baneris leidinys

Lapkričio 27 dieną Šakių „Žiburio“ gimnazijos antrųjų klasių mokiniams dvi pamokos vyko Šakių rajono apylinkės teisme.
 
Šakių „Žiburio“ gimnazijos istorijos mokytojos Romos Dėdynienės iniciatyva antrosios klasės gimnazistams pamokos vyko Šakių rajono apylinkės teisme. Dviem klasėms pamokas vedė teisėjas Arturas Rauktys, pristatęs jiems Lietuvos Respublikos teismų sistemą. Pamokų metu moksleiviams paaiškinta, kas yra teismas, kokias funkcijas jis atlieka, supažindinta su teismuose nagrinėjamomis bylomis, aptartos jų kategorijas, apžvelgtas kandidato į teisėjus iki jo paskyrimo į šias pareigas kelias.

Pamokos vyko teismo posėdžių salėje, todėl moksleiviai turėjo galimybę tiesiogiai susipažinti su teismo proceso dalyvių vietų teismo posėdžių salėje išdėstymu, posėdžių salės bei teisėjo privaloma atributika. A.Rauktys jiems pravedė inscenizuotą baudžiamosios bylos dėl asmens sveikatos nesunkaus sutrikdymo nagrinėjimą teisiamajame posėdyje, kuriame prokuroru, advokatu, ekspertu, kaltinamuoju ir nukentėjusiuoju buvo moksleiviai.
 
„Draugo“ inf.
kupriniu sverimasLietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurai šiemet jau antrus metus iš eilės vykdė mokinių kuprinių svėrimo akciją. Jos tikslas – atkreipti mokinių ir jų tėvų dėmesį į mokyklinių kuprinių svorį ir turinį bei galimą sunkios kuprinės poveikį vaiko sveikatai.
 
Nuotr. Mokinių kuprinių svėrimo akcija parodė, kad kuprinių svoris mažėja - net 70 proc. mūsų rajono moksleivių nešioja jų svorį atitinkančias kuprines.
 
Jau antrus metus iš eilės kuprinių svėrimo akcijoje dalyvauja ir mūsų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Jo specialistai informavo, kad šiemet vertintas 892 (antrokų – 188, trečiokų– 192, penktokų – 246, šeštokų – 266) mokinių kuprinių svoris. Medikai savarankiškai rinkosi, kokias klases ir kiek mokinių kuprinių vertinti. Akcijoje dalyvavo 438 mergaitės ir 454 berniukai.

Įvairių šalių gydytojai vaikams rekomenduoja nešioti ne sunkesnę kaip 10 proc. savo svorio kuprinę, kuri turi būti su dviem diržais ir nešama taisyklingai užsidėjus ant pečių. Kai kurių šalių mokslininkų duomenimis, kasdienis sunkesnės kaip 15 proc. savo svorio kuprinės nešiojimas gali būti traktuojamas kaip rizikos veiksnys, darantis įtaką moksleivio nugaros skausmų atsiradimui. Taisyklinga kūno laikysena – sudaro optimalias sąlygas krūtinės ląstos, dubens, galūnių kaulų ir vidaus organų vystymuisi ir veiklai. Todėl jos formavimu būtina rūpintis nuo pat vaikystės.
comeniusLapkričio 9 - 16 dienomis Griškabūdžio gimnazijoje vyko tarptautinio daugiašalio Comenius projekto „Human beings in the nature“ partnerių susitikimas, kurio veiklose dalyvavo mokytojai ir mokiniai iš Ispanijos, Vokietijos bei Nyderlandų. Prie nuolatinių partnerių šį kartą prisijungė ir Comenius asistentai iš Slovakijos bei Italijos.
 
Nuotr. Projekte dalyvaujantys moksleiviai ir mokytojai pasipuošė oficialiais projekto marškinėliais.
 
Projektą vykdanti Griškabūdžio gimnazijos komanda svečiams paruošė įvairią pažintinę – kultūrinę programą. Pirmadienį visi projekto dalyviai praleido Griškabūdyje. Čia jie susipažino su miesteliu ir mokykla, pristatė partneriams nuo balandžio mėnesio atliktus tyrimus apie paukščių migraciją, žemės ūkio ir atsinaujinančius gamtinius resursus. Svečius gimnazijoje sutiko ir visus pristatymus stebėjo gimnazijos direktorius Arūnas Šalnaitis bei rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Elvydas Pauliukėnas. Abu švietimo sistemos atstovai savo pasveikinime užsienio partneriams pabrėžė projekto svarbą gimnazijos bendruomenei, vadindami jį puikia galimybe pažinti užsienio šalis, jų kultūrą, gamtą, papročius, susirasti draugų ir partnerių tolimesnėms veikloms bei progą parodyti užsieniečiams, kuo graži ir išskirtinė Lietuva.
Švietimo ir mokslo ministerija yra numačiusi Mokslo ir studijų įstatymo pataisas, kuriomis, pasak ministro Dainiaus Pavalkio,  bus siekiama didesnį dėmesį skirti studijų kokybei ir padaryti jas prieinamesnes jauniems žmonėms.
 
Viena iš numatomų naujovių – aukštųjų mokyklų sutartys su valstybe. Aukštoji mokykla ir švietimo ir mokslo ministras sutartį pasirašytų trejiems metams. Šioje sutartyje būtų išdėstyti aukštosios mokyklos strateginiai tikslai, ištekliai, moksliniai tyrimai ir meninė veikla, studijų kryptys, mokymosi visą gyvenimą veiklos ir kt. Sutartys užtikrintų aukštojo mokslo veiksmingumą, reikalingų specialistų rengimą. Iš esmės būtų stiprinama aukštųjų mokyklų vidinė kokybė. Studijų programos būtų vertinamos ir akredituojamos ne rečiau kaip kartą per septynerius metus.

Studijų sistemoje atsirastų lankstesnės studijų formos, – trumpojo ciklo trumposios studijos (short cycle). Tai būtų dvejų metų į praktinę veiklą orientuotos studijos kolegijose. Universitetuose atsirastų profesinė magistrantūra (60 kreditų). Tikslinis studijų finansavimas išliktų, jis būtų taikomas tik aukštesnių kursų studentams. Dėl studijų finansavimo siūlomos trys alternatyvos. Pirmoji – būtų pagerintos studentų skolinimosi sąlygos studijų kainai padengti. Paskolas, suteikiamas studentams, administruotų ne komerciniai bankai, o Valstybinis studijų ir mokslo fondas, jų grąžinimas būtų siejamas su pajamomis. Taip pat siūloma atsisakyti studijų stipendijų privačiose aukštosiose mokyklose.
kriukai projektasLapkričio 4 - 9 dienomis Kriūkų pagrindinės mokyklos atstovai dalyvavo Grundtvig programos mokymosi partnerystės projekto „Europos dimensija - suaugusiųjų mokymasis visą gyvenimą“ partnerių susitikime, kuris vyko Sicilijos saloje, Italijoje. Pagrindinis projekto tikslas - dalytis suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą gerąja patirtimi.  
 
Nuotr. Misilmeri miesto „Cosmo Guastella“ mokykloje projekto dalyviai buvo pavaišinti šventiniais pietumis.
 
Sicilijos sala kriūkiečius pasitiko šiltu ir saulėtu oru. Projekto koordinatorė Daiva Naujokaitienė pasakojo, kad atvykimo dieną dalyviai turėjo laisvo laiko susipažinti su Palermo miestu, pasigrožėti senovine architektūra, gražiu vaizdu į kalnus ir Viduržemio jūrą bei egzotiniais augalais: palmėmis, lauko kaktusais, fikusais ir kt.

Pirmąją susitikimo dieną vyko veiklų pristatymas ir aptarimas, naujų projekto dalyvių prisistatymas. Daugiašalio projekto koordinatorė iš Rumunijos Ramona Danila apžvelgė jau įvykdytas kiekvienos šalies veiklas, pasidžiaugė rezultatais. Kriūkų pagrindinės mokyklos mokytojai, kaip ir kiti projekto dalyviai iš Italijos, Rumunijos bei Vengrijos, pateikė savo ataskaitas. Jie atsakingi už  viešosios bendravimo erdvės puslapį facebook.com ir brošiūros skyriaus rengimą apie tėvų, pedagogų ir kitų specialistų mokymo(si) partnerystę bei gerosios patirties sklaidą organizacijose.
Lapkričio mėnesį Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastatą papuošė dar viena vėliava -  šalia trispalvės suplevėsavo ir Lietuvos istorinė vėliava. Tai istorijos mokytojų D. Jakavičiaus ir A. Urbaitienės inicijuotos pilietinės akcijos rezultatas. Akcijoje dalyvavo 169 gimnazistai. Jie suaukojo 171 litą vėliavos įsigijimui.
 
Lietuvos istorinė vėliava (Vytis raudoname fone) – viena seniausių Europos vėliavų, naudojamų iki šių dienų. Ji atsirado viduramžiais ir yra neatsiejama mūsų heraldikos dalis, reprezentuojanti garbingą ir ilgaamžę Lietuvos valstybingumo raidą. Greta trispalvės Lietuvos valstybės istorinę vėliavą Seimas įteisino 2004 metais. Šiuo metu istorinę vėliavą privaloma iškelti virš Lietuvos valdovų rūmų Vilniuje, Trakų pilyje bei Karo muziejaus skverelyje Kaune. Be to, valstybės simbolį siūloma naudoti plačiau. Nuo šiol vėliava džiugins ir gimnazijos bendruomenę bei čia atvykstančius svečius.
 
„Draugo“ inf.
Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis spalio pabaigoje pasirašė įsakymą dėl Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programos pakeitimo. Jame visiems Lietuvos abiturientams nustatyti vienodi rašinio apimties reikalavimai.
 
D.Pavalkis pasirašė įsakymą, kuriuo visiems šalies moksleiviams numato vieningą lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, paliekant galioti buvusio švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus nuostatą - koreguoti neatitikimus tarp lietuviškų ir nelietuviškų mokyklų lietuvių kalbos egzamino. Tačiau išliks lengvatos dėl vertinimo, nes per dvylika mokymosi metų tautinių mažumų mokyklų mokiniai nesimokė lietuvių kalbos tokiomis apimtimis kaip jų bendraamžiai mokyklose lietuvių mokomąja kalba. Todėl skirsis vertinimo normos - tautinių mažumų mokyklų abiturientai galės padaryti daugiau klaidų nei lietuviškų mokyklų auklėtiniai. Šis palengvinimas numatytas iki 2019 metų.

Šie pakeitimai padaryti atsižvelgiant į praėjusios brandos egzaminų sesijos lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino analizės rezultatus, Bendrojo ugdymo tarybos rekomendacijas. Paaiškėjo, kad septynių autorių, pateiktų prie kiekvienos temos, skaičius nepagrįstas, kad mažesnės apimties darbų turinys buvo įvertintas mažiau taškų, nes trumpesnės apimties darbuose mokiniams buvo sunku atskleisti temą. Beje, statistinės analizės duomenimis, dauguma tautinių mažumų mokyklų mokinių nepaisė apimties palengvinimų ir rašė ilgesnės apimties, išsamesnius rašinius.  
griskabudzio gimnazija moksleiviaiAsta GVILDIENĖ
 
Jau ne pirmus metus Griškabūdžio gimnazijos moksleiviai ir mokytojai dalyvauja „eTwinning“ programoje, kuri skatina Europos mokyklų bendradarbiavimą naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis. Šiemet net keturi jų projektai buvo apdovanoti Europos Kokybės ženkleliais.
 
Nuotr. Aštuntų klasių  mokiniai aktyviai įsitraukė į projektą „Kerpės – oro kokybės indikatorius“ ir remdamiesi kerpių testu vertino aplinkos užterštumą.  
 
„eTwinning“ Kokybės ženkleliai pažymi, kad projektas pasiekė tam tikrą nacionalinį ar Europos standartą. Dėl šios priežasties yra skiriami du ženkleliai: Nacionalinis Kokybės ženklelis ir Europos Kokybės ženklelis.

Pasak biologijos mokytojos ir projekto „eTwinning“  Griškabūdžio gimnazijoje koordinatorės Neringos Stravinskienės, Kokybės ženklelis - tai konkretus pripažinimas mokytojams ir mokykloms, kad jų „eTwinning“ veikla pasiekė aukštą lygį. Mokiniams tai - paskatinimas už jų pastangas, o visai mokyklai - viešas jų pasiryžimo siekti kokybės bei atvirumo europinėje bendradarbiavimo veikloje pripažinimas.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos