baneris leidinys

policijos_akcijaRugsėjo 21 dieną VĮ „Šakių miškų urėdija“ kartu su Šakių rajono policijos komisariatu, bei socialiniais partneriais dalyvavo jų pačių inicijuotoje miško tvarkymo akcijoje, skirtoje Angelų sargų dienai paminėti.

Nuotr. Pasitikdami Angelų sargų dieną, rajono pareigūnai antrus metus gražino gamtą.

Artėjant Lietuvos policijos pareigūnų profesinei šventei antrus metus dėmesys buvo skiriamas gamtai. Pernai, prieš profesinės dienos minėjimo šventę, rajono pareigūnai dalyvavo ąžuoliukų sodinimo akcijoje. Plokščių girininkijoje policijos pareigūnai pasodino 2010 ąžuoliukų. Šiemet buvo nuspręsta švarinti pamiškes ir miško poilsiavietes. Talka trečiadienio popietę sėkmingai vyko Batiškių miško masyve. Tvarkyti miško aplinką į organizuotą akciją susirinko per 100 dalyvių. Su policininkais ir miškininkais taip pat dirbo apylinkės teismo, prokuratūros, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, aplinkosaugos, pasienio, Šakių seniūnijos, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno 2-osios rinktinės 205 – osios kuopos nariai. Prie šios akcijos taip pat prisidėjo ir vaikų globos namų auklėtiniai.  

Darbų pabaigtuvės vyko miškininkų atminimo Ąžuolyno poilsiavietėje, Bisiškėse. Čia buvo vaišinamasi ant laužo virta sriuba.

Beje, tos pačios dienos ryte iš Zanavykų krašto muziejaus kiemelio apie 30 asmenų grupelė, kurią sudarė policijos, teismo, prokuratūros, pasienio, savivaldybės ir urėdijos atstovai, dviračiais pajudėjo Knygnešių keliais. Keliautojai, važiuodami per Sintautus, Kudirkos Naumiestį, Slavikus, įveikė beveik 80 km atstumą.

„Draugo“ inf.
pinigaiPraėjusį penktadienį posėdžiavusi rajono taryba, skirdama vienkartines pašalpas, išdalijo 6.5 tūkst. litų nukentėjusiems nuo gaisrų.

2 tūkst. litų vienkartinė parama iš dalies gaisro nuostoliams padengti skirta Jotyškių kaime, Gelgaudiškio seniūnijoje, gyvenančiai Nijolei Marijonai Rudaitienei. Liepos 18 dieną ūkiniame pastate kilusio gaisro metu  sudegė medinė daržinė, nudegė abiejų tvartų stogai, apdegė šalia ūkinio pastato stovėjęs žemės skutimo aparatas, nudegė už 30 m, stovinčios daržinės stogo dalis. Sudegė pieno šaldytuvas, melžimo aparatai, apie 15 t šieno, naujo šiferio, statybinės medienos, pieno siurblys, apie 30 kub/m malkų. Pati N. M. Rudaitienė pensininkė, našlė. Su ja  gyvena ir sūnus Vaidas, kuris dirba mamai priklausančią žemę, ūkininkauja. Turtas buvo draustas.

2 tūkst. litų parama skrta Irmantui Dovydaičiui. Liepos 12 dieną gaisras kilo Ūsų kaime, Lukšių seniūnijoje, jam priklausančiame gyvenamajame name. Gaisro metu išdegė virtuvės ir vonios kambario vidūs, sudegė buitinė technika, apdegė baldai ir sudegė virtuvėje buvęs įrengtas elektros apskaitos skaitiklis.  Pastatai bei turtas draudimo įstaigose nedrausti.

2.5 tūkst. litų parama skirta Vilijai Kazlauskienei. Moteris išsituokusi, augina mažametę dukrą. Rugpjūčio 13 dieną dėl žaibo iškrovos gaisras kilo jai priklausančiame bute, esančiame Kudirkos Naumiestyje. Gaisro metu sudegė televizorius, sekcija, minkštas baldų komplektas, plastikinis langas, lubos, aprūko kitų kambarių sienos bei visi namų apyvokos daiktai. Turtas nebuvo draustas.

„Draugo“ inf.
taryba4Reglamentas – svarbiausias tarybos darbą įforminantis dokumentas, nors ir taip gana ilgai ruoštas, tačiau paskutiniajame tarybos posėdyje nebuvo patvirtintas.

Tarybos posėdžio pradžioje rajono meras Juozas Bertašius pabrėžė, kad reglamentą tik reikia patobulinti ir jį bus galima laikyti pavyzdiniu dokumentu daugeliui Lietuvos savivaldybių, tačiau posėdyje dalyvavęs Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje Paulius Uleckas teigė, kad ne tik iki tobulo, bet ir tokio, kurį apskritai būtų galima tvirtinti, dar reikia daug padirbėti. „Jūsų reglamente akivaizdūs prieštaravimai įstatymams“, - konstatavo P. Uleckas. Pastabų ir kritikos Vyriausybės atstovas turėjo ir savivaldybėje rengiamiems sprendimų bei projektų aiškinamiesiems raštams, kuriems, jo vertinimu, ypač trūksta aiškumo.

„Draugo“ inf.
ukio_komitetasGintarė MARTINAITIENĖ

Kokį atlygį už darbą turi gauti rajono taryboje dirbantys politikai? Apie tai susimąstė praėjusį antradienį posėdžiavę Ūkio komiteto nariai. Jie siūlo užmokesčio koeficientą didinti, tikindami, kad dabartinių lėšų yra per mažai. Tačiau tokiam siūlymui pritaria ne visi.

Nuotr. Ūkio komitetas inicijavo siūlymą didinti tarybos nario darbo užmokestį, kuriam pritaria ir daugelis kitų tarybos narių. Jie mano, jog suma tokia maža, kad tiesiog nereikia apie tai diskutuoti.

Nors paskutiniajame tarybos posėdyje reglamentas, kuriame nurodoma kiek ir kaip turi būti mokama tarybos nariui, nebuvo patvirtintas, jame buvo numatyta, kad tarybos nariui su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį mokama 0.2 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydžio išmoka atsiskaitytinai. Komiteto pirmininkui ši išmoka papildomai didinama 20 proc., o pirmininko pavaduotojui − 10 proc. Jei tarybos narys be svarbių priežasčių nedalyvavo tarybos ar komiteto posėdyje, išmoka, kaip traktuojama, tą mėnesį jam nemokama.
„Nejaugi aš dar turėsiu užsiimti ir europinių projektų koordinavimu? Kur pažiūri, ten stringa“, - piktinosi meras Juozas Bertašius. Jis aiškino, kad dėl vietinių darbuotojų nesusikalbėjimo strigo valymo įrenginių statyba Kudirkos Naumiestyje. Tad kodėl taip yra?

Ūkio komitete meras kalbėjo apie stringančią valymo įrenginių statybą Kudirkos Naumiestyje. „Įsivaizduokite, kad iki kovo mėnesio turi būti pastatyti nauji valymo įrenginiai, bet niekas nevyksta ir taip yra ne dėl kažkieno kito kaltės, o dėl vietoje dirbančių žmonių nesusikalbėjimo“, - teigė rajono vadovas. Pasirodo, UAB „Šakių vandenys“ negavo statybos leidimo, be kurio nebuvo galima pradėti ir kitų darbų – turto įregistravimo, žemės išsinuomojimo ir pan. Šie dalykai turėtų būti išspręsti šiomis dienomis ir, tikimasi, antradienį bus galima kreiptis dėl statybos leidimo. Naujų valymo įrenginių statyba numatyta senųjų vietoje, tačiau vėlgi pagrindinis klausimas, ne pats statybos faktas, o kas dėl viso to kaltas. Rajono meras Ūkio komitete pareiškė, kad ši situacija susiklostė dėl UAB „Šakių vandenys“ nesusižiūrėjimo ir aplaidumo. Bet tuomet kyla dar vienas klausimas. Kadangi paraišką teikė ne UAB „Šakių vandenys“, o savivaldybė, projektą rengė dar kiti, tai kaip be tik dabar parūpusių, bet neturimų leidimų pavyko prieiti prie dabartinės situacijos? Čia, kaip sakoma, istorija ir nutyli, nes kaip dažniausiai taip ir būna, kaltų nėra arba atsakomybės strėles smaigsto vieni kitiems...

„Draugo“ inf.
gelgaudiskio_valymoGintarė MARTINAITIENĖ

Atrodo, kad savivaldybė gali lengviau atsikvėpti dėl UAB „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“, su kuria teismuose bylinėjosi ketverius metus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas rugsėjo 19 dieną priėmė neskundžiamą nutartį, kuri atvėrė kelią naujų įrenginių statybai Gelgaudiškyje.

Nuotr. Nors bendrovė siekė, kad būtų rekonstruojami dabar esantys valymo įrenginiai ir nestatomi nauji, po paskutiniojo teismo sprendimo šis jų siekis žlugo.

Ne tik per tą laikotarpį, kol vyko teismo procesai, netrūko įvairiausių nesutarimų tarp savivaldybės ir UAB „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“. Vieni teismo procesai baigdavosi, jų sprendimai būdavo skundžiami, prasidėdavo kiti ir taip ketverius metus... Jau nekalbant apie saliamonišką sutartį, pagal kurią savivaldybė bendrovei mokėjo milijonus.

Galiausiai, rugsėjo 19 dieną, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutarė, kad jų sprendimas galutinis ir neskundžiamas.
Šiomis dienomis šalies savivaldybėse, tarp jų ir Šakių rajono savivaldybėje, atliekamas jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse kokybės vertinimas. Bus aiškinamasi, kaip šalies savivaldybėse įgyvendinama jaunimo politika.

Viešosios politikos ir valdybos institutas pasirašė sutartį su Jaunimo reikalų departamentų prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse kokybės vertinimo. Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse kokybės vertinimo tikslas – įvertinti 53 savivaldybių jaunimo politikos įgyvendinimo kokybę pagal jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką. Atliekant vertinimą, bus surinkti duomenys apie jaunimo politikos padėtį kiekvienoje savivaldybėje. Bus domimasi, kaip savivaldybėse įgyvendinamos įvairios programos ir priemonės, skirtos jaunimui. Bus siekiama išaiškinti savivaldybių jaunimo politikos privalumus ir trūkumus, aptariami gerosios praktikos pavyzdžiai, pritaikyti konkrečiai savivaldybei. Šalies savivaldybėse surinktų duomenų pagrindu bus atliekama lyginamoji savivaldybių analizė. Tai leis išskirti jaunimo politikos įgyvendinimo efektyvumo ir neefektyvumo prielaidas, nustatyti jaunimo politikos padėtį Lietuvoje. Šakių rajono jaunimas nuo 14 iki 29 metų amžiaus, galėjo išreikšti savo nuomonę ir dalyvauti internetinėje apklausoje iki rugsėjo 22 dienos.

Vertinimo metu atliktos analizės pagrindu ir remiantis vertinimo eiga, duomenų rinkimo procesu, bus pateiktos glaustos rekomendacijos dėl vertinimo metodikos ir jos kriterijų tobulinimo. Šiuo metu atliekamas vertinimas bus baigtas iki kitų metų kovo mėnesio.

„Draugo“ inf.
nepriziuriGintarė MARTINAITIENĖ

Ar jūsų kaimynai ir pažįstami yra tvarkingi piliečiai ir tinkamai prižiūri savo sklypus? Tikriausiai būna situacijų, kai akis užkliūva ne tik už gražiai tvarkomos aplinkos, bet ir už nenušienautų, apleistų sklypų. Su tokių sklypų savininkais kartais tenka bendrauti ir seniūnijoms. Kol kas daugeliui šias problemas pavyksta išspręsti gražiuoju.

Nuotr. Kranto gatvėje esantis šabakštynas daugybę metų ne vienam bado akis, bet iš esmės niekas nieko nedaro ir sklypus formina kaip bešeimininkį turtą.

Šakių seniūnas Alfonsas Jakas kalbėjo, kad per metus tenka surašyti iki dešimties įspėjimų, tačiau bausti administracine bauda neteko nė vieno. Jis tikino, kad dažniausiai su netvarkingų sklypų savininkais pavyksta susitarti gražiuoju, užtenka paraginimo. Problemą, pasak A. Jako, šiuo metu labiau kelia ne nuosavų sklypų savininkai, o Šaulių gatvėje esantis sklypas, kuriame turėjo būti statoma „Norfos“ parduotuvė. „Nei ten stato, nei išvis ką nors daro. Vienas nuo kito stumdo, o prižiūrėti nėra kam. Tikrai ten nesiruošiu siųsti savo darbininkų, reikės žiūrėti, kaip tą teritoriją sutvarkyti. Gal per Ūkio skyrių, gal per architektus, bet ten tikrai jovalas“, - kalbėjo Šakių seniūnas.

Toks jovalas Šakiuose yra ir Kranto gatvėje. Šios gatvės gyventojai gyvena tvarkingai ir puoselėja savo gyvenamas teritorijas. Tačiau akis bado dviejų šalia vienas kito esančių namų, kurių jau daugybę metų niekas nei prižiūri, nei, tikriausiai, ketina tai daryti. Senesnis medinis namas išvis avarinės būklės, o ir šalia esantis mūrinis namas išdaužytais langais bendrame gatvės kontekste atrodo lyg vaiduoklis. Kiek žinoma, seniau čia buvo tikra landynė. Pasak seniūno, šį sklypą jis formina kaip bešeimininkį ir tiek. „Kiek žinau, šeimininkė lyg Kaune gyvena, bet niekas su ja bendros kalbos neranda. Ne vienas norėjo pirkti ir mokesčius visus buvo pasiryžę sumokėti, bet kaip nieko, taip nieko, o kad taip paimti ir atimti irgi nesinori, tai jau žvėrimi reikia būti“, - teigė A. Jakas.
87

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

gustainiskiu namai

 

   
musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos