baneris leidinys

Viename iš rajono Neįgaliųjų koordinacinės tarybos posėdžių buvo įvardinta problema, kad Šakiuose trūksta suolelių. Viena iš problematiškiausių vietų – nuo parduotuvės „Gulbelė“ (seniau buvusios „Rūtos“) iki miesto kapinių.
 
Kai minėtoje atkarpoje buvo rekonstruoti šaligatviai, neliko nė vieno suolelio, o vyresnio amžiaus žmonės, einantys į kapines ar apkritai į tą miesto pusę, pavargsta ir nori prisėsti pailsėti.  

Pasak tarybos nario Dariaus Mikelionio, šią problemą jis neformaliai aptarė su šakiečiu verslininku Algirdu Unguvaičiu ir išsirutuliojo idėja – paskelbti savanorystės akciją „Pastatyk vardinį suoliuką!“. Akcijos esmė – suderinus su rajono savivaldybe, atlikus visus reikiamus dokumentinius formalumus, patvirtinus tam tikrą tvarką, rajono verslininkai ar šiaip geranoriški  žmonės už savo lėšas savanoriškais pagrindais galėtų pastatyti vardinį savo suolelį.

Tarybos narys įsitikinęs, kad norint, jog akcija būtų ne tik idėjinė, bet ir „virstų kūnu“, reikia sužinoti, kiek ir kuriose vietose suolelių reikėtų. Todėl iniciatoriai kreipiasi į šakiečius, iš čia kilusius žmones ir visus, kuriems rūpi miesto gerovė, prašo pasiūlyti preliminarias suolelių statymo vietas.  Iš gautų pasiūlymų bus galima sudėlioti realią šios akcijos įgyvendinimo viziją ir pradėti ją įgyvendinti.

Pasiūlymų laukiama iki vasario 18 dienos. Juos galima teikti elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,  skambinti telefono numeriu 8-650 66131, arba siūlymą raštu pateikti rajono savivaldybės raštinėje.
 
„Draugo“ inf.
Statistiškai Šakių rajono jaunimas nuo 14 iki 29-erių metų amžiaus sudaro 21,5 proc. visų savivaldybės gyventojų. Manoma, jog realiai jaunimo skaičius gali būti daug mažesnis.
 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, pernai Šakių rajono savivaldybės teritorijoje gyveno 32 052 gyventojai (tai sudarė 1,07 proc. Lietuvos gyventojų (3 007 758 gyv.)). Iš 32 tūkst. 52 rajono gyventojų 9 tūkst. 410 (29,4 proc.) gyventojų gyveno mieste ir 22 tūkst. 642 (70,6 proc.) žmonių gyveno kaime. Vidutinis gyventojų amžius Šakių rajono savivaldybėje – 40,5 metų. Iš visų Šakių rajono savivaldybės gyventojų, 14–29 metų gyventojų grupę sudarė 6 884 asmenys (t.y. 1,07 proc. šalies gyventojų nuo 14 iki 29 m. (643 440)), arba 21,5 proc. visų savivaldybės gyventojų.

Šakių rajono savivaldybėje, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, veikia penkiolika bendrojo lavinimo mokyklų, iš jų keturios gimnazijos ir penkios vidurinės mokyklos. 2011–2012 metais Šakių rajono bendrojo lavinimo mokyklas lankė 4 769 mokiniai (t.y. 20,3 proc. Marijampolės apskrities mokinių (23 523 mokiniai) bei 1,21 proc. visų šalies moksleivių (392 922 moksleiviai).

Šakių rajono savivaldybėje veikia 17 jaunimo organizacijų ir 87 su jaunimu dirbančios organizacijos (t. y. organizacijos, kurios deklaruoja, kad į jų funkcijas įeina ir darbas su jaunimu). Iš 17 jaunimo organizacijų, aktyvią veiklą vykdo tik trys keturios. Likusios buvo priklausomos nuo pavienių lyderių, kuriems baigus mokyklą ir išvykus iš rajono, šių organizacijų veikla sustojo. Labiausiai aktyvi ir jaunimo interesus tenkinanti yra Šakių rajono moksleivių taryba.
 
„Draugo“ inf.
povilaitisGintarė MARTINAITIENĖ

Iki pirmadienio laikinai mero pareigas ėjo vicemerė Rima Rauktienė, tačiau jai negalint eiti šių pareigų, rajonas liktų be vadovo. Kad taip neatsitiktų, penktadienį posėdžiavo rajono taryba ir vienbalsiai laikinai mero pareigas eiti pavedė vyriausiajam tarybos nariui Zigmui Povilaičiui.
 
Nuotr. Kol į darbą grįš meras, arba iš atostogų parvyks vicemerė, laikinai mero pareigas eis Z. Povilaitis.
 
Nuo pirmadienio vicemerė Rima Rauktienė išeina ilgai planuotų bei lauktų atostogų ir išskrenda į egzotišką užsienio šalį. Rajono meras Juozas Bertašius iki vasario 20 dienos, teismo sprendimu, laikinai nušalintas nuo pareigų, todėl laikinai jo pareigas ėjo vicemerė. Tad negalint šių pareigų eiti nei vicemerui, nei merui, jas turėtų eiti kitas asmuo, tačiau savivaldybė iki šiol tokios tvarkos nebuvo nusistačiusi, nes rajone niekada nebuvo ir panašios į esamą situaciją. Taigi dėl to penktadienį buvo sušauktas neeilinis tarybos posėdis, kuriame ir buvo gvildenamas šis klausimas bei papildytas svarbiausias tarybos dokumentas – reglamentas.
sarvojimo saleAsta GVILDIENĖ

Kudirkos Naumiesčio parapijos gyventojai, iki šiol neturėję šarvojimui skirtų patalpų, nuo šiandien su savo mirusiais artimaisiais gali atsisveikinti naujoje šarvojimo salėje. Ji, pasinaudojant europiniais pinigais, įrengta rekonstruojant Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios rūsį ir pritaikant jo sakralinę erdvę parapijiečių šarvojimo reikmėms. Grabnyčių dieną tikinčiųjų akivaizdoje klebonas Donatas Jasulaitis pašventino naująsias ritualines patalpas.
 
Nuotr. Ypatingą šarvojimo patalpos atmosferą, pasak klebono D.Jasulaičio,  sukuria specialiai prigesintos šviesos, akcentuotos į rūsio skliautus ir jų formas.
 
Neturėjo šarvojimui skirtų patalpų
 
Mirties atveju Kudirkos Naumiesčio parapijos gyventojams tekdavo pasukti galvą, kur pašarvoti mirusį artimąjį. Vienintelė vieta, įsikūrusi gyvenamajame daugiabučiame name, buvo uždaryta ne tik todėl, kad neturėjo nei leidimo, nei higienos paso, reikalingo žmonių palaikų laikinam laikymui, paruošimui šarvoti ir šarvojimui, bet ir dėl ten gyvenusių žmonių skundų. Tą faktą tuomet patvirtino ir  Kudirkos Naumiesčio seniūnas Vincas Alfredas Puida, kuris teigė girdėjęs žmonių kalbas apie „ir vėl daugiabutyje smardinamus lavonus“. Liko vienintelė išeitis - mirusiuosius šarvoti namuose arba prašyti prieglobsčio Kultūros namų patalpose. „Visi supranta, kad tai ir ne išeitis, ir ne ta vieta, kur turėtų būti atsisveikinama su artimaisiais, - kalbėjo klebonas D. Jasulaitis. – Kol Kultūros namai buvo tvarkomi, patalkino naumiestietis Mindaugas Valaitis, priimdamas šarvoti į savo patalpas. Tai padėjo išspręsti ritualinių paslaugų nebuvimo Kudirkos Naumiestyje problemą.“
seimynosAsta GVILDIENĖ
 
Praėjusiais metais rajono šeimynas apskriejo  ir daug nerimo į jų gyvenimą įnešė žinia apie naują socialinės globos įstaigų licencijavimo tvarką.  Šiandien jų steigėjos gali ramiai atsikvėpti. Iš susitikimo su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais, kurį sausio pabaigoje inicijavo Seimo narys Mindaugas Bastys, jos grįžo įkvėptos optimizmo ir vilties, ramios, kad įstatymai bus palankūs vaikų gyvenimui šeimynose.
 
Nuotr. Rajono šeimynų mamos dėl globojamų vaikų ateities ramios – gyvenimo sąlygos atitinka visus reikalavimus, todėl licencijuotis gali nors ir šiandien.
 
Su nerimu laukė rytojaus
 
Nuo 2015 metų sausio 1 dienos šeimynos, kaip ir visos kitos įstaigos, norinčios teikti socialinę globą, privalės turėti  licencijas. Nerimą rajono šeimynų steigėjoms sukėlė nuo 2010 metų įsigaliojusių naujų higienos normų reikalavimai, kurių, pasak Vaikų globėjų klubo prezidentės Ilonos Leleivienės, neatitinka tikriausiai nei vieni Lietuvos, taigi ir rajono šeimynų namai. „Ar daugiavaikės šeimos skaičiuoja savo vaikams apibrėžtą patalpos kvadratų skaičių? Kuriuose namuose įrengta po keletą kriauklių ir tualetų, atskiras lyginimo kambarys, o virtuvės kvapai nepasklinda po visus kambarius?“ – klausė ji.  Iš tiesų, tikriausiai ne vienas prisimename, kokius jausmus vaikystėje sukeldavo po namus pasklidęs bebaigiančio kepti obuolių pyrago kvapas. Ir šiandien ne vienas jį prisimename su nostalgija praeičiai. „Labiausiai jaudino nežinia, kas bus rytoj, jei įstatymas nebus pakeistas ar bent sušvelnintas, - kalbėjo vaikus globojanti I.Leleivienė. – Kadangi negalime per projektus pretenduoti į paramos lėšas, nusprendėme nieko nelaukus kreiptis į  Seimo narį Mindaugą Bastį, ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.“
Tik tarybai patvirtinus šių metų rajono biudžetą, paaiškės, kokia dalis pinigų teks kelių tvarkymui seniūnijose. Prognozuojama, jog jų nebus daugiau nei pernai. Be to, žadama seniūnams perleisti teisę nuspręsti, kuriuos kelius tvarkyti pirmiau.  
 
Seniūnų susirinkime dalyvavusi laikinoji rajono savivaldybės Ūkio skyriaus vedėja I. Rudzkienė kalbėjo, kad svarstant, kuriuos kelius tvarkyti, bus pasikliaujama tik seniūno sprendimu. Į gyventojų klausimus, kodėl nesutvarkytas vienas ir kitas kelias, skyriaus specialistai neatsakinės. „Tai yra seniūnų funkcija. Mes galėsime tik padėti parengti programą“, - tvirtino I. Rudzkienė.

Savivaldybės administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis pridūrė, kad seniūnijoms bus išdalintos lėšos pagal gyventojų skaičių ir kelių ilgį, o seniūnai patys spręs, kur jas realizuoti. „Jokių kompromisų, kad prašė tą ar aną kelią sutvarkyti, nebus“, - tvirtino direktorius.

„Draugo“ inf.
Vasario 4 dieną  Kaune vyko Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje informacinis seminaras. Jo metu buvo pristatomos biuro administruojamos Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumo programos, skirtos meno ir kultūros srities darbuotojams, valstybės tarnautojams, nevyriausybinėms organizacijoms bei verslo ir pramonės atstovams. Seminare dalyvavo ir keletas mūsų rajono bendruomenių pirmininkų, panorusių sužinoti galimybes ir būdus, kaip  pasinaudoti rėmimo lėšomis.
 
Plokščių bendruomenės centro pirmininkė Odeta Urbaitienė, Panovių bendruomenės centro pirmininkas Bernardinas Vainius, Baltrušių bendruomenės centro pirmininkas Jonas Būtautas ir Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos sekretorė Onutė Rakauskienė informaciniame seminare susipažino su penkiomis mobilumo programomis bei galimybėmis jose dalyvauti, supaprastintas paraiškas pateikiant elektroniniu paštu.
Ketvirtadienį rajono taryba patvirtino aukštybinių statinių (inžinerinių statinių – vėjo elektrinių ir jų grupių bei elektroninio ryšio perdavimo bokštų, stiebų) išdėstymo Šakių rajono savivaldybės teritorijos specialųjį planą. Tai reiškia, kad atsiveria durys UAB „Žvirgždaičių energija“ statyti galingą atsinaujinančios energetikos jėgainių parką.
 
L. Stonkuvienės agroserviso įmonės 50 proc. akcijų valdoma UAB „Žvirgždaičių energija“ rajone užsimojo pastatyti net 27 vėjo jėgaines, kurių vienos nominali galia nuo 2 MW iki 3,6 MW. Taip rajone būtų pastatyta 60 MW suminės galios vėjo jėgainių parkas. Į vėjo jėgainių statybą planuojama investuoti daugiau nei du šimtus milijonų litų.

Tokius planus užsimojusi įgyvendinti UAB „Žvirgždaičių energija“ susidūrė su rajono valdžios abejingumu. Jie tikino, kad Šakių rajono savivaldybė neigiamai žiūri į atsinaujinančių išteklių plėtrą bei Lietuvos energetinės nepriklausomybės nuo iškastinio kuro užtikrinimą.

Mat vėjo jėgainių statytojai metus laiko nesulaukė, kol bus patvirtintas specialusis planas, kuris leistų pradėti vykdyti realius darbus. Po kreipimosi, praėjus dviem mėnesiams, rajono taryba patvirtino Aukštybinių statinių (inžinerinių statinių – vėjo elektrinių ir jų grupių bei elektroninio ryšio perdavimo bokštų, stiebų) išdėstymo rajono savivaldybės teritorijoje specialųjį planą.

„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos