baneris leidinys

Privalomąjį mokyklinį lietuvių kalbos egzaminą laikė 128 rajono abiturientai, iš kurių šeši jo neišlaikė.
 
Iš lietuvių kalbos žinių patikrinimui besiruošusių 149 kandidatų egzamine nedalyvavo 21. Mokyklinio lietuvių kalbos egzamino rezultatus jau žino 128 mokiniai. Tačiau egzamino užduočių neįveikė šeši abiturientai, vienas jų iš Lekėčių vidurinės mokyklos, likusieji - iš Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriaus. Pastarosios mokyklos abiturientai rajone aktyviausiai rinkosi mokyklinį lietuvių kalbos egzaminą. Jį laikė net 48 mokiniai.

Geriausiai mokyklinį  lietuvių kalbos egzaminą išlaikė Gelgaudiškio vidurinės mokyklos moksleiviai, jų surinktų balų vidurkis siekia 7,18. Vienintelis šios mokyklos moksleivis rajone iš egzamino gavo dešimtuką. Tik trijų rajono abiturientų žinios buvo įvertintos devynetas.

Pranešama, kad Lietuvoje mokyklinį lietuvių kalbos egzaminą laikė 13 tūkst. 130 moksleivių, iš kurių net 536 jo neišlaikė, todėl neišlaikiusiųjų vidurkis respublikoje siekia 4,07 proc. Tuo tarpu rajone lietuvių kalbos mokyklinio egzamino neišlaikė 4,69 proc. mokinių.

„Draugo“ inf.
Kol laukiama valstybinių brandos egzaminų rezultatų, vidurinių mokyklų ir gimnazijų abiturientams jau žinomi mokyklinių egzaminų įvertinimai. Šiųmečiame mokykliniame žinių patikrinime abiturientai aktyviausiai rinkosi technologijų mokyklinį brandos egzaminą.
 
Nuo kovo 8 iki gegužės 29 dienos mokyklose vykusius menų egzaminus šiemet laikyti pasirinko 63 rajono abiturientai. Iš jų trys egzamine nedalyvavo. Mokyklinį menų egzaminą daugiausiai – 15 abiturientų pasirinko laikyti Šakių „Varpo“ vidurinėje mokykloje. Šios mokyklos mokiniai taip pat daugiausiai surinko ir maksimalių įvertinimų. Ne ką mažiau (12 moksleivių) šį egzaminą rinkosi ir Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos gimnazijoje. Čia iš šį egzaminą laikiusiųjų dešimtukus gavo šeši abiturientai. Apskritai menų brandos egzaminą geriausiai laikė „Varpo“ vidurinės mokyklos ir Lukšių V. Grybo gimnazijos dvyliktokai, kurių rezultatų vidurkis – 9,38 balo. Šį egzaminą laikiusiųjų rajono abiturientų įvertinimų vidurkis - 8,76 balo.

Tomis pačiomis dienomis kaip ir menų egzaminas šešiose rajono mokyklose vyko ir technologijų brandos žinių patikrinimas. Rajone šį egzaminą laikyti rinkosi 103 abiturientai. Net 48 abiturientai technologijų egzaminą laikė Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriuje. Iš visų šioje mokykloje laikiusiųjų dešimtukus gavo 9 abiturientai. Rajone dešimtukais įvertintos 23 abiturientų žinios, o laikiusiųjų balų vidurkis siekia 8,09 balo.

Muzikologijos egzaminą pasirinko du abiturientai, vienas jų eksternas, kitas – Gelgaudiškio vidurinės mokyklos moksleivis. Pastarojo muzikologijos žinios įvertintos devynetu. Lietuvoje šį egzaminą rinkosi laikyti 242 mokiniai, iš kurių 22 egzamino neišlaikė.

„Draugo“ inf.
skaisgirieneGiedrė PLEČKAITYTĖ
 
Vos tik nuskambėjo paskutinės šių mokslo metų pamokos skambutis, dažnas moksleivis su didžiausiu palengvėjimu kuprinę namuose sviedė tiesiai į kampą. Ne paslaptis, jog labiausiai atostogomis džiaugiasi ne tik tie, kurie tingi mokytis, bet tie, kurie mokykloje patiria nuolatines patyčias ar net smurtą. Šakių pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Zita Skaisgirienė patikino, kad patyčių ir smurto tema mokykloje gana aktuali ir mūsų rajone. Šalies mokyklose net apie 60 proc. moksleivių patiria patyčias.
 
Nuotr. Kaip tikino psichologė Z. Skaisgirienė, norint, kad vaikai netaptų agresoriais ir aukomis, būtina  didinti jų savivertės jausmą, kuris pradeda formuotis nuo gimimo.
 
Auka tyli, atsiriboja
 
Kalbėti apie patyčias mokykloje niekada nevėlu, net ir baigiantis mokslo metams. Šakių pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Z. Skaisgirienės ne vienerių metų darbinė patirtis parodė, kad kasmet daugėja vaikų, kuriems reikia konsultacijų dėl mokykloje išgyvenamų patyčių, neretai lydimų net fizinio smurto. „Ten, kur yra agresorius, yra ir auka. Išorinė agresija labai pažeidžia savąją vertę. Skriaudžiami vaikai bijo eiti į mokyklą, pablogėja jų mokymosi rezultatai“, - kalbėjo psichologė. Vadinamoji patyčių auka dėl nuolatinio nesaugumo negali susikaupti pamokų metu, tampa uždara, liūdna, baikšti.
mokyklinisPraėjusiame tarybos posėdyje turėjo būti patvirtintas geltonųjų autobusiukų tvarkos aprašas, tačiau kilus diskusijų lavinai šis klausimas atidėtas. Tad aiškios pavėžėjimo tvarkos nėra, o tai, kad mokiniai lanko mokyklas ne pagal gyvenamąja teritoriją – vieša paslaptis.
 
Dar komitetų posėdžiuose, svarstant klausimą dėl geltonųjų autobusiukų naudojimo tvarkos aprašo, kilo nemažai diskusijų ir neaiškumų. Jų netrūko ir tarybos posėdžio metu, tad galiausiai klausimą nuspręsta atidėti ir jį priimti tik išdiskutavus ir išsiaiškinus iki galo.

Rajono meras Juozas Bertašius aiškino, kad jei būtų priimtas siūlytas sprendimo projektas, sugriūtų dabar egzistuojanti tvarka ir tai paliestų faktiškai visas rajono mokyklas. „Mes nepriversime mokinių grįžti į savo teritorijos mokyklas. Tai aktualu faktiškai visoms mokykloms. Su klausimo priėmimu reikėtų neskubėti, nes patys tokią tvarką turėsime įgyvendinti“, - mintimis dalijosi meras. Jis pasisakė už tai, kad sprendime reikėtų įrašyti nuostatą, kad priimta tvarka galiotų nuo rugsėjo pirmosios. Tiesa, ir praėjusiais metais savivaldybė patvirtino tvarką, kad mokiniai gali būti vežami tik iki artimiausios mokyklos. Akivaizdu, kad ne viena ugdymo įstaiga į tai numojo ranka. Juk kiekvienas vaikas – tai mokinio krepšelio lėšos. Jau seniai ne paslaptis, kad norint išgyventi, išsilaikyti, lėšos ir mokinių skaičius yra patys svarbiausi. Taigi galbūt suprantama, kad nenorėdamos sunykti mokyklos bando pritraukti ne tik savo teritorijos mokinius.
Praėjusią savaitę Gelgaudiškio mokykloje vyko „Pokyčių mokyklos“ projektų pristatymas mokyklos bendruomenei. Prigužėjo pilna salė mokinių, mokytojų, tėvelių, ir kitų miestelio ir bendruomenės narių, atvyko kūrybos agentė Aistė Jasaitytė-Čeburiak, visi trys praktikai: skulptorius Martynas Gaubas, režisierė Kristina Buožytė, choreografė Indrė Puišytė. Kūrybinių partnerysčių programą ir „Pokyčių mokyklos“ projektus pristatė direktoriaus pavaduotoja Lilija Ūsienė ir kuruojanti mokytoja Rita Murauskienė. Sveikinimų žodį tarė kūrybos agentė Aistė.
 
Pirmieji į sceną lipo aštuntokai. Jie parodė šokio spektaklį „116 cheminių elementų“. Mokiniai, pasipuošę savo draugų „dizainerių“ sukurtais drabužiais, šiuolaikiniu šokiu vaidino pasirinktus elementus, vaizdavo chemines reakcijas. Ekrane buvo pristatoma vaikų paruošta medžiaga apie Mendelejevo lentelės elementus. Po pasirodymo praktikė Indrė mintimis apie nuveiktą darbą pasidalino su žiūrovais.

Antrąjį projektą „Jausmų galia“ pristatė režisierė Kristina ir devintokai. Buvo parodyti filmai „Krito į akį“ ir „Visiškai slaptai“. Po to aktoriai, operatoriai, režisieriai dalijosi įspūdžiais, patirtais vaidinant, filmuojant, montuojant scenas. Klasės vadovė Eglė Dragūnaitytė negalėjo atsidžiaugti savo auklėtinių darbštumu, nuoširdumu, darniu klasės kolektyvu.
pranckevicieneGintarė MARTINAITIENĖ
 
Paskutiniojo tarybos posėdžio metu buvo patvirtinti priedai švietimo įstaigų vadovams. Tiesa, tai turėjo būti padaryta prieš keletą mėnesių, tačiau ir šįkart šiam sprendimui vos ne vos uždegta žalia šviesa. Tad kas dėl to kaltas? Daugiausia kritikos išsakyta Švietimo ir sporto skyriui.
 
Nuotr. Švietimo ir sportui skyriui, vadovaujamam V. Pranckevičienės, rajono vadovas išsakė nemažai kritikos. Tiesa, kai pati vedėja to negirdėjo ir jau buvo užvėrusi posėdžio kabineto duris.
 
Pirminiame sprendimo projekte buvo nurodyta, kad švietimo įstaigų vadovams nuo birželio 1 dienos būtų mokami diferencijuoti priedai. Pirmiausiai dėl tokios tvarkos suabejojo meras Juozas Bertašius, o tarybos posėdžio metu kritiką išsakė ir Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje Paulius Uleckas.
orkestrasPraėjusį penktadienį Šakių „Varpo“ vidurinėje mokykloje Panevėžio rajono jungtinis varinių pučiamųjų instrumentų orkestras „Aukštyn“ pristatė edukacinę programą „Kas tas Brass?“
 
Nuotr. Kolektyvas savo programomis ne tik parodo meninį lygį, bet ir siekia aktyvinti pučiamųjų instrumentų orkestrų veiklą šalyje.
 
Išvertus žodį brass iš anglų kalbos reiškia variniai pučiamieji instrumentai. Tad būtent jie ir buvo pristatyti renginio metu. Kiekvienas kolektyvo narys pademonstravo savo instrumentą, kuriuo jis groja. Todėl mokiniai turėjo galimybę susipažinti su kornetu, fliugelhornu, althornu, eufonija, trombonu, baritohornu, tūba. Renginio metu jaunųjų atlikėjų orkestras atliko ne vieną nuotaikingą kūrinį.
Vakar, birželio 6 dieną, Sintautų  pagrindinėje mokykloje surengta diskusija prie apskritojo stalo, kurios metu gvildentos prekybos žmonėmis problemos. Renginio iniciatorė Sintautų pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė, visuomeninės organizacijos (VO) “Gelbėkit vaikus” Šakių skyriaus pirmininkė Jūratė Arštikaitienė pabrėžė, jog prekyba žmonėmis yra realus pavojus tiek suaugusiesiems, tiek vaikams, tad apie tai būtina kuo daugiau ir garsiau kalbėti.
 
Pasak J. Arštikaitienės, artėjant vasarai jaunimas nori greitai ir daug užsidirbti, dažnas susivilioja pelningu darbu užsienio valstybėse. Svarbu suvokti, kad į prekybos žmonėmis pinkles jaunus žmones gali įvilioti ne tik nepažįstami, bet ir ,regis, seniai ir gerai mums žinomi žmonės. Diskusija Sintautuose - VO “Gelbėkit vaikus” prevencinio projekto prieš prekybą žmonėmis dalis. Šis projektas pradėtas įgyvendinti 2012 metais ir vykdomas visoje Lietuvoje. Renginyje buvo pakviesti dalyvauti rajono policijos komisariato bei prokuratūros atstovai, rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai, Marijampolės apskrities Moterų namų - Krizių centro vadovė Daiva Dovydė, Lekėčių vidurinės bei Sintautų pagrindinės mokyklų mokiniai, socialiniai pedagogai. Renginio metu demonstruotas trumpas animacinis filmas prevencine tematika  „Dvi mažos mergaitės“.

Socialinė kampanija Rytų Europoje „Dvi mažos mergaitės“ (finansuojama Didžiosios Britanijos paramos fondo Comic Relief bei Tudor Trust ir kt.) pradėta įgyvendinti 2009 metų sausį. Kampanijos tikslas – perspėti jaunas moteris iš Rytų Europos apie prekybos žmonėmis pavojų, kuris dažnai paslepiamas po gražiais pažadais gauti pelningą darbą užsienyje. Šiuo metu filmas „Dvi mažos mergaitės“ yra platinamas 13 Rytų Europos šalių. Lietuvoje šį  filmą platina „Gelbėkit vaikus“ organizacija.

 „Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos