baneris leidinys

darzelis2Asta GVILDIENĖ
 
Tokį klausimą tarybos komitetuose savo kolegoms uždavė gelgaudiškietis Edmundas Rinkevičius. Jam nesuprantama, kodėl tėvų ar globėjų prašymas neleisti vaiko į darželį jų poilsio dienų metu nėra pateisinamas dokumentas ir kodėl už jas reikia mokėti, jei vaikas darželio nelankė?
 
Nuotr. Už visas lankytas ir nelankytas dienas, jei nebuvo pateikti jas pateisinantys dokumentai, kuriuos tarybos nariai nesutiko pakeisti paprastais tėvų prašymais, vaikučių tėvai turi susimokėti.
 
Jis siūlė pakeisti sprendimo Nr. T-281 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, priimto šių metų liepos 25 dieną,  8.3 ir 8.10 punktus ir išdėstyti juos nauja redakcija.   Ji skelbtų, kad tėvams, jei vaikas nelankė darželio nereikėtų mokėti: 8.3 „moksleivių rudens, žiemos, pavasario ir vasaros  atostogų metu, pateikus prašymą“ bei 8.10 „tėvų (globėjų) papildomų poilsio dienų metu, pateikus tėvų (globėjų) prašymą“, kurio, tarybos nario manymu, turėtų užtekti vietoj pateisinamo dokumento pateikimo.
mokiniu pavezejimasAsta GVILDIENĖ
 
Prasidėjus naujiesiems mokslo metams, lyg yla iš maišo išlindo sumaištį sukėlusios Transporto lengvatų įstatymo 6 straipsnio pataisos. Jose pabrėžiama, kad priešmokyklinio ugdymo ir 1 – 8 klasių mokiniams kelionė bus kompensuojama tik į artimiausią mokyklą. Tėvų nepasitenkinimas ir mokyklų skundai dėl sutrikdyto klasių komplektavimo pasiekė Švietimo ir mokslo ministeriją bei Lietuvos Respublikos Vyriausybę.
 
Nuotr. Transporto lengvatų įstatymo pakeitimas sujudino aukščiausios valdžios atstovus.
 
Rugsėjo 20 dienos laikraščio „Draugas“ numeryje informavome apie naują mokinių pavėžėjimo išlaidų kompensavimo tvarką, numatytą Transporto lengvatų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitime. Joje numatyta, kad nemokamai iki 40 km ir atgal pavežami kaimuose ir miestuose gyvenantys 9 – 12 klasių (gimnazijų 1 – 4 klasių), profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų moksleiviai. Tačiau priešmokyklinio ugdymo ir 1 – 8 klasių mokinių pavėžėjimas kompensuojamas tik iki artimiausios bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos. Kaip informavo  G. Demenius, artimiausias mokyklas šiandien pravažiuoja 199 1 – 8 klasių mokiniai, 77 iš jų – ne mūsų savivaldybės moksleiviai. Vadinasi, 122 mūsų rajono moksleiviai važinėja mokytis į pasirinktas tolimesnes miestų mokyklas. Juos pagal naująją tvarką tėvai į mokyklas turėtų vežioti savo lėšomis. Tačiau tai sau galėtų leisti toli gražu ne visos šeimos.
mokymaiNuo gegužės mėnesio Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdo projektą „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(-si) formų plėtra, II etapas“, į kurį  aktyviai įsijungė ir gelgaudiškiečių komanda. Ištyrusi apskrities bendrojo ugdymo mokyklų lūkesčius bei sunkumus, ji išanalizavo kylančias problemas, dirbant su  specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, gilinosi į mokinių, turinčių elgesio ir/ar emocijų sutrikimų korekcijos bei ugdymo galimybes.
 
Nuotr. Pedagogai – psichologai Susanne Stampe Mortensen (dešinėje) ir Michael Falk –Siorensen iš Kopenhagos konsultavo Gelgaudiškio specialiosios mokyklos specialistes visais rūpimais klausimais.
 
Gelgaudiškio specialiosios mokyklos darbuotojos - Dalia Kasperavičienė, Aldona Virbauskienė, Rasa Misevičienė, Jūratė Žilinskienė bei  Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos mokytoja Edita Balčiūnienė – būsimo Gelgaudiškio specialiojo metodinio centro, skirto sutrikusio intelekto bei emocijų ir/ar elgesio sutrikimų turintiems mokiniams, konsultantės. Atsižvelgdamos į mokyklų lūkesčius bei poreikį, jos konsultavo Vilkaviškio S. Nėries pagrindinės, Marijampolės rajono Kazlų Rūdos pradinės, Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos bei Vilkaviškio rajono Pilviškių „Santakos“ gimnazijos pedagogus, švietimo pagalbos vaikui specialistus, mokyklų padalinių vadovus darbo su minėtų sutrikimų turinčiais vaikais klausimais.
eko idejosSpalio 23 dieną Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje vyko nacionalinio moksleivių aplinkosauginio konkurso „Ekomokykla“ atrankinis renginys. Jame susirungė Lukšių Vinco Grybo ir Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijų moksleivių komandos. Jos pristatė savo ekoidėjas ir išbandė jėgas „Protų mūšyje“ ekologiniais klausimais.
 
Nuotr. Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos moksleivių ekoidėja „Dažymas augalais“ nurungė lukšiečių sukneles, sukurtas iš įvairiausių atliekų.
 
Socialinių mokslų kolegija (SMK) ir VšĮ „Problemų sprendimo centras“ nuo rugsėjo mėnesio Lietuvos mokyklas kvietė jungtis į ekomokyklų tinklą ir, įgyvendinant geriausias ekoidėjas, dalyvaujant aplinkosauginėse akcijose, padėsiančiose gilinti ekologines žinias, laimėti puikius prizus. Ekodeklaraciją pasirašė visos keturios mūsų rajono gimazijos, o geriausios ekoidėjos konkurse susirungė Lukšių Vinco Grybo ir Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijų moksleivių komandos.
karjeros kordinatoriaiAsta GVILDIENĖ
 
Spalio 17 dieną Šakių „Žiburio“ gimnazijoje vyko mūsų rajono ir Kazlų Rūdos mokyklų karjeros koordinatorių, kurių tikslas – sėkmingam karjeros keliui mokinį pradėti ruošti dar mokykloje, pasitarimas. Koordinatorių padedamas, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.
 
Nuotr. Pirmą kartą rajono karjeros koordinatorius aplankė vyriausioji karjeros konsultantė R. Bendoraitytė - Sinižbajeva (pirma iš kairės) ir Šakių rajono koordinatorių kuratorė A.Tūgaudienė (antra iš kairės).
 
Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis žmogaus mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Kadangi šiuo metu bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose dar vis trūksta vieningos ugdymo karjerai sistemos, kuri padėtų mokiniams išsiugdyti karjeros valdymo kompetencijas, stokojama karjeros veiklų koordinatorių, įvaldžiusių modernius ugdymo karjerai metodus ir priemones, šiam tikslui pasiekti ketvirtus metus iš eilės vykdomas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“  projektas. Jo įgyvendinimui skirta daugiau nei 55 mln. litų, iš kurių beveik 47 mln. litų skyrė Europos Sąjungos struktūriniai fondai.
lmpSpalio 11 - 12 dienomis Palangoje vyko trečioji Lietuvos mokinių parlamento sesija.  Joje dalyvavo ir Šakių atstovė - Lietuvos mokinių parlamento narė Gerda Bilskytė.
 
Nuotr. Švietimo ir mokslo komitetas, kuriam priklauso ir Gerda (antra iš dešinės), diskutavo apie lietuvių kalbos valstybinio brandos egzamino tvarką 2014 - iems metams, jos variantus, siūlomus privalomus egzaminus po 2, 4, 6 bei 8 klasių.
 
Nors Lietuvos mokinių parlamento (LMP) nariai juokauja, kad dirba 24 valandas per parą  ir 7 dienas per savaitę, tačiau svarbiausius klausimus svarsto sesijų metu. Taip buvo ir šįsyk. Sesijos metu, komitetuose (švietimo ir mokslo, užsienio reikalų, sveikatos apsaugos, kultūros, žmogaus teisių, socialinių reikalų) jie svarstė aktualius klausimus įvairiomis temomis. Švietimo ir mokslo komitetas, kuriam priklauso ir Gerda, diskutavo apie lietuvių kalbos valstybinio brandos egzamino tvarką 2014 - iems metams, jos variantus, siūlomus privalomus egzaminus po 2, 4, 6 bei 8 klasių, aptarė jų ruošiamą projektą „Mokyti mokytis“ bei apie kitus svarbiausius dalykus.

Pasak Gerdos, visiems LMP nariams susitikti pavyksta tik sesijų metu, o tai reiškia - tik du kartus per metus, todėl sesijų laiką jie stengiasi išnaudoti produktyviai. Be sesijų ryšį palaiko socialiniame tinklapyje „Facebook“, el. pašto grupėje nuolat diskutuoja svarbiais klausimais, o regionai, darbo grupės (viešųjų ryšių, psichiką veikiančių medžiagų prevencijos ir kontrolės) bei komitetai bendrauja konferencijose per „Skype“.
neformalus ugdymasRugsėjo – spalio mėnesiais Gelgaudiškio specialiosios mokyklos auklėtiniai aktyviai įsijungė į  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamą projektą „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra.  II etapas“, finansuojamą Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos lėšomis.
 
Nuotr. Keramikos ir dailiųjų amatų užsiėmimai lavina meninį - estetinį pojūtį ir vaizduotę, skatina malonias emocijas, ugdo kūrybinius gebėjimus.
 
Bendradarbiaudami su projekto vykdytojais UAB „Design Express“,  Gelgaudiškio specialiosios mokyklos pedagogai mokiniams pasiūlė trijų  krypčių neformaliojo ugdymo programas: dramos ir profesinio veiklinimo; sportinės bei kitos fizinio aktyvumo užsiėmimų ir profesinio veiklinimo; keramikos, dailiųjų amatų užsiėmimų ir profesinio veiklinimo.

Dramos ir profesinio veiklinimo neformaliojo ugdymo programos tikslas - sudaryti sąlygas įvairių gebėjimų mokiniams pasitikėti savo kūrybinėmis galiomis, noru tobulėti kuriant ir pažįstant teatro meną, skatinti jų  bendruosius gebėjimus bei norą dalyvauti kultūriniame gyvenime. Pasak Gelgaudiškio specialiosios mokyklos direktorės pavaduotojos Genutės Žilinskienės, programa įgyvendinama atsižvelgiant į sutrikusio intelekto mokinių galias ir gebėjimus. Ja siekiama, kad mokiniai per teatrinę veiklą ugdytų savo kognityvinius bei  bendruosius gebėjimus (kalbą, judesius, plastiką), pasitikėtų savo kūrybinėmis galiomis, norėtų tobulėti kurdami, drąsiai reikštų savo mintis, jausmus ir požiūrį į teatrą. „Ne mažiau svarbus ir susipažinimas su teatro įvairove, raiškos priemonėmis, teatrine aplinka, - tvirtino G.Žilinskienė. - Stebėdami spektaklį  vaikai turi išmokti suprasti bei vertinti teatro „kalbą“. Veiklos kuriamos žaidybiniu pagrindu. Jomis skatinama  kūrybiškai žaisti ir žaismingai kurti.“
rinkevicius2Asta GVILDIENĖ
 
Kauno apygardos administracinis teismas išnagrinėjo gelgaudiškiečio Edmundo Rinkevičiaus skundą dėl sūnaus teisės mokytis arčiausiai namų esančioje bendrojo lavinimo mokykloje ir pripažino jį nepagrįstu. Pagrindinis motyvas - E.Rinkevičiaus sūnus jau nesimoko Gelgaudiškio pagrindinėje mokykloje. Nuo šių metų rugsėjo 1 – osios jis – Šakių „Žiburio“ gimnazistas.
 
Nuotr. E. Rinkevičius įsitikinęs, kad savivaldybės taryba, leidusi kai kuriose rajono mokyklose komplektuoti klases išimties tvarka, galėjo tokią išimtį padaryti ir Gelgaudiškio mokyklai.
 
Pagal Švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2012 – 2015 metų bendrąjį planą nuo šių mokslo metų rajone nebeliko vidurinių mokyklų. Šakių „Varpo“, Lekėčių, Kriūkų, Plokščių ir Gelgaudiškio mokyklos tapo pagrindinėmis. Tiems, kam užtenka pagrindinio išsilavinimo, skriaudos nėra, o štai norintiems mokytis toliau, teko dairytis į rajono gimnazijas, kurios vienintelės teikia vidurinį išsilavinimą. Rajono savivaldybės tarybos narys Edmundas Rinkevičius, niekada nepritarė tokiai reorganizacijai ir dvejus metus aktyviai kovojo už vidurinio ugdymo išsaugojimą Gelgaudiškio mokykloje.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos