baneris leidinys

maistas
Atliekant audito procedūras buvo nustatyta, kad mokyklos teikia maitinimo paslaugas kitiems asmenims, įmonėms ar net renginiams.
 

Asta Saulė ŠULSKYTĖ

Šakių „Varpo“ mokykloje, Lukšių Vinco Grybo ir Šakių „Žiburio“ gimnazijose buvo atliktas maitinimo paslaugos vertinimo vidaus auditas – tikrinta mokinių nemokamo ir mokamo maitinimo organizavimas ir vykdymas. Ataskaitoje tiek audituotų mokyklų vadovams, tiek ir savivaldybės administracijai buvo pateiktos rekomendacijos pažeidimų šalinimui. Kol kas parengtas tik priemonių planas jiems šalinti.

Vidaus audito ataskaitoje nurodyta, kad Šakių „Žiburio“ gimnazijoje reglamentuota tik nemokamo maitinimo organizavimo tvarka, kuri neatitinka maitinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. Panašiai ir Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje. O štai Šakių „Varpo“ mokyklos direktorius Vitas Daniliauskas naują mokyklos maitinimo organizavimo tvarkos aprašą puolė tvirtinti tik vidaus audito metu.

Nemokamą maitinimą švietimo įstaigose administruoja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius. Jo vedėjas Elvydas Pauliukėnas priima sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo. Audito metu buvo nustatyta, kad nėra patvirtintos lėšų poreikio mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidoms metodikos. 2018 m. valstybės tikslinė dotacija ir savivaldybės biudžeto lėšos produktų įsigijimui sudarė 160 tūkst. 500 eurų. Visos patirtos patiekalų gamybos išlaidos mokyklose apmokėtos iš savivaldybės biudžeto. Nustatyti kainas už mokyklose teikiamas mokamo maitinimo paslaugas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija. Audito metu nustatyta, kad patiekalų kaina lygi sunaudotų produktų kainai, nepriskaičiuojant gamybos išlaidų, kurios dengiamos iš savivaldybės biudžeto lėšų. Tokia kaina mokyklose valgo ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Audito ataskaitoje nurodyta, kad švietimo įstaigų darbuotojai turi teisę valgyti savo įstaigos valgyklose, tačiau savivaldybės taryba nėra numačiusi materialinės paramos mokytojų maitinimuisi.

Atliekant audito procedūras buvo nustatyta, kad mokyklos teikia maitinimo paslaugas kitiems asmenims, įmonėms ar net renginiams. Į Šakių „Varpo“ mokyklą ateina valgyti mokinių tėvai ir rajono gyventojai. Šios mokyklos ir Šakių „Žiburio“ gimnazijos valgyklose teikiama maitinimo paslauga įstaigoms ar įvairiems renginiams maisto produktų įsigijimo kainomis, sudarant sąlygas neteisėtam savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimui.

Audito metu surinkti įrodymai patvirtino, kad Šakių „Žiburio“ ir Lukšių Vinco Grybo gimnazijose maisto produktų pirkimo–pardavimo sutartys sudarytos netaikant Viešųjų pirkimų įstatymų nuostatų arba jas pažeidžiant, t.y. pasirinkti tie tiekėjai, kurie parduoda maisto produktus ne mažiausiomis kainomis ir ne ekonomiškai palankiausiomis sąlygomis.

Savivaldybės auditoriai taip pat tikrino ir buhalterinius dokumentus, ir maisto produktų inventorizacijos, ir maitinimo sąnaudų apskaitas, vidaus kontrolės bei kitas procedūras, pateikė išvadas ir rekomendacijas.

Savivaldybės administracijai pavesta numatyti priemones, leidžiančias sumažinti savivaldybės biudžeto išlaidas, kurios susijusios su vaikų ir mokyklų darbuotojų maitinimu. Taip pat užtikrinti, kad savivaldybės biudžeto lėšomis nebūtų finansuojamos ne švietimo įstaigų darbuotojų maitinimui skirtų patiekalų gamybos išlaidos.

Rajono savivaldybės tarybos posėdyje Zanavykų frakcijos narė Aušrelė Pukinskienė domėjosi savivaldybės administracijos veiksmais įgyvendinant audito rekomendacijas. Kaip informavo savivaldybės Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Elvydas Pauliukėnas, šių rekomendacijų įgyvendinimui kol kas parengtas tik priemonių planas: rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl 50 proc. antkainio švietimo įstaigų darbuotojams, kurie maitinasi tos įstaigos valgyklose; švietimo įstaigų vadovų įpareigojimas peržiūrėti savo įstaigų maitinimo tvarkos aprašus, esant poreikiui, pakoreguoti, įtraukiant nuostatą, kad įstaigos valgykloje maitinami tik tos įstaigos mokiniai bei tos įstaigos darbuotojai; griežtai laikytis viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų. Rekomendacijas numatyta apsvarstyti ir švietimo įstaigų vadovų pasitarime, įpareigoti dviejų–trijų švietimo įstaigų vadovus pristatyti išsamią klausimo analizę savo vadovaujamos švietimo įstaigos pavyzdžiu.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti


Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos