baneris leidinys

vvg_posedisAsta GVILDIENĖ

Praėjusį pirmadienį savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko Šakių krašto vietos veiklos grupės vadybos posėdis, kuriame dalyvavo rajono bendruomenių centrų pirmininkai, dar norintys suspėti į nuvažiuojantį Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų traukinį.

Nuotr. Bendruomenių centrų pirmininkai išsakė savo norus ir aptarė jų įgyvendinimo galimybes su VVG pirmininku A.Damijonaičiu bei projektų vadove Jurgita Makūnaite.

Pasak Šakių krašto VVG pirmininko Algimanto Damijonaičio, per pirmuosius du kvietimus pateikti bendruomenių projektai išnaudojo daugiau kaip pusę įgyvendinimui skirtų Europos Sąjungos lėšų, todėl likusia maždaug 3 mln. 494 tūkst. litų suma nebus galimybės finansuoti visų pageidavimų.

Šio posėdžio tikslas – sužinoti, kiek bendruomenių nori dalyvauti trečiajame kvietime ir nustatyti, kiek šiems projektams būtų galima skirti pinigų. „Visada laimi pirmieji, - konstatavo faktą VVG pirmininkas. – Paskutinieji vis gi turės apriboti savo norus, nes visus juos išpildyti nėra galimybių.“

A.Damijonaitis teigė, kad, jei valdybos nariai nebūtų nusprendę sumažinti maksimalios projektų finansavimų sumos nuo 695 iki 450 tūkst. litų, tai rajono kaimo bendruomenės nebūtų įgyvendinusios nei pusės numatytų projektų. „Dabar matome, kad nustatytą maksimalią sumą galbūt reikėjo dar daugiau sumažinti ir paskutiniesiems pareiškų teikėjams palikti didesnes projektų įgyvendinimo galimybes“, - garsiai mąstė VVG pirmininkas.
sankryza2Gintarė MARTINAITIENĖ

Tam, kad sankryžų įrenginėjimo darbai Šakiuose ir Griškabūdyje būtų baigti laiku, iki spalio 1 dienos „Klaipėdos keliai“ turėjo pasivyti darbų grafikus. Nors buvo didinami darbų tempai, faktiškai niekas netiki, kad darbus apskritai baigs juos pradėjusi įmonė. Ne kartą kalbėta ir apie sutarties nutraukimą bei naujo konkurso skelbimą. Deja, kol kas to daryti dar negalima, bet daugelis situaciją apibūdina kaip labai blogą ir beprecedentę.

Nuotr. Darbų grafikų, kaip buvo planuota, „Klaipėdos keliai“ laiku nepasivijo. Nespėja jie ir dabar. Vis garsiau kalbama, kad gali tekti skelbti naują konkursą ir darbus turės baigti kitas rangovas.

Sutarties terminas, kai rangovas UAB „Klaipėdos keliai“ turėtų baigti visus darbus, numatyta lapkričio 14 dieną, tačiau kol kas darbų pabaigos dar nematyti. Jų sparta nepatenkintas ir užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija. „Marijampolės regiono keliai“, paprašyti pakomentuoti situaciją, tik dūsauja ir su siaubu laukia artėjančios žiemos.

Stengsis, kiek galės

Kai darbus atliekančios UAB „Klaipėdos keliai“ gamybos direktorių Marių Žalnieraitį kalbinome rugsėjo pradžioje, jis situacijos nedramatizavo ir teigė, jog tai, kas numatyta, bus baigta laiku. Atrodo, kad pažadai ir liko pažadais, nors ir buvo didinami darbų tempai. Tiesa, ir dabar bendrovės gamybos direktorius sako, kad įmonė stengsis, kiek galės. „Sakyti, kad užbaigsime laiku, galbūt negalėčiau. Bandysime pratęsti terminą, nes tokia galimybė yra. Manau, rinksimės į pasitarimą ir derinsime, nors ir dabar su Kelių direkcija yra aptarinėjami įvairiausi variantai, kurių taip pat plačiau komentuoti nenorėčiau“, - teigė M. Žalnieraitis.
jokubaitieneGintarė MARTINAITIENĖ

Praėjusį ketvirtadienį posėdžiavo Neįgaliųjų reikalų koordinacinė taryba. Posėdžio metu buvo išrinkta nauja tarybos pirmininkė, kuri nėra tarybos narė, nors pagal nuostatus tarybai gali vadovauti tik jos sudėtyje esantis žmogus. Susitikimo metu aptarti kiti einamieji klausimai.

Nuotr. J. Jokūbaitienė buvo išrinkta naująja koordinacinės tarybos pirmininke, tačiau pagal galiojančius nuostatus taip būti negalėtų.

Neįgaliųjų reikalų koordinacinė taryba rajone buvo įkurta 2005 metais ir iki šiol yra laikoma pavyzdžiu daugeliui rajonų. Nuo pat įkūrimo jai vadovavo Marija Mačaitienė, kuri dėl silpnos sveikatos ne kartą bandė pasitraukti iš užimamų pareigų. Praėjusį ketvirtadienį vykusiame posėdyje ji net nedalyvavo. Vienbalsiai naująja koordinacinės tarybos pirmininke buvo išrinkta Janina Jokūbaitienė. Ji yra aktyvi Žmonių su negalia sąjungos tarybos narė, nuo pat sąjungos įkūrimo dirbo kartu su M. Mačaitiene. Dažnai J. Jokūbaitienė buvo ir tebėra vadinama ir tuometinės, ir dabartinės sąjungos pirmininkės pavaduotoja, tad neįgaliųjų socialinės problemos jai nesvetimos ir su tuo susijęs darbas gerai žinomas. Jos kandidatūrai pritarė rajono meras Juozas Bertašius, ją, kiek žinoma, palaiko ir tarybos įkūrėja. Be to, M. Mačaitienė anksčiau yra minėjusi, kad jeigu tik reikės, ji visuomet bus pasirengusi padėti, patarti. Svarbu tai, kad pagal galiojančius nuostatus koordinacinei tarybai negali vadovauti žmogus, kuris nėra tarybos narys, o J. Jokūbaitienė nėra. Koordinacinės tarybos sudėtį tvirtina rajono savivaldybės taryba, tad naujosios pirmininkės įtraukimas į koordinacinės tarybos sudėtį bus sprendžiamas artimiausiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje. Tad kol kas, nors vadovė ir išrinkta, bet oficialiai taryba lyg ir be vadovo. Tačiau šių pareigų niekas nenori, tad tikriausiai nesigilindami, kas gali būti išrinktas, o kas ne, nubalsavo, kad tik nereikėtų atsakomybės prisiimti kažkam kitam. Ankstesniajame posėdyje neoficialiai, beveik išeidinėjant iš salės, buvo „išrinkta“ Žmonių su negalia sąjungos pirmininkė Stasė Vasaitienė, tačiau ji iš karto pabrėžė, kad šių pareigų neis. Iš viso koordinacinei tarybai pagal patvirtintą tvarką priklauso aštuoni nevyriausybinių organizacijų vadovai.
carlGintarė MARTINAITIENĖ

„Norim jus išlaisvinti iš šio kalėjimo, nuplėši grotas nuo langų ir durų ir padėti jums ir, svarbiausia, vaikams, pradėti naują gyvenimą. Taip tęstis toliau negali“, - konstatavo VšĮ „Solidarity“ generalinis direktorius, vokietis, rajono garbės pilietis G. J. Karlas, pirmą kartą apsilankęs Sintautų seniūnijoje gyvenančios Jūratės Mozūraitienės šeimoje.

Nuotr. G. J. Karlas pas J. Mozūraitienę (antra iš dešinės), kuri augina dvi dvynukų poras ir aštuoniolikmetę dukterį, lankėsi pirmą kartą. Vienareikšmiškai nuspręsta, jog šiai moteriai reikia padėti kuo greičiau.

Praėjusį penktadienį rajone viešėjęs VšĮ „Solidarity“ generalinis direktorius, geradaris G. J. Karlas, iš viso aplankė tris rajono šeimas. Sintautų seniūnijoje gyvenančioje  Jūratės Mozūraitienės šeimoje, kurioje auga dvi dvynukų poros ir aštuoniolikmetė dukra, vizitas buvo pirmasis, tačiau vienareikšmiškai nuspręsta, kad šeimai ne tik reikia padėti, bet tai padaryti reikia kuo greičiau.
luksiu_baznyciaGiedrė PLEČKAITYTĖ

Pasižvalgykime po mūsų krašto bažnyčias. Gera žinia tikintiesiems - jau kitąmet rajone duris plačiai atvers nauji maldos namai.

Nuotr. Prasidėjo Lukšių Šv. Juozapo bažnyčios bokštų atnaujinimo darbai.

Nušvis pavasarį

Pasižvalgyti po rajono šventoves paskatino Lukšių bažnyčia, joje prasidėję remonto darbai. Kaip tik šiomis dienomis prie Lukšių parapijos Šv. Juozapo bažnyčios bokštų iškilo mediniai pastoliai. Vietos klebonas Vytautas Juozas Insoda kalbėjo, jog dar šiemet aplink bažnyčią buvo sutvarkyta melioracija, tad dabar imtasi bažnyčios bokštų atnaujinimo. „Mūsų seniūnas yra pasakęs, jeigu savo pastangų, pinigų neįdėsi, tai tokių gražių vietų, kaip dabar yra miestelyje, nebus. Klebonas taip pat nenori atsilikti nuo bendros miestelio idėjos. Miestelio bažnyčia yra viena gražiausių ir meniškiausių Zanavykijoje. Daug žmonių pravažiuoja, iš toli bokštas matosi, todėl reikia ją prižiūrėti“, - teigė V. J. Insoda. Šiuo metu vyksta paruošiamieji darbai. „Aiškinamasi, kodėl juoduoja bokštai. Yra tokių statybinių smulkmenų, kurių nežinant atsitinka taip, kad bokštai juoduoja. Tiesiog kerpės auga“,- sakė Lukšių parapijos klebonas, pridurdamas, jog darbai atliekami pačių parapijiečių iniciatyva. Bažnyčios bokštas naujai nušvis tik kitų metų pavasarį.
darbo_birzRugsėjo mėnesį Marijampolės teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje užregistruoti 1096 nauji bedarbiai, iš jų 180 Šakių savivaldybėje. Palyginus su rugpjūčio mėnesiu, nedarbas Šakių rajono savivaldybėje sumažėjo 13,5 proc., lyginant su pernai metų rugsėjo mėnesiu – sumažėjo 4,3 proc.

Spalio 1 dieną Marijampolės teritorinėje darbo biržoje buvo registruota 11 tūkst. 5 bedarbiai. Mažiausiai bedarbių rugsėjo mėnesio pabaigoje registruota Šakių darbo biržos skyriuje – 2 tūkst. 150, daugiausiai Marijampolės skyriuje – 5 tūkst. 792.

Darbo biržos Šakių skyriuje per mėnesį įregistruotos 108 laisvos darbo vietos, iš jų 78 terminuotam darbui. Palyginus su rugpjūčiu, laisvų darbo vietų padaugėjo 56,5 proc., o lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 31,6 proc. Šakių savivaldybės bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų rugsėjo mėnesio pabaigoje sudarė 10,3 proc.

Marijampolės teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje per mėnesį įdarbinti 753 asmenys, iš jų Šakių savivaldybėje – 132. Rugsėjo mėnesį 33 bedarbiai pradėjo veiklą pagal verslo liudijimus – tai du kartus mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
lebedzinskieneNors Vaiko teisių apsaugos skyriaus nuolatinė vedėja turėtų paaiškėti tik metų pabaigoje, savivaldybės internetinėje svetainėje laikinoji traktuojama kaip nuolatinė. Kodėl taip yra ir ar gali taip būti?

Anksčiau Vaiko teisių apsaugos skyriuje dirbusi Bronė Valaitienė iš užimamų pareigų buvo atleista birželio 17 dieną. Laikinai vedėjos pareigas eiti buvo paskirta vyriausioji skyriaus specialistė Aldona Varvarinienė, kurią vėliau pakeitė iš atostogų grįžusi Rūta Lebedžinskienė. Būtent ji iki šiol yra laikinai vedėjos pareigas einanti specialistė. Jau anksčiau ne kartą buvo kalbama apie tai, kad būtent R. Lebedžinskienė vedėja bus ir tuomet, kai baigsis pereinamasis laikotarpis. Nors šis laikotarpis nesibaigė, savivaldybės internetinėje svetainėje įvardijama, kad ir dabar R. Lebedžinskienė yra šio skyriaus vedėja. Tačiau ar įstatymiškai viešojoje erdvėje taip traktuoti galima? Iš tikrųjų, kaip reikalauja įstatymai ir elementarus etiketas, bent jau turėtų būti parašyta l.e. laikinai einanti  (– red.) vedėjos pareigas. Administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis teigė, kad iki naujųjų metų R. Lebedžinskienė yra laikinai vedėjos pareigas einanti specialistė. Vėliau, pasak jo, komisija žiūrės, ar ji tinkama ir toliau likti šiose pareigose. Nors prieš kurį laiką tuo pačiu klausimu kalbintas administracijos direktoriaus pavaduotojas Algimantas Damijonaitis prasitarė, kad dėl jos kandidatūros yra apsispręsta seniai, o dėl teisinio įforminimo jis nieko pasakyti negalėjo, nors svarstė, kad viešai ši informacija lyg ir neturėtų būti skelbiama. Tuo tarpu J. Puodžiukaitis, išgirdęs apie informaciją savivaldybės svetainėje, paaiškino, kad taip traktuoti galima, nes jo įsakyme yra parašyta, kad ji laikinai perkeliama į vedėjos pareigas. „Tad taip būti gali, nes ji perkelta į tas pareigas“, - patikino administracijos direktorius. Kyla klausimas, ar įstatymiškai galima iškart paskirti į vedėjos pareigas? Kaip rodo savivaldybės praktika, konkursų skelbti dažniausiai net nereikia, nes tinkami kandidatai būna parenkami ir be jų. Tikriausiai nėra nieko geriau, kaip patikimi ir seniai dirbantys žmonės. Tad kaip toje patarlėje, nėra nieko ilgaamžiškesnio, kaip laikina...

„Draugo“ inf.
taryba5Gintarė MARTINAITIENĖ

Ar didelį turtą valdo rajono taryboje dirbantys politikai? Pagal pateiktas gyventojų turto deklaracijas pažiūrėsime, ar tarybos nariai, lyginant su ankstesniais metais, praturtėjo, ar jų pajamos sumažėjo. Be to, kokį turtą deklaravo naujai į tarybą išrinkti politikai? Nors šios kadencijos taryboje dirba 13 politikų naujokų, tačiau milijonierių skaičius joje išliko toks pat. Trijų iš 25 tarybos narių turtas vertinamas milijonais, o neturtingiausio tarybos nario turto vertė tesiekia vos kelis tūkstančius litų.

Nuotr. Iš 25 tarybos narių trijų turtas vertinamas milijonais. Tarp naujai taryboje dirbančių politikų yra ir tokių, kurie turto deklaravo vos už kelis tūkstančius litų. 
 
Spalio 1 dieną specialiame „Valstybės žinių“ priede, vadovaujantis Gyventojų turto deklaravimo įstatymu, yra skelbiami 2010-12-31deklaracijų duomenys apie aukščiausių valstybės vadovų, Seimo ir Europos parlamento narių, teisėjų, prokurorų, vyriausybės įstaigų darbuotojų bei jų sutuoktinių gautas pajamas ir turėtą turtą. Mes pažvelgsime į rajono savivaldybės tarybos narių valdomą turtą. Šios kadencijos taryboje, po vasario 27 dieną vykusių rinkimų, dirba 13 politikos naujokų. Nors jų deklaracijų minėtame priede nėra, pažiūrėsime, kokias pajamų ir turto deklaracijas jie pateikė Vyriausiajai rinkimų komisijai.
Turtingiausias pozicijų neužleidžia

Kaip ir ankstesnės, taip ir šios kadencijos taryboje turtingiausi rajone Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos nariai. Galbūt todėl, kad jų veikla daugiausiai susijusi su žemės ūkiu, galbūt todėl, kad net 14 mandatų taryboje turi būtent ši partija.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos