baneris leidinys

inkilaiVieno žinomiausių Lietuvos gamtininko profesoriaus Tado Ivanausko dėka prieš 90 metų šalyje buvo pradėta švęsti Paukščių dieną. Gražios sukakties proga šiemet ši diena pirmadienį vieningai paminėta šalies urėdijose. Ta proga Gelgaudiškio girininkijoje simboliškai iškabintos devynios dešimtys naujų inkilų.
 
Nuotr. Gelgaudiškio girininkijoje Paukščių dienos proga iškabinta 90 naujų inkilų.
 
Paprastai Šakių miškų urėdijos atstovai pavasariais paukščiams inkilus keldavo minėdami Žemės dieną. Šįkart šakiečiai miškininkai, solidarizuodamiesi su šalies urėdijomis, naujus namus paukšteliams dovanojo Paukščių dienos proga. Lietuvoje ši diena šiemet minima 90 kartą, nuo to momento, kai pirmą kartą ją švęsti paragino gamtininkas prof. T. Ivanauskas. Tad praėjusį pirmadienį akciją „Devyniasdešimt paukščių pavasarių“ vainikavo visuotinis inkilų kėlimas.
puida akelaitisGiedrė PLEČKAITYTĖ
 
„Žmonės nesijaučia saugūs“, - taip po praėjusio savaitgalio tragiškų įvykių tvirtina Kudirkos Naumiesčio seniūnas. Susiklosčiusiai situacijai įvertinti praėjusį pirmadienį rinkosi speciali miesto bendruomenės taryba. Ji pripažino, kad policija per daug nutolo nuo gyventojų, todėl tikintis pagalbos nuspręsta kreiptis į rajono ir šalies aukščiausią valdžią.
 
Nuotr. Šakių rajono policijos komisariato viršininkas M. Akelaitis vakar pakvietė Kudirkos Naumiesčio seniūną V. A. Puidą, kraštietį tarybos narį K. Gudelevičių praėjusio savaitgalio įvykiams ir miesto saugumo klausimams aptarti.
 
Policija nutolo  
 
Po šeštadieninio įvykio, kuomet buitinio konflikto metu įkaušęs agresyvus vyriškis kirviu užkapojo sugyventinę ir kaimynę, pilietiškai atsakingi žmonės nenori daugiau tylėti ir miesto saugumo problemą kelia viešumon.
autobusaiArtimiausiame tarybos posėdyje turėtų paaiškėti, kaip keisis UAB „Šakių autobusų parkas“ maršrutai.
 
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo sudaryta administracijos direktoriaus pavaduotojo Algimanto Damijonaičio vadovaujama komisija, kuri  peržiūrėjo Šakių rajono savivaldybės visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tinklą ir teiks rajono savivaldybės tarybai  tvirtinti maršrutų sąrašą. Didžioji dalis šių maršrutų yra nuostolingi ir savivaldybė nuostolius kompensuoja iš savo biudžeto. Visgi, nors planuojama kai kuriuos maršrutus naikinti, kitų – pakeisti laiką, tačiau pripažįstama, kad visiškai panaikinti šios socialinės paslaugos neina, nes tai daliai visuomenės ypač naudinga ir yra vienintelė galimybė susisiekti su rajono centru ir pan.

Tiesa, Šakių autobusų parko vietinio susisiekimo autobusais dažniausiai važinėja moksleiviai ir pensinio amžiaus žmonės, kuriems taikomos lengvatos. Galutinį žodį šiuo klausimu tars rajono taryba.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) gavo Šakių rajono savivaldybės prašymą išaiškinti, ar Socialinių paslaugų centro direktorė Vilma Bielskienė, Lukšių dienos centre įdarbinusi seserį, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų.
 
Komisija teigia, kad Šakių rajono savivaldybė, gavusi Socialinių paslaugų centro darbuotojų prašymą tyrimo neatliko, o pareiškėjų kreipimąsi persiuntė Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

„Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme įtvirtinta prievolė valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų vadovams, ar jų įgaliotiems atstovams kontroliuoti kaip asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, vykdo šio įstatymo nuostatas. Todėl, minėti institucijų ar įstaigų vadovai, gavę pagrįstą informaciją apie tai, kad asmuo nevykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų, privalo atlikti pavaldaus asmens elgesio patikrinimą. Apie patikrinimo rezultatus informuojama Komisija“, - rašoma pranešime.

Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis Vyriausiosios tarybinės etikos komisijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, komisija nusprendė pavesti Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui sudaryti komisiją, kuri įvertintų, ar nurodytas V. Bielskienės elgesys atitinka Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus.
mikelionis darius2Socialinių paslaugų centre nereikalingos administratoriaus pareigos, kurias eina Darius Mikelionis. Jų, įteikdama pareiškimą administracijos direktoriui Juozui Puodžiukaičiui, nusprendė atsisakyti centro direktorė Vilma Bielskienė. Koks sprendimas bus priimtas, turėtų paaiškėti jau šią savaitę.
 
Nuotr. Administracijos direktorius turės nuspręsti, ar palikti D. Mikelionį centro administratoriaus pareigose, ar ne.
 
Jau kelintas mėnuo Socialinių paslaugų centre tvyranti įtampa neslūgsta. Susidariusią situaciją bei pažeidimus čia tyrė ir specialiai sudaryta savivaldybės komisija. Ne vienas tikėjosi, kad po vasario 21 dieną pateiktų komisijos išvadų bus aiški ir susiklosčiusios situacijos baigtis. Tiesa, tuomet ne vienas rajono valdžios atstovas viešai kalbėjo, kad du direktoriai po vienu stogu dirbti tiesiog negali ir abejojo, ar esant tokiai konfliktinei situacijai centre gali vykti produktyvus darbas. Nors kalbėjo ne vienas, tačiau iki šiol Socialinių paslaugų centro steigėja – savivaldybė, nepriėmė jokio sprendimo, kad kažkas pasikeistų. Administracijos direktorius J. Puodžiukaitis tuomet aiškino, kad galutinį sprendimą turės priimti kovo mėnesį posėdžiausianti rajono taryba. Dabar jis jau kalba kitaip. „Išsiaiškinome, kad tai ne tarybos, o mano kompetencija“, - teigė administracijos direktorius. Be to, kaip po išvadų pateikimo kalbėjo centro direktorė V. Bielskienė, kuri dėl konfliktinės situacijos kaltino vienintelį žmogų – centro administratorių D. Mikelionį, sakė, kad šis žmogus tinkamai ir kvalifikuotai neatlieka savo darbo. Tada ji teigė mąstanti apskritai atsisakyti šių pareigybių. Praėjusios savaitės pradžioje ji administracijos direktoriui ir pateikė tokį pareiškimą. „Greičiausiai šią savaitę priimsiu sprendimą. Reikės mano įsakymo, kad arba lieka darbe, arba ne“, - sakė valdininkas. Koks sprendimas bus priimtas, jis teigė, jog prognozuoti anksti.
dienos centras3Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė finansavimą projektams, kuriuos įgyvendinant savivaldybėse toliau veiks vaikų dienos centrai. Tiesa, rajone finansavimą gavo ne visi dienos centrai.
 
Nuotr. Šiais metais finansavimas neskirtas vieninteliam Lukšių vaikų dienos centrui.
 
Atsižvelgiant į Vaikų dienos centrų projektų vertinimo ir atrankos komisijos pateiktus pasiūlymus, rajone bus finansuojami penki, o ne šeši projektai.

VšĮ „Gelbėkit   vaikus“ Šakių vaikų dienos centro projektui „Šypsena“ skirta 45.3 tūkst. litų. Iš rajone pateiktų projektų šis įvertintas aukščiausiais balais, tad ir skirta suma – didžiausia. Griškabūdžio seniūnijos projektui „Ištiesk   gerumo ranką - vaikui ir šeimai“ – 44.6 tūkst. litų, Kudirkos  Naumiesčio bendruomenės centro „Santaka“ projektas „Kudirkos Naumiesčio   vaikų dienos centras“ gaus 32.7 tūkst. litų, Gelgaudiškio bendruomenės centro „Atgaiva“ projektui „Gauti sparnus padėti kitiems“ numatyta 22.5 tūkst. litų, labdaros fondo Lekėčių bendruomenės centro projektui „Antrieji   namai“ skirta 38.7 tūkst. litų.
Penktadienį Aplinkos ministerijoje su šalies savivaldybėmis pasirašytos partnerystės sutartys dėl daugiabučių namų renovacijos ir paskelbta, kiek namų bus renovuojama.
 
Sutartys pasirašytos su 56 savivaldybėmis, kurios Aplinkos ministerijai pateikė duomenis apie renovuotinus namus ir juose gyvenančių žmonių sutikimus imtis modernizavimo. Iš Šakių rajono buvo pateikti 38 daugiabučių namų gyventojų sutikimai. Pagal penktadienį paskelbtą informaciją, iš jų į pirmąjį etapą patenka 16.

Pasak Ūkio skyriaus specialistės Astos Cikanienės, namai parinkti pagal didžiausią suvartotą šilimos kiekį vienam kvadratiniam metrui. Taip pat buvo svarbus gyventojų apsisprendimas. Iš pirminio sąrašo atkrito trys daugiabučiai, tad eilės tvarka pateko 19 pirmųjų. „Manome, kad tų namų gyventojai, kurie suvartoja daugiausiai šilumos, labiau ją ir taupys. Nieko neskriaudėme, nedarėme kitokių išlygų. Tie, kurie pateko, tai pateko, o kitiems teks palaukti kito etapo“, - teigė A. Cikanienė.

Lietuvoje atnaujinti namus panoro 1459 daugiabučių gyventojai, o pirmame etape laimė nusišypsos 840.
Planuojama, kad į pirmąjį etapą nepatekusiems daugiabučiams bus galimybė dalyvauti antrajame, kuris turėtų startuoti šių metų viduryje.
 
„Draugo“ inf.
cikaniene2Pasak Ūkio skyriaus vyresniosios specialistės Astos Cikanienės, ji priblokšta, gerąja prasme, rajono gyventojų aktyvumu teikiant preliminarius protokolus dėl sutikimo dalyvauti daugiabučių namų modernizavimo programoje. Šakiai tarp aktyviausiųjų ir šalyje.
 
Nuotr. A. Cikanienė teigė, kad gerąja prasme buvo tiesiog priblokšta gyventojų aktyvumu.
 
Buvo prašoma, kad iki kovo 13 dienos gyventojai pateiktų pasirašytus preliminarius protokolus, kur būtų aiški gyventojų pozicija, kaip jie žiūri į siūlomą renovacijos modelį. Ūkio skyriaus vyresnioji specialistė A. Cikanienė juokavo, kad ji buvo tiesiog priblokšta tokiu aktyvumu. „Arba mes buvome labai geri ragintojai, arba žmonės tikrai to labai laukė“, - svarstė specialistė. Ji teigė, kad gyventojai noriai organizavo susitikimus, rinko parašus ir nešė į savivaldybę, kad tik jų namas papultų tarp renovuotinų.

Iš Šakių miesto preliminarius sutikimus renovuoti daugiabučius pateikė 17 namų gyventojai, iš Gelgaudiškio – 12, iš Kudirkos Naumiesčio – trys, iš Lekėčių – penki. Pasak A. Cikanienės, daugeliu atvejų apsisprendimas viršija 60 proc., o yra tokių namų, kur 90 proc. namo gyventojų sutinka dalyvauti daugiabučių modernizavimo programoje. Tik keletas pavienių namų, kur gyventojų apsisprendimas mažesnis nei 60 proc. Specialistės nuomone, tokiam aktyvumui įtakos galėjo turėti tai, kad siūlomas modelis patrauklus, be to, yra savotiška drausminimo priemonė gaunantiems kompensacijas už šildymą, nes dažniausiai būtent šių butų gyventojai būdavo stabdis norint imtis renovacijos.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos