baneris leidinys

rinkimai2Gintarė MARTINAITIENĖ

Spalio 14 dieną Lietuvoje vyko rinkimai į Seimą, kuriuose dalyvavo apie 53 proc. rinkimų teisę turinčių šalies piliečių. Rajone pilietinę valią išreiškė taip pat daugiau nei pusė balsavimo teisę turinčių asmenų. Referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje laikomas įvykusiu – jame balsavo daugiau nei pusė šalies rinkėjų ir pasisakė prieš elektrinės statybą. Aiškios tendencijos, kad šalies, kaip ir rajono gyventojai, valdžioje nori matyti kairiąsias politines jėgas. Šakiečiai pirmenybę atidavė socialdemokratams bei Darbo partijai. Antrajame ture dėl patekimo į Seimą susikaus Mindaugas Bastys ir Algirdas Klimaitis.

Nuotr. Rajone pilietinę valią išreiškė 50.16 proc. rinkėjų, referendume dalyvavo 49.68 proc. rajono rinkėjų. Lyginant su 2008 metais, šiuose rinkimuose šakiečiai buvo aktyvesni.

Favoritai – darbiečiai

Dar išankstinių apklausų duomenimis buvo pranašaujama, kad Lietuvos piliečiai valdžioje nori matyti Darbo partiją bei Lietuvos socialdemokratų partiją. Šie duomenys pasitvirtino. Kaip pirmadienio ryte skelbė Vyriausioji rinkimų komisija, dar gaunanti iš daugelio apylinkių rezultatus, favorite išliko Darbo partija (apie 20 proc.), antrieji – Lietuvos socialdemokratai (apie 18 proc.), tretieji – Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (apie 14 proc.), toliau išsirikiavo Lietuvos respublikos liberalų sąjūdis (apie 8 proc.), Drąsos kelias (apie 7.8 proc.), partija Tvarka ir teisingumas (apie 8 proc.), Lietuvos lenkų rinkimų akcija (5.70 proc.). Likusios partijos neįveikė reikiamo 5 proc. barjero ir į Seimą nepateko. Pirmieji už borto liko Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (4.14 proc.), gerokai atsiplėšusi nuo už jų likusių politinių jėgų. Visgi to nepakako, kad jie gautų bent vieną mandatą Seime. Skelbiama, kad galutiniai rinkimų rezultatai bus aiškūs savaitės pabaigoje.
carlGintarė MARTINAITIENĖ

Susipažinęs su nauja šeima bei apžiūrėjęs jos gyvenimo sąlygas praėjusį ketvirtadienį rajone viešėjęs VšĮ „Solidarity“ generalinis direktorius vokietis Gerhardas J. Karlas (Gerhard Josef  Carl) teištarė, kad tai skylė kuri dvokia, o joje glaudžiasi motina su penkiais vaikais. Visgi taip gyventi jaunai moteriai su atžalomis teks ir toliau – sprendimas dėl pagalbos nepriimtas, nors aišku, kad ji jai verkiant reikalinga.

Nuotr. G. J. Karlas pripažino, kad penkis vaikus auginančiai R. Kemežienei pagalba ypač reikalinga, nes ji gyvena apgailėtinomis sąlygomis, tačiau sprendimas dėl paramos suteikimo bus priimtas tik pavasarį.

Skyrė 3 tūkst. litų

Skyrė 3 tūkst. litų
Pirmiausiai rajono garbės pilietis G. J. Karlas aplankė Šilgaliuose, Slavikų seniūnijoje, įsikūrusią Jūratės Mozūraitienės šeimą, kuriai ankstesnių vizitų metu už 33 tūkst. litų buvo nupirktas namas bei papildomai skirti 7 tūkst. litų dušo įrengimui, langų pakeitimui. Vokietis atliktus darbus įvertino puikiai ir džiaugėsi, kad padaryta dar daugiau, nei buvo planuota. Padedant Slavikų seniūnijai Jūratei su keturiais mažamečiais vaikais buvo pilnai įrengtas vonios kambarys bei kanalizacija, pakeisti langai. Iki namo nupirkimo ir iš G. J. Karlo sulauktos paramos itin sunkiomis sąlygomis gyvenusiai Jūratei su vaikais Šilgaliuose gyvenimas nušvito visiškai kitokiomis spalvomis. Darbų buvo atlikta už šiek tiek didesnę sumą nei buvo skirta, tačiau priekaištų dėl to niekas neturėjo. Nuspręsta, kad reikia įrengti lietvamzdžius, įdėti duris, tad geradaris J. Mozūraitienei skyrė dar 3 tūkst. litų.
siuksles2Sima KAZARIAN

Kai kurie gyventojai nustebo netikėtai gavę padidėjusias sąskaitas už atliekų išvežimą, bet MAATC dėl kažkokių aplinkybių nesugebėjo išsiųsti informacinių pranešimų, kodėl teks mokėti daugiau. Nors privalėjo ir žadėjo tai padaryti. Tačiau gyventojai buvo išsamiai informuoti, kad nuo šiol už netinkamą rūšiavimą jų laukia baudos.

Nuotr. Didėjantys „šiukšlininkų“ reikalavimai vis labiau veržia kilpą gyventojams. Be padidėjusių mokesčių – dar ir baudos. Didžiuliai pelnai - monopolio rankose?      


Sąskaitos už atliekas padidėjo tiems, kurie nesudarę sutarčių su Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centru (MAATC) ir moka už šiukšlių išvežimą pagal gyvenamąjį plotą. O kalbant apie baudas, tai jas numatoma skirti visiems gyventojams, kurie nerūšiuos atliekų.

Gyventojai jau įdėjo įvairių epitetų MAATC‘ui – nuo monopolininkų iki reketininkų, tuo tarpu pats MAATC stebisi gyventojų pasipiktinimu: „Atsirado nemaža dalis pasipiktinusių gyventojų, kuriems rūšiavimo reikalavimai pasirodė esą „nesąmonė“, įstatymų nuostatos sunkiai įgyvendinamos, o priminimas, kad už įstatymų nesilaikymą galima susilaukti nuobaudų – beveik įžeidimas.“
damijonaitis_vvgAsta GVILDIENĖ

Spalio 4 dieną savivaldybės posėdžių salėje vyko Šakių krašto vietos veiklos grupės (VVG) ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Jo metu renginio dalyviai išklausė išsamią Šakių krašto VVG pirmininko Algimanto Damijonaičio 2010 – 2012 metų veiklos ataskaitą, susipažino su vykdomais ir jau įgyvendintais projektais, o pabaigoje išreiškė pasitikėjimą ne tik pirmininku, bet ir senąja valdyba.

Nuotr. Pristatydamas 2010 – 2012 metų VVG veiklos ataskaitą A.Damijonaitis džiaugėsi, kad sumažinus vienam projektui skirtas lėšas, atsirado galimybė vietoj 49 projektų įgyvendinti net 59.

Šakių krašto VVG pirmininko teigimu, vietos plėtros strategijos „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse“ įgyvendinimas įsibėgėjo visu greičiu - vietoj 49 vietos plėtros strategijoje planuotų projektų vykdomi net 59. Bendra jų vertė beveik 8 mln. litų ES paramos, prie kurios 650 tūkst litų prisidėjo rajono savivaldybė. Pasak Projektų vykdymo priežiūros grupės pirmininko Vidmanto Sprainaičio, jiems daug dirbti nereikėjo, nes „A.Damijonaitis vadžias įtempęs drūčiai laikė.“ Projektų gausą nulėmė valdybos sprendimas – po pirmojo paraiškų kvietimo sumažinti vienam projektui skirtą 695 tūkst. litų sumą – minkštiesiems projektams iki 45 tūkst. litų, o kietiesiems – iki 450 tūkst. litų. Taip visoms bendruomenėms buvo sudaryta galimybė pagerinti savo vietovės gyvenimo kokybę. Kas bendruomenės namus susitvarkė, kas sveika gyvensena susirūpino, įsirengdami sporto aikšteles ar treniruoklių sales, o kas visas jėgas sutelkė istorinio ar kultūrinio paveldo išsaugojimui. Didžioji dalis pirmojo ir antrojo paraiškų kvietimo projektų jau įvykdyti arba baigiami įgyvendinti.
Marijampolės teritorinės darbo biržos duomenimis, spalio 1 dieną Šakių rajone vėl padaugėjo bedarbių. Naujai įregistruoti 298 darbo ieškantys asmenys – 52 bedarbiais daugiau nei ankstesnį mėnesį. Palyginus su rugpjūčio mėnesiu, registracija Šakių savivaldybėje padidėjo 21 proc., lyginant su 2011 metų rugsėjo mėn., ji padidėjo 65,6 proc.

Rugsėjį Marijampolės teritorinės darbo biržos pasiūlytomis užimtumo paslaugomis pasinaudojo 1811 asmenų, iš jų Šakių savivaldybėje – 366. Daugiausiai – 194 asmenims – suteiktos įdarbinimo paslaugos, dar 129 pasiūlyta dalyvauti remiamo užimtumo priemonėse, 43 pradėjo savarankišką veiklą įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėn. Darbo paieška nutraukta 383 asmenims.

Praėjusį mėnesį Šakių skyriuje darbdaviai įregistravo 184 laisvas darbo vietas. Iš jų 104 skirtos neterminuotiems ir 80 terminuotiems darbams. Lyginant su ankstesniuoju mėnesiu, laisvų darbo vietų rajone padaugėjo 15 proc., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu – beveik dvigubai.

Didžiausia bedarbystė nuo darbingo amžiaus gyventojų yra Barzdų seniūnijoje. Čia nedarbas sudaro beveik 19 proc. Antroje vietoje pagal bedarbių skaičių yra Slavikų (15.6 proc.), trečioje – Griškabūdžio (14.2 proc.) seniūnijos. Mažiausia bedarbystė slegia Kriūkų (5.5 proc.) bei Lekėčių (6.8 proc.) seniūnijas. Apskrityje bedarbystė viršija 10 proc. aptarnaujamos teritorijos darbingo amžiaus gyventojų.

„Draugo“ inf.
be_namuSima KAZARIAN

Jei važiavote keliu nuo Plokščių Gerdžiūnų, link turbūt pastebėjote nedidelį juoda plėvele apkaltą karkasą. Kas ten galėtų būti? Vietiniai žino, jog šis karkasas vasarą atstoja namus moteriai, kuri čia renka vaistažoles.

Nuotr. Per metus uždirbančiai apie 800 litų Onai Kristinavičiūtei namus atstoja tėviškės laukai.


Ši moteris – Ona Kristinavičiūtė, o aplinkui esantys laukai – jos tėviškė, atgauta po Nepriklausomybės atkūrimo. Atvyksta ji čia ankstyvą pavasarį ir išvyksta vėlyvą rudenį, apie Visus Šventus. Pačios susimeistrautame namelyje nėra nei suolo atsisėsti, nei spintos su rūbais, nematėme čia net puodelio ar peilio su šakute. O. Kristinavičiūtei pakvietus užeiti, išvydome tik šiaudų krūvelę. Moteris sakė, kad čia prisiglaudžianti nuo lietaus, o prausiasi, pavalgo pas gerus žmones. Žiemas leidžia pas giminaičius. Vandenį rūbams skalbti ir valgiui nešasi iš netoliese esančio tvenkinio.

Visą vasarą moteris šioje žemėje augina vaistažolių, runkelių sesers vištoms, bulvių, burokėlių. Auga čia ir sena, dar tėvus menanti balta erškėtrožė - šios vietos simbolis.
logopedeGintarė MARTINAITIENĖ

Apie šiandieninėje visuomenėje augančius vaikus itin dažnai sakoma, kad auga nauja, kalbos defektų turinti karta. Matydama, kad šių sutrikimų daugėja, jausdama kolegų bei tokius vaikučius auginančių mamų palaikymą, spec. pedagogė – logopedė Valentina Pranaitienė vos prieš porą savaičių atvėrė privataus kabineto duris.

Nuotr. V. Pranaitienė teigė, kad kalbos defektų turinčių vaikų tik daugėja - tai buvo viena iš priežasčių, kodėl ji nusprendė dirbti ir privačiai.

Lieka be pagalbos

V. Pranaitienė kalbėjo, kad pradėti teikti mokamus kalbos korekcijos užsiėmimus mąstė gana seniai, tačiau tam vis nesiryžo. Visgi tiek ji, tiek daugelis kalbos defektų turinčių vaikų tėvų supranta, kad šie specialistai itin reikalingi ir rajone tam tikro amžiaus vaikai, galima sakyti, tiesiog lieka be pagalbos. „Mamos prispaudė, vis skambindavo, teiraudavosi, ar negaliu padėti, palaikė kolegos, tad ir pasiryžau“, - apie sprendimą privačiai teikti tokias paslaugas kalbėjo specialistė. Ji pasakojo, kad ligoninėje gali priimti iki penkerių metų ir dažniausiai tik tuos vaikus, kuriems teikiama kompleksinė pagalba. „Negalime priimti vaikų, kurie lanko ugdymo įstaigas, taip sugalvojome ne mes, bet taip yra, toks finansavimo modelis. Iki šešerių metų ligoninėje galime padėti tik labai rimtų problemų turintiems vaikams, tad daugelis lieka be pagalbos“, - pripažino logopedė. Be to, vaikas nelygu vaikui ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbantys specialistai dažnai yra tiesiog nepajėgūs dirbti individuliai. Tuo labiau, kad vaikų su įvairiais kalbos sutrikimais tik daugėja. „Žinoma, labai gerai ir komandinis darbas, tačiau ne visiems vaikams jis tinka. Be to, kai kuriems reikia daugiau užsiėmimų“, - kalbėjo V. Pranaitienė.
konstitucijaPraėjusį ketvirtadienį, minint 20-ąsias Lietuvos Konstitucijos metines, rajone, kaip visoje šalyje, vyko pirmasis Konstitucijos egzamino etapas. Šį egzaminą šalies piliečiai kviečiami laikyti jau šeštus metus iš eilės, tačiau mūsų rajone jis dėmesio šįkart nesusilaukė.

Pasitikrinti savo žinias į savivaldybės salę, kur buvo suorganizuotas egzamino laikymas, atėjo vienintelis žmogus – Šakių ligoninės vyriausiasis gydytojas Algirdas Klimaitis. Tiesa, į antrąjį egzamino etapą jis nepateko. Teisingai atsakė į 18 klausimų iš 30.

Aktyviau egzamine dalyvavo rajono mokyklos. Iš viso savo žinias tikrinosi apie 300 moksleivių. Kol kas neaišku, kiek jų pateko į antrąjį etapą. Jame gali dalyvauti tie, kurie teisingai atsako į 25 klausimus. Antrajame etape reikės atsakyti į 19 testo klausimų ir į vieną papildomą klausimą raštu.

Šalyje Konstitucijos egzaminą, kuriuo siekiama ugdyti suaugusiųjų bei jaunimo pilietiškumą, laikė apie 45 tūkst. gyventojų.

„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos