baneris leidinys

pauliukenasAsta GVILDIENĖ

Praėjusią savaitę Seimas patvirtino naujos redakcijos Švietimo įstatymą. Pagal jį kaimo mokyklų tinklo pertvarka bus atidėta iki 2015-ųjų metų rugsėjo 1 dienos. Apie tai, kad Lietuvoje nebeliks vidurinių mokyklų, pirmą kartą bus įteisintos progimnazijos, kuriose galės mokytis 1–8 klasių mokiniai, pagrindinės mokyklos ir gimnazijos, rašėme šių metų vasario 8 dienos „Draugo“ Nr.11 publikuotame straipsnyje.

Nuotr. Rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Elvydas Pauliukėnas informavo, kad iš mokyklos per praėjusius mokslo metus buvo pašalinta 16 nenorinčių mokytis moksleivių, kuriems jau buvo sukakę 16 metų.

Kaip kompromisą parlamentarai leido išlaikyti dvylikametes mokyklas, pavadinę jas ilgosiomis gimnazijomis tose teritorijose, kur yra tik viena mokykla, pasieniuose, taip pat ten, kur ugdomi specialiųjų poreikių vaikai, meninės pakraipos, tautinių mažumų ir konfesinėms ugdymo įstaigoms.

Naujojo įstatymo priėmimo metu parlamentarai atmetė siūlymą mokyklose įvesti privalomą tikybos mokymą jaunesniems nei 14 metų mokiniams. Katalikų bažnyčios vadovybė taip pat nepritarė siūlymams į naujos redakcijos Švietimo įstatymą įrašyti tikybos pamokų dėstymo privalomumą valstybinėse mokymo įstaigose. Ji pasisakė už privalomas tikybos pamokas privačiose katalikiškose mokymo įstaigose, bet ne valstybinėse bendrojo lavinimo mokyklose. „Katalikų bažnyčia gerbia žmogaus teisę laisvai pasirinkti, kokį dalyką mokytis mokykloje“, - rašoma Vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pranešime spaudai.
 
Taip pat nutarta Švietimo įstatymo pakeitime padaryti privalomu pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, jo reikalingumą motyvuojant tuo, kad patikrinimo rezultatai gali padėti vertinti mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas, teikti informaciją, reikalingą priimant mokinius į tolesnio mokymosi programas. Švietimo ir mokslo ministro nustatytais atvejais yra sudaryta galimybė atleisti moksleivį nuo ugdymo pasiekimų patikrinimo.

Naujos redakcijos Švietimo įstatyme nutarta panaikinti nuostatą, pagal kurią mokyklos tarybos sprendimu buvo galima pašalinti iš savo bendruomenės mokinius už šiurkščius mokyklos vidaus tvarkos bei mokinio elgesio taisyklių pažeidimus. Jie, specialiųjų tarnybų, kurios veiks prie savivaldybių, sprendimu, galės būti tik perkelti į kitą mokymo įstaigą.

Rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Elvydas Pauliukėnas informavo, kad 2009 – 2010 mokslo metais iš rajono bendrojo lavinimo mokyklų buvo pašalinta 16 mokinių: 2 – iš Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos, 2 – iš Gelgaudiškio vidurinės mokyklos ir 12 – iš Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos. Šie mokiniai buvo pašalinti mokyklos tarybos narių sprendimu, direktoriui pasirašius įsakymą.

Pasak E.Pauliukėno, viskas buvo daroma pagal įstatymą, kuris reglamentuoja, kad privalomas mokymasis iki 16 metų, o po to, jei nori mokytis, lanko mokyklą, jei nenori – nelanko. „Aišku, su tais vaikais dirbo specialistai, kalbėjosi mokytojai ir tėvai. Kai kurie iš jų tęsė mokslus kitose mokyklose“, - informavo Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas.

Pašalinus mokinį iš mokyklos, mokykla nesidomi tolesniu jo likimu. Ir bėda ta, kad sulaukęs 16 metų, vaikas dar nebūna baigęs pagrindinės mokyklos. Jis turi tik pradinio išsilavinimo pažymėjimą. Pagal naują Švietimo įstatymo redakciją, pašalintu mokiniu ir toliau turės rūpintis mokyklos administracija, psichologai, socialiniai darbuotojai, su tokiais vaikais turės dirbti socializacijos centrai ar  suaugusiųjų mokyklos.

Pasak Švietimo ir mokslo viceministro Vaido Bacio, kuris teigia, kad mokslas pagal privalomojo švietimo programas privalomas iki 16 metų, bet rūpintis vaiku iki 18 metų būtina pagal Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą. Mokyklos taryba pašalinti mokinį iš mokyklos ir toliau galės, tačiau šalinamam vaikui turės būti suteikta visokeriopa pagalba ir informacija, kur jis toliau galėtų tęsti mokslus.

„Kad nebūtų taip – pašalinome ir tai jau ne mūsų problema. Mokykloje dirbantys specialistai, psichologinės tarnybos su pašalintu vaiku turi toliau dirbti. Anksčiau vaiko pašalinimas iš mokyklos buvo jo asmeninė problema, dabar pašalinimo galimybė išlieka, tačiau tam tikroms institucijos ir atsakingiems asmenims reikės toliau dirbti su vaiku“, - aiškino V. Bacys.

Comments are now closed for this entry

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos