baneris leidinys

rinkevicius2Gintarė MARTINAITIENĖ

Tarybos narys Edmundas Rinkevičius pateikė paklausimą rajono merui Juozui Bertašiui dėl galimų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento bei Viešojo administravimo įstatymų pažeidimų. Kitaip tariant, vėl keliamas klausimas dėl UAB „Dalios Zaleskienės ambulatorijos“ prašymo teikti socialines paslaugas rajone bei tarybos poelgio birželio mėnesį, kai klausimas dėl įtraukimo į socialinių paslaugų teikimo sąrašą posėdžio metu nebuvo įtrauktas į darbotvarkę.

Nuotr. E. Rinkevičius stojo D. Zaleskienės vadovaujamos įstaigos pusėn ir mano, jog buvo pažeisti teisėti ambulatorijos lūkesčiai.

E. Rinkevičius praėjusį ketvirtadienį priminė visą priešistorę, kai UAB „Dalios Zaleskienės ambulatorija“ išreiškė norą teikti socialines paslaugas ir pageidavo būti įtraukta į socialinių paslaugų teikėjų sąrašą. Paklausime merui Juozui Bertašiui E. Rinkevičius primena, kad gegužės mėnesį ambulatorijos vadovė D. Zaleskienė kreipėsi būtent į jį, maždaug po mėnesio administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis išreiškė pritarimą, tik nurodė, jog ambulatorija, norėdama būti įtraukta į minėtą sąrašą, turi pasikeisti bendrovės įstatus. Tad ambulatorija taip ir padarė, nes tikėjosi, jog to, kaip ir buvo žadėta, pakaks. Visgi nepakako.
geri_namaiGintarė MARTINAITIENĖ

Apie „Gerų namų“ idėją, kurie būtų alternatyva valdiškiems globos namams, rajone ne vienerius metus kalbėjo ilgametė Žmonių su negalia sąjungos vadovė Marija Mačaitienė, tačiau nė karto į jos siūlymus rimtai niekas nesureagavo. Dabar, tiesiog galvodamas ir apie savo ateitį, šią idėją įgyvendina Fondo Šakių bendruomenės centro vadovas Vykintas Augustaitis. Ir įgyvendina tiesiogine žodžio prasme – viena gyventoja jo namuose jau gyvena, o iki naujų metų patalpas planuojama įrengti dar vienam žmogui. Ir tai tik pradžia, nes planų yra kur kas daugiau.

Nuotr. Pirmoji „Gerų namų“ gyventoja I. Budraitienė džiaugiasi gyvenimo sąlygomis ir kartu su V. Augustaičiu tikisi, kad iki naujųjų metų čia apsigyvens dar vienas žmogus.

Už orią senatvę
Šakietis V. Augustaitis pripažino, kad įgyvendinti „Gerų namų“ idėją pradėjo galvodamas ir apie savo senatvę. „Ar norėtumėte gyventi valdiškuose namuose, kur viename kambaryje gyvena kokie keturi senukai? Mes esame už orią senatvę ir už laisvę“, - pokalbį pradėjo pašnekovas. Be to, prisimindamas praeitį, jis pasakojo, kad 1922 metais statytame, po karo jo močiutei, vėliau tėvams, dabar jam priklausančiame name gyveno ne viena, o trys giminaičių šeimos, buvo ir venerinių ligų dispanseris. Tad tarsi savaime suprantama, kad ir dabar namo paskirtis negali būti kitokia, kaip tik „Gerų namų“, kuriuose oriai galėtų gyventi pensinio amžiaus žmonės. Tada kyla klausimas, kur gyvens pats V. Augustaitis, jei jis visą pirmąjį namo aukštą užleis kitiems? „O aš įsikursiu antrame aukšte. Čia dabar jau man kaip ir nepriklauso, nes sudaryta panaudos sutartis su bendruomenės centru, su kuriuo sutartį sudaro nuomininkas“, - niuansus aiškino Šakių bendruomenės centro vadovas, name planuojantis įrengti tris butus. Vėliau, pasak šakiečio, viskas priklausys nuo norinčiųjų gyventi skaičiaus ir poreikio.
Marijampolės teritorinės darbo biržos duomenimis, Šakių skyriuje praėjusį mėnesį registruoti 356 nauji darbo ieškantys asmenys. Šakių rajone bedarbių skaičius per mėnesį padidėjo 0.2 proc., nuo metų pradžios – sumažėjo dviem procentais.

Liepos mėnesį Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyriuje registruota 87 bedarbiais daugiau nei birželį, tačiau mėnesio pabaigoje bendras darbo ieškančiųjų skaičius nuo 2428 birželį sumažėjo iki 2414.

Praėjusį mėnesį įregistruota 50 laisvų darbo vietų daugiau nei ankstesnįjį – 140. Iš jų 92 skirtos terminuotam ir 48 neterminuotam darbui.

Liepos mėnesį Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyrius įdarbino 139 bedarbius. Iš jų 63 įdarbinti pagal terminuotas, 76 – pagal neterminuotas darbo sutartis. 123 bedarbiai pradėjo dirbti pagal remiamo įdarbinimo programą, 158 asmenys įdarbinti subsidijuojant, aštuoni – pagal darbo įgūdžių rėmimą. Iš viso į aktyvias darbo rinkos priemones liepą nusiųsti 132 asmenys. Veiklą pagal verslo liudijimą pradėjo 40 rajono gyventojų.

Iš visų darbo vietų, kurias teritorinės darbo biržos specialistai 2012 metų I pusmetį galėjo pasiūlyti darbo ieškantiems asmenims, daugiausiai, 51.3 proc. buvo paslaugų sektoriuje. Palyginus su 2011 metų pirmuoju pusmečiu laisvų darbo vietų skaičius išaugo pramonėje – 2.1 proc. ir žemės ūkyje – 1.7 proc. Sumažėjo laisvų darbo vietų statyboje – 2 proc. ir paslaugų sferoje – 1.8 proc.

„Draugo“ inf.
atostogosGintarė MARTINAITIENĖ

Vasaros atostogų sezonas eina į pabaigą, tad kas jau pailsėjo, kas šiuo metu atostogauja, o kas nuo darbų planuoja pabėgti artimiausiu metu. Domėjomės, kaip nuo kasdienio darbo rutinos atitrūksta rajono valdžios atstovai?

Nuotr. Rajono valdžios atstovai nelinkę atostogauti užsienyje, dažniausiai jie traukia į Lietuvos pajūrį.

Rajono meras Juozas Bertašius šiuo metu atostogauja ir į darbą planuoja grįžti nuo rugsėjo 3 dienos. Tačiau rajono vadovas negali pasigirti ištaigingomis ar egzotiškomis kelionėmis, nes kiek save pamena, tiek jo atostogos darbinės. „Daug ko galima norėti, bet neleidžia galimybės. Kaip ir anksčiau, taip ir šiais metais atostogas leisiu šeimos ūkyje, nuiminėsime derlių“, - teigė J. Bertašius.
rinkimu_komisijaPenktadienį Šakių apygardos rinkimų komisijos pirmininkei Irenai Haase rašytinius pasižadėjimus davė komisijos nariai, pasižadėję būti ištikimi Lietuvos Respublikai bei nuo tos dienos juridiškai pradėję darbą rinkimų komisijoje.

Nuotr. Pirmininkės I. Haase (kairėje) pavaduotoja rinkimų komisijoje dirbs J. Šneideraitienė.

Pirmiausiai susirinkusius komisijos narius: Juozą Gabraitį (pasiūlytas Teisingumo ministro), vilkaviškietę Nijolę Juraitienę (pasiūlyta mero), Rūtą Lebedžinskienę (Lietuvos socialdemokratų partija), Giedrę Merčaitytę (Partija Tvarka ir teisingumas), Ingridą Pališkienę (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis), Liliją Sniečkuvienę (Darbo partija), Jūratę Šneideraitienę (pasiūlyta mero) komisijos pirmininkė I. Haase pasveikino pasiryžus dirbti spalio 14 dieną vyksiančių Seimo rinkimų ir referendumo komisijoje. Joje dirbs ir Sofija Marijona Liudžiuvienė, kuri dėl pateisinamų priežasčių penktadienį susirinkime nedalyvavo. Dalyvavusieji prisiekė būti ištikimi Lietuvos Respublikai, laikytis Konstitucijos ir įstatymų, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas rinkimų komisijoje ir susilaikyti nuo poelgio, pažeidžiančio įstatymus ir žmogaus teises. Pasirašius rašytinius pasižadėjimus pirmininkė nariams įteikė pažymėjimus ir nuo to laiko jie juridiškai pradėjo savo darbą rinkimų komisijoje. I Haase nariams priminė, kad pasirašius pasižadėjimus jiems draudžiama bet kokia politinė reklama. Nesilaikant šios nuostatos jie gali būti atleisti iš rinkimų komisijos nario pareigų ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Šakių rajono Vietos bendruomenių tarybos (VBT) jau įsisavina III ketvirčio vietos iniciatyvoms skirtas lėšas. Nors, kaip anksčiau minėjome, visos 62,1 tūkst. litų paramos iš karto gauti ir nepavyko, nes ji buvo išskirstyta ketvirčiais, tačiau daugelis VBT atsiraitojusios rankoves kibo į darbus. Kitos gi laukė kito ketvirčio piniginės paramos dalies. Paskutiniai pinigai bendruomenes pasieks spalio pabaigoje.

Kaip informavo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Algimantas Damijonaitis, vietos iniciatyvoms bendruomenės panaudojo tik 8 632 litus. Į III ketvirtį prie pervestų 21 100 litų perkeltas ir nepanaudotas 11 867 litų likutis. Mat visus II ketvirčiui skirtus pinigus įsisavino tik Kriūkų, Lekėčių ir Sudargo VBT, kitos bendruomenės, numačiusios didesnius darbus, pinigus persikėlė į kitą ketvirtį. A.Damijonaičio teigimu, VBT sukūrimas buvo naudingas bendruomenėms ne tik finansavimo, bet ir  bendrų, gyvenimo kokybę gerinančių iniciatyvų atžvilgiu.

„Draugo“ inf.
eimutisAsta GVILDIENĖ

Jau eina antri metai, kai dirba naujai išrinkta rajono savivaldybės taryba. Skaitytojų pageidavimu apie tai, kaip sekasi dirbti žmonėms, stojusiems prie valdžios vairo, kaip jie vertina kolegų ir savo darbo rezultatus, su kokiomis nuotaikomis žvelgia į kasdieninį gyvenimą, šiandien kalbamės su Martinu Eimučiu, rajono taryboje dirbančiu pirmą, tačiau galbūt ne paskutinę kadenciją.  

Nuotr. M.Eimutis tvirtina, kad žmonės tiki populistiniais pažadais ne todėl, kad yra buki, o todėl, kad iš tikrųjų nori geriau gyventi.


Ar dirbant taryboje nepasikeitė nuomonė apie jos darbą?

Nuomonė apie tarybos darbą keičiasi nuolatos, nes atsiranda situacijos, kai gali pažvelgt į jos darbą kitu kampu, taip pat daug duoda bendravimas su kitų savivaldybių tarybų nariais. Be abejonės, yra įdomu stebėti ir išgirsti suvokimą apie tarybos darbą iš kitų miestų ir rajono savivaldybių tarybose esančių bičiulių. Mano pirminis suvokimas apie tarybą buvo vadovėlinis, nupieštas universitete. Realybėje yra visai kitaip. Dažnai iškyla tokios darbinės situacijos, apie kurias vadovėliuose net neužsimenama.
komisijaSekmadienį praūžusi vėtra Kiduliuose plėšė pastatų stogus, laužė ir rovė medžius. Specialiai sudaryta komisija įvertino, kad padaryta žala yra 67 tūkst. 520 litų. Kokią dalį sumos galės padengti savivaldybė, kol kas neaišku.

Nuotr. Komisija apsvarstė visus paramos prašančiųjų prašymus, tačiau A. Damijonaitis (kairėje) pripažino, kad neaišku, kokią paramą savivaldybė galės suteikti.

Komisija, kuriai vadovauja administracijos direktoriaus pavaduotojas Algimantas Damijonaitis, taip pat priklauso Ūkio skyriaus specialistas Antanas Margelis bei Kidulių seniūnas Algirdas Stankevičius jau pirmadienį važinėjo po seniūniją, lankė gyventojus ir skaičiavo vėtros padarytus nuostolius. Pasak seniūno, iš viso dėl žalos atlyginimo pateikti devyni prašymai. Labiausiai, kaip ir informavome pirmadienį, nuniokotas Antano ir Reginos Mažikų gyvenamasis namas. Čia vėtra įsisuko ir nuplėšė ne tik namo stogą, bet ir nugriovė dalį antrojo aukšto sienos, neaplenkė ir ūkinio pastato stogo dangos. Komisija skaičiuoja, kad A. ir R. Mažikams padaryta žala siekia daugiau nei 41 tūkst. litų. Pensininkai turto draudę nebuvo, tad iš lėto patys bando šalinti vėtros padarytus nuostolius - kai kur jau užkalta plėvelė, kitur dar nespėjo to padaryti. Pasak seniūno A. Stankevičiaus, nugriauto antrojo aukšto gyventojai neplanuoja atstatyti, o tik uždengti dvišlaitį stogą ir jį paleisti žemyn.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos