baneris leidinys

Nuo vasario 1 d. VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šakių vaikų dienos centras pasirašė sutartį su savivaldybės administracija dėl darbuotojų, dirbančių su rizikos grupės šeimomis, koordinavimo paslaugų teikimo. Tiek Socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūtė, tiek Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Rūta Lebedžinskienė sako, kad tai buvo sena jų siekiamybė.

Nors daugelyje šalies rajonų yra įprasta, kad socialines paslaugas bei priežiūrą teikiantys specialistai priklauso socialinių paslaugų centrams, mūsų rajone socialiniai darbuotojai išmėtyti po seniūnijas. Situacija gana iškreipta, nes netgi pagal įvairius aprašus, ką patikino ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja, šie darbuotojai turi turėti vieną įstaigą, galimybę su vadovybe aptarti darbus, problemas, keistis patirtimi ir pan. Atrodo, dabar tokia galimybė bus, mat šias paslaugas koordinuos konkursą laimėjęs „Gelbėkit vaikus“ Šakių vaikų dienos centras, vadovaujamas Jūratės Arštikaitienės.
Marijampolės teritorinės darbo biržos duomenimis, vasario 1 d. Šakių skyriuje bedarbiai nuo darbingo amžiaus gyventojų sudarė 8,4 proc. Toks pat nedarbo lygis rajone buvo ir gruodį.

Sausio mėnesį Šakių skyriuje registruoti 232 bedarbiai – 45 daugiau nei gruodį. Mėnesio pabaigoje rajone buvo 1488 darbo ieškantys asmenys (690 moterų ir 798 vyrai).

Darbdaviai pirmąjį metų mėnesį registravo 132 laisvas darbo vietas, iš kurių neterminuotam darbui skirtos 105, terminuotam – 27. Įdarbinta 120 bedarbių. Neterminuotam laikotarpiui darbą gavo 94 žmonės, pagal terminuotas sutartis įdarbinti 26 asmenys.
ntakd
Nuotr. Ankstyvosios intervencijos programą pristatė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Simona Bieliūnė (kairėje) ir Renata Šarkanė.


Asta GVILDIENĖ

Vasario 8 d. rajono savivaldybės salėje gausus būrys rajono švietimo įstaigų vadovų, Šakių visuomenės sveikatos biuro, savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vadovai bei kiti specialistai susitiko su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vyriausiomis specialistėmis Simona Bieliūne ir Renata Šarkane. Jos pristatė Ankstyvosios intervencijos programą.
Vasario 9 d. Darbo partijos taryba susirinko į posėdį, skirtą artėjančio suvažiavimo organizaciniams klausimams aptarti.

Kaip pasakojo partijos Šakių skyriaus l.e.p. pirmininkė Dinara Gudaitienė, diskusijos metu tarybos nariai nusprendė, kad Darbo partijos pirmininko rinkimams tinkamai pasiruošti prireiks daugiau laiko ir nubalsavo už vėlesnę suvažiavimo datą. Darbo partijos pirmininko rinkimai perkeliami į balandžio 15 d.
demografija
Nuotr. Prognostiniame Lietuvos gyventojų kaitos 2017–2021 m. tyrime prognozuojama, kad Lietuvos gyventojų per penkerius metus sumažės 5,4 proc., Šakių rajone – 10,69 proc., o jaunimo ir vaikų – dvigubai daugiau.


Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros docentas Rolandas Tučas, atlikęs prognostinį Lietuvos gyventojų kaitos 2017–2021 m. tyrimą konstatavo, jog artimiausius 5-erius metus susitrauksime dar stipriau, neišgelbės situacijos ir Vilnius, kuriam taip pat prognozuojama pesimistinė ateitis.
Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Asta Cikanienė seniūnus informavo, kad iki vasario 19 d. patikslintų, kuriose vietose seniūnijose planuojamos įrengti žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles.

Seniūnų pasitarime, vykusiame vasario 6 d., Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė A. Cikanienė prašė seniūnų pateikti Ūkio skyriui informaciją apie seniūnijų teritorijose esančius bendro naudojimo konteinerius, kuriuos reikia nuimti. Specialistė dar kartą priminė kai kuriems seniūnams patikslinti informaciją apie avarinius medžius, kuriuos reikia šalinti iš seniūnijų kapinių teritorijų, taip pat pateikti informaciją apie norimus įsigyti želdinius.
potvynis
Nuotr. Vasario pradžioje Mozūriškių kaime tyvuliavo ežeriukas ne tik ūkininko laukuose, bet jau sėmė elektros pastotės pamatus bei angarą.

Lina POŠKEVIČIŪTĖ

Vasario pradžia priminė ne žiemos mėnesio, greičiau pavasario pradžią, nes ypač gausiai palijo. Prie kelio Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas, Mozūriškių kaime (Kidulių sen.), susikaupęs vanduo užtvindė vieno rajono žemdirbio laukus, Valenčiūnų aeroklubui priklausantį angarą ir net apsėmė elektros pastotės pamatus.
valatkaityte
Nuotr. Socialinė darbuotoja Brigita Valatkaitytė ne pirmą kartą akcentuoja, kad mokymų nereikia bijoti, nes jie skirti padėti, padrąsinti, o ir pats žmogus turi progą apsispręsti, ar jis tikrai nori tapti globėju.  


Praėjusį trečiadienį Šakių viešojoje bibliotekoje savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Ilonos Šeflerienės iniciatyva suorganizuotas dar vienas renginys „Tapk pasaka prieš miegą“, kuriuo siekiama atkreipti dėmesį į globą bei paskatinti žmones globoti vaikus.

Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos