baneris leidinys

snirpuniene3Gruodžio 12 dieną Vilniuje vyko konferencija – forumas, kurio metu buvo pasidalyta gerąja patirtimi įgyvendinant Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programą. Renginyje dalyvavo ir mūsų kraštiečiai: Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos pirmininkė Grina Šnirpūnienė, Kriūkų seniūnė Ona Rakauskienė bei Griškabūdžio vietos bendruomenių tarybos atstovė Valentina Liepuonienė.

Nuotr. Pasak G.Šnirpūnienės, Vietos bendruomenių savivaldos programa - tai  žingsnis į gebėjimą  susitarti  ir priimti tokius sprendimus, kurie nepažeistų viešojo intereso.

Visos 60 Lietuvos savivaldybių, įsitraukusios į Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimą, savivaldybių tarybose svarstė programos įgyvendinimo tvarkas, inicijavo Vietos bendruomenių tarybų veiklą, organizavo sprendimų įgyvendinimą. Kaip parodė apklausa, didžioji dalis savivaldybių programą vertina teigiamai ir tikisi, kad Vietos bendruomenių savivaldos programa bus tęsiama ir kitąmet. Šia programa siekiama skatinti gyventojų bendruomeniškumą, sutelkti juos tam, kad kartu priimtų svarbius sprendimus, tenkinant vietos bendruomenių viešuosius poreikius socialinėje, kultūrinėje, švietėjiškoje, aplinkosaugos ir kitose srityse. Programa turėtų priartinti valdžią ir sprendimus prie žmonių, suteikti daugiau iniciatyvos ir atsakomybės vietos bendruomenėms, stiprinti žmonių jausmą ir patirtį, kad jie yra savo ir bendruomenės šeimininkai.
Tradiciškai prieš šventes vienišus senelius lankė Šakių žmonių su negalia sąjunga, o po globos įstaigas važinėjo vicemerė Rima Rauktienė ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūtė.

Žmonių su negalia sąjunga informavo, kad nešini šventinėmis dovanėlėmis jie lankė sunkiai gyvenančius sąjungos narius, vienišus žmones, senelius. Į krepšelius buvo sudėti ne tik „Maisto banko“ akcijos metu suaukoti produktai, bet juos praturtino ir rėmėjų - UAB „Gulbelė“, UAB „Lukšių  pieninė“, Šakių  policijos  komisariato, Šakių „Caritas“ produktai bei parama. Iš viso sąjunga išdalijo 65 šventinius krepšelius. „Tiesiog prisidėjome prie kalėdinės gerumo akcijos“, - tikino sąjungos atstovai.

Tradiciškai panašias gerumo akcijas vykdo ir savivaldybės administracija. Šiais metais R. Rauktienė ir L. Pocevičiūtė su dovanėlėmis važinėjo po rajono globos įstaigas. Jos aplankė Šakių, Kukarskės, Kudirkos Naumiesčio senelių globos namus, Vaikų globos namus bei Dienos užimtumo centrus Šakiuose ir Gelgaudiškyje. Aplankytieji džiaugėsi švenčių proga sulaukę valdžios dėmesio.

„Draugo“ inf.
Praėjusį ketvirtadienį paskutinį kartą šiais metais posėdžiavo rajono taryba.

Merą vaduojanti vicemerė Rima Rauktienė susitikimo pradžioje linkėjo atsakingo ir darbingo posėdžio. Iš viso posėdžio metu patvirtinti 24 klausimai. Posėdyje, dėl visiems gerai žinomų priežasčių, nedalyvavo meras Juozas Bertašius ir Marija Jurgilienė. Dėl pateisinamos priežasties jame negalėjo dalyvauti ir Zigmas Povilaitis. Taryba dirbo gana vieningai, daugiausiai klausimų ir diskusijų sukėlė vienkartinių priedų išmokėjimas, UAB „Šakių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo klausimas. Posėdžio pradžioje gimtadienio proga pasveikintas vienas jauniausių tarybos narių Mantas Puskunigis.

„Draugo“ inf.
kalediniai_priedaiGintarė MARTINAITIENĖ

Nors savivaldybė aimanavo, kad šiais metais švietimiečiai gali likti be gruodžio mėnesio algų, ši situacija pasikeitė. Lėšų buvo rasta ne tik pedagogų paskutinėms metų algoms, bet ir priedams, kuriais paskatinti ne tik savivaldybės tarnautojai.

Nuotr. Vienus priedus taryba tvirtino, kitų - ne, tačiau jie bus išmokėti ne tik savivaldybės darbuotojams.


Kai ne viena šalies savivaldybė suka galvas kaip metų pabaigoje sudurti galą su galu, mūsų rajonui šis galvos skausmas gana svetimas. Administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis įsitikinęs, kad protingai, taupiai ir racionaliai reikia gyventi visus metus, tada ir šventės bus turtingesnės.

Kaip sutaupė? Kam sutaupė?

Ketvirtadienį posėdžiavusi rajono taryba 70 proc. nustatyto tarnybinio atlyginimo dydžio vienkartinę piniginę išmoką skyrė Šakių socialinių paslaugų direktorei Vilmai Bielskienei. Tiesa, kai kurių komitetų posėdžių metu buvo siūlomas 100 proc. priedas. Tarybos narė Irena Haase teiravosi, kaip socialines paslaugas teikianti įstaiga galėjo sutaupyti 26 tūkst. 850 tūkst. litų. „Ar nebuvo specialiai taupoma, kad dabar būtų išmokėta? Susidaro tokia nuomonė“, - teigė I. Haase. Be to, jai pasirodė neteisingi ir ne itin pagrįsti argumentai, jog darbo užmokesčio lėšos ypač susitaupė dėl to, kad daug darbuotojų sirgo. „Tai ar jūs galvojate, kad teisinga, jei kažkas serga, už jį dirba kitas, bet algos negauna“, - klausimą po klausimo centro direktorei žėrė tarybos narė. V. Bielskienė patikino, kad taupoma buvo ne priedams, o dienos socialinės globos paslaugai padengti, tačiau valstybė tas lėšas vėliau grąžino. Kalbėdama apie sergančiųjų bei vaduojančiųjų situaciją direktorė pabrėžė, kad šiais metais nemažai vadavo ir pagal viešųjų darbų programą dirbę asmenys.
bubleliai_vanduoGiedrė PLEČKAITYTĖ

Būblelių kaimo gyventojai su nekantrumu laukia, kuomet į jų namus bus tiekiamas kokybiškas geriamasis vanduo. Kaip skelbia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kaimo gyventojams dar šiais metais planuojama atnaujinti centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens tiekimą. Tačiau UAB „Šakių vandenys“ direktoriaus Vaido Litinsko teigimu, to geriausiu atveju galima tikėtis tik sauso mėnesį.

Nuotr. Būblelių kaimo vandenvietėje bus įrengti nauji vandens kokybės gerinimo įrenginiai. Kokybišką geriamąjį vandenį vietos gyventojams žadama tiekti tik nuo kitų metų pirmosios savaitės.  

Netinkamas vartoti vanduo
 
Nuo spalio mėnesio minėto Būblelių kaimo gyventojams kokybiškas geriamasis vanduo tiekiamas autocisternomis ar išpilstytas į 20 l talpos tarą. Kaip informuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, toks sprendimas buvo priimtas po to, kai atlikus Būblelių vandenvietės tiekiamo geriamojo vandens mikrobiologinius ir cheminius mėginių tyrimus, nustatyta, kad vandenyje amonio kiekis nustatytas specifikuotas vertes viršijo septynis kartus, o bendrasis geležies kiekis - net 36 kartus. Šakių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, atsižvelgusi į tyrimų rezultatus, įpareigojo „Šakių vandenis“ nedelsiant imtis priemonių ir užtikrinti, kad gyventojams būtų tiekiamas kokybiškas geriamasis vanduo. „Šakių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įpareigojimu, geriamojo vandens tiekėjas atliko vandens tinklų dezinfekciją, praplovimą ir kitus darbus, skirtus vandens kokybei pagerinti. Tačiau esant tokiai aukštai geležies koncentracijai požeminiame vandenyje ir norint iš esmės pagerinti geriamojo vandens kokybę šioje vandenvietėje buvo būtina įrengti naujus vandens nugeležinimo įrenginius”, - sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Galdikienė.
bastys_mindaugasGintarė MARTINAITIENĖ

Metams einant į pabaigą su Seimo nariu Mindaugu Basčiu kalbamės apie situaciją rajone, apie tai, kokie metai buvo asmeniškai pačiam seimūnui bei, kokių sprendimų galime tikėtis ateityje.

Nuotr. M. Bastys pripažino, kad metai buvo įtempti ir didelių darbų nuveikti nepavyko. Visa tai laukia ateityje.

Buvo sunkūs metai

Ne vieną kadenciją Seime dirbantis kraštietis Mindaugas Bastys jau pokalbio pradžioje pabrėžė, kad metai buvo gana įtempti. „Šalyje sudėtinga ekonominė padėtis, o aš dirbau opozicijoje. Buvusi valdančioji dauguma stengėsi negirdėti mūsų balso, ignoravo opozicijos teikiamus įstatymų projektus ir bet kokius kitus pasiūlymus. Taigi, ir kažkokių didelių darbų nuveikti nebuvo lemta“, - apie praėjusių metų darbą Seime kalbėjo M. Bastys. Tačiau tai nereiškia, kad ir ateinančiais metais bus tas pats. Dabar valstybės vairas būtent Lietuvos socialdemokratų rankose, tad ir M. Basčio akiratyje numatytas ne vienas darbas. Kaip vieną svarbesnių jis išskyrė pirmininkavimą ES Tarybai. „Bet tai ne pats svarbiausias darbas“, - patikino pašnekovas. Prioritetiniai darbai - tai naujų darbo vietų kūrimas, gamybos bei verslo skatinimas, realių pajamų, kurios mažėja dėl didėjančios infliacijos, didinimas. Norint tai pasiekti, Seimo nario nuomone, būtina tvarkyti ir įstatyminę bazę.
socialinisGintarė MARTINAITIENĖ

Praėjusį penktadienį į šeštąjį tradicija tapusį kalėdinį susitikimą savo darbuotojus pakvietė Šakių socialinių paslaugų centras. Renginio metu trumpai apžvelgta veikla, metų pasiekimai, pagerbti centro darbuotojai.

Nuotr. V. Bielskienės vadovaujama įstaiga jau šeštąjį kartą savo darbuotojus pakvietė į šventinį susitikimą, kurio metu aptarti rezultatai, pasidalinta šventinėmis dovanėlėmis.
Pasak Socialinių paslaugų centro direktorės Vilmos Bielskienės, nors metai nebuvo labai lengvi, situacija šalyje taip pat nelabai gerėja, tačiau, žiūrint į veiklos ir pasiekimų rodiklius, centrui metai buvo netgi geresni nei pernai. Šiuo metu, kartu su administracija, centre dirba 54 žmonės. Iš jų  46 – socialinio darbuotojo padėjėjai, kurie lanko 130 asmenų. Dienos socialinė globa teikiama 18 asmenų.
dovydas2Gintarė MARTINAITIENĖ

Stebuklas – taip apie po nelaimingo atsitikimo išgyvenusio dešimtmečio būklę kalbėjo medikai. Gruodžio pradžioje kalbintas berniukas prasitarė, kad turi vieną didelę svajonę – dovanų gauti gitarą. Be to, dešimtmetis pripažino, kad tiki kalėdiniais stebuklais. Tikriausiai tikrai tvirtai tuo tikėjo, nes jo svajones rajono geradariai išpildė su kaupu.

Nuotr. Tik labai tikėdamas kalėdiniu stebuklu Dovydas jo išsipildymo sulaukė su kaupu -  dovanų gavo ne tik išsvajotąją gitarą, bet ir stalą, kėdę sau ir sesutei, o po švenčių bus suremontuotas ir jo kambarys, pakeisti langai.

Neseniai rašėme apie Kudirkos Naumiestyje gyvenantį Dovydą bei jo mamą Gailiną, kurie dalijosi savo džiaugsmais ir rūpesčiais. Suprantama, didžiausias šeimos džiaugsmas, kad daugiau nei 70 procentų kūno apdegęs berniukas išgyveno ir kiek galėdamas kabinasi į gyvenimą. Tuo tarpu vargingai besiverčiančioje šeimoje rūpesčių yra daugiau – pinigų trūksta net ir būtiniausiems berniuko poreikiams patenkinti, reabilitacijai, vaistams, jau nekalbant ir apie gana skurdžią buitį. Be to, šeimoje be Dovydo yra ir šešiametė sesutė, tačiau Gailina džiaugėsi, kad labai daug padeda jos mama, pas kurią šeima ir gyvena.
Visą paramos košę užvirė, jei taip galima sakyti, Šakių pensininkų bendrijos „Bočiai“ pirmininkė Liuda Samuolienė, bendraujanti su Kanados fondu „Pagalba Lietuvos vaikams“. Ji lyg tarp kitko Šakių socialinių paslaugų centro pasiteiravo, ar nėra kokio vaiko, kuriam reikėtų pagalbos. Centro direktorei Vilmai Bielskienei net nereikėjo galvoti, ką siūlyti, nes moteris jau mąstė, kaip padėti Dovydui ir jo šeimai. Tad taip viskas ir prasidėjo...

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos