baneris leidinys

Vakar, birželio 6 dieną, Sintautų  pagrindinėje mokykloje surengta diskusija prie apskritojo stalo, kurios metu gvildentos prekybos žmonėmis problemos. Renginio iniciatorė Sintautų pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė, visuomeninės organizacijos (VO) “Gelbėkit vaikus” Šakių skyriaus pirmininkė Jūratė Arštikaitienė pabrėžė, jog prekyba žmonėmis yra realus pavojus tiek suaugusiesiems, tiek vaikams, tad apie tai būtina kuo daugiau ir garsiau kalbėti.
 
Pasak J. Arštikaitienės, artėjant vasarai jaunimas nori greitai ir daug užsidirbti, dažnas susivilioja pelningu darbu užsienio valstybėse. Svarbu suvokti, kad į prekybos žmonėmis pinkles jaunus žmones gali įvilioti ne tik nepažįstami, bet ir ,regis, seniai ir gerai mums žinomi žmonės. Diskusija Sintautuose - VO “Gelbėkit vaikus” prevencinio projekto prieš prekybą žmonėmis dalis. Šis projektas pradėtas įgyvendinti 2012 metais ir vykdomas visoje Lietuvoje. Renginyje buvo pakviesti dalyvauti rajono policijos komisariato bei prokuratūros atstovai, rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai, Marijampolės apskrities Moterų namų - Krizių centro vadovė Daiva Dovydė, Lekėčių vidurinės bei Sintautų pagrindinės mokyklų mokiniai, socialiniai pedagogai. Renginio metu demonstruotas trumpas animacinis filmas prevencine tematika  „Dvi mažos mergaitės“.

Socialinė kampanija Rytų Europoje „Dvi mažos mergaitės“ (finansuojama Didžiosios Britanijos paramos fondo Comic Relief bei Tudor Trust ir kt.) pradėta įgyvendinti 2009 metų sausį. Kampanijos tikslas – perspėti jaunas moteris iš Rytų Europos apie prekybos žmonėmis pavojų, kuris dažnai paslepiamas po gražiais pažadais gauti pelningą darbą užsienyje. Šiuo metu filmas „Dvi mažos mergaitės“ yra platinamas 13 Rytų Europos šalių. Lietuvoje šį  filmą platina „Gelbėkit vaikus“ organizacija.

 „Draugo“ inf.
Artėja vasara. Atostogauja moksleiviai ir jų tėveliai. Rajono priešmokyklinės ir ikimokyklinės ugdymo grupės renka duomenis, kiek vaikų ir kaip ilgai planuoja atostogauti vasarą. Nuo to priklausys, kuriam laikui vasarą darželiai užvers duris.
 
Praėjusį ketvirtadienį rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą – visą vasarą dirbs tik Šakių miesto ir Lukšių vaikų darželiai. Kitur bus laikinai uždarytos visos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupės. Tarybos narė Irena Haase tvirtino, kad galbūt reikėtų labiau įsigilinti į kasmet priimamus analogiškus vaikų darželių uždarymo vasaros laikotarpiui sprendimus. „Sakoma, kad viskas su tėvais suderinta, tačiau tikrai yra šeimų, auginančių ne vieną, o keletą vaikų, kurie neturi kur dėti vaikų vasaros atostogų metu“, - kalbėjo ji. Pasak Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Vydos Pranckevičienės, dėl tokio sprendimo gauti raštiški darželius lankančių vaikų tėvų sutikimai. „Patikėkit, liepos – rugpjūčio mėnesiais darželius lanko ypač mažai vaikų, - tvirtino ji. – Jei Šakių miesto vaikų darželyje iš dešimties grupių lieka tik dvi, tai ką kalbėti apie mažesnius rajono darželius.“
Birželio 1 dieną Kriūkų vidurinės mokyklos bendruomenė, vadovaujama  mokyklos direktorės Lilijos Liutvinienės, minėjo garbingą 100 metų mokyklos įkūrimo jubiliejų ir 65 metų vidurinės mokyklos veiklos sukaktį.
 
Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Paežerėlių Šv. Angelų Sargų bažnyčioje. Į šventinį renginį atvykę svečiai apžiūrėjo mokyklos ir Kriūkų krašto istorijos muziejų, sukaupusį daugiau nei tūkstantį vertingų eksponatų. Šventiniame minėjime dalyvavo ne tik kriūkiečiai pedagogai ir moksleiviai, bet ir nemažas būrys buvusių mokyklos mokinių, mokytojų.
 
„Draugo“ inf.
isleistuvesGegužės 29 dieną buvusios Šakių „Žiburio“ gimnazijos aktų salėje vyko Šakių rajono meno mokyklos Muzikos ir Dailės skyrių moksleivių išleistuvės. Šiemet Muzikos skyrių baigė trisdešimt septyni 52 laidos moksleivių. Dailės skyriuje baigiamuosius darbus apsigynė keturiolika 17 laidos moksleivių, penki iš jų – Kudirkos Naumiesčio filiale.
 
Nuotr. Šiemet  Meno mokyklos baigimo pažymėjimais džiaugėsi 51 moksleivis.
 
Pasak Šakių rajono meno mokyklos direktoriaus pavaduotojos Ramunės Valaitienės, Muzikos skyrius šiemet išleido 37 jaunuosius muzikantus, tarp jų keturis mėgėjus, penkiolika pianistų,  penkis smuikininkus, tris klarnetistus, vieną saksofonistą, vieną kanklininkę, penkis akordeonistus, vienas moksleivis baigė solinį, du - chorinį dainavimą. Keturiems muzikantams - vienam pianistui, vienam kanklininkui ir dviem akordeonistams įteikti mėgėjų kurso baigimo pažymėjimai.
Šakių rajono tarybos sprendimu, patvirtinta nauja tvarka dėl bendravimo su vaikais  tobulinimo kursų organizavimo ir jų rengimo užtikrinimo savivaldybėje. Pasak savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyresniojo specialisto Gintaro Demeniaus, numatyta tvarka skirta padėti išmokti būti gerais tėvais.
 
Teismui nustačius LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 straipsnyje numatytus pažeidimus, Šakių rajono savivaldybėje gyvenantys tokius pažeidimus padarę tėvai privalės išklausyti Bendravimo su vaikais tobulinimo kursus. Blogai savo pareigas atliekantiems tėvams (globėjams, rūpintojams) tokius kursus organizuos Šakių rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba. Kursų tikslas – suteikti tėvams žinių apie pozityvią tėvystę, stiprinti jų socialinius ir bendravimo su vaikais įgūdžius. Pasak G. Demeniaus, anksčiau savivaldybėje nebuvo įforminta tokia tvarka, tokių tėvų buvo mažai.

Tėvai, teismo įpareigoti išklausyti kursus, privalės registruotis per penkias dienas nuo teismo nutarimo apskundimo termino pabaigos, jeigu ši nutarimo dalis nebuvo apskųsta, arba nuo tos dienos, kurią skundas dėl šios nutarimo dalies lieka nepatenkintas. Kursų klausytojų grupes formuos Pedagoginė psichologinė tarnyba. Numatyta, kad vienoje grupėje gali būti ne daugiau kaip 12 asmenų. Kursai prasideda ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo tėvų prašymo padavimo dienos. Tėvai turės išklausyti 20 valandų trukmės kursus.
dvyliktokaiOficialiai mokslo metai dvyliktokams baigiasi gegužės 30 dieną. Tačiau daugelyje šalies bendrojo lavinimo mokyklų Paskutinis skambutis skambėjo jau gegužės 24 dieną – anglų kalbos valstybinio brandos egzamino išvakarėse. Mūsų rajono abiturientus jis išlydėjo ketvirtadienį. Šiemet mokyklą baigia ir į gyvenimą išeina 469 jauni žmonės.
 
Nuotr. Prieš brandos egzaminų sesiją abiturientai turėjo paskutinę galimybę pašėlioti.
 
Vakar paskutinįjį kartą rajono vidurinėse mokyklose vyko Paskutinio skambučio šventė. Liepos mėnesį jos išlydės paskutiniąsias abiturientų kartas. Mat nuo naujųjų mokslo metų vidurinių mokyklų mūsų krašte nebeliks – jos visos taps dešimtmetėmis. Nors paskutinė pamoka dvyliktokams vyko tik gegužės 30 dieną, egzaminų maratonas daugeliui iš jų prasidėjo anksčiau – anglų kalbos valstybiniu bei muzikologijos ir menų mokykliniais egzaminais.
prizininkaiGegužės 22 dieną rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius savo darbo kabinete pagerbė  respublikinių ir tarptautinių olimpiadų bei konkursų nugalėtojus ir prizininkus bei jų mokytojus. Penkiems rajono moksleiviams ir šešiems jų mokytojams buvo įteikti Padėkos raštai.
 
Nuotr. Rajono valdžia įvertino aukštus gimnazistų ir jų mokytojų pasiekimus, įteikdama Padėkos raštus ir pakviesdama pasivaišinti.
 
Rajono savivaldybės meras J.Bertašius ir jo pavaduotoja Rima Rauktienė įvertino šių metų aukštus moksleivių mokslo pasiekimus bei juos mokiusių mokytojų darbo rezultatus. Rajono vadovai pakvietė juos į susitikimą mero darbo kabinete, kur įteikė Padėkos raštus ir pavaišino kava bei saldumynais.

Už III laipsnio diplomą Respublikinėje mokinių astronomijos olimpiadoje ir kvietimą dalyvauti Tarptautinėje astronomijos ir astrofizikos olimpiadoje Graikijoje Padėkos raštais meras apdovanojo Lukšių Vinco Grybo gimnazijos moksleivį Martyną Mikalauską ir jo mokytoją Antaną Burkšaitį.
Gegužės 17 dieną Sintautų miestelis klegėjo nuo vaikų juoko ir šurmulio. Šakių dekanato vaikai, tikybos mokytojai rinkosi į jau tradicija tapusią pavasarinę vaikų šventę, kuri šiemet buvo skirta Tikėjimo metams paminėti. Į ją sugužėjo apie šimtas dalyvių.
 
Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas kunigas Donatas Rolskis. Klebonas pasveikino šventės dalyvius, padėkojo už gausų dalyvavimą, palinkėjo prasmingų ir gražių akimirkų, šventės dalyviams perdavė Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro vadovo kunigo Ryčio Baltrušaičio sveikinimą.

Po šv. Mišių renginio dalyviai aplankė poeto Prano Vaičaičio kapą Sintautų kapinėse. Apylinkės žmonės pasakojo apie graudžias ir iškilmingas laidotuves, į kurias atvyko net poeto draugai iš Peterburgo, kurie nešė karstą iš namų iki pat kapinių.

Santakų kaime, netoli Sintautų miestelio, yra graži sena sodyba, kurioje gimė poetas. Apie P.Vaičaitį, jo gyvenimą ir kūrybą trumpai papasakojo poeto giminaitė Rūta Vaičaitytė. Jausminga, graži, nenusakoma aura supa šią sodybą. Čia šventės dalyviai toliau tęsė savo šventę. Viena po kitos savo programėles pristatinėjo bendrojo lavinimo mokyklų komandos. Nors kaitriai ir negailestingai kepino saulutė, nuotaika tikrai buvo gera ir pakylėta.

Šventę vainikavo agapė – bendros vaišės prie vieno stalo. Šventės tikslas pasiektas - bendrystė, tikėjimas, dvasinis pakilimas visus lydės dar ilgai.
 
„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos