat dirbančio policijos darbuotojo. „Prašome rajono savivaldybės tarybos imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų užtikrintas Kudirkos Naumiesčio gyventojų saugumas bei kreiptis į aukščiausio lygio valstybės institucijas, kad seniūnijoje atsirastų nuolatinis inspektorius arba būtų įkurta kelias seniūnijas aptarnaujanti nuovada. Prašome, esant galimybei, skirti lėšų vaizdo kamerų įsigijimui“,- naumiestiečių vardu į rajono politikus kreipėsi K. Gudelevičius.  
Balandžio 18  dieną vyko Šakių krašto vietos veiklos grupės (VVG) valdybos posėdis. Jo metu buvo patvirtinta ketvirtojo paraiškų kvietimo data, aptarta teikiamo projekto svarba visoms rajono bendruomenėms. Likusius 136 tūkst. 636 Lt nuspręsta skirti kompiuterinei įrangai.
 
Šakių krašto VVG valdyba susirinko aptarti paskutiniojo ketvirtojo 2007 – 2013 metų integruotos vietos plėtros strategijos kvietimą. Likusius 136 tūkst. 636 litus vieningai nuspręsta panaudoti bendruomenių aprūpinimui kompiuterine įranga ir reikalingiausia šiuolaikine technika. Pasak Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos (BCA) pirmininkės Grinutės Šnirpūnienės, mūsų laikmečiu būtina, kad visi bendruomenių centrai galėtų naudotis kompiuteriais, šiuolaikinės technikos pagalba galėtų laisvai bendrauti tarpusavyje, įamžinti gražiausias gyvenimo akimirkas, naudoti leidybiniams poreikiams, susirinkimų medžiagos rengimui, informacijos sisteminimui.

Šakių krašto VVG valdybos nariai vienbalsiai pritarė šiam sprendimui ir priėmė specialiąsias taisykles pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šakių krašto integruotos vietos plėtros strategijos „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse“ 1 prioriteto „Kaimo gyvenviečių infrastruktūros gerinimas ir paslaugų infrastruktūros plėtra“  1.2 priemonę „Bendruomeninio verslumo skatinimas ir tradicinių amatų puoselėjimas“. Šakių rajono BCA turi pateikti paraišką per numatytą laikotarpį – nuo balandžio 29 iki gegužės 31 dienos. Posėdžio metu buvo patvirtintos ir Šakių VVG vidaus tvarkos taisyklės, valdybos nariai informuoti apie naujai nupirktus strategijos rengimo mokymus, kurių kaina siekia 80 tūkst. litų. Aptarti ir kiti einamieji klausimai.

„Draugo“ inf.
larinaAsta GVILDIENĖ
 
Kovo 28 dieną mūsų rajone viešėjo žurnalo „Ogoniok“ korespondentė Julija Larina. Ji domėjosi Kudirkos Naumiesčiu, iki Antrojo pasaulinio karo glaudžiai bendravusiu su kitapus Šešupės įsikūrusiu Širvintos (Schirwindt) miestu, šiandieniniais jo gyventojais, jų problemomis ir rūpesčiais.
 
Nuotr. Viešnią iš Maskvos savo kabinete priėmė rajono savivaldybės vicemerė R.Rauktienė.
 
Žurnalistės teigimu, į mūsų kraštą ją atvedė noras susipažinti su Kudirkos Naumiesčiu ir jo gyventojais, sužinoti, kuo jie gyvena šiandien. Pasirodo, J.Larina neseniai laimėjo projektą - parašyti Širvintos miesto, iki Antrojo pasaulinio karo stovėjusio priešais Kudirkos Naumiestį kitoje Šešupės pusėje, istoriją. Ji gavo dešimties mėnesių stipendiją, leidžiančią  dėl šio projekto gyventi ir dirbti Berlyne. „Kadangi  Širvintos miesto istorija labai glaudžiai susijusi su lietuvių Vladislavovo  (dabar Kudirkos Naumiesčio) miestu, nes judėjimas iš vieno miesto į kitą vyko ypač intensyviai, norėjau pasidairyti į Širvintas nuo kito Šešupės kranto, esančio Lietuvoje. Tačiau be vizos čia papulti nepavyko“, - apie savo vizito tikslą pasakojo J.Larina, susitikusi su Kudirkos Naumiesčio bendruomene, rajono savivaldybės vicemere Rima Rauktiene, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Augenija Kasparevičiene bei ją lydėjusiu Regioninės plėtros skyriaus vedėju Vitu Girdausku.
seniunaiciai2Didįjį penktadienį šiltas pasibuvimas įvyko Šakių seniūnijoje. Jos šeimininkas Alfonsas Jakas, pasveikino seniūnijos administracijos, ūkio dalies darbuotojus, pasidžiaugė ir darniai dirbančiais bei antrai kadencijai perrinktais seniūnaičiais.
 
Nuotr. Šakių seniūnijoje 14 seniūnaičių buvo įteikti nauji seniūnaičių pažymėjimai.
 
Belaukiant Šv. Velykų, Šakių seniūnijoje vyko darbuotojams pagerbti skirtas šventinis pasibuvimas. Visus prie vaišių susėdusius pasveikino šventiškai nusiteikęs seniūnas A. Jakas. Jis padėkojo darniai dirbančiam seniūnijos administracijos kolektyvui,  ūkio padalinio darbuotojams. Anot seniūno, šie žmonės yra branduolys, kurio dėka miestas visuomet sutvarkytas, gražus.
matijosaitisNaumiestietis Jonas Severinas Matijošaitis už šaulių tradicijų puoselėjimą, aktyvią veiklą bei nuoširdų darbą šiais metais jau gavo keturis įvairaus lygio apdovanojimus. Vyriškis pripažįsta, kad būti įvertintam malonu, tad visiems pataria veikti, judėti ir nesėdėti vietoje.
 
Nuotr. J. S. Matijošaitis įsitikinęs, kad jei jis pats nebūtų veiklus ir energingas, tai niekas jo neapdovanotų.
 
Buvęs tremtinys, Kudirkos Naumiestyje gyvenantis J. S. Matijošaitis svetingai atveria namų duris. Jo kambario sienas puošia ne viena padėka ir apdovanojimas, skirti už nuopelnus Šaulių sąjungai, už aktyvumą. Pirmasis jų gautas 1990-aisiais. Jonas apdovanotastrečiojo laipsnio Atminimo ženklu „Su sąjūdžiu už Lietuvą“ ir sąjungos Garbės šaulio ženklu. Vien šiais metais jis gavo keturis įvairius apdovanojimus.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos