baneris leidinys

Sieną su Rusija saugančioje Kudirkos Naumiesčio užkardoje apsilankę Šakių  „Varpo“ vidurinės mokyklos vyresniųjų klasių mokiniai buvo supažindinti su pasieniečių darbu.  Gražų reginį  jiems padovanojo ir vokiečių aviganė Nora.

Pirmadienį vykusios ekskursijos metu VSAT Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio užkardos pareigūnai svečiams pristatė savo padalinio veiklą. Užkardos vadas Dainius Stepšys papasakojo  mokiniams apie pasieniečių darbą, jų naudojamas priemones, dažniausiai išaiškinamus pažeidimus prie valstybės sienos ar pasienio ruože. Užkardos vadas  priminė ir pagrindinius reikalavimus asmenims, kai šie patenka į pasienio ruožą.  

Vyresnių klasių moksleiviams papasakota ir apie galimybes mokytis ir įgyti pasieniečio profesiją.  Be to, D. Stepšys moksleivius informavo apie Kudirkos Naumiesčio užkardoje pernai įkurto jaunojo pasieniečio būrelio veiklą.

Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos auklėtiniai apžiūrėjo tarnyboje naudojamą ginkluotę, technines bei transporto priemones, kitą pasieniečių įrangą. Užkardos kieme gerų emocijų  svečiams padovanojo  tarnybinės vokiečių aviganės Noros pasirodymas. Keturkojė  pademonstravo bendrojo paklusnumo programą ir puikiai vykdė  kitas savo šeimininko komandas.

„Draugo“ inf.
mokymas_namuoseAsta GVILDIENĖ

Savarankiškas mokymasis namuose Švietimo ir mokslo ministerijos leidimu šalyje vykdomas nuo 2003 metų. Tačiau mūsų krašte tai nėra alternatyva valstybinei švietimo sistemai, kas labai populiaru užsienio anglakalbėse šalyse, kur patys tėvai namuose gali mokyti savo vaikus.

Moko tik mokytojai

Pasak rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyresniojo specialisto Gintaro Demeniaus, praėjusių metų birželio mėnesį patvirtinti nauji mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo pakeitimai mokymąsi namuose leidžia tik dėl labai rimtų priežasčių: ligos, patologinės būklės,  specialiųjų ugdymosi poreikių ir t.t. Tačiau apie mokymąsi namuose, kai tėvai moko savo vaikus, jis nėra girdėjęs. „Nuostatai aiškiai apibrėžia pavienio mokymosi formų organizavimo būdus, - teigė jis. – Tai individualus mokymas, kai mokinį namuose moko atvykstantys pas jį dalykų mokytojai. Taip pat savarankiškas, kai mokinys pats mokosi, tik mokykloje jam suteikiamos mokytojų konsultacijos. Be abejo, ir vis populiarėjantis, bet kol kas mūsų rajone nevykdomas nuotolinis būdas. Šio mokymo būdo praėjusiais metais labai siekė Gelgaudiškio vidurinė mokykla, tačiau dėl mokyklų tinklo reformos jiems nepavyko to įteisinti.“
gerda_parlamenteSausio 7–8 dienomis Seime posėdžiavo praėjusių metų rudenį išrinktas naujas Lietuvos mokinių parlamentas (LMP). Mūsų rajonui jame atstovavo Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos dešimtokė Gerda Bilskytė.

Nuotr. Gerda Bilskytė (pirmoji kairėje) dirbo kartu su kitais Marijampolės regiono LMP atstovais.

Bendradarbiaudamas su Lietuvos mokinių parlamentu Seimas tikisi prisidėti prie Lietuvos mokinių demokratinio gyvenimo įgūdžių formavimo. Per dvylika veiklos metų Lietuvos mokinių parlamentas tapo stipriu jaunimo politikos kūrėju ir partneriu, atstovaujant moksleivių nuomonę ir interesus įvairiose darbo grupėse, sprendžiant laisvalaikio, kokybiško ugdymo, sveikatos klausimus. Be to, LMP daugeliui tapo puikia lyderių mokykla, nes kadenciją baigę mokinių parlamento atstovai toliau aktyviai veikia neformaliojo ugdymo srityje, kuria projektus, bendradarbiauja su jaunimo organizacijomis ir valstybinėmis institucijomis.
Baigiantis pirmajam mokslo metų pusmečiui situacija rajono švietimo įstaigose nedžiugina. Rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyresnysis specialistas Gintaras Demenius stveriasi už galvos – sausio 3 dienos duomenimis iš rajono mokyklų išvyko net 49 vaikai.

Rugsėjį mokyklų duris pravėrė 4433 mokiniai, o šių metų pradžioje jų  liko 4391. Jei priešmokyklinukų ir ikimokyklinukų skaičius sumažėjo tik po du, tai bendrojo ugdymo mokyklose įvyko didesni pokyčiai – sumažėjo 42 vaikais: 22 išvyko į užsienį, devyni - į kitų rajonų švietimo įstaigas, aštuoni nutraukė mokslą, vienas mirė, devyni perėjo mokytis į Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiausiai, net devyniais mokiniais, sumažėjo Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos bendruomenė. Iš Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos išėjo septyni, o iš Lukšių Vinco Grybo gimnazijos – šeši mokiniai. Po keturis vaikus išlydėjo Gelgaudiškio vidurinė mokykla, Griškabūdžio gimnazija, Kidulių ir Paluobių pagrindinės mokyklos bei Žvirgždaičių progimnazija. Kitos mokyklos pokyčių nepajuto – atsisveikino su vienu ar dviem mokiniais. Nemaža migracija vyko po rajono  bendrojo ugdymo mokyklas – mokyklą rajono ribose pakeitė net 28 mokiniai. Tuo tarpu į rajono švietimo įstaigas atvyko tik septyni mokiniai: vienas sugrįžo iš užsienio, šeši – atsikėlė iš kitų šalies rajonų. Taigi, santykis visai nedžiugina. Septynis kartus daugiau vaikų išvyko negu atvyko. Prognozės liūdnos, nes net 22 vaikai emigravo į užsienį.

„Draugo“ inf.
starkauskaiteAsta GVILDIENĖ

Mokslo metų pradžioje tarp šalies vienuoliktokų sumaištį sukėlęs tuometinio švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus pasirašytas įsakymas apie egzaminų tvarkos pakeitimus šiandien teismo sprendimu pripažintas neteisėtu. Ar eksperimentai su moksleiviais tęsis priiminėjant kitus naujus įsakymus, ar bus įsiklausyta į vienuoliktokų nuomonę?

Nuotr. Šakietė S.Starkauskaitė (pirma iš kairės) su dar 300 Lietuvos moksleivių sąjungos atstovų penktadienį susitiko su Lietuvos Prezidente Dalia Grybauskaite. Tarp aktualiausių klausimų jie aptarė ir stojimo į aukštąsias mokyklas tvarką.

Sukėlė sumaištį

Pagal naująją praėjusių metų rugpjūčio paskutinėmis dienomis priimtą tvarką dabartiniai vienuoliktokai, stodami į aukštąsias mokyklas, turėtų laikyti ne po tris, bet po keturis brandos egzaminus ir dar, kaip papildomą penktą egzaminą, rinktis vieną užsienio kalbą. Mat atsižvelgiant į aukštus reikalavimus, keliamus studijų kokybei bei siekiant, kad studentai studijų starto metu būtų pasiekę pakankamą studijoms užsienio kalbos mokėjimo lygį, nustatytas užsienio kalbos mokėjimo slenkstis. Norintieji patekti į valstybės finansuojamą studijų vietą universitete turės mokėti užsienio – anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą B2 lygiu, stojantieji į kolegiją – B1 lygiu. Šis pokytis susijęs ir su brandos egzaminų sistemos kaita, kai nuo 2011 metų užsienio kalbų programa pateikiama kursais (A1 ir A2, B1 ir B2), orientuotais į Europos Tarybos siūlomus kalbos mokėjimo lygius. Šis lygis nustatomas laikant valstybinį egzaminą arba tarptautinius užsienio kalbų žinių patikrinimo testus. Visa tai daugelį ne tik šalies, bet ir rajono vienuoliktokų tiesiog išmušė iš vėžių. Moksleiviams reikėjo skubiai persirinkti kai kuriuos dalykus arba pakeisti jų lygį. Daugeliui augo ir taip dideli mokymosi krūviai.
maisto_gamybaVykdant valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, buvo tikrinamos Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigos, kuriose nors situacija ir pagerėjusi, bet pažeidimų rasta.

Marijampolės visuomenės sveikatos centras informavo, kad kontrolės tikslas – įvertinti bendrojo lavinimo mokyklų atitikimą Lietuvos higienos normoms, pažiūrėti, kaip ugdymo įstaigose organizuojamas mokinių maitinimas.

Lyginant su praėjusiais metais, higieninė būklė rajono ugdymo įstaigose yra pagerėjusi, tačiau buvo rasta ir pažeidimų: krosnimis šildoma Slavikų pagrindinė mokykla, atstumas nuo pirmo suolo iki lentos neatitinka higienos normos reikalavimų „Žiburio“ gimnazijoje, Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje, Kudirkos Naumiesčio gimnazijoje, Paluobių, Slavikų pagrindinėse mokyklose. Higienos normų neatitinka tai, jog Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje dėl patalpų stygiaus drabužinės įrengtos klasėse. Sporto salių neturi Žvirgždaičių, Siesartėnų mokyklos, Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyrius, Kudirkos Naumiesčio gimnazijos Panovių pradinio ugdymo skyrius su ikimokykline - priešmokykline mišria grupe. Mokiniai sportuoja lauke arba koridoriuose. Minimaliai pritaikytas mankštai patalpas turi įsirengę Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių pradinio ugdymo skyrius ir Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos Išdagų pradinio ugdymo skyrius. Prie esančių sporto salių neturi dušų Kidulių ir Slavikų pagrindinės mokyklos, o tualetų prie sporto salės neturi Kidulių pagrindinė mokykla. Chemijos kabinetuose, kuriuose vykdomi laboratoriniai darbai, šalto vandens čiaupai turi būti įrengti prie laboratorinių ir demonstravimo stalų, tačiau visose vidurinėse mokyklose ir gimnazijose, išskyrus Kriūkų vidurinę, Griškabūdžio gimnaziją, jie yra iškomplektuoti, tai neatitinka higienos normų reikalavimų.
gamtos_tyrejaiGruodžio 14 dieną į Lietuvos jaunųjų gamtos tyrėjų konkursą pateko devyniolikos darbų autoriai – 10 - 14 metų moksleiviai iš skirtingų Lietuvos vietų. Tarp jų ir du Gelgaudiškio vidurinės mokyklos šeštokai Kamilė Skeirytė ir Tomas Ignatavičius bei jų mokytojos Virginija Kasparaitienė ir Rita Murauskienė.

Nuotr. T. Ignatavičius ir jo vadovė R.Murauskienė džiaugėsi sėkme Jaunųjų gamtos tyrėjų konkurse. Šeštoko darbas „Šilupės ekologinės būklės tyrimas“ buvo priskirtas prie septynių geriausiųjų.

Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centro suorganizuotame renginyje buvo peržiūrėta 19 atrinktų tiriamųjų darbų - projektų. Kamilė ir Tomas pristatė savo bendrą darbą: „Ko reikia, kad augtum sveikas ir stiprus?“ (vadovė Virginija Kasparaitienė). Tomas atvežė darbą, kurį atliko kartu su gamtininkų būrelio nariais: „Šilupės ekologinės būklės tyrimas“ (vadovė Rita Murauskienė). Komisijos nariai - Vilniaus universiteto ir Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojai, įvertinę darbų moksliškumą, pasirinktos temos aktualumą, mokinių kūrybiškumą ir savarankiškumą, išskyrė septynis darbus. Jų autoriai tapo prizininkais ir buvo apdovanoti diplomais bei asmeninėmis dovanėlėmis. Tarp septynių geriausiųjų ir gelgaudiškiečio Tomo darbas. Šis darbas buvo atliekamas dviem etapais - 2012 metų pavasarį ir rudenį. Jo metu Tomas kartu su gamtininkų būrelio nariais tyrė Šilupės upelio dugną, jame gyvenančius  bestuburius, vandens augalus. Daug dėmesio buvo skiriama cheminiam vandens ištyrimui, vandens srovės greičio matavimui. Už darbą „Ko reikia, kad augtum sveikas ir stiprus?“ Kamilei buvo įteiktas Pagyrimo raštas ir atminimo dovanėlė. Nebuvo pamiršti ir darbų vadovai – jie paskatinti dovanėlėmis ir Padėkos raštais.

„Draugo“ inf.
be_tabakoGruodžio 12 dieną Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centre susirinko rajono švietimo įstaigų septintokai į baigiamąjį neformaliojo sveikatos ugdymo projekto „Be tabako“ finalą. Metų pabaiga – tai laikotarpis, kai užbaigiami pradėti darbai, apžvelgiamas praėjęs laikas, džiaugiamasi pasiektais rezultatais, visi gyvename Šv.Kalėdų laukimo nuotaikomis.

Nuotr. Geriausiai finalinėse rungtyse pasirodė Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos 7a klasės komanda, kuri ir buvo pripažinta projekto nugalėtoja.

Šiais metais į neformaliojo sveikatos ugdymo projektą „Be tabako“, kurį įgyvendino Šakių visuomenės sveikatos biuro specialistai, įsitraukė net dvylika rajono komandų. Jos rinko medžiagą apie kenksmingą psichotropinių medžiagų poveikį, parengė lankstinukus. Biuro sveikatos specialistai kartu su projekte dalyvaujančių klasių vadovais vedė įvairius užsiėmimus, kurių metu stengėsi ne tik suteikti žinių, bet ir sustiprinti mokinių savigarbą sau ir savo kūnui, pripažinti sveiką gyvenimo būdą prioritetu mokyklinių vertybių skalėje. Visos komandos turėjo galimybę susipažinti su sporto klubo „Audra“ veikla, jo sportininkų pasiekimais, dalyvavo  užsiėmimuose. Baigiamajame projekto ture rungėsi dešimt septintokų komandų iš Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos, Griškabūdžio ir Lukšių Vinco Grybo gimnazijos, Lekėčių, Plokščių, Gelgaudiškio ir Šakių „Varpo“ vidurinių, Sintautų ir Slavikų pagrindinių mokyklų. Pirmoje rungtyje savo originalumu sužavėjo lukšiečių ir „varpiečių“ namų darbai. Proto rungtyje nepralenkiami buvo plokštiečiai, lukšiečiai ir sintautiečiai, surinkę po maksimalų balų skaičių. Iš keblių situacijų geriausiai sprendimą rasti pavyko Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos 7a klasės komandai. Jiems geriausiai sekėsi ir paskutinėje sportinėje rungtyje. Puikius sportinius rezultatus pademonstravo Slavikų pagrindinės, Šakių „Varpo“ ir Gelgaudiškio vidurinių mokyklų septintokai.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos