baneris leidinys

Sausio 25 dieną Šakių „Žiburio“ gimnazijoje vyko rajoninė 9 -12 klasių moksleivių fizikos olimpiada. Tarp 43 dalyvių iš septynių rajono bendrojo lavinimo mokyklų aktyviausi buvo žiburiečiai – olimpiadoje dalyvavo net 18 Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleivių. Septyni iš jų užėmė prizines vietas.
 
Devintų klasių grupėje 31 vieną tašką iš 40 galimų surinko ir geriausiai pasirodė Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos moksleivė Jorūnė Jokimaitytė (mokytojas A.Oniūnas). Antroji vieta atiteko Aistei Mačiulaitytei (mokytojas V.Piešina) iš Lukšių Vinco Grybo gimnazijos, surinkusiai 13 taškų. Trečiąją vietą pasidalijo net trys rajono devintokai, surinkę  po 11 taškų. Tadas Vasiliauskas ir Gabrielė Bernotavičiūtė  (mokytojas V.Piešina) iš Lukšių Vinco Grybo gimnazijos  bei Gelgaudiškio vidurinės mokyklos devintokas Mindaugas Butkus (mokytojas A.Rudaitis).

Dešimtokų grupėje visas prizines vietas užėmė mokytojo V.Piešinos mokiniai. Pirmąją vietą laimėjo 20 taškų iš 40 galimų surinkusi Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleivė Kotryna Simonavičiūtė.  Antroje vietoje liko tos pačios mokyklos jaunoji fizikė Inga Višinskaitė, tik 2 taškais atsilikusi nuo pirmosios vietos laimėtojos. Trečiąją vietą užėmė Lukšių Vinco Grybo gimnazijos antrokė Augustė Plaušinytė ir Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleivė Brigita Ižganaitytė, surinkusios po 13 taškų.
Sausio 31 dieną Šakių „Žiburio“ gimnazijoje vyko rajoninis Meninio skaitymo konkursas. Rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai varžėsi dviejose 5 – 8 ir 9 – 12 klasių amžiaus grupėse. Prizines vietas skaitovams skyrusi komisija, kurią sudarė Gražina Guzovijienė, Rimutė Grušienė ir Edgaras Pilypaitis,  juos apdovanojo pagyrimo raštais ir asmeninėmis dovanėlėmis.

 5 – 8 klasių amžiaus grupėje susirungė 18 moksleivių. Geriausiai pasirodė ir pirmąją vietą laimėjo Gelgaudiškio vidurinės mokyklos penktokas Povilas Užupis (mokytoja R.Jievaitienė), išraiškingai paskaitęs J. Avyžiaus „Melagėlio pasakėles“. Antrąją vietą užėmė Lukšių Vinco Grybo gimnazijos penktokas Rėjus Martišius (mokytoja R.Jakienė),  raiškiai perskaitęs ištrauką iš G.Morkūno knygos „Vasara su katšuniu“. Trečioji vieta skirta aštuntokei Vaivai Frančiakaitei (mokytoja A.Celskytė) iš Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos, kuri visus sužavėjo J.Marcinkevičiaus „Langų“ ir J.Mačiukevičiaus „Miegančio paukščio“ skaitymu, bei penktokei Akvilei Giedraitytei (mokytoja A.Baubonienė) iš Žvirgždaičių progimnazijos, išraiškingai perteikusiai ištrauką iš K.Gudonytės kūrinio „Ida iš šešėlių sodo“.
bitininieneAsta GVILDIENĖ
 
Praėjusių metų kovo mėnesį savivaldybėje startavo Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojų inicijuotas projektas „Lyderių laikas 2“. Sausio 21 dieną savivaldybėje vykusiame kūrybinės komandos susitikime buvo aptarti jau padaryti projekto darbai, diskutuota ir dar kartą tartasi, kokie tolimesni žingsniai būtų svarbiausi, kokios veiklos labiausiai ugdytų ir išlaisvintų švietimo lyderius, laiduotų didžiausią mokyklų įsijungimą ir tvarumą ateičiai.
 
Nuotr. Tiems, kas šiandien ieško apčiuopiamo projekto rezultato, N.Bitinienė sako, kad jį pamatyti dar sunku - galbūt jis taps akivaizdesnis, kai projekto veiklos bus perkeltos į mokyklas.
 
Dirba aktyvi kūrybinė komanda
 
Pasak projekto koordinatorės Nijolės Bitinienės, projektą įgyvendina kūrybinė grupė, kurioje šiuo metu dirba dvidešimt mokykloms, savivaldybės administracijai ir politikams, mokinių tėvams, jaunimo ir kitoms suinteresuotoms grupėms atstovaujančių žmonių. Kūrybinės komandos nuomone, labai svarbus pagrindinis projekto siekis - aktyviai veikti mokantis  ir darant realius žingsnius švietimo sistemos tobulinime. Projekte apjungti  visi švietimo lygmenys – mokykla, savivaldybė ir ministerija bei kitos valstybinės švietimo institucijos. Tai, pasak N.Bitinienės, leidžia bet kurią daromą veiklą „įžeminti“ visuose lygmenyse, nelieka nesusikalbėjimo ir atotrūkio nuo mokinio ir mokyklos. „Projekto pagrindas – lyderystė vardan mokymosi, - teigė koordinatorė. -  Tai lygių sąlygų sukūrimams, kad visi lyderiai - mokiniai, mokytojai, specialistai, tėvai ir kiti visuomenės nariai - galėtų motyvuotai ir viešai koncentruoti savo dėmesį į mokymą ir mokymąsi.“
 
grigaitieneAsta GVILDIENĖ

Rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkėje atsiradus klausimui apie švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų priedų nustatymą, šakiečiai susidomėjo, iš kokių pinigų jie bus mokami.  Juo labiau, kad dar praėjusių metų pabaigoje savivaldybė aimanavo, kad švietimiečiai gali likti be gruodžio mėnesio algų. Tačiau mokytojai neliko nuskriausti – pinigus gavo, o tarnybiniai priedai, išsiaiškinome, mokami ne iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Nuotr. E.Grigaitienė informavo, kad tarnybinių atlyginimų priedai švietimo įstaigų vadovams mokami ne iš biudžeto, o iš mokinio krepšelio lėšų.

Nustatomi kiekvienais metais
Pasak rajono savivaldybės Biudžeto ir turto skyriaus vedėjos Egidijos Grigaitienės, tarnybinių atlyginimų priedai švietimo įstaigų vadovams nustatomi kiekvienų metų pradžioje. Jie mokami ne iš biudžeto, o iš mokinio krepšelio lėšų, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2011 metų liepos 18 dienos įsakymu Nr. V-1315.  „Tarnybinių priedų dydis priklauso nuo galimybės tuos priedus mokėti. Žiūrima, kiek įstaiga turi lėšų. O mokinio krepšelio lėšos priklauso nuo švietimo įstaigoje besimokančių vaikų skaičiaus, - teigė ji. – Aišku, yra ribos nuo tiek iki tiek. Kai patvirtinami biudžetai, tada jau aišku, kiek galima mokėti. Jei vaikų daug ir klasės tinkamai sukomplektuotos, galima skirti ir maksimalius priedus. Tačiau rekomenduojama imti vidurkį pagal bendrą mokinių skaičių.“
egzaminasAsta GVILDIENĖ

Šiais metais, kaip ir praėjusiais mokslo metais, brandos atestatui gauti reikės išlaikyti du brandos egzaminus – privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros bei dar vieną pasirenkamąjį egzaminą. Kokius egzaminus laikys, moksleiviai galutinai turi apsispręsti iki kovo 7 dienos. Pasak rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyresniojo specialisto Gintaro Demeniaus, labai didelių naujovių brandos egzaminų sesijoje nėra, yra tik naujovės, teoriškai susijusios su trimis egzaminais.

Nuotr. Viena iš naujovių - pirmą kartą bus vykdomas bendras visiems laikantiesiems (ir lietuviams, ir tautinių mažumų atstovams) lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis bei valstybinis brandos egzaminas.

Egzaminas bus bendras visiems

Mokyklų registro duomenimis šiemet vidurinio ugdymo programą rajone baigs 482 moksleiviai, tačiau, pasak G.Demeniaus, tai nereiškia, kad jie visi laikys egzaminus. Paskutiniais Nacionalinio egzaminų centro duomenimis, teoriškai naujovės susijusios su trimis egzaminais. Pirmoji naujovė - pirmą kartą bus vykdomas bendras visiems laikantiesiems (ir lietuviams, ir tautinių mažumų atstovams) lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis bei valstybinis brandos egzaminas. Valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertinimas, kaip ir kitų valstybinių brandos egzaminų, vyks centralizuotai. Iki šiol trejus metus rajone buvo sudaroma mokytojų komisija, kuri vertindavo teksto rašymo dalį. Planuojama, kad šiais metais bus suformuotos trys didelės komisijos Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kur bus vertinami lietuvių kalbos darbai. Per pagrindinę sesiją neišlaikiusieji lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino, pakartotinėje sesijoje galės laikyti tik mokyklinį brandos egzaminą.
Gelgaudiškio vidurinės mokyklos šeštokui Tomui Ignatavičiui nepaliauja šypsotis sėkmė. Žingeidus ir veiklus moksleivis savaitgaliais mokosi Jaunųjų kompiuterininkų mokykloje, veikiančioje prie Kauno technologijos universiteto. Praėjusių metų gruodžio mėnesį jis dalyvavo Kalėdinio atviruko konkurse ir visai neseniai paaiškėjo, kad Tomas tapo jaunučių grupės nugalėtoju.

Nuo 2008 metų organizuojamame Kalėdinio atviruko konkurse gali dalyvauti tik Jaunųjų kompiuterininkų mokykloje besimokantys moksleiviai. Iš viso konkursui buvo pateikti 96 atvirukai, kurių dalis buvo animuoti. Todėl  komisija, sudaryta iš dizaino srities specialistų, konkursinius darbus vertino atskirose statinių ir animuotų atvirukų kategorijose. Vertinant darbus, buvo atsižvelgta į autorių amžių ir svetainės lankytojų balsų skaičius. Paskelbus nugalėtus, paaiškėjo, kad gelgaudiškietis Tomas tapo statinio atviruko  I vietos laimėtoju jaunučių grupėje ir buvo apdovanotas diplomu.

„Draugo“ inf.
Praėjusių metų pabaigoje  vykusioje dviejų etapų informatikos olimpiadoje varžėsi 9 – 12 klasių rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai. Suvedus rezultatus paaiškėjo, kad kiečiausi informatikai – Lukšių gimnazistai. Net aštuoni iš jų pateko į trečiąjį olimpiados etapą.

Devintų ir jaunesnių klasių grupėje nepralenkiamas buvo Lukšių Vinco Grybo gimnazijos pirmokas Lukas Biliutavičius. Nedaug nuo jo atsiliko antrosios vietos laimėtojas taip pat lukšietis Julius Stanevičius. Trečiasis liko Aurimas Stanaitis taip pat iš Lukšių Vinco Grybo gimnazijos.

Dešimtų – dvyliktų klasių grupėje pirmąją vietą pasidalijo trečiokai Saulius Kazokas ir Evaldas Pavalkis iš Lukšių Vinco Grybo gimnazijos. Antrosios vietos nugalėtojais tapo Paulius Plaušinaitis iš Šakių „Žiburio“ gimnazijos ir lukšietis Donatas Vosylius. Trečioje vietoje liko Lukšių Vinco Grybo gimnazijos ketvirtokė Gintarė Raudžiūtė.

„Draugo“ inf.
makuniene_aukseAsta GVILDIENĖ

Rajono savivaldybės Socialinės apsaugos ir sveikatos komiteto narių vizito Griškabūdžio bendruomenėje metu, pagaliau išdrįsta atvirai prabilti ir apie nemokamo maitinimo skyrimo spragas. Vis dažniau pastebima tendencija, kad nemokamą maitinimą gauna ir tie moksleiviai, kuriems iš tiesų jis nepriklausytų.

Nuotr. A.Makūnienė piktinosi, kad prieš šventes prie nemokamo maitinimo dalijami dideli varškės sūreliai, parduotuvėje kainuojantys beveik tris litus, buvo, tiesiogine to žodžio prasme, ištaškyti į sieną.


Daugiau nei pusė valgo nemokamai

Rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius informavo, kad šiuo metu nemokamą maitinimą gauna 2278 mokiniai – tai daugiau nei pusė visų rajono švietimo įstaigas lankančių vaikų (šiuo metu bendrojo lavinimo mokyklose mokosi 4391 moksleivis). Socialinės paramos mokiniams įstatymas skelbia, kad mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jei vidutinės bendrai gyvenančių  asmenų pajamos per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų (t.y. 525 Lt). Šeimos vidutinės mėnesio pajamos nemokamam mokinių maitinimui gauti apskaičiuojamos pagal trijų kalendorinių mėnesių pajamas iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio. Tačiau ne paslaptis, kad pasitaiko atvejų, kai tėvai neparodo visų savo pajamų ir gerai gyvenančių šeimų vaikams būna išreikalautas nemokamas maitinimas.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos