baneris leidinys

neformalus ugdymasRugsėjo – spalio mėnesiais Gelgaudiškio specialiosios mokyklos auklėtiniai aktyviai įsijungė į  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamą projektą „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra.  II etapas“, finansuojamą Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos lėšomis.
 
Nuotr. Keramikos ir dailiųjų amatų užsiėmimai lavina meninį - estetinį pojūtį ir vaizduotę, skatina malonias emocijas, ugdo kūrybinius gebėjimus.
 
Bendradarbiaudami su projekto vykdytojais UAB „Design Express“,  Gelgaudiškio specialiosios mokyklos pedagogai mokiniams pasiūlė trijų  krypčių neformaliojo ugdymo programas: dramos ir profesinio veiklinimo; sportinės bei kitos fizinio aktyvumo užsiėmimų ir profesinio veiklinimo; keramikos, dailiųjų amatų užsiėmimų ir profesinio veiklinimo.

Dramos ir profesinio veiklinimo neformaliojo ugdymo programos tikslas - sudaryti sąlygas įvairių gebėjimų mokiniams pasitikėti savo kūrybinėmis galiomis, noru tobulėti kuriant ir pažįstant teatro meną, skatinti jų  bendruosius gebėjimus bei norą dalyvauti kultūriniame gyvenime. Pasak Gelgaudiškio specialiosios mokyklos direktorės pavaduotojos Genutės Žilinskienės, programa įgyvendinama atsižvelgiant į sutrikusio intelekto mokinių galias ir gebėjimus. Ja siekiama, kad mokiniai per teatrinę veiklą ugdytų savo kognityvinius bei  bendruosius gebėjimus (kalbą, judesius, plastiką), pasitikėtų savo kūrybinėmis galiomis, norėtų tobulėti kurdami, drąsiai reikštų savo mintis, jausmus ir požiūrį į teatrą. „Ne mažiau svarbus ir susipažinimas su teatro įvairove, raiškos priemonėmis, teatrine aplinka, - tvirtino G.Žilinskienė. - Stebėdami spektaklį  vaikai turi išmokti suprasti bei vertinti teatro „kalbą“. Veiklos kuriamos žaidybiniu pagrindu. Jomis skatinama  kūrybiškai žaisti ir žaismingai kurti.“
rinkevicius2Asta GVILDIENĖ
 
Kauno apygardos administracinis teismas išnagrinėjo gelgaudiškiečio Edmundo Rinkevičiaus skundą dėl sūnaus teisės mokytis arčiausiai namų esančioje bendrojo lavinimo mokykloje ir pripažino jį nepagrįstu. Pagrindinis motyvas - E.Rinkevičiaus sūnus jau nesimoko Gelgaudiškio pagrindinėje mokykloje. Nuo šių metų rugsėjo 1 – osios jis – Šakių „Žiburio“ gimnazistas.
 
Nuotr. E. Rinkevičius įsitikinęs, kad savivaldybės taryba, leidusi kai kuriose rajono mokyklose komplektuoti klases išimties tvarka, galėjo tokią išimtį padaryti ir Gelgaudiškio mokyklai.
 
Pagal Švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2012 – 2015 metų bendrąjį planą nuo šių mokslo metų rajone nebeliko vidurinių mokyklų. Šakių „Varpo“, Lekėčių, Kriūkų, Plokščių ir Gelgaudiškio mokyklos tapo pagrindinėmis. Tiems, kam užtenka pagrindinio išsilavinimo, skriaudos nėra, o štai norintiems mokytis toliau, teko dairytis į rajono gimnazijas, kurios vienintelės teikia vidurinį išsilavinimą. Rajono savivaldybės tarybos narys Edmundas Rinkevičius, niekada nepritarė tokiai reorganizacijai ir dvejus metus aktyviai kovojo už vidurinio ugdymo išsaugojimą Gelgaudiškio mokykloje.
lyderiu laikasAsta GVILDIENĖ
 
Spalio 11 dieną Šakių „Žiburio“ gimnazijoje vyko konferencija „Lyderystė mokykloje“. Joje buvo aptartos svarbiausios projekto „Lyderių laikas 2“ idėjos. Praėjusių metų kovo mėnesį savivaldybėje Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojų iniciatyva startavęs projektas įgyvendina „Švietimo vadybos atnaujinimo kuriant naujas bendradarbiavimo praktikas“ modelį.  
 
Nuotr. Projekto vadovės R. Šnipienės teigimu, Šakių sėkmė ta, kad savivaldybės švietime jaučiamas realus bendradarbiavimo pokytis ir apie švietimo lyderystę savivaldybė ir mokyklos kalbasi kartu.
 
Pasak projekto „Lyderių laikas 2“ koordinatorės Plokščių mokyklos – daugiafunkcinio centro direktorės Nijolės Bitinienės,  pagrindinis konferencijos tikslas - apie vykdomą projektą ir jo veiklas pasiųsti žinią visoms švietimo įstaigoms. T.y. pristatyti projekto filosofiją, rajono švietimo vadybos atnaujinimo modelį, išgirsti mokytojų mintis apie lyderystę mokyklose ir  naujo bendradarbiavimo galimybes. „Suprantama, kad lyderystės idėjos, tokios, apie kokias mes kalbame, nėra visiems priimtinos, - kalbėjo N.Bitinienė. - Tačiau bendraminčių tikrai turim.“

Projekto vadovės Rasos Šnipienės, dalyvavusios konferencijoje, teigimu, Šakių sėkmė ta, kad savivaldybės švietime jaučiamas realus bendradarbiavimo pokytis ir apie švietimo lyderystę savivaldybė ir mokyklos kalbasi kartu. Pirmasis projekto „Lyderių laikas“ etapas buvo vykdomas nacionaliniame kontekste ir buvo skirtas sukurti švietimo atnaujinimo aplinką. Jo metu atlikti įvairūs tyrimai, organizuoti nacionaliniai švietimo lyderystės forumai, sukurti mokymosi modeliai, parengti dokumentai ir metodinė medžiaga, išleistos ir pristatytos knygos. Antrasis, šiuo metu vykdomas etapas skirtas visų lygmenų - nacionalinio, savivaldybės ir mokyklos švietimo atstovų mokymuisi ir švietimo lyderystės raiškai. Todėl apie lyderystės filosofiją kalbėdamas projekto konsultantas Gintautas Cibulskas akcentavo žmogaus veiklai suteikiamą erdvę organizacijoje, savivaldybėje ar visoje sistemoje.
tyreju dienaSpalio 8 dieną Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos moksleivių laukė įspūdžių kupina Tyrėjo diena. Šio renginio  metu apie du šimtai 5 – 10 klasių moksleivių turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su mokslininko profesija, nors vienai dienai tapti jaunaisiais tyrėjais, padedančiais surasti idėjų  moksliniams darbams ir jų įgyvendinimui.
 
Nuotr. Bene didžiausio pasisekimo sulaukė modernioje astronominėje įrangoje vedama  Molėtų astronomijos observatorijos lektoriaus M.Masaičio paskaita, kurios metu visą laiką reikėjo gulėti.
 
Tyrėjo dienos metu lygiagrečiai vyko keturios skirtingos paskaitos, kurios buvo kartojamos po keturis kartus. Nuo ankstyvo ryto mokyklos sporto salėje įsikūrė mobilusis planetariumas, kuriame moksleiviai, patogiai sugulę ant čiužinių, klausėsi Molėtų astronomijos observatorijos lektoriaus Mindaugo Masaičio paskaitos „Mes ir Visata“. Modernia astronomijos įranga jie galėjo stebėti dangaus kūnus. Vaikus prajuokino lektoriaus pašmaikštavimas, kad ši pamoka, tikriausiai vienintelė per mokslo metus, kai visą pamoką galima gulėti. Skriejančios planetos, žvaigždžių spiečiai, Visatos platybės sužavėjo ne tik moksleivius, bet ir mokytojus.
stambuleRugsėjo 7 – 14 dienomis Plokščių mokyklos - daugiafunkcinio centro dailės, technologijų ir etikos mokytoja Rasita Gokdere dalyvavo tarptautiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose Stambule (Turkija)  pagal Comenius „Mokymosi visą gyvenimą“ programą.
 
Nuotr. R. Gokdere (centre) iš Stambulo grįžo kupina įspūdžių ir idėjų, kurias ketina pritaikyti savo veikloje, džiaugėsi pasitaikiusia galimybe plėsti akiratį  ir tobulėti.
 
Kursuose dalyvavo pedagogai iš Portugalijos, Olandijos, Graikijos, Lietuvos, Latvijos, Vokietijos, Norvegijos, Suomijos, Kroatijos, Turkijos.  Mokymų tema  - „Listening to Istanbul“ („Besiklausant Stambulo“) - savaime kalba už save. Mokymų dalyviai nagrinėjo kultūrinio paveldo,  tolerancijos, mokomųjų dalykų integracijos (meninio ugdymo, kultūros paveldo, ekonomikos, verslo vadybos,  filosofinės etikos, istorijos ir socialinių mokslų, žiniasklaidos ir komunikacijos) temas.

„Kadangi seminaro metu buvo naudojamas patirtinio mokymo metodas, visi dalyviai pabuvojo „mokinio kailyje“, - pasakojo R.Gokdere. Teko studijuoti iš anksto parengtą medžiagą, atlikti namų darbus.“ Didžioji dalis mokymų vyko keliaujant. Veiklos buvo vykdomos  aktualiose temai kultūrinio paveldo  vietose -  miesto aikštėse, amfiteatruose, muziejuose.
moksleiviaiRajono savivaldybės taryba išimties tvarka leido komplektuoti kai kurias klases, esant mažesniam mokinių skaičiaus vidurkiui Kriūkų ir Paluobių pagrindinėse mokyklose, Sintautų pagrindinės mokyklos Beržynų pagrindinio ugdymo skyriuje, Žvirgždaičių progimnazijoje, Šakių „Varpo“ pagrindinės mokyklos Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyriuje bei Šakių „Berželio“ mokykloje.
 
Tarybos sprendimu, 2013/2014 mokslo metais Kriūkų pagrindinei mokyklai suteiktas leidimas išimties tvarka komplektuoti 1 – 4 klases, kuriose mokosi 30 mokinių (4 komplektai), esant mažesniam mokinių skaičiaus vidurkiui (7,5 mokinio) pradinio ugdymo pakopoje nei nustatyta rajono savivaldybės sprendimu. Kaimo mokyklų pradinio ir pagrindinio ugdymo klasėse mokinių skaičiaus vidurkis privalo būti ne mažesnis nei 10. Mokyklos direktorė Lilija Liutvinienė pateikė priemonių planą ir garantavo, kad įstaiga išgyvens iš turimų mokinio krepšelio lėšų.
Prasidėjus mokslo metams medikai ir visuomenės sveikatos specialistai ragina tėvelius atkreipti dėmesį į vaikų mokyklines kuprines. Ar jos patogios? Ar nėra per sunkios? Ar taisyklingai nešiojamos? Griškabūdžio gimnazijos 2, 3, 5 ir 6 klasių mokinių tėveliams į pagalba atėjo kuprinių svėrimo akcija.
 
Per dešimt dienų buvo pasvertos 66 mokinių kuprinės: 42 neviršijo leistino svorio, t.y. svėrė iki 10 proc. vaiko kūno svorio, 21 mokinys nešė nuo 10 iki 15 proc. savo svorio kuprines, o 3 netgi viršijo 15 proc. ribą. Pagrindinės sunkių kuprinių priežastys – kasdien sukraunamos visų dalykų knygos, pratybos  ir sąsiuviniai.

Anot medikų, viena pagrindinių laikysenos sutrikimo priežasčių  -  netinkamų ir per sunkių kuprinių nešiojimas.  Moksleivis turėtų nešti ne sunkesnę nei 10 - 15 procentų savo paties svorio kuprinę. Pavyzdžiui, jei mokinys sveria 30 kg, jo kuprinės svoris neturėtų viršyti 3 - 3,5 kg. Jei kuprinės svoris viršija 15 proc. vaiko kūno svorio, jau kyla didelė rizika, kad kasdien tokius svorius nešiojantis vaikas gali turėti sveikatos problemų: netaisyklingą laikyseną, iškrypusį stuburą ir kt.
 
„Draugo“ inf.
Nuo rugsėjo 26 dienos Gelgaudiškio pagrindinėje mokykloje prasidėjo mokslo ir technologijų populiarinimo mėnuo, kuris baigsis spalio 26 dieną. Jo tikslas – ugdyti vaikų ir pedagogų gebėjimą naudoti ir kūrybiškai taikyti naujausius chemijos, biologijos, geografijos, fizikos ir astronomijos mokslų pasiekimus tiek kasdienėje veikloje, tiek ir ugdymo procese.
 
Rugsėjo 26 dieną Gelgaudiškio pagrindinėje mokykloje mokslo populiarinimo  „Atverkime mokslo paslapčių skrynią“ mėnuo prasidėjo projekto pristatymu bendruomenei. Spalio 1- 4 dienomis po pamokų mokiniai noriai atliko tiriamuosius darbus gamtoje - Panemunių regioninio parko Gelgaudiškio pažintiniame take. Aštuntokai ėmėsi sumedėjusių augalų reakcijų į taršą tyrimo, kurio  tikslas – palyginti užterštame ir švariame ore augančių augalų sandaros kitimus pagal sumedėjusių augalų reakciją į pokyčius aplinkoje, nustatyti pasirinktos vietovės užterštumą sieros dioksidu. Dešimtokai atliko tyrimą „Upės pločio nustatymas segtuviniu prietaisu“. Jie be specialių prietaisų bandė nustatyti upės plotį ir įsitikino, kad tai galima padaryti geometrijos žinių pagalba.

Spalio 8 diena – Tyrėjo diena mokykloje, kurioje dalyvavo 200 mokinių ir 20 mokytojų. Jos tikslas sudominti mokinius tyrinėjimu ir paskatinti įsitraukti į Jaunojo tyrėjo veiklą. Moksleiviai klausėsi paskaitos planetariume „Aš ir Visata“, domėjosi judesių registravimo sistema arba lazerių demonstravimu, greitaveikė filmavimo kamera ir kt. Mokiniai su nekantrumu laukia ir kitų mokslo ir technologijų populiarinimo renginių: ypač 5 – 6 klasių mokinių protmūšio, įdomiųjų eksperimentų pradinių klasių mokiniams, ekskursijų po Vilnių, į Kauno technologijų universitetą  ir Šiaulių šokolado muziejų.

„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos