baneris leidinys

jonuskaGintarė MARTINAITIENĖ

Metų pabaigoje iš užimamų pareigų, sulaukęs pensinio amžiaus, atleistas Švietimo ir sporto skyriaus specialistas, atsakingas už sporto veiklą rajone, Juozas Jonuška. Jis pripažino, kad daugiau nei dvidešimt gyvenimo metų atidavus šiam darbui, su juo atsisveikinti nėra lengva. Be to, pokalbio metu prasiveržia ir darbinės veiklos metu patirtos nuoskaudos, neteisybė.

Nuotr. J. Jonuška pripažino, kad sportas bei su juo susijęs darbas jo gyvenime buvo aukščiau net už asmeninį gyvenimą.

Priešistorė...

J. Jonuška prisimena, kad tiesiogiai sporto srityje savivaldybėje išdirbo 20 metų ir keturis mėnesius. Į šias pareigas jis buvo paskirtas 1992 metas rugsėjo 1 dieną, pasirinkus jį iš trijų kandidatų. Jei skaičiuotume, kiek metų jo veikla buvo susijusi su sportu, skaičius reikėtų dvigubinti. „Iš viso su sportu susijusį darbą esu dirbęs 40 metų. Prieš tai, nuo 1971 metų, greta tiesioginių pareigų dirbau tuometiniame „Taikos“, vėliau „Girėnų“ kolūkyje sporto metodininko, organizatoriaus pareigose“, - prisiminimais dalijosi pašnekovas. Jis kalbėjo, jog tais laikais sportiniam bei kultūriniam darbui buvo keliami aukšti reikalavimai, nes be šios veiklos pagarba kolūkių vadovams tais laikais buvo nelabai įsivaizduojama.
savanoriaiAsta GVILDIENĖ

Iš karto po Naujųjų sutiktuvių Šakių vaikų globos namų auklėtiniai ir vėl sulaukė, jau savais čia tapusių, savanorių iš Vokietijos. Johannes Kunze ir jo komanda trejetą dienų įrenginėjo būsimas vandens šildymo patalpas.

Nuotr. Savanoriai iš Vokietijos  (iš kairės į dešinę antroje eilėje) Mike Werler, Jochen Drechsel, Jonas Kunze, Nils ir Anne Műller, (iš kairės į dešinę pirmoje eilėje) Johannes Kunze ir Ray Mende šiais metais planuoja paleisti saulės baterijų sistemą.

Į Šakių vaikų globos namus nuo 1996 metų Johannes Kunze atvyksta kasmet po penketą ir daugiau kartų. Jis tikina, kad jokių nepatogumų tai nesudaro. „Kai pasitiki Dievu viskas vyksta tarsi savaime, - teigė J.Kunze. – Žmonės aukoja su džiaugsmu ir pasitikėjimu, nes žino, kad rėmėjų ieškome ne sau, o Šakių rajono vaikams ir jų gerovei, nes tiki, kad kiekvienas paaukotas euras, vaikiškas rūbas ar cemento maišas pasieks vaikus Lietuvoje. Kartais, kai ieškant rėmėjų tave išmeta pro duris, nereikia bijoti įlipti pro langą...“
Pasak savanorių iš Vokietijos, pinigų sumą, kurią suaukoja žmonės, būtų nelengva įvardinti. Be to, jos ir nesistengiama skaičiuoti. „Mes tiesiog dirbame su meile ir tikėjimu, stengdamiesi pasidalyti Dievo meile ir malone, o Ji, mano nuomone, yra neįkainojama, - kalbėjo J.Kunze. - Žinoma, kiekviena pagalbos Šakių vaikams akcija turi aiškius skaičius ir per 17 metų šie skaičiai susidaro nemaži. Vien mūsų kelionės, kai dažnai atvykstame su dviem - keturiomis mašinomis, prikrautomis statybinių medžiagų, sudarytų gana solidžią sumą.“
jaunimas_rietaveSausio 9 dieną grupė rajono savivaldybės politinės ir administracinės valdžios atstovų, aktyvaus rajono jaunimo ir jaunimo veiklai rajone neabejingų žmonių lankėsi Rietavo atvirame jaunimo centre „Aura“. Vizito metu domėtasi tokio centro veikla, įkūrimo aplinkybėmis, jo teikiama nauda. Patirties semtasi dėl to, kad ir Šakių rajone dėliojamos tokio centro užuomazgos.

Nuotr. Vizito metu šakiečiai domėjosi centro veikla, įkūrimo aplinkybėmis, nes tokį centrą galvojama kurti ir Šakiuose.

Su grupe Šakių rajono jaunimo iš įvairių pakraščių, jaunimo veiklai rajone neabejingų žmonių iš Kriūkų ir Lukšių, Rietave lankėsi ir vicemerė Rima Rauktienė, savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Danutė Jurgutienė, Sveikatos ir socialinės politikos komiteto pirmininkas Darius Mikelionis, „Žiburio“ gimnazijos atstovė Margarita Liukaitienė. Rajono delegaciją priėmė savivaldybės meras Antanas Černeckis ir šios savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius Egidijus Gricius. Rietavo savivaldybės atstovai šakiečiams itin išsamiai papasakojo apie antrus metus veikiančio Rietavo atviro jaunimo centro „Aura“ darbą, centro atsiradimo aplinkybes, jo veiklos principus ir ypatumus.
darbo_birzaMarijampolės teritorinės darbo biržos duomenimis, sausio 1 dieną buvo registruoti 11746 bedarbiai arba 12,2 proc. aptarnaujamos teritorijos darbingo amžiaus gyventojų. Mažiausiai bedarbių registruota Šakių skyriuje – 2470 (13,1 proc.), daugiausiai Marijampolės skyriuje – 6201. Nedarbas Šakių savivaldybėje per mėnesį padidėjo 1 procentu.

Nuotr. Rajone mažiausias nedarbas užfiksuotas Kriūkų seniūnijoje.

Gruodį Marijampolės teritorinės darbo biržos pasiūlytomis užimtumo paslaugomis pasinaudojo 875 asmenys, iš jų Šakių savivaldybėje – 177. Rajone iš viso per mėnesį įdarbinti 135 asmenys, tai kiek mažiau nei lapkritį, tuomet buvo įdarbinti 185 bedarbiai. 16 bedarbių pasiūlyta dalyvauti remiamo užimtumo priemonėse, 26 pradėjo savarankišką veiklą įsigiję verslo liudijimus pusei metų. Darbo paieška nutraukta 162 asmenims.

Gruodžio mėnesį Šakių darbo biržos skyriuje darbdaviai registravo 85 laisvas darbo vietas, iš jų 14,1 proc. terminuotiems darbams. Palyginus su praėjusiu mėnesiu, laisvų darbo vietų sumažėjo 49,4 proc., tačiau lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu – padidėjo dvigubai.
Šakių seniūnija, vadovaujama Alfonso Jako, šiais metais sulaužė tradiciją ir nelankė bei neapdovanojo prie miesto gražinimo prisidedančių įstaigų bei gyventojų. Tačiau seniūnas turi paaiškinimą, kodėl nuspręsta padaryti pertrauką.

Tradicija pagerbti individulių namų savininkus ar įstaigas, kurios labiausiai puošiasi šventėms, buvo gyva gal kokius šešerius metus. Kartu su seniūnu, nešini dovanėlėmis, šakiečius lankydavo ir jo pavaduotojas Alvydas Balaševičius. Šiais metais nuspręsta padaryti pertrauką. Seniūnijos dėmesio nesulaukė nei įstaigos, nei pavieniai gyventojai. Kodėl? Pasak A. Jako, tiesiog nebuvo nusipelniusių. „Pravažiavau, pasižiūrėjau, bet vis tie patys ir tie patys. Netgi dekoracijos tose pačiose vietose, grynai tas pats. Nieko naujo, tad nusprendėme padaryti pertrauką“, - motyvus aiškino seniūnas. Jis mano, jog jeigu nesistengiama įdėti pastangų, kad miestas atrodytų gražiau, tai nėra už ką ir skatinti. O pagerbti vis tuos pačius, taip pat netikslinga. Ar ir kitais metais bus elgiamasi taip pat A. Jakas pasakyti negalėjo. „Matysime, žiūrėsime“, - teigė Šakių seniūnijos vadovas.

„Draugo“ inf.
salomejaGiedrė PLEČKAITYTĖ

Sakoma, nori orios senatvės – investuok į vaikus. Tik, ar visuomet gyvenimo saulėlydyje vaikai bus tas nuoširdus paguodos, pagalbos ramstis? Ką daryti, jeigu senatvėje lieki vienišas ir, neduok Dieve, dar prislėgtas sunkios ligos. Tokiu atveju vieninteliu prieglobsčiu tampa visuomenėje neretai neigiamai vertinami senelių globos namai. Sparčiai senstant visuomenei, juose jau daugelį metų netrūksta norinčiųjų sutikti gyvenimo saulėlydį.    
 
Nuotr. Pasak Salomėjos, senatvėje svarbiausia rasti tiesiog ramybę.  

Atveda įvairūs likimai

Gyvenime taip jau yra, kad kiekvieno mūsų laukia senatvė. Kokia ji bus ar jau yra, paprastai priklauso tik nuo mūsų pačių, o geriausiu atveju nuo mūsų artimųjų. Labai dažnai atsitinka ir taip, kad paskutinius gyvenimo metus tenka praleisti parapijiniuose ar valdiškuose globos namuose. Jau 11-tus metus Šakių parapijos globos namams vadovaujanti Vida Pulokienė kalbėjo, kad žmones į šiuos namus atveda įvairūs likimai. „Kiek yra žmonių, tiek yra jų nuomonių, likimų. Žinote, ateina močiutė ir pasakoja, kaip jai negerai, kaip ją skriaudžia. Vėliau, kai atvažiuoja artimieji, pasižiūri, kad tikrai taip blogai nebuvo“, - pasakojo V. Pulokienė.
pinigaiPraėjusią savaitę savivaldybė paskirstė finansavimą neįgaliesiems projektų įgyvendinimui.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo komisijos teikimu Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis patvirtino lėšų paskirstymą projektams finansuoti 2013 metais. Finansavimui gauti paraiškas padavė aštuonios organizacijos. Joms išdalinta 238,7 tūkst.litų. Daugiausiai – 68 tūkst.litų skirta Šakių rajono neįgaliųjų draugijai. Lietuvos kurčiųjų  draugijos Kauno teritorinė valdyba gavo 11 tūkst., VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras – 25 tūkst., Šakių rajono žmonių su negalia sąjungai skirta 55 tūkst., Šakių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijai skirta 16 tūkst., VĮ Šakių vaikų globos namų dienos užimtumo centro sutrikusio intelekto žmonėms – 25 tūkst., Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Šakių viltis“ – 24, Šakių sporto klubui „Audra“ – 14,7 tūkst. litų.

„Draugo“ inf.
Praėjusiais metais rajone mirė gerokai daugiau žmonių nei 2011 metais. Gimstamumo rodikliai taip pat nedžiugina, nors optimistiškiau nuteikia susituokusiųjų skaičius. Lyginant kelerius paskutiniuosius metus, santuokų skaičius rajone tendencingai didėjo.

Per 2012 metus Šakių rajono Civilinės metrikacijos skyriuje buvo įregistruoti 302 gimimai - 14 mažiau nei 2011 metais. Tarp gimusiųjų -160 berniukų ir 142 mergaitės. Per metus net 52 naujagimiai pasaulį išvydo užsienyje. 2011 metais tokių buvo 32, tad gimstančiųjų emigracijoje, bet registruojamų rajone, kasmet daugėja. Vien paskutinį metų mėnesį tokių mažylių buvo 10. Tai savotiškas metų rekordas, nes kitais mėnesiais tokių atvejų būdavo gerokai mažiau.

Paskutinį metų mėnesį rajone gimė 25 naujagimiai - 13 berniukų ir 12 mergaičių. Daugiausiai, šeši gimimai, registruoti Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje, po keturis – Šakių mieste ir Gelgaudiškyje, trys – Šakių seniūnijoje. Tik Žvirgždaičių, Slavikų, Lekėčių ir Barzdų seniūnijose praėjusį mėnesį negimė nė vienas naujagimis. Šios seniūnijos pagal gimusiųjų skaičių liūdniausiai atrodo ir žiūrint į metinius rodiklius. Pavyzdžiui, Slavikuose per 2012 metus registruoti du naujagimiai, Žvirgždaičiuose – keturi, Lekėčiuose – šeši. Likusiose seniūnijose gruodžio mėnesį registruota po vieną, Sintautų seniūnijoje – du gimimai.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos