baneris leidinys

„Pagal esamą finansavimą apžiūrai pasiruošta“,- taip buvo įvertinti mūsų rajono keliai. Šalies mastu Šakių rajonas užima vidurinę poziciją.

Apžiūros rezultatai buvo išsamiai pateikti Šakių kelių tarnybai. Pasak šios tarnybos viršininko Antano Pauliukevičiaus, kelių būklės analizės išvados nenustebino. „Viskas yra gerai ir kartu viskas yra blogai. Esamoje situacijoje mūsų kelių būklė gera. Tačiau apskritai danga kasmet blogėja, finansavimas mažinamas, todėl nieko keisto, kad bendra tendencija eina žemyn“,- teigė A. Pauliukevičius.

Jis teigė, jog blogiausios būklės keliu rajone įvardintas krašto kelias Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas: „Plyšių daug, dangos kraštai trupa, vėžės padarytos tokios, kad kai palyja, vanduo stovi. Bet nieko neina padaryti, nes nėra finansavimo. Ruošiamas projektas taisyti atkarpą nuo Draustinės Jurbarko link, bet kada tai taps realybe, neaišku. O kalbant apie geriausius kelius, tai, savaime suprantama, čia yra visi, kurių asfalto danga atnaujinta.“

Kasmetinė valstybinės reikšmės kelių apžiūra Lietuvoje prasidėjo spalio 2 dieną. Specialistų komisija, kurią sudaro Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir kelius valdančios bei už kelių priežiūrą atsakingos VĮ „Marijampolės regiono keliai“ atstovai, nuodugniai ištyrė visus krašto ir daugiau nei 40 proc. rajoninės reikšmės kelių būklę.

„Draugo“ inf.
kelias_sniegasSima KAZARIAN

Prasidėjus šaltajam metų sezonui, keliai netruks pasidengti ledu ir sniegu. Kriūkai, Plokščiai, Gelgaudiškis, Slavikai, Sudargas – gyvenvietės, į kurias vedantys keliai šiemet, kaip ir visada, bus tik valomi, tačiau nebarstomi.

Nuotr. Šiemet, kaip ir pernai, visi rajoniniai keliai, kuriais važiuoja mažiau nei 1000 gyventojų, barstomi nebus.

Minėtų vietovių gyventojai su nerimu laukia žiemos. Važiuoti į darbą 50 km per valandą greičiu arba išvis į jį neatvažiuoti nėra toks retas atvejis.

„Esant ypatingoms meteorologinėms sąlygoms barstomi bus visi keliai, neaplenkiant ir minėtų“,- teigė Šakių kelių tarnybos viršininkas Antanas Pauliukevičius. Tačiau kalėdinio stebuklo tikėtis ir laukti neverta, nes pagal skiriamą finansavimą numatyta, jog tokios sąlygos gali susidaryti retai.
zokieneNuo lapkričio 30 dienos šalių sutarimu nutraukiama darbo sutartis su Kukarskės globos namų direktore Ona Aldona Zokiene. Direktorė iš pareigų pasiprašė atleidžiama dėl asmeninių priežasčių.

Nuotr. O. A. Zokienė Kukarskės globos namams atidavė beveik 19 darbo metų.

O. A. Zokienei bus išmokama šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija ir kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas. Finansine išraiška priskaičiuota suma šiek tiek didesnė nei 28 tūkst. litų, tačiau nuo jos dar bus atskaičiuojami mokesčiai.

Pasak administracijos direktoriaus Juozo Puodžiukaičio, tik nutraukus sutartį bus skelbiamas konkursas direktorės pareigoms užimti. Iki tol, kol bus paskirtas naujas įstaigos vadovas, direktorės pareigas eis Kukarskės globos namų vyresnioji socialinė darbuotoja Giedrė Stankevičiūtė. Jai, tarybos sprendimu, už papildomą darbą bus mokama 55 proc. pareiginės algos priemoka.
Šakių rajono savivaldybės taryba, reaguodama į Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai Šakių skyriaus pirmininko Algirdo Klimaičio jau prieš du mėnesius keltą klausimą, pagaliau priėmė sprendimą dėl Kaliningrado srityje statomos atominės elektrinės ir nutarė kreiptis į aukščiausią šalies valdžią.

Kreipimąsi adresavo Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimo pirmininkui Vydui Gedvilui ir Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui. Pagrindiniai motyvai, kodėl nuspręsta kreiptis į šalies valdžią yra tie, kad labai daug neaiškumų dėl kaimynystėje statomos elektrinės. „Kadangi ir toliau Kaliningrado atominės elektrinės statybos vykdomos aiškiai nežinant, ar laikomasi tarptautinių, deja, rekomendacinio pobūdžio normų, prašome aktyviai, pasitelkiant tarptautinę paramą, siekti sustiprinti šiuo metu galiojantį tarptautinį teisinį atominių elektrinių statybos ir saugos užtikrinimo reglamentavimą. Lietuvos atsakingos institucijos turi imtis iniciatyvos, kad būtų peržiūrimos ir sustiprinamos tarptautinės konvencijos, kad vis dėlto atsirastų nuostatos, kurios įpareigotų gauti kaimyninių valstybių sutikimą planuojant statyti atominę elektrinę pasienio zonoje“, - rašoma parengtame kreipimesi. Akcentuojama, kad mūsų rajonas yra padidintos rizikos zonoje ir reikia siekti, kad būtų imtasi maksimalių saugos priemonių.

„Draugo“ inf.
Plokščiuose gyvenančiai Rimutei Zaksienei skirta 2 tūkst. 500 litų vienkartinė parama stichinės nelaimės nuostoliams padengti.

Spalio 6 dienos naktį praūžusi vėtra pridarė nuostolių R. Zaksienės ūkyje – nugriovė ūkinio pastato stogą ir išvertė sieną. Šeima gyvena ūkiškai. Moteris su sugyventiniu augina penkis vaikus, sodyboje dar gyvena vyriausia dukra su savo dvejų metų sūnumi, o šeimos pajamos – tik iš ūkinės veiklos ir išmokų už vaikus. Taryba sprendimui pritarė vienbalsiai.

„Draugo“ inf.
Valstybinės žemės nuomotojai neskuba susimokėti jiems taikomų mokesčių. Savivaldybei susidariusi skola siekia ne vieną tūkstantį litų. Skolas numatoma išieškoti teisiniu keliu.   

Valstybinės žemės nuomos mokestį Šakių rajono savivaldybė administruoja nuo 2003 metų. Kaip teigė Žemės ūkio skyriaus buhalterė Loreta Bitkovienė, neitų išskirti nė vieno socialinio sluoksnio, kuris labiausiai įsiskolinęs. Yra tokių nuomotojų, kurių skolos velkasi bemaž dešimtmetį. Rajone už valstybinės žemės nuomą įsiskolinę 1080 fizinių ir 30 juridinių asmenų. „Į bendrą skolininkų sąrašą įeina visi, kurie net ir vieną centą skolingi“, - patikino L. Bitkovienė.

Savivaldybė iki gruodžio 10 dienos paskutinį kartą ragina sumokėti susidariusią skolą už valstybinės žemės nuomą. Net 324 asmenų skolos peržengė 500 litų ribą. Dėl jų bus kreipiamasi į teismą.

Bendra visų skolininkų skola siekia 473 tūkst. 832 litus. Manoma, kad net 87 tūkst. 223 litus iš mirusių asmenų ar bankrutavusių įmonių susigrąžinti nepavyks. Labiausiai mokesčius vengia mokėti Šakių ir Griškabūdžio seniūnijų gyventojai.    

„Draugo“ inf.
taryba_be_meroGintarė MARTINAITIENĖ

Praėjusį ketvirtadienį Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo išskirtine rimtimi ir oficialumu. Įtariamasis meras Juozas Bertašius ir tarybos narė Marija Jurgilienė tarybos posėdyje nepasirodė, nors jų, kaip narių, mandatai nepanaikinti. Merą vaduojanti Rima Rauktienė tarybos nariams apie esamą situaciją pradžioje pateikė oficialią informaciją ir prašė susikaupimo bei įprasto darbo.

Nuotr. Nors realiai meras J. Bertašius, kaip tarybos narys, posėdyje dalyvauti galėjo, jo kėdė buvo tuščia. Tarybos posėdį vedė rajono vadovės pareigas laikinai einanti R. Rauktienė.

Nors ketvirtadienį vykęs posėdis eilinis, tačiau R. Rauktienė jį pradėjo kiek kitaip nei įprasta. Viešoje erdvėje, kaip pripažino merą laikinai vaduojanti vicemerė, jau seniai apie esamus įvykius pateikta informacija, tačiau jos pareiga - oficialiai informuoti visuomenę, tarybos narius, seniūnus. R. Rauktienė perskaitė raštą, kad meras Juozas Bertašius, Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi, laikinai trims mėnesiams nušalintas nuo pareigų. Be to, ji perskaitė ir J. Bertašiaus pasirašytą bei ankstesniame laikraštyje spausdintą jo kreipimąsi į rajono gyventojus, tarybos narius, bendrapartiečius. Kreipimesi rajono vadovas akcentuoja, kad kol vyks tyrimas, jis visiškai nusišalina nuo bet kokios veiklos savivaldybėje ir nenori komplikuoti ir taip sudėtingos situacijos.
balandininku_klubasAsta GVILDIENĖ

Lapkričio 10 – 11 dienomis Kaune, prekybos ir pramogų centre „Mega“, vyko didžiausia Baltijos šalyse tarptautinė balandžių paroda, kurioje dalyvavo ir neseniai susikūręs Nikolajevo aukštaskraidžių balandžių klubas „Vyturys“. Vienas iš jo steigėjų - gerai žinomas žvejys ir balandininkas šakietis Juozas Delnevičius. Tai kol kas pirmasis ir vienintelis toks klubas Lietuvoje.

Nuotr. Nikolajevo aukštaskraidžių balandžių klubo nariai planuoja savo veikloje didelį dėmesį skirti ne tik balandžių varžyboms, bet ir jų populiarinimui vaikų darželiuose bei mokyklose.  

Pasak J.Delnevičiaus, mintis susiburti į klubą kirbėjo jau seniai. „Mūsų šalyje jau ne vienerius metus sėkmingai gyvuoja Sportinių balandžių ir Dekoratyvinių balandžių klubai, tad visada norėjosi įsteigti ir kažką savo - Nikolajevo aukštaskraidžių balandžių klubą, populiarinantį šiuos balandžius, - pasakojo jis. – Labai norisi surasti pamainą mūsų pomėgiui  – pritraukti jaunimą. Tai vienas iš klubo tikslų. „Šiandien jauniems žmonėms balandžiai neįdomūs, - apgailestavo J.Delnevičius. – Tą patį kalba ir lenkai, ir vokiečiai... Todėl planuojame sukurti kažkokias balandžių populiarinimo programėles ar būrelius, su kuriais eisime į vaikų darželius ir mokyklas, taip bandydami atverti vaikų širdis, juos sudominti ore plevenančiais Nikolajevo aukštaskraidžiais balandžiais, šiek tiek primenančiais angeliukus.“ Šakietis informavo, kad klubo veiklos plane numatytos Nikolajevo aukštaskraidžių balandžių, varžybos bus rengiamos Šakių skraidymo centre. Varžybų nugalėtojai bus renkami dviejose nominacijose. Pirmoje nominacijoje už ilgiausią skrydį  be absoliutaus varžybų nugalėtojo bus skiriamos dar keturios prizinės vietos. Antroje - gražiausio skrydžio balandį išrinks visi varžybose dalyvaujantys žiūrovai. Po varžybų bus rengiamas aukcionas, kuriame kiekvienas galės įsigyti balandžių, dalyvavusių šiose varžybose. Surinktos lėšos atiteks klubui, kaip ir balandžiai, kurie liks neparduoti aukciono metu. Taip pat numatoma balandininkų išvyka į Ukrainą. Čia planuojama įsigyti balandžių ir pasidalyti patirtimi veisiant bei prižiūrint Nikolajevo aukštaskraidžius.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos