baneris leidinys

pavalkisAsta GVILDIENĖ
 
Gegužės 23 dieną pirmą kartą mūsų krašte lankėsi švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis. Seimo nario Mindaugo Basčio iniciatyva jis susitiko su Lekėčių, Šakių „Varpo“, Plokščių ir Kriūkų vidurinių mokyklų bei Lukšių Vinco Grybo ir  Šakių „Žiburio“ gimnazijų  bendruomenėmis, savivaldybės posėdžių salėje kalbėjosi su rajono švietimo įstaigų vadovais.
 
Nuotr. Švietimo ir mokslo ministras D. Pavalkis prisipažino, kad tokio gero pavyzdžio, kaip Plokščių daugiafunkcinis centras, dar nebuvo matęs.
 
Lietuvoje mažai meilės
 
Susitikimo su rajono švietimo įstaigų vadovais metu, švietimo ir mokslo ministras D.Pavalkis, kalbėdamas apie mokyklų pertvarką siūlė viską gerai pasverti, įvertinti, neskubėti keisti, nedaryti kažkokių drastiškų sprendimų. „Nieko naujo mes neišrasim, - tikino jis. – Lietuvos mokyklų specifiškumas – mitas. Visoje Europoje labai panašios mokyklų problemos. Kaip danguje, taip ir ant žemės...“ Jo manymu, per daug susikuriame taisyklių, biurokratizmo „nuodijančios aplinkos“ ir nelieka mokinio ryšio su mokytoju, nors mūsų šalyje vienam mokytojui tenka tik šeši mokiniai – (tris kartus mažiau nei Europos šalių vidurkis). „Iš vienos pusės dėl to gerai gyvenam, iš kitos - tai yra problema, nes mokytojas gauna mažesnę algą, - kalbėjo švietimo ir mokslo ministras. – O kad mažai vaikų pagrindinė problema –Lietuvoje mažai meilės. Kiekvienais metais netenkam po 35 tūkst. mokinių – maždaug po vieną Plungės miestą. Tai katastrofiški skaičiai. Todėl reforma nesibaigs tol, kol mokinių skaičius nesistabilizuos. Kad nuo ateinančių metų gyvensime geriau, deja, negaliu prognozuoti, nes nesu tiek optimistas. Kad suvaldyti moksleivių ir studentų mažėjimą, planuojame skirti virš 70 mln. litų per metus.“ D.Pavalkis paminėjo, kad yra problema dėl mokytojų kolektyvo atjauninimo. Mat jaunimas, baigęs pedagogikos mokslus, neturi šansų įsidarbinti mokytojais - per praėjusius metus Kauno mokyklose įsidarbino tik keturi jauni žmonės, nes pensinio amžiaus sulaukę senjorai nenori išeiti į užtarnautą poilsį.
gelbekit vaikusAsta GVILDIENĖ
 
Gegužės 16 dieną viešbutyje „Jundula“ vyko jau antrasis globojamų vaikų susitikimas su  aktoriumi ir režisieriumi Robertu Šarknicku. Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pritarimu, pradėjo vykdyti projektą „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai“, kurį finansuoja Švedijos fondas IKEA Foundation.  
 
Nuotr. Aktorius R. Šarknickas, pats užaugęs sovietiniuose vaikų globos namuose, gerai žino, kokią reikšmę turi šiltas svetimo žmogaus žvilgsnis, apkabinimas, paguodos žodis.
 
Pasak projekto vadovės Ievos Kazlauskienės ir psichologės – projektų koordinatorės Kristinos Matijošaitienės, projekto „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai“ tikslas – sudaryti sąlygas vaikui augti biologinėje šeimoje, o netekusiam tėvų globos – tinkamas globos (rūpybos) ar įvaikinimo sąlygas, kurios atitiktų geriausius vaiko interesus ir poreikį augti šeimos aplinkoje arba aplinkoje, artimoje šeimai, tinkamai pasirengti savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje. Tokiu būdu projekto veiklos prisideda prie valstybės Vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategijos.
svietimas jonavaGegužės 17 dieną mūsų krašte lankėsi Jonavos savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytautas Žebrauskas bei dar 11 šio rajono švietimo įstaigų vadovų. Svečiai domėjosi mūsų rajono mokyklų tinklo pertvarka, norėjo susipažinti su mūsų kaimo mokyklų situacija, pasidalyti tolimesnio bendradarbiavimo idėjomis.
 
Nuotr. Jonavos švietimo įstaigų vadovai domėjosi rajono mokyklų tinklo pertvarka ir, kaip katastrofiškai mažėjant vaikų skaičiui, „išgyvena“ mažosios kaimo mokyklos.
 
Jonavos švietimiečius savo darbo kabinete priėmė rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius. Jis  supažindino svečius su rajono mokyklų tinklo pertvarka, kuri įvyko dėl vienintelės priežasties – mokinių skaičiaus mažėjimo. Pasak J.Bertašiaus, švietimas – prioritetinė sritis, todėl labai stengiamasi išsaugoti kaimo mokyklas, net jei tenka daryti klasių komplektavimo išimtis. „Mokyklų ateitis – daugiafunkciniai centrai, po kurių stogu sutelpa ir patys mažiausieji, ir vyriausieji“, - kalbėjo meras, džiaugdamasis pirmuoju tokiu centru, įsikūrusiu Plokščių vidurinėje mokykloje.
klase2Balandžio 18 dieną baigėsi ZOOMBOOK organizuotas konkursas ,,Spalvingiausia klasė“. Šiame konkurse dalyvavo 60 Lietuvos mokyklų, tarp kurių ir Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos 2A klasė, vadovaujama Aušros Gudiškienės. Tarp 19 konkurse dalyvavusių pradinių klasių, mūsiškiai be konkurencijos buvo išrinkti geriausiais.
 
Nuotr. Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos 2A klasės mokiniai „Spalvingiausios klasės“ konkurse buvo išrinkti geriausiais.
 
Konkurso tikslas - sukurti kuo įdomesnę ir spalvingesnę savo klasės fotoknygą, kurią vertino autoritetingi Lietuvos menininkai: iliustracijų autorė, dailininkė Ieva Babilaitė - Ibelhauptienė, dailininkas - grafikas Jokūbas Jacovskis ir knygų dailininkas Tomas Mrazauskas. Pagrindinis reikalavimas visiems dalyviams - atskleisti klasės dvasią, originalumą, kūrybiškumą ir išskirtinumą.
zaidimaiGegužės 13 dieną Šakių „Varpo“ vidurinėje mokykloje etnokultūros būrelio „Zanavykų mokyklėlė“ pradinių klasių mokiniai kartu su savo mokytojomis Aušra Gudiškiene ir Aurina Bernotiene surengė etnokultūrinę pamokėlę. Šį kartą pradinukai buvo ne vieni. Jie į svečius pasikvietė Šakių rajono mokyklos-darželio „Berželis“ „Meškiukų“ grupę kartu su auklėtoja Diana Zubrickiene.
 
Nuotr. Darželio auklėtiniai noriai dalyvavo pradinukų vedamuose žaidimuose.
 
Iš pradžių nedrąsiai, smalsiomis akimis dairydamiesi į didelę aktų salę, vėliau įsidrąsinę, darželinukai lipo į sceną ir noriai dalyvavo pradinukų vedamuose žaidimuose. Kartu pažaidę ir padainavę, tiek jaunesnieji, tiek ir vyresnieji rodė savo sugebėjimus. Vieni sekė pasakas, dainavo, o kiti atskleidė savo artistiškumą. Daugiausiai šypsenų ir susižavėjimo sulaukė mažoji darželio auklėtinė Gustė Tamašauskaitė, kuri sekė pasaką ir dainavo.
Iki liepos 12 dienos savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriuje gabūs jaunuoliai iš socialiai remtinų šeimų gali pateikti prašymus vardinei Kerol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo stipendijai gauti.
 
Šiomis stipendijomis siekiama sudaryti galimybę gabiems, tačiau dėl sunkių materialinių sąlygų negalintiems studijuoti  jaunuoliams siekti mokslo. Pretenduoti į Fondo skiriamas stipendijas gali 2013 m. baigiantys bendrojo ugdymo vidurinę mokyklą arba gimnaziją jaunuoliai, atitinkantys šiuos reikalavimus: gerai arba labai gerai baigę vidurinę mokyklą ar gimnaziją, dalyvavę rajono, šalies mokslo ar humanitarinėse olimpiadose arba konkursuose ir tarptautiniuose menų konkursuose, gyvena šeimose, kuriose vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį (525 Lt).

Stipendija, kurios dydis  140 JAV dolerių, skiriama tik valstybinių universitetų I kurso bakalauro studijų studentams vienam semestrui (5 mėnesiams), jų mokėjimas gali būti tęsiamas, jei pasibaigus semestrui studento Fondui pateiktoje pažymoje apie pažangumą pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 8,5.
gimnazija muziejusAsta GVILDIENĖ
 
Praėjusį penktadienį į Šakių „Žiburio“ gimnaziją susirinko gausus būrys buvusių ir esamų mokinių, mokytojų bei svečių. Mokyklos bendruomenė dalyvavo  95 - ųjų įkūrimo ir 15 -ųjų atkūrimo metinių šventiniame paminėjime, kuris prasidėjo Šv. Mišiomis Šakių Šv.Jono Krikštytojo bažnyčioje.
 
Nuotr. Šakių „Žiburio“ gimnazijos direktorė J. Mozūraitienė (dešinėje) džiaugėsi naujose mokyklos patalpose atgimusiu moderniu muziejumi.
 
Kiekvienos mokyklos istorija susideda iš daugelio mažesnių istorijų, kurias rašė ir teberašo buvę bei esami mokiniai ir mokytojai. Kai mintimis grįžtame į mokyklą, visada prisimename mokyklinius suolus, baltos kreidos kelią klasės lentoje ir mokytojus, tėviškai globojusius, mokiusius, patarusius, paskatinusius nuolat ieškoti žinių ir savojo gyvenimo kelio.

1918 metais gegužės mėnesį Šakiuose buvo įkurta vienintelė visoje apskrityje gimnazija. Čia nebuvo mokymuisi pritaikytų patalpų, darbą teko pradėti privačiose, labai ankštose patalpose, o suolai, kuriuose sėdėjo po šešis mokinius, buvo sukalti iš beveik neobliuotų lentų. Mokiniai knygų neturėjo, net sąsiuvinių trūko, todėl rašydavo ant įvairių popieriaus skiaučių. Vienintelė mokymosi priemonė buvo žemėlapis geografijos pamokoms. Už mokslą per metus reikėjo mokėti 150 litų.
mureikaJau tapo tradicija kasmet balandžio mėnesį Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje organizuoti mokslines konferencijas. Šiųmetinė „Nedūžtančios vertybės dūžtančiame pasaulyje“– jau ketvirtoji. Tradiciškai į konferenciją atvyko jos iniciatorius, pirmosios laidos abiturientas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras profesorius Juozas Mureika, be kurio šie renginiai tiesiog neįsivaizduojami.
 
Nuotr. Konferencijos iniciatorius prof. J. Mureika (dešinėje) ir filosofas N. Kardelis diskutavo su moksleiviais apie gyvenimo vertybes.
 
Konferencija prasidėjo eseistiniais Lukšių Vinco Grybo gimnazijos abiturientės Kristinos Ižganaitytės pasvarstymais apie mūsų dienų dūžtančių svajonių ir vilčių kasdienybę. Į ką atsiremti? Kur postmoderniame pasaulyje ieškoti tų  tikrų, nedūžtančių vertybių? Į šiuos ir kitus klausimus pabandė atsakyti kiti konferencijos pranešėjai.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos