baneris leidinys

reprezentacijaGiedrė PLEČKAITYTĖ
 
Iš Šakių rajono savivaldybės biudžeto reprezentacijai kasmet skiriama apie 50 tūkst. litų. Pasiteiravus, kaip ši pinigų suma panaudojama ir ar jos pakanka metams rajono reprezentacijai, kalbintos savivaldybės atstovės tikino nesuprantančios tokių klausimų. Pasirodo, savivaldybės biudžeto mastu reprezentacinės lėšos nėra labai reikšmingos, todėl jų kontroliuoti neskubama.
 
Nuotr. Kasmet iš savivaldybės biudžeto rajono reprezentacijai skiriama apie 50 tūkst. litų. Dažniausiai šiomis lėšomis disponuoja aukščiausi savivaldybės valdžios atstovai. Nuotraukoje - vicemerė R. Rauktienė ir administracijos direktorius J. Puodžiukaitis.   
 
Susirūpino reprezentacinėmis lėšomis
 
Artėjančios biudžeto dalybos bene jautriausiai paliečia rajono seniūnijas, kurios metai iš metų turi išgyventi kur kas skurdesnėmis sąnaudomis nei daugelis biudžetinių įstaigų. O lėšų reikia ir ūkiniams reikalams, ir problemoms išspręsti bei šventėms rengti. Ne viename seniūnų susirinkime Lukšių seniūnas kėlė klausimą apie galimybę visuomeniškiau panaudoti savivaldybės reprezentacines lėšas. Pasak seniūno, pavyzdžiui, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimo šventė daugelį metų rengiama iš privačių ir iš rėmėjų surinktų lėšų. „Nejaugi mes, seniūnai, tiek politiškai nustumti nuo šios šventės, kad tam neskiriama reprezentacinių lėšų. Kodėl formuojant savivaldybės biudžetą seniūnijoms nėra išskiriama lėšų reprezentacijai? Nejaugi rajone tik du trys asmenys gali disponuoti reprezentacinėmis lėšomis?“, - seniūnų susirinkime klausė V. Cikana.
supynesAsta GVILDIENĖ
 
Sausio 31dienos rajono tarybos posėdyje buvo paviešinta graži iniciatyva. Gerai visiems žinomi šakiečiai verslininkai -brolis ir sesuo Algirdas ir Živilė Unguvaičiai savo asmeninėmis lėšomis J.Lingio parke nori įkurti vaikų žaidimų aikštelę ir lauko treniruoklių aikštyną. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė tokiai vizijai, o laikinai mero pareigas einanti Rima Rauktienė pažadėjo suteikti visą reikiamą administracinę pagalbą.
 
Nuotr. Jau atgyvenusių parko sūpynių vietoje verslininkų A. ir Ž. Unguvaičių asmeninėmis lėšomis bus įrengta nauja vaikų žaidimų aikštelė.
 
Užsiima labdaringa veikla
 
Ne tik mūsų rajone ar visoje šalyje, bet ir tarptautinėje erdvėje jaunieji verslininkai gerai žinomi kaip UAB „Jumsoft“ ir UAB „Graphic node“ įkūrėjai bei puoselėtojai. Abi šios bendrovės registruotos Šakių rajone. Ne kartą laikraštyje garsinome gražią „Graphic node“ iniciatyvą – savo įmonėje įdarbinti kuo daugiau jaunų savo krašto žmonių. Kadangi abiejų bendrovių veikla tarptautinėje informacinių technologijų rinkoje pelninga, kasmet vyksta tiek pačių įmonių, tiek verslininkų veiklos plėtra. Tai sudaro sąlygas kaupti ne tik sau, bet ir duoti kitiems: kurti socialinę rajono gerovę, steigiant naujas darbo vietas, pritraukiant į provinciją naujas verslo formas, mažinti socialinę atskirtį, visame pasaulyje garsinti  mūsų rajoną, savanoriškai užsiimti labdaringa veikla. Tam ir buvo 2012 metų kovo 30 dieną sukurta nepelno siekianti viešoji įstaiga „Mano skveras“, apie kurios gerus darbus ir pagalbą labiausiai jos laukiantiems rajono gyventojams jau ne kartą rašėme savo laikraštyje.
drazdauskiene2Gintarė MARTINAITIENĖ
 
Rajono taryba, atsižvelgdama į Šakių kultūros centro direktorės Irenos Drazdauskienės prašymą nutraukti darbo sutartį, pritarė šiam sprendimui, nors daugybę diskusijų sukėlė išmokos dydis ir faktas, kad, išeidama savo noru, direktorė tikisi gauti kompensaciją. Ne pirmą kartą prabylama apie tai, kad tokais atvejais turėtų būti nustatytos lėšų „lubos“ ir tvarka, kurios savivaldybė neturi.
 
Nuotr. Diskusijų sukėlė ne pats I. Drazdauskienės atleidimo faktas, bet tai, kelių mėnesių kompensaciją išmokėti savo noru iš pareigų pasitraukiančiai direktorei.
 
Nuo sausio 31 dienos su I. Drazdauskiene nutraukta darbo sutartis, išmokant jai trijų mėnesių tarnybinio atlyginimo dydžio kompensaciją ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Laikinai direktoriaus pareigas Šakių kultūros centre eis kultūrinės veiklos organizatorius Mindaugas Kriaučiūnas. Jam už papildomą darbą, tarybos sprendimu, bus mokama 40 proc. tarnybinio atlyginimo dydžio priemoka. Artimiausiu metu bus skelbiamas konkursas šioms pareigoms užimti.
girenu bendruomeneSausio 31 dieną Raseiniuose vyko baigiamasis konkurso „Eismo saugumas bendruomenėse 2012“ renginys, kurį jau trečius metus iš eilės rengia Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos  kartu su Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Baigiamojoje šventėje dalyvavo ir Girėnų bendruomenės centro projekto „Saugus eismas Zanavykams“, konkurse laimėjusio prizinę trečiąją vietą, vadovė Rima Vasaitienė.
 
Nuotr. Padėką R.Vasaitienei įteikė Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius Skirmantas Skrinskas.
 
Džiugu, kad nemažai konkurse dalyvavusių bendruomenių (net 22) saugaus eismo renginius organizavo nebe pirmus metus. Toks tęstinis bendruomenių projektų pobūdis byloja apie bendruomeniečių siekį sistemingai ir nuosekliai spręsti jiems rūpimas saugaus eismo problemas.
aleknonis2Gruodžio pabaigoje lekėtiškis Antanas Aleknonis kreipėsi į Ūkio komiteto narius, prašydamas nustatyti, jo įsitikinimu, tikro kelio vietą ir peržiūrėti vietinės reikšmės kelių schemą. Ūkio komiteto pirmininkas Henrikas Zaremba, išanalizavęs situaciją, pateikė atsakymą.
 
Nuotr. Ūkio komitetas, išnagrinėjęs A. Aleknonio kreipimąsi, nerado jokių pažeidimų. Jeigu lekėtiškis nesutinka su išvada, jam rekomenduojama kreiptis į teismą.
 
A. Aleknonis aiškino, kad iš jo neteisėtai paimta 0.04 ha žemės, už kurią jis esą moka mokesčius ir per jo sklypą neteisėtai suformuotas kelias. Jau tuomet, verdant aštrioms diskusijoms, komiteto pirmininkas aiškino, kad problemos komitetas neišspręs, nes tai ne jo kompetencija. Visgi H. Zaremba įpareigojo Nacionalinės žemėtvarkos tarnybos Šakių skyriaus vedėją Algirdą Vaičiūną pateikti A. Aleknonio sklypo schemą, paaiškinti, ar kelias įeina į sklypo ribas, surinkti informaciją apie mokamą žemę.
mikelionis bielskieneGintarė MARTINAITIENĖ
 
„Ištraukite tą veikėją į viešumą ir pasidomėkite jo pareigomis ir algomis“, - rekomendavo į redakciją paskambinęs žmogus. Tiesa, buvo ne tik skambinančių, bet ir tiesiogiai klausiančių, kaip čia yra su tarybos nariu Dariumi Mikelioniu. Ar jis tikrai laikinai eina ir vicemero pareigas? Kodėl jis taip dažnai matomas viešumoje? Ar „lakstydamas po rajoną ir valdžią“ spėja atlikti savo tiesioginį darbą Socialinių paslaugų centre? Galų gale, už kiek darbų ir pareigų jis gauna atlygį?
 
Nuotr. V. Bielskienė patikino, kad D. Mikelionis dažnai nebūna darbe ir dėl to nespėja atlikti savo tiesioginių pareigų, nors gauna ne tik algą, bet ir priedus. Pats D. Mikelionis - vienas iš pareiškimą pasirašiusiųjų administracijos darbuotojų, dėl ko šiuo metu Socialinių paslaugų centre atliekamas tyrimas.

Kalbos kelia juoką
 
Pasirodo, kalbos, gandai ar nuogirdos, jog D. Mikelionis šiuo metu laikinai eina vicemero pareigas, įsisiūbavusios gana plačiai.
rinkevicius2Giedrė PLEČKAITYTĖ
 
Politikas Edmundas Rinkevičius ketvirtadienį tarybos svarstytą Gelgaudiškio miesto teritorijos bendrąjį planą pavadino ydingu, nuviliančiu gelgaudiškiečių lūkesčius ir prieštaraujančiu Šakių rajono bendrajam planui. Tuo pačiu buvo suabejota, ar primygtinis noras įkurti uostą Gelgaudiškyje, nėra tik politiko asmeninių interesų siekis.
 
Nuotr. Taryboje E. Rinkevičius kėlė klausimą, kodėl Gelgaudiškio miesto plane nenumatytas stacionarus upės uostas, kuris būtų vienintelis kairiajame Nemuno krante.
 
Susipainiojo planuose?
 
Ketvirtadienį taryboje bene didžiausių diskusijų sukėlė Gelgaudiškio miesto teritorijos bendrojo plano tvirtinimas. Svarstant šį klausimą, gelgaudiškietis E. Rinkevičius atkreipė dėmesį, kad žemesnės kategorijos – Gelgaudiškio miesto teritorijos bendrasis planas neatitinka aukštesnės kategorijos – Šakių rajono detaliojo bendrojo plano. „Gruodžio mėnesį tvirtinome rajono strateginį planą. Įrašėme, kad Gelgaudiškio mieste turi atsirasti stacionarus upės uostas. Tvirtinant miesto bendrąjį planą, numatyta mobili prieplauka. Uostas negali būti mobilus, - pastebėjo E. Rinkevičius, teiraudamasis į kieno nuomonę atsižvelgiant buvo pakeistas planas. - Šakių rajono teritorinis planas yra aukštesnės kategorijos dokumentas, kuriame juodu ant balto įrašyta, kad Gelgaudiškyje, rengiant bendrąjį miesto planą, turi būti numatyta galimybė įrengti stacionarų laivų uostą. Žemesnės kategorijos – Gelgaudiškio miesto plane numatyta, kad ten turi būti įrengta mobili prieplauka. Kam to reikia?“.
puodziukaitis2Gintarė MARTINAITIENĖ
 
Nuo šiol administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimas bus kur kas griežtesnis. Tam pritarė ir rajono taryba, nors pats administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis šį sprendimą vertina blogai, tuo pačiu pripažįsta, kad dirbti bus paprasčiau.
 
Nuotr. J. Puodžiukaitis griežtesnę rezervo naudojimo tvarką vertina blogai, nes yra įsitikinęs, kad dėl to kentės rajono įstaigos. Tokios nuomonės ne visi.
 
Nebus „kitoms reikmėms“
 
Dar praėjusių metų birželio mėnesį Seimas patikslino nuostatą, jog administracijos direktoriaus rezervo lėšos galės būti naudojamos tik ekstremalioms situacijoms likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti savivaldybių tarybų nustatyta tvarka. Iš įstatymo buvo išbraukta nuostata, kad rezervo lėšos gali būti naudojamos „kitoms reikmėms“ tikintis, kad bus užkirstas kelias pinigų švaistymui ar netinkamam, netikslingam jų naudojimui. Minėtos įstatymo nuostatos įsigaliojo nuo šių metų sausio mėnesio, tad rajono taryba teigiamą sprendimą tiesiog turėjo priimti - tai ir padarė.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos