baneris leidinys

Birželio 1 dieną Kriūkų vidurinės mokyklos bendruomenė, vadovaujama  mokyklos direktorės Lilijos Liutvinienės, minėjo garbingą 100 metų mokyklos įkūrimo jubiliejų ir 65 metų vidurinės mokyklos veiklos sukaktį.
 
Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Paežerėlių Šv. Angelų Sargų bažnyčioje. Į šventinį renginį atvykę svečiai apžiūrėjo mokyklos ir Kriūkų krašto istorijos muziejų, sukaupusį daugiau nei tūkstantį vertingų eksponatų. Šventiniame minėjime dalyvavo ne tik kriūkiečiai pedagogai ir moksleiviai, bet ir nemažas būrys buvusių mokyklos mokinių, mokytojų.
 
„Draugo“ inf.
isleistuvesGegužės 29 dieną buvusios Šakių „Žiburio“ gimnazijos aktų salėje vyko Šakių rajono meno mokyklos Muzikos ir Dailės skyrių moksleivių išleistuvės. Šiemet Muzikos skyrių baigė trisdešimt septyni 52 laidos moksleivių. Dailės skyriuje baigiamuosius darbus apsigynė keturiolika 17 laidos moksleivių, penki iš jų – Kudirkos Naumiesčio filiale.
 
Nuotr. Šiemet  Meno mokyklos baigimo pažymėjimais džiaugėsi 51 moksleivis.
 
Pasak Šakių rajono meno mokyklos direktoriaus pavaduotojos Ramunės Valaitienės, Muzikos skyrius šiemet išleido 37 jaunuosius muzikantus, tarp jų keturis mėgėjus, penkiolika pianistų,  penkis smuikininkus, tris klarnetistus, vieną saksofonistą, vieną kanklininkę, penkis akordeonistus, vienas moksleivis baigė solinį, du - chorinį dainavimą. Keturiems muzikantams - vienam pianistui, vienam kanklininkui ir dviem akordeonistams įteikti mėgėjų kurso baigimo pažymėjimai.
Šakių rajono tarybos sprendimu, patvirtinta nauja tvarka dėl bendravimo su vaikais  tobulinimo kursų organizavimo ir jų rengimo užtikrinimo savivaldybėje. Pasak savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyresniojo specialisto Gintaro Demeniaus, numatyta tvarka skirta padėti išmokti būti gerais tėvais.
 
Teismui nustačius LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 straipsnyje numatytus pažeidimus, Šakių rajono savivaldybėje gyvenantys tokius pažeidimus padarę tėvai privalės išklausyti Bendravimo su vaikais tobulinimo kursus. Blogai savo pareigas atliekantiems tėvams (globėjams, rūpintojams) tokius kursus organizuos Šakių rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba. Kursų tikslas – suteikti tėvams žinių apie pozityvią tėvystę, stiprinti jų socialinius ir bendravimo su vaikais įgūdžius. Pasak G. Demeniaus, anksčiau savivaldybėje nebuvo įforminta tokia tvarka, tokių tėvų buvo mažai.

Tėvai, teismo įpareigoti išklausyti kursus, privalės registruotis per penkias dienas nuo teismo nutarimo apskundimo termino pabaigos, jeigu ši nutarimo dalis nebuvo apskųsta, arba nuo tos dienos, kurią skundas dėl šios nutarimo dalies lieka nepatenkintas. Kursų klausytojų grupes formuos Pedagoginė psichologinė tarnyba. Numatyta, kad vienoje grupėje gali būti ne daugiau kaip 12 asmenų. Kursai prasideda ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo tėvų prašymo padavimo dienos. Tėvai turės išklausyti 20 valandų trukmės kursus.
dvyliktokaiOficialiai mokslo metai dvyliktokams baigiasi gegužės 30 dieną. Tačiau daugelyje šalies bendrojo lavinimo mokyklų Paskutinis skambutis skambėjo jau gegužės 24 dieną – anglų kalbos valstybinio brandos egzamino išvakarėse. Mūsų rajono abiturientus jis išlydėjo ketvirtadienį. Šiemet mokyklą baigia ir į gyvenimą išeina 469 jauni žmonės.
 
Nuotr. Prieš brandos egzaminų sesiją abiturientai turėjo paskutinę galimybę pašėlioti.
 
Vakar paskutinįjį kartą rajono vidurinėse mokyklose vyko Paskutinio skambučio šventė. Liepos mėnesį jos išlydės paskutiniąsias abiturientų kartas. Mat nuo naujųjų mokslo metų vidurinių mokyklų mūsų krašte nebeliks – jos visos taps dešimtmetėmis. Nors paskutinė pamoka dvyliktokams vyko tik gegužės 30 dieną, egzaminų maratonas daugeliui iš jų prasidėjo anksčiau – anglų kalbos valstybiniu bei muzikologijos ir menų mokykliniais egzaminais.
prizininkaiGegužės 22 dieną rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius savo darbo kabinete pagerbė  respublikinių ir tarptautinių olimpiadų bei konkursų nugalėtojus ir prizininkus bei jų mokytojus. Penkiems rajono moksleiviams ir šešiems jų mokytojams buvo įteikti Padėkos raštai.
 
Nuotr. Rajono valdžia įvertino aukštus gimnazistų ir jų mokytojų pasiekimus, įteikdama Padėkos raštus ir pakviesdama pasivaišinti.
 
Rajono savivaldybės meras J.Bertašius ir jo pavaduotoja Rima Rauktienė įvertino šių metų aukštus moksleivių mokslo pasiekimus bei juos mokiusių mokytojų darbo rezultatus. Rajono vadovai pakvietė juos į susitikimą mero darbo kabinete, kur įteikė Padėkos raštus ir pavaišino kava bei saldumynais.

Už III laipsnio diplomą Respublikinėje mokinių astronomijos olimpiadoje ir kvietimą dalyvauti Tarptautinėje astronomijos ir astrofizikos olimpiadoje Graikijoje Padėkos raštais meras apdovanojo Lukšių Vinco Grybo gimnazijos moksleivį Martyną Mikalauską ir jo mokytoją Antaną Burkšaitį.
Gegužės 17 dieną Sintautų miestelis klegėjo nuo vaikų juoko ir šurmulio. Šakių dekanato vaikai, tikybos mokytojai rinkosi į jau tradicija tapusią pavasarinę vaikų šventę, kuri šiemet buvo skirta Tikėjimo metams paminėti. Į ją sugužėjo apie šimtas dalyvių.
 
Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas kunigas Donatas Rolskis. Klebonas pasveikino šventės dalyvius, padėkojo už gausų dalyvavimą, palinkėjo prasmingų ir gražių akimirkų, šventės dalyviams perdavė Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro vadovo kunigo Ryčio Baltrušaičio sveikinimą.

Po šv. Mišių renginio dalyviai aplankė poeto Prano Vaičaičio kapą Sintautų kapinėse. Apylinkės žmonės pasakojo apie graudžias ir iškilmingas laidotuves, į kurias atvyko net poeto draugai iš Peterburgo, kurie nešė karstą iš namų iki pat kapinių.

Santakų kaime, netoli Sintautų miestelio, yra graži sena sodyba, kurioje gimė poetas. Apie P.Vaičaitį, jo gyvenimą ir kūrybą trumpai papasakojo poeto giminaitė Rūta Vaičaitytė. Jausminga, graži, nenusakoma aura supa šią sodybą. Čia šventės dalyviai toliau tęsė savo šventę. Viena po kitos savo programėles pristatinėjo bendrojo lavinimo mokyklų komandos. Nors kaitriai ir negailestingai kepino saulutė, nuotaika tikrai buvo gera ir pakylėta.

Šventę vainikavo agapė – bendros vaišės prie vieno stalo. Šventės tikslas pasiektas - bendrystė, tikėjimas, dvasinis pakilimas visus lydės dar ilgai.
 
„Draugo“ inf.
pavalkisAsta GVILDIENĖ
 
Gegužės 23 dieną pirmą kartą mūsų krašte lankėsi švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis. Seimo nario Mindaugo Basčio iniciatyva jis susitiko su Lekėčių, Šakių „Varpo“, Plokščių ir Kriūkų vidurinių mokyklų bei Lukšių Vinco Grybo ir  Šakių „Žiburio“ gimnazijų  bendruomenėmis, savivaldybės posėdžių salėje kalbėjosi su rajono švietimo įstaigų vadovais.
 
Nuotr. Švietimo ir mokslo ministras D. Pavalkis prisipažino, kad tokio gero pavyzdžio, kaip Plokščių daugiafunkcinis centras, dar nebuvo matęs.
 
Lietuvoje mažai meilės
 
Susitikimo su rajono švietimo įstaigų vadovais metu, švietimo ir mokslo ministras D.Pavalkis, kalbėdamas apie mokyklų pertvarką siūlė viską gerai pasverti, įvertinti, neskubėti keisti, nedaryti kažkokių drastiškų sprendimų. „Nieko naujo mes neišrasim, - tikino jis. – Lietuvos mokyklų specifiškumas – mitas. Visoje Europoje labai panašios mokyklų problemos. Kaip danguje, taip ir ant žemės...“ Jo manymu, per daug susikuriame taisyklių, biurokratizmo „nuodijančios aplinkos“ ir nelieka mokinio ryšio su mokytoju, nors mūsų šalyje vienam mokytojui tenka tik šeši mokiniai – (tris kartus mažiau nei Europos šalių vidurkis). „Iš vienos pusės dėl to gerai gyvenam, iš kitos - tai yra problema, nes mokytojas gauna mažesnę algą, - kalbėjo švietimo ir mokslo ministras. – O kad mažai vaikų pagrindinė problema –Lietuvoje mažai meilės. Kiekvienais metais netenkam po 35 tūkst. mokinių – maždaug po vieną Plungės miestą. Tai katastrofiški skaičiai. Todėl reforma nesibaigs tol, kol mokinių skaičius nesistabilizuos. Kad nuo ateinančių metų gyvensime geriau, deja, negaliu prognozuoti, nes nesu tiek optimistas. Kad suvaldyti moksleivių ir studentų mažėjimą, planuojame skirti virš 70 mln. litų per metus.“ D.Pavalkis paminėjo, kad yra problema dėl mokytojų kolektyvo atjauninimo. Mat jaunimas, baigęs pedagogikos mokslus, neturi šansų įsidarbinti mokytojais - per praėjusius metus Kauno mokyklose įsidarbino tik keturi jauni žmonės, nes pensinio amžiaus sulaukę senjorai nenori išeiti į užtarnautą poilsį.
gelbekit vaikusAsta GVILDIENĖ
 
Gegužės 16 dieną viešbutyje „Jundula“ vyko jau antrasis globojamų vaikų susitikimas su  aktoriumi ir režisieriumi Robertu Šarknicku. Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pritarimu, pradėjo vykdyti projektą „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai“, kurį finansuoja Švedijos fondas IKEA Foundation.  
 
Nuotr. Aktorius R. Šarknickas, pats užaugęs sovietiniuose vaikų globos namuose, gerai žino, kokią reikšmę turi šiltas svetimo žmogaus žvilgsnis, apkabinimas, paguodos žodis.
 
Pasak projekto vadovės Ievos Kazlauskienės ir psichologės – projektų koordinatorės Kristinos Matijošaitienės, projekto „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai“ tikslas – sudaryti sąlygas vaikui augti biologinėje šeimoje, o netekusiam tėvų globos – tinkamas globos (rūpybos) ar įvaikinimo sąlygas, kurios atitiktų geriausius vaiko interesus ir poreikį augti šeimos aplinkoje arba aplinkoje, artimoje šeimai, tinkamai pasirengti savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje. Tokiu būdu projekto veiklos prisideda prie valstybės Vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategijos.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos