baneris leidinys

soc_daugiabutisGintarė MARTINAITIENĖ

Antradienį specialiai sudaryta komisija apžiūrėjo socialinių butų daugiabutį namą Šakiuose, Kęstučio gatvėje. Vėl buvo fiksuojami trūkumai, surašomi apžiūros aktai. Kalbama ir apie ekspertų išsikvietimą, specialių tyrimų atlikimą, nes paprasto pokalbio, apžiūros ar popierių surašymo, po kurių nelabai kas keičiasi, jau nepakanka.

Nuotr. A. Margelio (kairėje) vadovaujama komisija apžiūrėjo butus, surašė aktus. Teigiama, kad reikės atlikti kai kuriuos tyrimus, kviestis ekspertus, nes keliamų problemų tik daugėja.

Reikės tyrimų

Praėjusią savaitę rašėme, kad socialinių butų daugiabučio namo komendantas Laimas Taujinskas nusiteikęs netylėti ir bent jau kol yra garantinis laikotarpis kiek įmanoma garsiai išsakyti namo problemas, rodyti darbo broką ir reikalauti, kad tai būtų ištaisyta. Antradienį socialiniame name lankėsi Ūkio skyriaus inžinieriaus Antano Margelio vadovaujama komisija, kuri vaikščiojo po butus, surašinėjo apžiūros aktus. „Tikrai spręsime tą klausimą. Aiškėja, kad name tikrai per daug drėgmės. Manome, kad artimiausiu metu turės būti atlikti drėgmės ir šiluminės varžos tyrimai, nes reikia patikrinti, ar dėl neapšiltintų sąramų kai kuriuose butuose nėra peršalimų. Teks kviestis ir ekspertus“, - tikino komisijos pirmininkas.
turcinaiGiedrė PLEČKAITYTĖ

Kiek daugiau nei keturis dešimtmečius Turčinuose gyvenantis ir kadaise vietos bendruomenei vadovavęs Pranas Kuncaitis negali susitaikyti su pasyvia bendruomenės veikla. Vyriškis sako negalintis nekalbėti apie be gyvybės ženklų likusį ir benykstantį bendruomenės pastatą. Panašu, jog senstančiame kaime, paliestame sodybų tuštėjimo meto, didelių iniciatorių taip ir neatsiras.     

Nuotr. Bendruomenės pastate žmonės susirenka vos pora kartų per metus.

Sunerimo dėl pastato

Turčinams neabejingas pensininkas P. Kuncaitis viešumon kelia klausimą, koks likimas laukia kiek daugiau nei prieš porą dešimtmečių žemės ūkio bendrovės pastangomis pastatytos septynerius metus veikusios pradinės mokyklos. Likęs tuščias pastatas buvo perduotas naujai P. Kuncaičio įkurtai Turčinų bendruomenei. „2006 metais mane paragino sukurti bendruomenę. Supirkau baldus. Buvau suplanavęs padaryti apšildymą, sudėti langus“,- kalbėjo turčiniškis.
plastmaseSkelbiama, kad  Lietuvos gyventojai daugiausiai klaidų padaro rūšiuodami plastiko atliekas – į joms skirtus konteinerius patenka apie 40-50 proc. perdirbimui netinkamų atliekų. Stiklo konteineriuose netinkamų atliekų dalis tesudaro iki 10 proc., o popieriaus – 20-30 procentų.

Nuotr. Ar gyventojai žino, kad įvairias kartonines „Tetrapak“ pakuotes reikia mesti į plastikui skirtą konteinerį?

Nors gyventojai nuolat raginami rūšiuoti atliekas, tačiau kad tai daro ne taip, kaip iš jų tikimasi, akivaizdu. Be to, dažnai gyventojai net nežino, ką į kokius konteinerius galima mesti.

Plastiko konteineriuose atliekų vežėjai aptinka itin daug atliekų, kurios Lietuvoje negali būti perdirbamos. Specialistai aiškina, kad vartotojas pirmiausiai turėtų ieškoti perdirbimo ženklo ant pakuotės – apvalaus ženklo su dviem besisukančiomis rodyklėmis. Jei tokio simbolio ant pakuotės nėra, ji nėra perdirbama ir turėtų būti metama į buitinių atliekų konteinerį.
Marijampolės regiono plėtros taryba praėjusių metų pabaigoje vykusiame posėdyje pritarė idėjai dalyvauti Verslaus Europos regiono konkurse, o sausio 10 dieną organizavo viešą aptarimą – diskusiją.

Joje tarp kitų gausiai susirinkusių organizacijų ir įmonių vadovų dalyvavo ir rajono savivaldybės Regioninės plėtros skyriaus vedėjas Vitas Girdauskas bei Šakių verslo informacijos centro direktorė Daiva Palukaitienė.

Europos Sąjungos regionų komitetas yra paskelbęs Verslaus Europos regiono konkursą. Verslus Europos regionas – tai projektas, padedantis sužinoti apie išskirtinę verslumo viziją turinčius Europos Sąjungos regionus (koks bebūtų jų dydis, gerovės lygis ar įgaliojimai) ir juos apdovanoti.

Visi viešajame aptarime – diskusijoje dalyvavę asmenys mielai dalijosi savo įžvalgomis, pateikė veiklų, kurias būtų galima įgyvendinti, pavyzdžius, dalijosi nuomonėmis dėl Marijampolės regiono viešinimo. Dalyvavimas šiame konkurse Marijampolės regionui atvertų galimybes pristatyti savo potencialą Europos mastu, galbūt net pritraukti investicijų.

„Draugo“ inf.
lebedzinskieneAsta GVILDIENĖ

Valstybės kontrolieriai atliko auditą, kuriuo buvo vertinama, kaip Lietuvoje ginami vaiko interesai ir apsaugomos jo teisės. Sausio 10 dieną buvo paskelbta informacija, kad vaiko teisių apsaugos  problemoms spręsti trūksta ir išteklių, ir koordinavimo. Pasak rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos Rūtos Lebedžinskienės, nenustatyti ir kriterijai, kuriais remiantis vaiko teisių apsaugos specialistai savo darbą galėtų atlikti objektyviau.

Nuotr. Pasak R.Lebedžinskienės, jei bus atsižvelgta į visas Valstybės kontrolės pateiktas pastabas ir bus padarytos korekcijos, vaiko teisių apsaugos spacialistų darbas pagerės ir bus objektyvesnis, konkretesnis, apibrėžtesnis.

Procesas organizuojamas neefektyviai
 
Niekas nenuginčys, kad šalies vystymosi perspektyvos didele dalimi priklauso nuo šiandien vaikams skiriamo dėmesio. Atsižvelgiant į tai, kad vaikai – viena iš labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių - efektyvi vaiko teisių ir jo interesų apsauga turėtų būti tarp svarbiausių valstybės prioritetų. Įvertinus audito, atlikto  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, visose šalies savivaldybėse ir kitose susijusiose institucijose, metu gautus duomenis, Valstybės kontrolė padarė išvadas, kad metai iš metų problemų vaiko teisių apsaugos srityje nemažėja: vaiko teisių apsaugos procesas organizuojamas neefektyviai, o darbas su socialinės rizikos šeimomis ir vaikais neduoda apčiuopiamų rezultatų. Socialinės rizikos šeimoms paslaugos teikiamos ilgiau nei penkerius metus, tačiau priežastys, dėl kurių šeimos buvo įtrauktos į apskaitą, neišnyksta. Be to, dėl didelio darbo krūvio ir kitų išteklių trūkumo netinkamai organizuojami vaiko teisinis atstovavimas ir vaiko teisių apsauga teisiniuose procesuose.
tadas_kvasiliusGiedrė PLEČKAITYTĖ  

Tremtinių takais keliaujantis kriūkietis Tadas Kvasilius šiandien dalijasi savo įspūdžiais iš kelionių po Sibiro platybes. Prisilietimas prie skaudžios Lietuvos istorijos, pasak kraštiečio, leidžia dar labiau įvertinti dabartinę Lietuvos laisvę, kurią būtina vertinti su didele atsakomybe.   

Nuotr. Ekspedicijos „Misija - Sibiras“ dalyviams tvarkyti tremtinių kapavietes padeda ir vietiniai, ypač palankiai vertinantys lietuvių veiklą.

Sutvirtina vertybes

Bendrijos „Lemtis“ narys, kraštietis T. Kvasilius, kartu su bendraminčiais, tęsdamas jau prieš daugelį metų pradėtą darbą – sutvarkyti tremtyje žuvusių tėvynainių kapavietes, Sibiro platybėse pernai lankėsi penktąjį kartą. Pojūtis domėtis praeitimi kilo ne iš šeimos. Jo šeimoje ar tarp giminaičių nebuvo nei tremtinių, nei partizanų. Net ir kalbama nebuvo tokiomis temomis. „Tačiau tėvai mus su broliu ir seserimi nuolat mokė pagarbos ir meilės Dievui, žmogui, savam kraštui“, - sakė T. Kvasilius.

Anot pašnekovo, šiais laikais, kai sunku spėti paskui besikeičiantį pasaulį, tokie paprasti dalykai, kurių mus mokė tėvai, seneliai yra nustumiami į šalį. „Studijuodamas istoriją Vytauto Didžiojo universitete atradau tą Lietuvos istorijos tarpsnį, kuris visoje šioje „maišalynėje” man padeda sutvirtinti tas amžinas vertybes, padedančias man būti geru tėvu, vyru, sūnumi, piliečiu, krikščioniu, galiausiai kaimynu“, - teigė pašnekovas.
puodziukaitisGintarė MARTINAITIENĖ

Šakių savivaldybės administracija dar praėjusių metų pabaigoje iš užimamų pareigų atleido du ilgamečius darbuotojus, į kurių vietą turėtų ateiti nauji specialistai. Šiuo metu paskelbta atranka į darbo vietas Socialinės paramos, Architektūros ir urbanistikos bei Švietimo ir sporto skyrius. Ar yra neužimtų etatų daugiau ir kokia situacija šiuo klausimu mūsų savivaldybėje?

Nuotr. Pasak administracijos direktoriaus J. Puodžiukaičio, savivaldybėje turėtų pradėti dirbti keturi nauji darbuotojai. Į tris vietas jau paskelbti konkursai.
Pasak administracijos direktoriaus Juozo Puodžiukaičio, šiuo metu savivaldybėje yra 148 etatai. Jei kalbėtume ir apie savivaldybės politikus, tarp kurių mero, mero pavaduotojo bei tarybos narių etatai, jų skaičius viršytų 180. Tad kuriuose skyriuose labiausiai trūksta darbuotojų?

Išėjo kitur

Šiuo metu paskelbti konkursai užimti Architektūros ir urbanistikos skyriaus architekto bei Socialinės paramos skyriaus vyresniojo specialisto pareigas. Pasak J. Puodžiukaičio, architekto prireikė todėl, kad čia dirbusi Aušra Mickaitytė laimėjo konkursą ir nuo sausio 3 dienos dirba Marijampolės apskrities Teritorinio planavimo, statybos ir valstybės priežiūros skyriuje. Čia naujo specialisto prireikė, nes vasarą tragiškai žuvo šias pareigas ėjęs Algimantas Mozūraitis.
jonuskaGintarė MARTINAITIENĖ

Metų pabaigoje iš užimamų pareigų, sulaukęs pensinio amžiaus, atleistas Švietimo ir sporto skyriaus specialistas, atsakingas už sporto veiklą rajone, Juozas Jonuška. Jis pripažino, kad daugiau nei dvidešimt gyvenimo metų atidavus šiam darbui, su juo atsisveikinti nėra lengva. Be to, pokalbio metu prasiveržia ir darbinės veiklos metu patirtos nuoskaudos, neteisybė.

Nuotr. J. Jonuška pripažino, kad sportas bei su juo susijęs darbas jo gyvenime buvo aukščiau net už asmeninį gyvenimą.

Priešistorė...

J. Jonuška prisimena, kad tiesiogiai sporto srityje savivaldybėje išdirbo 20 metų ir keturis mėnesius. Į šias pareigas jis buvo paskirtas 1992 metas rugsėjo 1 dieną, pasirinkus jį iš trijų kandidatų. Jei skaičiuotume, kiek metų jo veikla buvo susijusi su sportu, skaičius reikėtų dvigubinti. „Iš viso su sportu susijusį darbą esu dirbęs 40 metų. Prieš tai, nuo 1971 metų, greta tiesioginių pareigų dirbau tuometiniame „Taikos“, vėliau „Girėnų“ kolūkyje sporto metodininko, organizatoriaus pareigose“, - prisiminimais dalijosi pašnekovas. Jis kalbėjo, jog tais laikais sportiniam bei kultūriniam darbui buvo keliami aukšti reikalavimai, nes be šios veiklos pagarba kolūkių vadovams tais laikais buvo nelabai įsivaizduojama.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos