baneris leidinys

varpo mokyklaAsta GVILDIENĖ
 
Vasario 1 dieną Šakių „Varpo“ vidurinė mokykla, galima sakyti, baigė savo pirmąjį renovacijos etapą. Tačiau po išorės sienų apšiltinimo, šilumos punkto ir vėdinimo bei apšvietimo sistemų modernizavimo, ji liko pusiau skusta, pusiau lupta – tiesiog verkiant reikalingas vidaus patalpų remontas ir aplinkos sutvarkymas.
 
Nuotr. Pirmasis Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos aukštas per renovaciją buvo išlipintas plytelėmis, kurios iš pietų ir vakarinės pusės jau pradėjo byrėti.
 
Mokyklos vidus - apgailėtinas
 
Po Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos pastato išorinių atitvarų šiltinimo ir inžinerinių sistemų modernizavimo, elektros ir santechnikos sistemų pakeitimo, mokyklos vidus liko apgailėtinos būklės.  Mat, pasak Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams Gintauto Bendoraičio, vykdant renovaciją, buvo galima atlikti tik tuos darbus, kurie prisideda prie šilumos taupymo: elektros ir apšildymo sistemų modernizavimas, karšto vandens vamzdyno ir vėdinimo sutvarkymas. Tačiau projekte nebuvo numatytas nei sienų, kuriose buvo iškirstos ertmės elektros laidams, ar grindų, po kuriomis eina karšto vandens vamzdynai, sutvarkymas. „Viskas buvo tik užtinkuota ir uždažyta, todėl šiandien mokykla – lyg velykinis margutis, - apgailestavo G.Bendoraitis, rodydamas kitokios spalvos „žemėlapius“, likusius po renovacijos. – Keičiant šalto vandens vamzdynus ir kanalizaciją, vėl reikės sienas iš naujo griauti, o buvo galima viską padaryti vienu metu. Tačiau nieko nepadarysi - tokia tvarka.“
simtukaiAsta GVILDIENĖ
 
Šiais metais rajono abiturientai sumušė visų metų rekordus – 14 moksleivių iš valstybinių brandos egzaminų gavo net 21 šimtuką. Trys iš jų – Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos moksleivė M. Domeikaitė bei M. Slivinskas ir L. Žievys iš Šakių „Žiburio“ gimnazijos – net po tris šimtukus. Jie praėjusį penktadienį buvo pakviesti į Valdovų rūmus Vilniuje, kur Ministras Pirmininkas A. Butkevičius bei švietimo ir mokslo ministras D. Pavalkis apdovanojo tris ir daugiau šimtukų brandos egzaminų sesijoje gavusius abiturientus.
 
Nuotr. Pirmą kartą Vilniuje buvo pagerbti ir mūsų rajono abiturientai, gavę net po tris šimtukus:  L. Žievys (kairėje), M. Domeikaitė ir M. Slivinskas.
egzaminasAsta GVILDIENĖ
 
Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą laikė 320 rajono abiturientų (viso 23 226). Egzaminą išlaikė 89,38 proc. laikiusiųjų. Nepasisekė 34 rajono moksleiviams – jie egzamino neišlaikė, tačiau praėjusį penktadienį, pakartotinės sesijos metu, turėjo galimybę laikyti mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. Neoficialiomis žiniomis, į jį atvyko ne visi kandidatai.
 
Maksimalų 100 balų įvertinimą gavo penki rajono abiturientai: trys - iš Šakių „Žiburio“ gimnazijos, vienas – iš Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos, vienas – iš Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos. 31 abituriento žinios buvo įvertintos nuo 86 iki 99 balų, 141 – nuo 36 iki 85 balų, 109 – nuo 16 iki 35 balų.    

„Vienintelis privalomas lietuvių kalbos valstybinis egzaminas šiais metais – pakitęs, teigė viena iš dvylikos valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino darbus Alytuje taisiusių rajono mokytojų - gelgaudiškietė Danutė Aniulienė. -  Jame nebeliko teksto suvokimo užduoties, reikėjo parašyti 500 žodžių (pernai 400 žodžių) rašinį. Per egzaminą buvo pateiktos dvi samprotavimo rašinio temos („Kodėl pasauliui reikia maištininkų?“ ir „Ar atlaidumas silpno žmogaus bruožas?“) ir dvi literatūrinio rašinio temos („Kokį Lietuvos mitą kuria skirtingų epochų rašytojai?“ ir „Miesto vaizdavimo kaita lietuvių literatūroje“). Tad skirtingo lygio mokiniai turėjo galimybę pasirinkti sau priimtinesnę temą ir atskleisti savo gebėjimus. Prie kiekvienos temos buvo pateikti septyni privalomi lietuvių autoriai iš Bendrosios programos išplėstinio kurso. Vienu nurodytu autoriumi privaloma remtis rašant samprotavimo rašinį, dviem – rašant literatūrinį rašinį. Norint išlaikyti egzaminą šiemet reikėjo surinkti 15 taškų.“
gerumo mokykleleŠią vasarą visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ su savanorių pagalba Šakių vaikų dienos centro lankytojams  organizuos tris savaitės trukmės stovyklas „Gerumo mokyklėlė“. Viena savaitė 21 stovyklautojui jau prabėgo.  Po savaitę nuo liepos 22 ir rugpjūčio 5 dienos čia praleis dar apie 30 vaikų. „Gerumo mokyklėlės“ organizatorės į pagalbą kviečia moksleivius savanorius.
 
Nuotr. Vaikų dienos centrą lankantys šakiečiai džiaugėsi savaitės renginiais „Gerumo mokyklėlėje“.
 
Šakių vaikų dienos centro, vadovaujamo direktorės Jūratės  Arštikaitienės, organizuojamos „Gerumo mokyklėlės“  vadovėms Vidai Mikšienei ir Aušrai Labūnaitytei talkino keturi savanoriai: Linas ir Airinas Arštikaičiai, Lina Rakickaitė ir Tomas Enzėlaitis.
ziburysŠakių „Žiburio“ gimnazija kitą savaitę jau baigs komplektuoti visas klases, tačiau ne visi norintys čia mokytis turės tokią galimybę – klasių ir mokinių skaičius ribotas. Daugiausiai prašymų pateikta į pirmąsias klases.
 
Pasak Šakių „Žiburio“ gimnazijos direktorės Jūratės Mozūraitienės, norą mokytis pirmose gimnazijos klasėse pareiškė daugiau nei 120 aštuntokų, tačiau priimti tik 92. Mat rajono savivaldybės taryba šiemet gimnazijai leido formuoti tik tris pirmąsias klases. Tačiau tai paskutiniai metai, kai klasės komplektuojamos atsižvelgiant į metinių pažymių vidurkį. Šiemet žemiausias vidutinis balas buvo 7,66. Nuo kitų metų stojančiųjų laukia žinių patikra.

Nors antrosios klasės suformuotos dar praėjusiais metais (jose mokysis 120 moksleivių), tačiau norą čia mokytis pareiškė net aštuoni rajono devintokai. „Deja, teks juos nuvilti, nes antrose klasėse neturime nė vienos laisvos vietos“, - apgailestavo J.Mozūraitienė. Jiems teks palaukti kitų mokslo metų ir išreikšti norą mokytis trečioje klasėje.
Lietuvos abiturientai jau sulaukė pirmųjų egzaminų rezultatų – pagaliau paaiškėjo, kaip jiems sekėsi laikyti anglų ir prancūzų, o trečiadienį – lietuvių kalbos ir literatūros bei geografijos valstybinius brandos egzaminus. Jau žinomi ir pirmieji šimtukininkai. Net aštuoni Šakių „Žiburio“ gimnazijos abiturientai iš anglų kalbos brandos egzamino gavo 100 balų įvertinimą.
 
Laikyti anglų kalbos brandos egzaminą užsiregistravo 177 abiturientai, tačiau jį laikė 175, nes du moksleiviai į egzaminą neatvyko. Išlaikiusiųjų gautų taškų vidurkis 47,35. Net aštuonių moksleivių žinios buvo įvertintos šimtukais. Visi jie - Šakių „Žiburio“ gimnazijos abiturientai. 19 moksleivių darbai įvertinti nuo 86 iki 99 taškų. po tiek pat taškų surinko ir aštuoni Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos abiturientai. Aukščiausias jų įvertinimas – 99 taškai. Aukščiausias Griškabūdžio gimnazijos moksleivio įvertinimas – 86 taškai.

Nuo 36 iki 85 taškų įvertintos 105 rajono abiturientų žinios, nuo 16 iki 35 taškų gavo 32 moksleiviai. Du kandidatai anglų kalbos brandos egzamino neišlaikė: vienas - Šakių „Žiburio“ gimnazijos, kitas – Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos moksleivis. Pateikta viena apeliacija.

„Draugo“ inf.
gelgaudiskio vidurineAsta GVILDIENĖ
 
Pagal Švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2012 – 2015 metų bendrąjį planą nuo kitų mokslo metų rajone nebeliks vidurinių mokyklų. Vyresnieji Šakių „Varpo“, Lekėčių, Kriūkų, Plokščių ir Gelgaudiškio mokyklų moksleiviai jau ieškosi, kur galėtų tęsti mokslus ir įgyti vidurinį išsilavinimą. Vienintelis rajono savivaldybės tarybos narys Edmundas Rinkevičius, niekada nepritaręs tokiai reorganizacijai, nenuleidžia rankų.
 
Nuotr. Tarybos sprendimu nuo rugsėjo 1 – osios Gelgaudiškio vidurinė mokykla, kaip ir visos kitos rajono vidurinės mokyklos, teiks tik pagrindinį išsilavinimą.
 
Po šių metų kovo 28 dieną rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtų sprendimų reorganizuoti rajono vidurines mokyklas į pagrindines, daugelis vyresniųjų klasių moksleivių neteko galimybės mokytis arčiausiai namų esančiose mokyklose. Tiems, kam užtenka pagrindinio išsilavinimo, skriaudos nėra, o štai norintiems toliau mokytis, tenka dairytis į rajono gimnazijas, kurios vienintelės nuo ateinančių mokslo metų teiks vidurinį išsilavinimą. E.Rinkevičius, norėdamas apginti pažeistą savo sūnaus teisę vidurinį išsilavinimą įgyti arčiausiai namų esančioje mokykloje, balandžio 25 dieną  Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė skundą.  Jame prašo panaikinti šiuos du rajono savivaldybės tarybos sprendimus – Nr. T - 88 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-50 priedo pakeitimo“ ir Nr. T - 92 „Dėl Gelgaudiškio vidurinės mokyklos struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo“, kaip neteisėtus.
Birželio 13 dieną privalomą pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrą (PUPP) baigė 437 (pernai – 432) rajono bendrojo lavinimo mokyklų dešimtokai. Apžvelgus lietuvių kalbos ir matematikos testų rezultatus, galima teigti, kad moksleivių žinios kasmet prastėja.
 
Lietuvių kalbos PUPP nedalyvavo 17 moksleivių, o 24 dešimtokų (pernai – tik 12) žinios buvo įvertintos nepatenkinamais balais. Aštuntukais testą išlaikė 67, devintukais – 52, o dešimtukais – tik 13 kandidatų. Bendras patikrą laikiusių dešimtokų vidutinis balas nedaug tesiskiria nuo praėjusių metų – 6,41 (pernai - 6,80). Kaip ir kiekvienais metais, daugiausiai – net 91, šią patikrą laikė Šakių „Žiburio“ gimnazijos antrokų. Bendras jų vidurkis  - 7,51. Tai aukščiausias vidutinis balas iš visų bendrojo lavinimo mokyklų dešimtokų pasiekimų. Žemiausiu vidurkiu – 3,96 įvertintos Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriaus lietuvių kalbos patikrą laikiusių dešimtokų žinios.

Į matematikos PUPP neatvyko 19 kandidatų. Bendras patikrą laikiusių dešimtokų vidutinis balas gerokai žemesnis nei praėjusiais metais – 4,69 (pernai - 5,96). Net 110 moksleivių (pernai – tik 57) iš testo gavo nepatenkinamus pažymius, tarp jų net 30 vienetų. Aštuntukais PUPP išlaikė 34, devintukais – 13, dešimtukais – 9 moksleiviai. Aukščiausiu vidutiniu balu – 6,08 (pernai - 7,94) įvertintos Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleivių žinios. Žemiausiu – 1,52 balo vidurkiu matematikos PUPP išlaikė Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriaus dešimtokai.

Pasak rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyresniojo specialisto Gintaro Demeniaus, be pateisinamos priežasties į patikrą neatvykę moksleiviai, negaus pagrindinio mokslo baigimo pažymėjimų, tačiau jis neįvardijo, ar tokių mūsų rajone buvo.

„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos