baneris leidinys

lebedzinskieneAsta GVILDIENĖ

Valstybės kontrolieriai atliko auditą, kuriuo buvo vertinama, kaip Lietuvoje ginami vaiko interesai ir apsaugomos jo teisės. Sausio 10 dieną buvo paskelbta informacija, kad vaiko teisių apsaugos  problemoms spręsti trūksta ir išteklių, ir koordinavimo. Pasak rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos Rūtos Lebedžinskienės, nenustatyti ir kriterijai, kuriais remiantis vaiko teisių apsaugos specialistai savo darbą galėtų atlikti objektyviau.

Nuotr. Pasak R.Lebedžinskienės, jei bus atsižvelgta į visas Valstybės kontrolės pateiktas pastabas ir bus padarytos korekcijos, vaiko teisių apsaugos spacialistų darbas pagerės ir bus objektyvesnis, konkretesnis, apibrėžtesnis.

Procesas organizuojamas neefektyviai
 
Niekas nenuginčys, kad šalies vystymosi perspektyvos didele dalimi priklauso nuo šiandien vaikams skiriamo dėmesio. Atsižvelgiant į tai, kad vaikai – viena iš labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių - efektyvi vaiko teisių ir jo interesų apsauga turėtų būti tarp svarbiausių valstybės prioritetų. Įvertinus audito, atlikto  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, visose šalies savivaldybėse ir kitose susijusiose institucijose, metu gautus duomenis, Valstybės kontrolė padarė išvadas, kad metai iš metų problemų vaiko teisių apsaugos srityje nemažėja: vaiko teisių apsaugos procesas organizuojamas neefektyviai, o darbas su socialinės rizikos šeimomis ir vaikais neduoda apčiuopiamų rezultatų. Socialinės rizikos šeimoms paslaugos teikiamos ilgiau nei penkerius metus, tačiau priežastys, dėl kurių šeimos buvo įtrauktos į apskaitą, neišnyksta. Be to, dėl didelio darbo krūvio ir kitų išteklių trūkumo netinkamai organizuojami vaiko teisinis atstovavimas ir vaiko teisių apsauga teisiniuose procesuose.
tadas_kvasiliusGiedrė PLEČKAITYTĖ  

Tremtinių takais keliaujantis kriūkietis Tadas Kvasilius šiandien dalijasi savo įspūdžiais iš kelionių po Sibiro platybes. Prisilietimas prie skaudžios Lietuvos istorijos, pasak kraštiečio, leidžia dar labiau įvertinti dabartinę Lietuvos laisvę, kurią būtina vertinti su didele atsakomybe.   

Nuotr. Ekspedicijos „Misija - Sibiras“ dalyviams tvarkyti tremtinių kapavietes padeda ir vietiniai, ypač palankiai vertinantys lietuvių veiklą.

Sutvirtina vertybes

Bendrijos „Lemtis“ narys, kraštietis T. Kvasilius, kartu su bendraminčiais, tęsdamas jau prieš daugelį metų pradėtą darbą – sutvarkyti tremtyje žuvusių tėvynainių kapavietes, Sibiro platybėse pernai lankėsi penktąjį kartą. Pojūtis domėtis praeitimi kilo ne iš šeimos. Jo šeimoje ar tarp giminaičių nebuvo nei tremtinių, nei partizanų. Net ir kalbama nebuvo tokiomis temomis. „Tačiau tėvai mus su broliu ir seserimi nuolat mokė pagarbos ir meilės Dievui, žmogui, savam kraštui“, - sakė T. Kvasilius.

Anot pašnekovo, šiais laikais, kai sunku spėti paskui besikeičiantį pasaulį, tokie paprasti dalykai, kurių mus mokė tėvai, seneliai yra nustumiami į šalį. „Studijuodamas istoriją Vytauto Didžiojo universitete atradau tą Lietuvos istorijos tarpsnį, kuris visoje šioje „maišalynėje” man padeda sutvirtinti tas amžinas vertybes, padedančias man būti geru tėvu, vyru, sūnumi, piliečiu, krikščioniu, galiausiai kaimynu“, - teigė pašnekovas.
puodziukaitisGintarė MARTINAITIENĖ

Šakių savivaldybės administracija dar praėjusių metų pabaigoje iš užimamų pareigų atleido du ilgamečius darbuotojus, į kurių vietą turėtų ateiti nauji specialistai. Šiuo metu paskelbta atranka į darbo vietas Socialinės paramos, Architektūros ir urbanistikos bei Švietimo ir sporto skyrius. Ar yra neužimtų etatų daugiau ir kokia situacija šiuo klausimu mūsų savivaldybėje?

Nuotr. Pasak administracijos direktoriaus J. Puodžiukaičio, savivaldybėje turėtų pradėti dirbti keturi nauji darbuotojai. Į tris vietas jau paskelbti konkursai.
Pasak administracijos direktoriaus Juozo Puodžiukaičio, šiuo metu savivaldybėje yra 148 etatai. Jei kalbėtume ir apie savivaldybės politikus, tarp kurių mero, mero pavaduotojo bei tarybos narių etatai, jų skaičius viršytų 180. Tad kuriuose skyriuose labiausiai trūksta darbuotojų?

Išėjo kitur

Šiuo metu paskelbti konkursai užimti Architektūros ir urbanistikos skyriaus architekto bei Socialinės paramos skyriaus vyresniojo specialisto pareigas. Pasak J. Puodžiukaičio, architekto prireikė todėl, kad čia dirbusi Aušra Mickaitytė laimėjo konkursą ir nuo sausio 3 dienos dirba Marijampolės apskrities Teritorinio planavimo, statybos ir valstybės priežiūros skyriuje. Čia naujo specialisto prireikė, nes vasarą tragiškai žuvo šias pareigas ėjęs Algimantas Mozūraitis.
jonuskaGintarė MARTINAITIENĖ

Metų pabaigoje iš užimamų pareigų, sulaukęs pensinio amžiaus, atleistas Švietimo ir sporto skyriaus specialistas, atsakingas už sporto veiklą rajone, Juozas Jonuška. Jis pripažino, kad daugiau nei dvidešimt gyvenimo metų atidavus šiam darbui, su juo atsisveikinti nėra lengva. Be to, pokalbio metu prasiveržia ir darbinės veiklos metu patirtos nuoskaudos, neteisybė.

Nuotr. J. Jonuška pripažino, kad sportas bei su juo susijęs darbas jo gyvenime buvo aukščiau net už asmeninį gyvenimą.

Priešistorė...

J. Jonuška prisimena, kad tiesiogiai sporto srityje savivaldybėje išdirbo 20 metų ir keturis mėnesius. Į šias pareigas jis buvo paskirtas 1992 metas rugsėjo 1 dieną, pasirinkus jį iš trijų kandidatų. Jei skaičiuotume, kiek metų jo veikla buvo susijusi su sportu, skaičius reikėtų dvigubinti. „Iš viso su sportu susijusį darbą esu dirbęs 40 metų. Prieš tai, nuo 1971 metų, greta tiesioginių pareigų dirbau tuometiniame „Taikos“, vėliau „Girėnų“ kolūkyje sporto metodininko, organizatoriaus pareigose“, - prisiminimais dalijosi pašnekovas. Jis kalbėjo, jog tais laikais sportiniam bei kultūriniam darbui buvo keliami aukšti reikalavimai, nes be šios veiklos pagarba kolūkių vadovams tais laikais buvo nelabai įsivaizduojama.
savanoriaiAsta GVILDIENĖ

Iš karto po Naujųjų sutiktuvių Šakių vaikų globos namų auklėtiniai ir vėl sulaukė, jau savais čia tapusių, savanorių iš Vokietijos. Johannes Kunze ir jo komanda trejetą dienų įrenginėjo būsimas vandens šildymo patalpas.

Nuotr. Savanoriai iš Vokietijos  (iš kairės į dešinę antroje eilėje) Mike Werler, Jochen Drechsel, Jonas Kunze, Nils ir Anne Műller, (iš kairės į dešinę pirmoje eilėje) Johannes Kunze ir Ray Mende šiais metais planuoja paleisti saulės baterijų sistemą.

Į Šakių vaikų globos namus nuo 1996 metų Johannes Kunze atvyksta kasmet po penketą ir daugiau kartų. Jis tikina, kad jokių nepatogumų tai nesudaro. „Kai pasitiki Dievu viskas vyksta tarsi savaime, - teigė J.Kunze. – Žmonės aukoja su džiaugsmu ir pasitikėjimu, nes žino, kad rėmėjų ieškome ne sau, o Šakių rajono vaikams ir jų gerovei, nes tiki, kad kiekvienas paaukotas euras, vaikiškas rūbas ar cemento maišas pasieks vaikus Lietuvoje. Kartais, kai ieškant rėmėjų tave išmeta pro duris, nereikia bijoti įlipti pro langą...“
Pasak savanorių iš Vokietijos, pinigų sumą, kurią suaukoja žmonės, būtų nelengva įvardinti. Be to, jos ir nesistengiama skaičiuoti. „Mes tiesiog dirbame su meile ir tikėjimu, stengdamiesi pasidalyti Dievo meile ir malone, o Ji, mano nuomone, yra neįkainojama, - kalbėjo J.Kunze. - Žinoma, kiekviena pagalbos Šakių vaikams akcija turi aiškius skaičius ir per 17 metų šie skaičiai susidaro nemaži. Vien mūsų kelionės, kai dažnai atvykstame su dviem - keturiomis mašinomis, prikrautomis statybinių medžiagų, sudarytų gana solidžią sumą.“
jaunimas_rietaveSausio 9 dieną grupė rajono savivaldybės politinės ir administracinės valdžios atstovų, aktyvaus rajono jaunimo ir jaunimo veiklai rajone neabejingų žmonių lankėsi Rietavo atvirame jaunimo centre „Aura“. Vizito metu domėtasi tokio centro veikla, įkūrimo aplinkybėmis, jo teikiama nauda. Patirties semtasi dėl to, kad ir Šakių rajone dėliojamos tokio centro užuomazgos.

Nuotr. Vizito metu šakiečiai domėjosi centro veikla, įkūrimo aplinkybėmis, nes tokį centrą galvojama kurti ir Šakiuose.

Su grupe Šakių rajono jaunimo iš įvairių pakraščių, jaunimo veiklai rajone neabejingų žmonių iš Kriūkų ir Lukšių, Rietave lankėsi ir vicemerė Rima Rauktienė, savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Danutė Jurgutienė, Sveikatos ir socialinės politikos komiteto pirmininkas Darius Mikelionis, „Žiburio“ gimnazijos atstovė Margarita Liukaitienė. Rajono delegaciją priėmė savivaldybės meras Antanas Černeckis ir šios savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius Egidijus Gricius. Rietavo savivaldybės atstovai šakiečiams itin išsamiai papasakojo apie antrus metus veikiančio Rietavo atviro jaunimo centro „Aura“ darbą, centro atsiradimo aplinkybes, jo veiklos principus ir ypatumus.
darbo_birzaMarijampolės teritorinės darbo biržos duomenimis, sausio 1 dieną buvo registruoti 11746 bedarbiai arba 12,2 proc. aptarnaujamos teritorijos darbingo amžiaus gyventojų. Mažiausiai bedarbių registruota Šakių skyriuje – 2470 (13,1 proc.), daugiausiai Marijampolės skyriuje – 6201. Nedarbas Šakių savivaldybėje per mėnesį padidėjo 1 procentu.

Nuotr. Rajone mažiausias nedarbas užfiksuotas Kriūkų seniūnijoje.

Gruodį Marijampolės teritorinės darbo biržos pasiūlytomis užimtumo paslaugomis pasinaudojo 875 asmenys, iš jų Šakių savivaldybėje – 177. Rajone iš viso per mėnesį įdarbinti 135 asmenys, tai kiek mažiau nei lapkritį, tuomet buvo įdarbinti 185 bedarbiai. 16 bedarbių pasiūlyta dalyvauti remiamo užimtumo priemonėse, 26 pradėjo savarankišką veiklą įsigiję verslo liudijimus pusei metų. Darbo paieška nutraukta 162 asmenims.

Gruodžio mėnesį Šakių darbo biržos skyriuje darbdaviai registravo 85 laisvas darbo vietas, iš jų 14,1 proc. terminuotiems darbams. Palyginus su praėjusiu mėnesiu, laisvų darbo vietų sumažėjo 49,4 proc., tačiau lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu – padidėjo dvigubai.
Šakių seniūnija, vadovaujama Alfonso Jako, šiais metais sulaužė tradiciją ir nelankė bei neapdovanojo prie miesto gražinimo prisidedančių įstaigų bei gyventojų. Tačiau seniūnas turi paaiškinimą, kodėl nuspręsta padaryti pertrauką.

Tradicija pagerbti individulių namų savininkus ar įstaigas, kurios labiausiai puošiasi šventėms, buvo gyva gal kokius šešerius metus. Kartu su seniūnu, nešini dovanėlėmis, šakiečius lankydavo ir jo pavaduotojas Alvydas Balaševičius. Šiais metais nuspręsta padaryti pertrauką. Seniūnijos dėmesio nesulaukė nei įstaigos, nei pavieniai gyventojai. Kodėl? Pasak A. Jako, tiesiog nebuvo nusipelniusių. „Pravažiavau, pasižiūrėjau, bet vis tie patys ir tie patys. Netgi dekoracijos tose pačiose vietose, grynai tas pats. Nieko naujo, tad nusprendėme padaryti pertrauką“, - motyvus aiškino seniūnas. Jis mano, jog jeigu nesistengiama įdėti pastangų, kad miestas atrodytų gražiau, tai nėra už ką ir skatinti. O pagerbti vis tuos pačius, taip pat netikslinga. Ar ir kitais metais bus elgiamasi taip pat A. Jakas pasakyti negalėjo. „Matysime, žiūrėsime“, - teigė Šakių seniūnijos vadovas.

„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos