baneris leidinys

mokyklinis suolas
Asta Saulė ŠULSKYTĖ

Praėjusį penktadienį vykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstyta daug švietimo klausimų, susijusių su kai kurių darželių darbo laiko pasikeitimu, mokyklų nuostatų tvirtinimu ar klasių komplektacija, esant mažesniam mokinių skaičiui nei numatyta Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse. Tampa aišku, kad rajono mokyklų tinklo pertvarka – jau ne už kalnų.

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse nurodyta, jog minimalus mokinių skaičius klasėje yra aštuoni mokiniai. Tarybos nariams patvirtinus mažesnį mokinių skaičių klasėse, savivaldybė iš savo biudžeto privalės skirti papildomų lėšų tiek, kiek jų trūks klasės išlaikymui.

Rajono savivaldybės taryba išimties tvarka leido Žvirgždaičių progimnazijoje šiais mokslo metais komplektuoti jungtines 1–3 (7 mokiniai) ir 2–4 klases (7 mokiniai) bei 6 (3 mokiniai) ir 8 (2 mokiniai) klases, 5–8 klasėse numatant dalinį klasių jungimą; Kriūkų mokykloje-daugiafunkciame centre – 2 klasę (7 mokiniai); Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre – 10 klasę (6 mokiniai); Plokščių mokykloje-daugiafunkciame centre – 1 klasę (6 mokiniai), 3 klasę (7 mokiniai), 4 klasę (6 mokiniai), 7 klasę (7 mokiniai) ir 10 klasę (6 mokiniai); Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyriuje – jungtines 1–3 (6 mokiniai) ir 2–4 (7 mokiniai) klases; Kidulių pagrindinėje mokykloje – 5 klasę (4 mokiniai), 7 klasę (7 mokiniai), 5–7 klasėse numatant dalinį klasių jungimą; Slavikų pagrindinėje mokykloje – 7 klasę (6 mokiniai).

Finansų ir rajono plėtros komitete vicemeras Bernardinas Petras Vainius neslėpė, kad, susipažinus su mokinių skaičiumi rajono mokyklose, vaizdelis atrodo nekoks, todėl mokyklų tinklo pertvarka įvyks anksčiau nei buvo planuota vien dėl sunkiai išlaikomų švietimo įstaigų.

Pasidomėjus, ar rajono savivaldybės Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius, vadovaujamas Elvydo Pauliukėno, buvo susitikęs su mokyklų direktoriais, ar sprendė kartu iškilusius klausimus, kaip pertvarkyti mokyklų tinklą, paaiškėjo, kad jo darbuotojai tik surinko informaciją.

„Pabandykime įsivaizduoti, ką mes galėtume pasiūlyti būdami jų vietoje, jei vaikų skaičius mažėja? – klausė vicemeras. – Mokyklų vadovai patys įsivertino situaciją, aprašė esamą situaciją, išsakė savo skaudulius ir pageidavimus. Vienintelė rajono švietimo įstaiga, kurioje yra viskas gerai – Slavikų pagrindinė mokykla, matanti savo mokyklos viziją keletą metų į priekį.“

Pasak jo, kalbant apie didžiausią rajono švietimo įstaigą – „Varpo“ mokyklą, mąstoma, kad jau nuo kitų mokslo metų visi devintokai pereis į „Žiburio“ gimnaziją ir mokykla devintos klasės neformuos.

„Tai ne gimnazistų nebus Šakiuose? Ar jie važinės mokytis į Plokščius?“ – domėjosi tarybos nariai.

Vicemeras pabrėžė, kad jau atėjo laikas priimti svarbius perspektyvinius klausimus, o kad mokyklų pertvarka nebūtų staigmena ir šaltas dušas švietimo bendruomenei, netrukus bus pradėtos diskusijos su atskirų švietimo įstaigų kolektyvais, pirmiausiai su „Varpo“ mokykla ir jos Siesartėnų skyriumi. Kadangi rajono mokyklų tinklo pertvarka yra labai visiems jautri, komiteto pirmininkė Raminta Jakelaitienė pageidavo, kad Pertvarkos komisija plačiau supažindintų ir visuomenę, ir tarybos narius su daromais žingsniais.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti


Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos