baneris leidinys

Kovo 4 dieną Šakių „Varpo“ vidurinėje mokykloje vyko kasmetinė technologijų olimpiada. Joje tarpusavyje susirungė rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai - 7 – 10 klasių mergaitės ir 6 – 12 klasių berniukai. Daugiausiai prizinių vietų laimėjo Gelgaudiškio vidurinės mokyklos moksleiviai, kuriuos moko mokytojai A.Damušytė ir V.Senkus.
 
Tekstilės darbus olimpiadoje kūrė 18 mergaičių. Tarp penkių septintokių  geriausio darbo savininke pripažinta Erika Kaminskaitė iš Lekėčių vidurinės mokyklos (mokytoja E.Brazaitytė). Antroji vieta skirta Kamilei Danielevičiūtei iš Gelgaudiškio vidurinės mokyklos (mokytoja A.Damušytė), trečioji – Kęstgailei Juodaitytei iš Kriūkų vidurinės mokyklos (mokytoja V.Masteikienė). Tarp aštuntokių, kurios olimpiadoje dalyvavo aktyviausiai, pirmosios vietos laimėtoja tapo Vaiva Frančiakaitė, o antrosios – Aušrinė Bacevičiūtė iš Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos (jų mokytoja R.Mikulienė). Trečioji vieta skirta Janinai Leveckytei iš Gelgaudiškio vidurinės mokyklos (mokytoja A.Damušytė). Iš penkių 9 – 10 klasių merginų dvi pirmąsias prizines vietas laimėjo Paluobių pagrindinės mokyklos moksleivės Inga Kaušiūtė ir Iveta Jonikaitytė (jų mokytoja S.Valatkaitienė).
maitinimasAsta GVILDIENĖ
 
Šiandien vis drąsiau prabylama apie nemokamo maitinimo skyrimo spragas, apie tai, kad nemokamą maitinimą gauna ir tie moksleiviai, kuriems iš tiesų jis nepriklausytų. Nors yra daug tėvų, kurie legaliai dirbdami ir nedaug uždirbdami, iš valstybės tokios paramos negauna,  nes uždirba galbūt tik dešimčia litų daugiau. Panaši situacija ir vaikus globojančiose šeimose bei šeimynose. Globotiniai negauna nemokamo maitinimo, nes auga ne socialiai remtinose šeimose.
 
Nuotr. Nemokamo maitinimo skyrimas globojamiems vaikams užtikrintų lygias paramos gavimo galimybes visiems moksleiviams.
 
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė pasiūlė keisti šiuo metu galiojantį Socialinės paramos mokiniams įstatymą,  kad teisę į nemokamą maitinimą bei paramą mokinio reikmėms įsigyti gautų šeimose ir šeimynose globojami vaikai. Be to, atsižvelgiant į šiandieninius maisto produktų kainų pokyčius,  reikėtų padidinti nemokamam maitinimui skirtų produktų  įsigijimo finansavimą.
Šiuo metu pagal išmokų vaikams galiojantį įstatymą, vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje, bei asmeniui, kuris, pasibaigus globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (520 Lt) išmoka per mėnesį. Ši išmoka yra tik 5 Lt mažesnė negu nustatyta pajamų riba asmeniui socialinei paramai mokiniams gauti (525 Lt).  Todėl pagal šiuo metu galiojantį Socialinės paramos mokiniams įstatymą šeimose ir šeimynose globojami vaikai negali gauti nemokamo maitinimo ar paramos mokinio reikmėms įsigyti.
darzelisŠakių rajono lopšelis darželis„Klevelis“ praėjusią savaitę surengė mažųjų skaitovų konkursą, džiaugėsi aktyviu dalyvavimu konkurse kuriant savo knygelę. Skiepindamas meilę knygai bei ugdydamas auklėtinių saviraišką darželis paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.
 
Nuotr. Vieni drąsiau, kiti raiškiau, tačiau visi skaitovai stengėsi kuo geriau pasirodyti.
 
Pasirinkę lietuvių autorių eilėraščius net 19 mažųjų skaitovų komisiją džiugino meninio žodžio skambesiu. Vieni drąsiau, kiti raiškiau, tačiau visi skaitovai stengėsi kuo geriau pasirodyti. Todėl komisija, kurią sudarė Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Vyda Pranckevičienė, darželio direktorė Vilija Butikienė bei logopedė Aldona Stanislovaitienė neišskyrė nė vieno - visiems įteikti Padėkos raštai, išsakyti komplimentai.
valuckaiteKovo 7 – 8 dienomis Kauno tautinės kultūros centre vyko jau trečiasis kūrybinis respublikinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas „Jei prakalbėtų, daug pasakytų...“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.  Į jį susirinko net 132 dalyviai iš įvairių šalies švietimo įstaigų. Tarp jų ir Kidulių pagrindinės mokyklos aštuntokė Arina Valuckaitė bei jos mokytoja Danutė Dimaitienė.
 
Nuotr. Aštuntokė Arina visus nustebino filmuota medžiaga apie trejerio darbą.
 
Metai bėga, keičiasi gyvenimo sąlygos, senieji darbo įrankiai, buities apyvokos daiktai, kažkada buvę labai reikalingi, dabar išmetami, sudeginami, užkišami palėpėje ar rūsyje. Tačiau kai kurie vis dar naudojami. Tai vertybės, unikalus paveldas, gyva kalba prabylantis į kiekvieną, kuris domisi, siekia giliau pažinti ir suprasti, juo dalijamasi ne tik savo šalyje, bet ir svetur. Taigi ir šio konkurso tikslas - skatinti vaikų ir mokinių, jų šeimos narių, pedagogų iniciatyvumą, kūrybiškumą, aktyvumą, puoselėjant etninės kultūros vertybes, siekiant pažinti, rinkti ir saugoti senuosius etnografinius namų apyvokos daiktus, atskleidžiant jų prasmę bei reikšmę.
konkurso laureataiŠiais metais sukanka 150 metų nuo 1863 metų sukilimo, kuris paliko ryškų pėdsaką ir mūsų krašte. Labdaros ir paramos fondas „Sūduvos ateitis“ surengė jaunimui konkursą „1863 m. sukilimas. Suvalkija. Pradžia“, kurio nugalėtoja tapo Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleivė Alma Baltrušaitytė.
 
Nuotr. Konkurso nugalėtoja A.Baltrušaitytė, trečios vietos laimėtoja G.Ruočkutė, Paramos ir labdaros fondo “Sūduvos ateitis” direktorė B.Kažemėkaitė, mokytoja A.Urbaitienė, viktorinos dalyvis A.Jakas.
 
1863 metų sukilimas prasidėjo vasario 2 dieną Marijampolės savivaldybės apylinkėse, ties Čystos Būdos kaimu, kai dalgiais ginkluotas valstiečių sukilėlių būrys susikovė su caro husarų eskadronais ir, deja, buvo nugalėtas.
Kovo 9 dieną Šakių „Žiburio“ gimnazijoje vyko regioninis Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso etapas. Jame dalyvavo dvidešimt du 5-12 klasių moksleiviai ir dvi poetinės kompozicijos ne tik iš mūsų, bet ir iš Marijampolės, Kazlų Rūdos, Jurbarko, Vilkaviškio, Tauragės, Jonavos, Raseinių, Kalvarijos, Kauno ir Lazdijų rajonų mokyklų.  
 
Gausiai į regioninį Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso etapą susirinkusius moksleivius vertino Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Režisūros katedros vedėja, scenos kalbos pedagogė doc. dr. Danutė Vaigauskaitė, Šakių kultūros centro režisierė metodininkė Gražina Guzovijienė ir Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos vyresnioji mokytoja Rūta Jakienė.

5 – 8 klasių grupėje pirmąją vietą laimėjo Gelgaudiškio vidurinės mokyklos penktokas Povilas Užupis (mokytoja R.Jievaitienė). Antroji vieta skirta dviems skaitovams: Marijampolės Rimanto Stanevičiaus pagrindinės mokyklos septintokei Taurintai Klesevičiūtei  (mokytoja V.Žilinskaitė) ir Kalvarijos gimnazijos aštuntokei Gabrielei Trečiokaitei (mokytoja A.Ulevičienė). Trečioji vieta atiteko net trims vienas kitam nenusileidusiems konkurso skaitovams: šeštokui Vainiui Gataveckui iš Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos (mokytoja R.Zeikuvienė), aštuntokei Rasai Nikžentaitytei iš Raseinių Šaltinio pagrindinės mokyklos (mokytoja R.Jankauskienė) ir šeštokei Gerdai Papartytei iš Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos (mokytoja E.Domantienė).
kurianti mokyklaAsta GVILDIENĖ
 
Nuo vasario mėnesio Griškabūdžio gimnazijoje prasidėjo Kūrybinių partnerysčių „Pokyčių mokyklos“ programos projekto „Mokausi + Kuriu = Tobulėju“ veikla, į kurią noriai įsitraukė maždaug 100 moksleivių ir dešimt gimnazijos mokytojų. Kartu su kūrybos agente Greta Klimavičiūte – Minkštimiene, kuriančiais praktikais Justu Terteliu, Algirdu Sabaliausku ir Mindaugu Butvila jie planuoja gimnazijoje susikurti kūrybišką mokymosi erdvę.
 
Nuotr. Gimnazistams patiko dirbti architektais – konstruoti, projektuoti, ieškoti, ką galima pakeisti mokyklos erdvėse.
 
Vienas iš svarbiausių Švietimo ir mokslo ministerijos ugdymo politikos prioritetų – išlaisvintas kūrybingumas. Ši tendencija žadina tikėjimą, kad švietimo sistemoje daugės prasmingų darbų ir pokyčių. Pasak projektą „Mokausi + Kuriu = Tobulėju“ kuruojančios Griškabūdžio gimnazijos mokytojos Ilonos Tamulienės, provincijų mokykloms labai reikalingi nauji vėjai, nauji impulsai, kuriantys praktikai, gebantys ir patys degti, ir kitų širdis uždegti. Tam tiesiog būtina susikurti kūrybišką mokymosi erdvę – nugriauti  savo pasąmonėje pastatytą statinį, į kurį lyg į savotišką kalėjimą priversti kasdien eiti ir sėdėti, kur energetinė ir dvasinė erdvė tiesiog „užmušama“... Kuriančių praktikų nuomone, būtų nuostabu, jei mokytojai šiandien ryžtųsi kardinalioms permainoms, klasės erdvės suvokimo pokyčiams, jei jie pamoką išdrįstų vesti, pavyzdžiui, kad ir troleibuse, kur jų mokiniai būtų keleiviais.
berzynaiAsta GVILDIENĖ
 
Paskutinėmis vasario dienomis vykusiuose savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose buvo  aptartos ir klasių komplektavimo problemos rajono bendrojo lavinimo mokyklose.  Apie galimus pokyčius Beržynuose, Paluobiuose ir Siesartėnuose Švietimo ir sporto skyriaus vyresnysis specialistas Gintaras Demenius tarybos narius informavo iš anksto.
 
Nuotr. Beržynų pagrindinio ugdymo skyrius dėl per mažo mokinių skaičiaus gali tapti tik pradine mokykla.
 
Nors rajono bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektacijos projektas tvirtinimui bus teikiamas tik kovo mėnesio tarybos posėdyje, G.Demenius į tarybos narius kreipėsi iš anksto. Mat apsvarsčius švietimo įstaigų pateiktus duomenis apie prognozuojamą moksleivių skaičių ateinančiais mokslo metais, didžiausią nerimą, pasak jo, sukėlė situacija trijose švietimo įstaigose: Paluobių pagrindinėje mokykloje, Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyriuje ir Sintautų pagrindinės mokyklos Beržynų pagrindinio ugdymo skyriuje.  Jose pagal švietimiečio paskaičiavimus truks moksleivių klasių komplektacijai, todėl jau šiandien reikia galvoti, kokios permainos jų laukia.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos