baneris leidinys

Balandžio 13 dieną vyks Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) Šakių skyriaus pirmininko rinkimai. Kiekvienas skyriaus narys gali savarankiškai iškelti savo kandidatūrą arba būti pasiūlytas frakcijų ar grupių. TS-LKD Šakių skyriaus Politinių kalinių ir tremtinių frakcija kovo 22 dieną sukvietė narių susirinkimą ir iškėlė savo kandidatę į partijos skyriaus pirmininkes.

Ja sutiko tapti Šakių rajono tarybos narė Irena Haase. Taip pat išrinkti kandidatai į TS-LKD PKTF konferenciją bei valdymo organus ir TS-LKD valdymo organus.

I. Haase susirinkime apžvelgė politines aktualijas, pateikė Šakių rajono savivaldybės tarybos ir mero 2012 metų veiklos atskaitą, pabrėždama svarbiausius nuveiktus darbus ir opiausias problemas. Taip pat susirinkusiuosius informavo, jog TS-LKD frakcijos Šakių rajono taryboje nariai pateikė pareiškimą „Dėl LR Seimo nario Mindaugo Basčio veiksmų“ organizuojant susitikimą su Rusijos valdomo branduolinės energetikos koncerno „Rosatom“ atstovais, Karaliaučiaus srityje statančiais atominę elektrinę.

TS-LKD PKTF Šakių skyriaus nariai aptarė veiklos programą 2013 metams. Kaip ir kasmet, planuojama aktyviai dalyvauti visuomeniniame ir politiniame rajono gyvenime bei aktyviai dirbti siekiant pagerbti ir išsaugoti Laisvės kovotojų atminimą (statyti paminklus, organizuoti renginius, leisti knygas).

Susirinkimo metu buvo pasveikintas TS-LKD PKTF narys naumiestietis Jonas Matijošaitis šiemet gavęs net keturis apdovanojimus.
 
„Draugo“ inf.
Vasario mėnesio tarybos posėdyje Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai frakcijos nariai Šakių rajono taryboje pateikė pareiškimą dėl Seimo nario Mindaugo Basčio veiklos ir prašė jį plačiau paaiškinti.
 
Pats Seimo narys kovo mėnesio tarybos posėdyje dalyvauti negalėjo, tad atsakymą pateikė jo partietis, tarybos narys Bernardinas Petras Vainius. Vasario 28 dieną Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija išplatino pareiškimą, kuriame abejojama, ar M. Basčio veikla atitinka Valstybės ir rajono gyventojų interesus. Tuo suabejota dėl Seime vykusio susitikimo su Rusijos valdomo branduolinės energetikos koncerno „Rosatom“, statančio Karaliaučiaus srityje atominę elektrinę, dukterinės bendrovės „Rusatom Overseas“ viceprezidentu Aleksandru Mertenu, kurį, kaip teigė TS – LKD frakcija, organizavo Šakių vienmandatėje apygardoje išrinktas M. Bastys.

Pasak Seimo nario, pokalbis su atstovais nebuvo oficialus, iš anksto nebuvo įtrauktas į LR Seimo pirmininko darbotvarkę, todėl apie tai ir nebuvo paskelbta. „Susitikime buvo išklausyta informacija apie Kaliningrado srityje ir Baltarusijoje statomų elektrinių darbo eigą ir šių objektų patikimumą. Susitikimo metu jokios derybos nevyko, nes tai yra valstybės prerogatyva. Šiuo metu Vyriausybės sudaryta darbo grupė nagrinėja visus įmanomus energetinio saugumo ir nepriklausomumo variantus. Kai bus priimti tam tikri sprendimai, apie tai nedelsiant informuosiu Šakių rajono gyventojus“, - rašoma Seimo nario atsakyme.

„Draugo“ inf.
pabedinskieneGintarė MARTINAITIENĖ
 
Praėjusį penktadienį Šakių rajone viešėjo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, kuri apžiūrėjo ministerijos kuruojamas įstaigas, domėjosi vietos aktualijomis. Ministerijos priimamojo komanda gyventojus konsultavo jų kompetencijos klausimais, nors tokių piliečių, kaip galima spėti ir dėl informacijos trūkumo, buvo ypač mažai.
 
Nuotr. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė apžiūrėjo ne vieną ministerijos kuruojamą įstaigą ir teigė, kad vaizdas Šakiuose geresnis nei kitose savivaldybėse.
 
Vizito pradžia - Ilguvoje
 
Ministrės ir jos patarėjų vizitas rajone prasidėjo nuo apsilankymo Ilguvos socialinės globos namuose. „Labai džiugu, kad globos namai taip tvarkosi – puikios sąlygos gyventojams, o direktorius (Sigitas Jankauskas – red.) betarpiškai bendrauja ne tik su gyventojais, bet ir su darbuotojais. Direktorius lyg ūkininkas ar administratorius galvoja apie aplinką, šalia esančius pastatus – tai labai svarbu. Šie globos namai vienareikšmiškai pasiruošę licencijavimui“, - po apsilankymo Ilguvoje kalbėjo A. Pabedinskienė.
Šalia Ilguvos socialinės globos namų yra ir Ilguvos dvaras, kuris prašyte prašosi remonto. Tad naudodamasi proga, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Augenija Kasparevičienė ministrei išsakė šią problemą, nes dvaras yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos balanse. „Dvaras labai reikšmingas, bet viskas stovi vietoje, o kažkada valstybė į jį įdėjo 700 tūkst. litų, tad gal ministerija norėtų ką nors daryti“, - ministrės teiravosi A. Kasparevičienė. Vedėjos pastebėjimu, būtina tvarkyti nors centrinius rūmus, tačiau ministrė patikino, kad bent jau kol kas, jokio atsakymo šiuo klausimu nebus. Ji teiravosi, gal iniciatyvą norėtų perimti vietinė valdžia, tačiau, pasak savivaldybės administracijos atstovų, rajonas jau ir taip beveik uždusęs nuo dvarų atstatymo.
ratkevicieneGintarė MARTINAITIENĖ
 
Praėjusį pirmadienį savivaldybėje posėdžiavo rajono Neįgaliųjų reikalų koordinacinė taryba. Posėdžio metu aptarti finansavimo klausimai, einamieji reikalai, kalbėta apie Savarankiško gyvenimo namų steigimo galimybes rajone.
 
Nuotr. V. Ratkevičienė informavo, kad pagal projektus 238.7 tūkst. litų bus išdalinta aštuonioms organizacijoms.
 
Pirmiausiai nevyriausybinių organizacijų atstovai buvo supažindinti su 2013 metų rajono biudžetu. Pasak Biudžeto ir turto skyriaus vedėjos Egidijos Grigaitienės, visoms organizacijoms stengtasi išlaikyti praėjusių metų lygį. Nors, žiūrint bendrai, socialinei sričiai šiais metais skirta 1.2 mln. litų daugiau, tačiau tie pinigai numatyti pašalpoms bei kompensacijoms.
seimynos2Asta GVILDIENĖ
 
Kovo 21 dieną savivaldybėje vykusiame Kontrolės komiteto posėdyje buvo aptartos mūsų rajone įsikūrusių šeimynų problemos. Tarybos nariai domėjosi, kiek pinigų skiriama vaiko globai ir ar jų užtenka vaiko išlaikymui. Be to, buvo aiškintasi, ar kas kontroliuoja pinigines šeimynų išlaidas, ar jos kam nors atsiskaito.
 
Nuotr. Šeimynų mamos patikino, kad per mėnesį skiriamų 520 litų užtenka tik sveikam jaunesnio amžiaus vaikui.
 
Pinigų niekas nekontroliuoja
 
Tarybos narys Kęstutis Gudelevičius domėjosi, kiek vaikui skiriama pinigų? Ar jie nėra panaudojami kitoms, ne vaiko reikmėms? Ar numatytos lėšos būsto gerinimui? Ar kas nors kontroliuoja, kur išleidžiami pinigai?  Šeimyną įsteigusios Genovaitės Dobilevičiūtės teigimu, globojamam vaikui valstybė skiria 1040 litų: 520 litų vaiko ir 520 litų šeimynos reikmėms patenkinti, t.y. mokesčiams, draudimui, ilgalaikiam turtui, vaiko gyvenimo sąlygų pagerinimui, globėjo atlyginimui. Pasak savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos Rūtos Lebedžinskienės, yra formos, kuriose šeimynos turi parodyti per metus panaudotas lėšas. Čia yra grafa ir ilgalaikio turto įsigijimui, ir būsto remontui. „Pagal šeimynų nuostatus šeimynos kiekvienais metais savivaldybės administracijai turi teikti ataskaitą apie panaudotas lėšas. Tačiau paradoksas tas, kad šeimynos su ataskaitomis apėjo visus skyrius ir nei vienas iš jų nejautė pareigos jų priimti, - konstatavo faktą R.Lebedžinskienė. - Tada Vaiko teisių apsaugos skyriuje susegėme ataskaitas į atskirą segtuvą. Tačiau mes finansinių šeimynų reikalų nekontroliuojame, nes ir piniginių lėšų joms neskiriame.“  Kyla klausimas, kas turi priimti ir kontroliuoti šeimynų finansines ataskaitas, kuriose jos nurodo savo metines išlaidas?  Kontrolės komiteto pirmininkas Edmundas Rinkevičius stebėjosi, kodėl šių pareigų nesiėmė savivaldybės Socialinės paramos skyrius, kodėl moterys buvo siuntinėjamos iš kabineto į kabinetą?
mikelionis bielskiene2Gintarė MARTINAITIENĖ
 
Rajono valdžia, matydama, kad konfliktinė situacija Socialinių paslaugų centre tęstis negali, trečiadienį bibliotekoje sukvietė specialų susirinkimą, kurio metu buvo suteiktos galimybės pasisakyti visoms suinteresuotoms pusėms. Administratorius Darius Mikelionis įteikė pareiškimą, jog išeina iš darbo. Meras Juozas Bertašius išreiškė viltį, kad „pašalinus kliuvinį“, tikėtina, bus baigta ir ši nemaloni tema.
 
Nuotr. Centro administratorius D. Mikelionis susirinkimo metu direktorei V. Bielskienei įteikė pareiškimą, kad nuo balandžio 1-osios išeina iš darbo.
 
Nors meras yra nemokamose atostogose, tačiau kaip tarybos narys ėmėsi konflikto Socialinių paslaugų centre sprendimo. „Tokia situacija tęstis negali. Turime priimti tam tikrus sprendimus ir apsisprendimus“, - susitikimo pradžioje teigė rajono vadovas. Nors kartu su juo į susitikimą atvyko tarybos nariai Vytautas Bitinas ir Henrikas Zaremba, vicemerė Rima Rauktienė, administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis, Socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūtė, faktiškai nė vienas nepratarė nė žodžio, o nuo pat pradžių jautį už ragų griebė J. Bertašius. Jis pabrėžė, kad jei kolektyve nuolat tvyro įtampa, konfliktinė situacija, nepasitikėjimas – nėra ir normalaus darbo, tačiau dėl susiklosčiusios konfliktinės situacijos bei susiskaldymo į dvi stovyklas atsakomybę ragino jausti tiek D. Mikelionį, tiek centro direktorę Vilmą Bielskienę. Taigi, kaip pats sakė, nenorėdamas vynioti žodžių į vatą, prašė trumpai, aiškiai, bet nuoširdžiai pasisakyti visas suinteresuotas puses, nes tai, jog V. Bielskienei pavyktų rasti bendrą kalbą su administratoriumi – akivaizdžiai neįmanoma misija.
socialdemokrataiGintarė MARTINAITIENĖ
 
Prieš savaitę į ataskaitinę - rinkiminę konferenciją rinkosi Socialdemokratų partijos Šakių rajono skyriaus nariai. Susitikimo metu išklausytos tiek pirmininko, tiek pavaduotojų bei kitų atsakingų asmenų ataskaitos, perrinkta valdžia. Vienbalsiai nuspręsta, kad skyriui antrąją kadenciją vadovaus Seimo narys Mindaugas Bastys, jam padės keturi pavaduotojai.
 
Nuotr. M. Bastys dėkojo visiems partiečiams, nes nuo bendro įdirbio priklauso rezultatas, kuris jį džiugina.
 
Vertindamas skyriaus darbą M. Bastys tikino, kad tendencijos labai neblogos. Be to, jis džiaugėsi ir šimtaprocentiniu grupių atstovų bei kviestų partiečių dalyvavimu. Ačiū tarė visiems dirbusiems rengiantis Seimo rinkimams, nes rezultatai, kaip teigė Seimo narys, įpareigoja dar labiau pasitempti. „Be jūsų darbo neturėtume tokio rezultato“, - dėkojo partijos pirmininkas. Spalio mėnesį vykusių rinkimų antrojo turo metu už M. Bastį rinkėjai balsavo visose rinkimų apylinkėse.
rinkevicius lekeciaiAsta GVILDIENĖ
 
Kovo 21 dieną rajono savivaldybėje vykusio Kontrolės komiteto posėdžio  metu  buvo aptartos Lekėčių gyventojams ypač aktualios ikimokyklinio ugdymo įstaigos steigimo galimybės. Mat per šalį slenkant privatizacijos bangai, pastatas, kuriame buvo įsikūręs vaikų darželis buvo privatizuotas ir dirbantys lekėtiškiai iki šiol neturi kur palikti savo mažamečių vaikų.
 
Nuotr. E.Rinkevičiaus teigimu, problema, kur palikti mažamečius vaikus – labai aktuali, nes yra didelė tikimybė, kad tie vaikai vėliau į Lekėčius negrįš.
 
Išgirsta aktuali problema
 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos privatizavimas – lekėtiškiams buvo didelė netektis. Ši problema taip ir kybojo ore maždaug dvidešimt metų, kol nebuvo išsakyta susitikimų su tarybos nariais metu. Apie tai rašėme sausio 25 dienos straipsnyje „Dirbantys lekėtiškiai neturi kur palikti savo mažamečių vaikų“. Patikslinus Lekėčiuose gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičių, pasirodo, jų realiai yra ne 97, kaip rodoma registre, bet 64. Pasak Kontrolės komiteto pirmininko Edmundo Rinkevičiaus, problema, kur palikti mažamečius vaikus – samdyti auklę, išvežti pas senelius ar į vaikų darželius Lukšiuose, Ringauduose arba Akademijoje, labai aktuali, nes yra didelė tikimybė, kad tie vaikai vėliau į Lekėčius negrįš.   

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos