baneris leidinys

Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvui priklausančių pastatų nepriežiūrą birželio pabaigoje dar kartą vertino vietinės valdžios atstovai. Tačiau po duotų paskutinių įspėjimų ir šiandien didelių poslinkių nėra.

Birželio pabaigoje Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvo vadovas V. Žamoitinas buvo pakviestas pas seniūną pasiaiškinti dėl kooperatyvui priklausančių pastatų nepriežiūros. Kaip ir anksčiau, kooperatyvo vadovas vėl kategoriškai tvirtino, jog pastatų sutvarkymui šiuo metu kooperatyvas neturi atliekamų lėšų. Tačiau tuomet jį atsakingi specialistai paskutinį kartą įspėjo, kad privalu imtis konkrečių veiksmų pastatų būklės gerinimui. Prieš liepos 6-ąją savivaldybės Ūkio skyriaus specialistas Antanas Margelis, atsakingas už rajono statinių priežiūrą, turėjo susitikti su verslininku ir įvertinti, ar padaryti sutarti veiksmai. Tačiau kol kas niekas nepajudėjo. Pasak specialisto A. Margelio, kooperatyvui ruošiamasi skirti administracinę baudą.

„Draugo“ inf.
sodyba_carlPraėjusį trečiadienį rajone lankėsi VšĮ „Solidarity“ generalinis direktorius bei rajono garbės pilietis vokietis Gerhardas J. Karlas (Gerhard Josef  Carl). Jis aplankė vienintelę Jūratės Mozūraitienės šeimą, kuri geradario nupirktame name gyvena jau apie tris mėnesius.

Nuotr. Kovo mėnesį vokietis J. Mozūraitienės šeimai nupirko namą ant Šešupės kranto, o šio vizito metu jis skyrė lėšų vonios įrengimui ir langų pakeitimui.

Ankstesniojo vizito metu, kovo mėnesį, G. J. Karlas J. Mozūraitienės šeimai, kurioje auga dvi mažamečių dvynukų poros, o pilnametė dukra Skaistė jau turi ir savo sūnelį, nupirko gyvenamąjį namą Šilgalių kaime, Slavikų seniūnijoje. Anksčiau, kęsdama nuolatinį buvusio vyro smurtą, moteris gyveno Sintautų seniūnijoje, o vėliau buvo laikinai apgyvendinta Slavikų mokyklai priklausančiame būste. Net ir nupirkus namą Jūratė ne iš karto galėjo patikėti, kad jos gyvenimas galėjo taip staiga pasikeisti.

Nuo balandžio mėnesio moteris su savo atžalomis ir anūkėliu gyvena naujajame būste. Be to, ankstesnieji namo savininkai jame paliko ir didžiąją baldų dalį, tad Jūratei tai dviguba dovana. Šeimyna ne tik jaukiai įsikūrė ir gražiai tvarkosi namuose, bet ir augina daržoves, šiek tiek verčiasi ūkiškai. Toks požiūris ypač nudžiugino G. J. Karlą.
Civilinės metrikacijos skyriaus duomenimis, birželio mėnesį registruoti 22 rajone ir tik 5 užsienyje gimę kūdikiai. Deja, kaip ir ankstesniais mėnesiais, didesnis buvo mirčių skaičius. Rajone mirė 38 žmonės.

Iš rajone gimusių 22 naujagimių – 13 berniukų ir 9 mergaitės. Šeši kūdikiai gimė Šakiuose, penki Griškabūdyje, keturi Šakių seniūnijoje. Du kūdikiai išvydo pasaulį Lukšiuose ir po vieną naujagimį – Gelgaudiškyje, Kriūkuose, Plokščiuose, Sintautuose ir Žvirgždaičiuose. Nei vieno kūdikio negimė Barzduose, Kiduliuose, Kudirkos Naumiestyje, Lekėčiuose ir Slavikuose. Per praėjusį mėnesį penkiems vaikams pripažinta tėvystė.

Mirštamumas rajone žymiai didesnis. Birželio mėnesį Anapilin iškeliavo 38 žmonės.Net 19 žmonių neteko Šakiai, po tris – Kiduliai, Sintautai, Sudargas ir Šakių seniūnija. Po du  žmones neteko Kurdirkos Naumiestis, Lekėčiai ir Lukšiai. Vienas gyventojas mirė Plokščių seniūnijoje.

Lyginant du praėjusius mėnesius, šis mėnesis išsiskyrė santuokų skaičiumi. Net 24 poros įregistravo savo santuoką, o aštuonios ją nutraukė.

„Draugo“ inf.
suo_aukaGiedrė PLEČKAITYTĖ

Dar kartą pašiurpino žiauraus elgesio su gyvūnais atvejis. Neseniai Lukšių miestelyje apsigyvenusi jauna Ignės ir Andriaus Valevičių šeima liepos 2 dieną liko priblokšta, išvydusi iš eilinio pasivaikščiojimo namo sugrįžusį kulkomis suvarpytą, iš skausmo inkščiantį augintinį.

Nuotr. Lukšiuose gyvenančios jaunos šeimos vienerių metų augintinis Čikis iš pasivaikščiojimo grįžo sužalotas kulkomis.

Namo grįžo suvarpytas kulkomis

Tik prieš dvejus metus į Lukšius atsikėlusi I. ir A. Valevičių šeima, auginanti du mažamečius vaikučius, tikriausiai niekada nebūtų pagalvojusi, kad vieną dieną jų kambarinis šunelis vardu Čikis namo grįš lyg iš karo. „Pirmadienio priešpietę su vaikais išėjome į lauką, pasileidome ir kambaryje auginamą šunelį. Jis, kaip visuomet, gamtinių reikalų atlikti pasileido į už kluono esančius laukus. Praėjo valanda gal pusantros, pasigedome negrįžtančio Čikio“, - liepos antrosios dienos aplinkybes pasakojo šuns šeimininkė I. Valevičienė. Taip besidairydama šuns, jį šeima rado sodybos pakraštyje, šalia stovėjusio traktoriaus. Pasak šeimininkės, sužalotas Čikis pievoje gulėjo inkšdamas iš skausmo. „Bejėgį šunį pamatę vaikai verkė kruvinomis ašaromis. Ypač vyresnioji  jautriai tai išgyveno“,- pasakojo moteris, neįsivaizduojanti tokio žmonių žiaurumo.
tujosĮsibėgėjus vasarai, kai sodybas puošia vieni po kitų pražystantys augalai, taip ir norisi džiaugtis kiekviena diena. Tačiau paprastos kasdienybės džiaugsmą, pasirodo, gali užtemdyti piktdžiugiškas nežinomų piktadarių poelgis.    

Griškabūdyje, Rasos gatvėje, gyvenanti Preikšų šeima birželio pabaigoje patyrė šoką, kai savo sodyboje pamatė didžiąją dalį benykstančių augalų. Beje, jų sodyba kasmet vasaromis skendi gražiausių augalų žieduose. Tik jų grožį sunaikino, kaip įtariama, piktadaris, nupurškęs augalus. Sodybos šeimininkas Jonas Preikša patikino, jog patys savo augalų niekada nepurškė jokia chemija, todėl tvirtina, jog tai padarė piktavaliai. „Dar niekada negirdėjau, kad Lietuvoje būtų toks įvykis. Širdį skauda ne dėl medelio ar krūmelio, o dėl žmonių niekšiškumo“, – teigė J. Preikša. Piktavalių nuniokotos sodybos šeimininkas patikino, jog patirtų nuostolių neskaičiavo. „Apie tai negalvojame. Žmona jau vieną kitą gėlytę atsodino nauja. Čia tik menkniekis – būna žmonėms ir baisiau. Žmonių yra visokių. Pasaulis iš viso kvailioja“,- teigė J. Preikša.

„Draugo“ inf.
puskunigieneAsta GVILDIENĖ

Jau eina antri metai, kai dirba naujai išrinkta rajono savivaldybės taryba. Skaitytojų pageidavimu apie tai, kaip sekasi dirbti žmonėms, stojusiems prie valdžios vairo, kaip jie vertina kolegų ir savo darbo rezultatus, su kokiomis nuotaikomis žvelgia į kasdieninį gyvenimą, šiandien kalbamės su antrąją kadenciją taryboje dirbančia Virginija Puskunigiene.  

Nuotr. V.Puskunigienė tiki jaunais žmonėmis ir viliasi, kad jie padarys mūsų kraštą gražesnį ir turtingesnį.

Ar dirbant taryboje antrąją kadenciją nepasikeitė nuomonė apie jos darbą?
Nors teorinių žinių turėjau nemažai, kadangi jau daug metų istoriją, politologiją, pilietiškumo pagrindus dėstau Griškabūdžio gimnazijoje, tačiau dirbdama pirmus metus rajono taryboje pamačiau, kad teorija nuo praktikos iš tikrųjų labai skiriasi. Reikėjo daug ką išmokti ir suprasti. Pasikeitė rajono tarybos narių darbo ir veiklos principai, politinis išprusimas ir kultūra. Diskusijos verda ir ginčytini klausimai sprendžiami tarybos komitetų posėdžiuose. Už tai pagyrimo sulaukiame ir iš Vyriausybės atstovo Pauliaus Ulecko. Tarybos nariai tampa vis labiau tolerantiškesni, pakantesni vienas kito nuomonei. Įrengus elektroninį balsavimą, darbas tapo  efektyvesnis. Naujų vėjų į tarybos veiklą įnešė ją papildęs jaunimas, kupinas idėjų ir ryžto.
dovyde2Sandra JUŠKAITĖ

Birželio 29-ąją Šakių rajono savivaldybėje vyko Moterų namų – Krizių centro projekto „Mes galime gyventi kitaip“ pristatymas. Šio projekto pagrindinis tikslas – teikti pagalbą nuo smurto nukentėjusiems žmonėms, mažinti smurtą artimoje aplinkoje ir vykdyti prevencinę programą, kuri draustų ir sulaikytų smurtą.

Nuotr. D. Dovydė aiškino, kad keldinami turi būti vyrai, kurie nemoka gyventi, o ne moteris su vaikais.

Pirmiausiai reikia saugoti vaikus

Šį projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Šakių rajono savivaldybė ir Bendruomenės sveikatos centras. Projektą pristatė Moterų namų – Krizių centro prezidentė Daiva Dovydė.
Pasak savivaldybės administracijos direktoriaus Juozo Puodžiukaičio, pirmiausia reikia kreipti dėmesį į pačius mažiausius, nes jie nuo pat mažens mokosi viso to, ką mato savo aplinkoje. Taip pat vaikams reikėtų neleisti žiūrėti tų animacinių filmukų, kurie propaguoja blogį, nes jie gali daryti neigiamą įtaką augančio vaiko mąstymui.
kuncaitis_gandraiSandra JUŠKAITĖ

Kairiajame Nemuno krante įsikūrusiame mažame Žemosios Panemunės miestelyje gyvena senolis, rodos, niekuo neišsiskiriantis iš kitų. Tačiau įėjus į jo namų teritoriją pasijunti tikrame gamtos prieglobstyje.

Nuotr. J. Kuncaitis pasakoja, kad sunkiausia rasti medžio šaką, kuri savo forma būtų panaši į gandro kaklą.

Nepaisant to, kad senolio namus iš visų pusių saugo aštuoni šunys, šalia tako, vedančio į namus, išrikiuota keliasdešimt gandrų. Ne tik po medžiais, bet ir kambariuose ant palangių pūpso grybai, į medžius ropoja didelės, raudonos boružės. Be visų šių padarų yra dar kelios dėžės medinių stalo įrankių, įvairių dubenėlių, senovinių medinių lygintuvų. Visas šias grožybes iš medžio drožia, skaptuoja, pjausto Juozas Kuncaitis.       

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos