baneris leidinys

bitininieneAsta GVILDIENĖ
 
Praėjusių metų kovo mėnesį savivaldybėje startavo Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojų inicijuotas projektas „Lyderių laikas 2“. Sausio 21 dieną savivaldybėje vykusiame kūrybinės komandos susitikime buvo aptarti jau padaryti projekto darbai, diskutuota ir dar kartą tartasi, kokie tolimesni žingsniai būtų svarbiausi, kokios veiklos labiausiai ugdytų ir išlaisvintų švietimo lyderius, laiduotų didžiausią mokyklų įsijungimą ir tvarumą ateičiai.
 
Nuotr. Tiems, kas šiandien ieško apčiuopiamo projekto rezultato, N.Bitinienė sako, kad jį pamatyti dar sunku - galbūt jis taps akivaizdesnis, kai projekto veiklos bus perkeltos į mokyklas.
 
Dirba aktyvi kūrybinė komanda
 
Pasak projekto koordinatorės Nijolės Bitinienės, projektą įgyvendina kūrybinė grupė, kurioje šiuo metu dirba dvidešimt mokykloms, savivaldybės administracijai ir politikams, mokinių tėvams, jaunimo ir kitoms suinteresuotoms grupėms atstovaujančių žmonių. Kūrybinės komandos nuomone, labai svarbus pagrindinis projekto siekis - aktyviai veikti mokantis  ir darant realius žingsnius švietimo sistemos tobulinime. Projekte apjungti  visi švietimo lygmenys – mokykla, savivaldybė ir ministerija bei kitos valstybinės švietimo institucijos. Tai, pasak N.Bitinienės, leidžia bet kurią daromą veiklą „įžeminti“ visuose lygmenyse, nelieka nesusikalbėjimo ir atotrūkio nuo mokinio ir mokyklos. „Projekto pagrindas – lyderystė vardan mokymosi, - teigė koordinatorė. -  Tai lygių sąlygų sukūrimams, kad visi lyderiai - mokiniai, mokytojai, specialistai, tėvai ir kiti visuomenės nariai - galėtų motyvuotai ir viešai koncentruoti savo dėmesį į mokymą ir mokymąsi.“
 
grigaitieneAsta GVILDIENĖ

Rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkėje atsiradus klausimui apie švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų priedų nustatymą, šakiečiai susidomėjo, iš kokių pinigų jie bus mokami.  Juo labiau, kad dar praėjusių metų pabaigoje savivaldybė aimanavo, kad švietimiečiai gali likti be gruodžio mėnesio algų. Tačiau mokytojai neliko nuskriausti – pinigus gavo, o tarnybiniai priedai, išsiaiškinome, mokami ne iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Nuotr. E.Grigaitienė informavo, kad tarnybinių atlyginimų priedai švietimo įstaigų vadovams mokami ne iš biudžeto, o iš mokinio krepšelio lėšų.

Nustatomi kiekvienais metais
Pasak rajono savivaldybės Biudžeto ir turto skyriaus vedėjos Egidijos Grigaitienės, tarnybinių atlyginimų priedai švietimo įstaigų vadovams nustatomi kiekvienų metų pradžioje. Jie mokami ne iš biudžeto, o iš mokinio krepšelio lėšų, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2011 metų liepos 18 dienos įsakymu Nr. V-1315.  „Tarnybinių priedų dydis priklauso nuo galimybės tuos priedus mokėti. Žiūrima, kiek įstaiga turi lėšų. O mokinio krepšelio lėšos priklauso nuo švietimo įstaigoje besimokančių vaikų skaičiaus, - teigė ji. – Aišku, yra ribos nuo tiek iki tiek. Kai patvirtinami biudžetai, tada jau aišku, kiek galima mokėti. Jei vaikų daug ir klasės tinkamai sukomplektuotos, galima skirti ir maksimalius priedus. Tačiau rekomenduojama imti vidurkį pagal bendrą mokinių skaičių.“
egzaminasAsta GVILDIENĖ

Šiais metais, kaip ir praėjusiais mokslo metais, brandos atestatui gauti reikės išlaikyti du brandos egzaminus – privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros bei dar vieną pasirenkamąjį egzaminą. Kokius egzaminus laikys, moksleiviai galutinai turi apsispręsti iki kovo 7 dienos. Pasak rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyresniojo specialisto Gintaro Demeniaus, labai didelių naujovių brandos egzaminų sesijoje nėra, yra tik naujovės, teoriškai susijusios su trimis egzaminais.

Nuotr. Viena iš naujovių - pirmą kartą bus vykdomas bendras visiems laikantiesiems (ir lietuviams, ir tautinių mažumų atstovams) lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis bei valstybinis brandos egzaminas.

Egzaminas bus bendras visiems

Mokyklų registro duomenimis šiemet vidurinio ugdymo programą rajone baigs 482 moksleiviai, tačiau, pasak G.Demeniaus, tai nereiškia, kad jie visi laikys egzaminus. Paskutiniais Nacionalinio egzaminų centro duomenimis, teoriškai naujovės susijusios su trimis egzaminais. Pirmoji naujovė - pirmą kartą bus vykdomas bendras visiems laikantiesiems (ir lietuviams, ir tautinių mažumų atstovams) lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis bei valstybinis brandos egzaminas. Valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertinimas, kaip ir kitų valstybinių brandos egzaminų, vyks centralizuotai. Iki šiol trejus metus rajone buvo sudaroma mokytojų komisija, kuri vertindavo teksto rašymo dalį. Planuojama, kad šiais metais bus suformuotos trys didelės komisijos Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kur bus vertinami lietuvių kalbos darbai. Per pagrindinę sesiją neišlaikiusieji lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino, pakartotinėje sesijoje galės laikyti tik mokyklinį brandos egzaminą.
Gelgaudiškio vidurinės mokyklos šeštokui Tomui Ignatavičiui nepaliauja šypsotis sėkmė. Žingeidus ir veiklus moksleivis savaitgaliais mokosi Jaunųjų kompiuterininkų mokykloje, veikiančioje prie Kauno technologijos universiteto. Praėjusių metų gruodžio mėnesį jis dalyvavo Kalėdinio atviruko konkurse ir visai neseniai paaiškėjo, kad Tomas tapo jaunučių grupės nugalėtoju.

Nuo 2008 metų organizuojamame Kalėdinio atviruko konkurse gali dalyvauti tik Jaunųjų kompiuterininkų mokykloje besimokantys moksleiviai. Iš viso konkursui buvo pateikti 96 atvirukai, kurių dalis buvo animuoti. Todėl  komisija, sudaryta iš dizaino srities specialistų, konkursinius darbus vertino atskirose statinių ir animuotų atvirukų kategorijose. Vertinant darbus, buvo atsižvelgta į autorių amžių ir svetainės lankytojų balsų skaičius. Paskelbus nugalėtus, paaiškėjo, kad gelgaudiškietis Tomas tapo statinio atviruko  I vietos laimėtoju jaunučių grupėje ir buvo apdovanotas diplomu.

„Draugo“ inf.
Praėjusių metų pabaigoje  vykusioje dviejų etapų informatikos olimpiadoje varžėsi 9 – 12 klasių rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai. Suvedus rezultatus paaiškėjo, kad kiečiausi informatikai – Lukšių gimnazistai. Net aštuoni iš jų pateko į trečiąjį olimpiados etapą.

Devintų ir jaunesnių klasių grupėje nepralenkiamas buvo Lukšių Vinco Grybo gimnazijos pirmokas Lukas Biliutavičius. Nedaug nuo jo atsiliko antrosios vietos laimėtojas taip pat lukšietis Julius Stanevičius. Trečiasis liko Aurimas Stanaitis taip pat iš Lukšių Vinco Grybo gimnazijos.

Dešimtų – dvyliktų klasių grupėje pirmąją vietą pasidalijo trečiokai Saulius Kazokas ir Evaldas Pavalkis iš Lukšių Vinco Grybo gimnazijos. Antrosios vietos nugalėtojais tapo Paulius Plaušinaitis iš Šakių „Žiburio“ gimnazijos ir lukšietis Donatas Vosylius. Trečioje vietoje liko Lukšių Vinco Grybo gimnazijos ketvirtokė Gintarė Raudžiūtė.

„Draugo“ inf.
makuniene_aukseAsta GVILDIENĖ

Rajono savivaldybės Socialinės apsaugos ir sveikatos komiteto narių vizito Griškabūdžio bendruomenėje metu, pagaliau išdrįsta atvirai prabilti ir apie nemokamo maitinimo skyrimo spragas. Vis dažniau pastebima tendencija, kad nemokamą maitinimą gauna ir tie moksleiviai, kuriems iš tiesų jis nepriklausytų.

Nuotr. A.Makūnienė piktinosi, kad prieš šventes prie nemokamo maitinimo dalijami dideli varškės sūreliai, parduotuvėje kainuojantys beveik tris litus, buvo, tiesiogine to žodžio prasme, ištaškyti į sieną.


Daugiau nei pusė valgo nemokamai

Rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius informavo, kad šiuo metu nemokamą maitinimą gauna 2278 mokiniai – tai daugiau nei pusė visų rajono švietimo įstaigas lankančių vaikų (šiuo metu bendrojo lavinimo mokyklose mokosi 4391 moksleivis). Socialinės paramos mokiniams įstatymas skelbia, kad mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jei vidutinės bendrai gyvenančių  asmenų pajamos per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų (t.y. 525 Lt). Šeimos vidutinės mėnesio pajamos nemokamam mokinių maitinimui gauti apskaičiuojamos pagal trijų kalendorinių mėnesių pajamas iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio. Tačiau ne paslaptis, kad pasitaiko atvejų, kai tėvai neparodo visų savo pajamų ir gerai gyvenančių šeimų vaikams būna išreikalautas nemokamas maitinimas.
pozelaGiedrė PLEČKAITYTĖ

Pirmadienį grupės „Žiburio“ gimnazistų bei kviestinių svečių būrelyje vyko diskusija apie alternatyvius Šakius. Politikai, dalindamiesi asmenine patirtimi, išsakė savo nuomonę, kas turėtų kurti jaunimui patrauklius Šakius, kad vis daugiau jaunų žmonių sugrįžtų į savo gimtąjį kraštą.

Nuotr. J. Požela pabrėžė, jog kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie savo krašto gerovės kūrimo.  

Pirmadienį Šakių „Žiburio“ gimnazijos informacijos centre vyko rajono tarybos nario Martino Eimučio inicijuota konferencija „Alternatyvūs Šakiai“. Susitikti su vienos klasės jaunimo būriu atvyko Seimo narys, Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas Juras Požela, merą vaduojanti Rima Rauktienė, Šakių rajono savivaldybės tarybos narys, Sveikatos ir socialinės politikos komiteto pirmininkas Darius Mikelionis. Pamokos trukmės konferencijoje nestigo įkvepiančių, saldžiais žodžiais padailintų šnekų.  
pokyciu_mokyklaAsta GVILDIENĖ

Antrus mokslo metus Lietuvoje vykdomas kūrybiško mokymosi projektas „Kūrybinės partnerystės“ skelbia naujos – „Pokyčių mokyklų“ programos pradžią. Trisdešimt „Pokyčių mokyklų“ dalyvių šiais mokslo metais atrinktos iš 40 paraiškas pateikusių, pernai „Tyrinėjančių mokyklų“ programą įgyvendinusių, mokyklų. Tarp jų sėkmė nusišypsojo ir Gelgaudiškio vidurinės mokyklos bei Griškabūdžio gimnazijos bendruomenėms.

Nuotr. Projekto „Kūrybinės partnerystės“ praktikai M.Gaubas, kuruojanti mokytoja R.Murauskienė, A.Jasaitytė – Čeburiak, K.Buožytė ir I.Puišytė padės įgyvendinti gelgaudiškiečių lūkesčius būti kūrybiškesniems, keistis ir įgyti naujų potyrių.

Pasak projektą administruojančios Gelgaudiškio vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos Lilijos Ūsienės, trisdešimtyje Lietuvos mokyklų bus įgyvendinami plačią mokyklos bendruomenę apjungiantys projektai, kuriais siekiama ugdyti vaikų kūrybiškumą, skatinti mokyklų ir kūrėjų bendradarbiavimą. „Pokyčių mokyklų“ programa yra žymiai platesnė savo apimtimi už iki šiol vykdytus „Tyrinėjančių mokyklų“ projektus. Besimokydami drauge su kuriančiais praktikais – įvairių mokslo, meno ir kūrybos sričių specialistais – vaikai ir mokytojai įsitraukė į kūrybiškas veiklas, įgijo daugiau tolerancijos ir lankstumo, išmoko išklausyti ir pasisakyti, daugelis įsivedė savitas tradicijas, kurių laikosi iki šiol.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos